2017

WITAMY NA STRONIE KP PSP W LIPSKU


ul. PARTYZANTÓW 3, 27-300 LIPSKO

tel. 48 3780-108, 48 3781-108

783-937-391

fax. 48 3780-661BEZPIECZNE WAKACJE 2019 KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ

17.08.2019
Podczas imprezy plenerowej organizowanej z okazji „Dni Lipska” nad akwenem wodnym strażacy KP PSP w Lipsku wraz z strażakami ochotniczych straży pożarnych powiatu lipskiego oraz policjantami promowali akcję edukacyjno - informacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad Wodą”. Głównym celem akcji było propagowanie właściwego zachowania nad wodą w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenia wypadków tonięć. Podczas prelekcji strażacy przekazali dzieciom, młodzieży i dorosłym informacje m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym bezpiecznych zasad ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy.
Akcja jest prowadzona na terenie całego kraju pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpisana do Harmonogramu działań na rok 2019 w ramach Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO "WIERNI POLSCE"

15.08.2019
W dniu 15.08.2019 r. na zaproszenie Dowódcy Garnizonu Radom płk. pil. mgr inż. Macieja Siemińskiego delegacja powiatu lipskiego wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. przed kościołem garnizonowym w Radomiu, której przewodniczył biskup Henryk Tomasik. Po Eucharystii na Placu Konstytucji 3 Maja odbył się uroczysty apel. Meldunek od dowódcy uroczystości przyjął wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Podczas apelu zostały wręczone odznaczenia i decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe a przybyłe delegacje złoży wiązanki kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Podczas uroczystości Starosta lipski Sławomir Śmieciuch wraz z Komendantem Powiatowym PSP w Lipsku bryg. Tomaszem Krzyczkowskim oraz dh. Karolem Burkiem Wiceprezesem ZOP ZOSP RP w Lipsku przekazali na ręce Wojciecha Skurwiewicza Wiceministra Obrony Narodowej, płk. pil. Mgr inż. Maciej Siemińskiego Dowódcy Garnizonu Radom oraz ppłk mgr inż. Zbigniewa Adamczyka Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Radomiu najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich żołnierzy, oraz pracowników resortu obrony narodowej.

Podczas całego trwania uroczystości na placu Corazziego pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej odbywał się piknik żołnierski „Wierni Polsce”, na którym została zaprotestowana wystawa statystyczna sprzętu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przygotowana przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz 62. Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej. Sympatycy mogli także wysłuchać koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz zobaczyć pokazy musztry i stoiska promocyjne.


SERWIS KĄPIELISKOWY

14.08.2019
Serwis kąpieliskowy to systemem informacyjny, który prezentuje wykaz wszystkich kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin. Na portalu znajdują się również informacje o aktualnych przepisach, terminarz organizacji kąpielisk oraz opracowanie dotyczące zagrożeń związanych z nadmiernym zakwitem sinic. Więcej informacji nacisnij tutaj.

AKCJA KRWIODASTWA

12.08.2019
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku w dniu 22.08.2019r. przeprowadzi wspólnie z RCKiK w Radomiu akcję krwiodawstwa.
Zapraszamy do wspólnego oddania tego cennego "DARU ŻYCIA" jakim jest Krew!

POŻAR BUDYNKU SOCJALNEGO

02.08.2019
12 ratowników oraz 4 pojazdy ratownicze brały udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych w budynku socjalnym w miejscowości Śląsko gmina Lipsko. Po dojeździe na miejsce pierwszych zastępu stwierdzono duże zadymienie w obiekcie oraz pożar odzieży na suszarce do bielizny umieszczonej na korytarzu komunikacyjnym. W obiekcie przebywało 18 osób (w tym 2 dzieci). W celu ugaszenia pożaru podano jeden prąd wody. Równocześnie prowadzono ewakuację osób zamieszkujących budynek. Następnie przystąpiono do udzielenia pierwszej pomocy medycznej 2 osobom. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala na obserwację. Dwoje dzieci, które brały udział w zdarzeniu otryzmało od strażaków „Misia Ratownika”. Dalsze działania strażaków ograniczyły się do przewietrzenia i oddymienia obiektu oraz sprawdzenia pod kątem obecności trujących produktów spalania. Przybyły na miejscu Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko podjął decyzję o czasowym wyłączeniu budynku socjalnego z funkcjonowania. Cześć jego mieszkańców przewieziono do lokalu zastępczego, na który wyznaczono internat przy Zespole Szkół ponadgimnazjalnych w Lipsku. Pozostali udali się do swoich rodzin.     

75 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

01.08.2019
1 sierpnia 2019 roku przypada 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji strażacy, policjanci, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele organizacji Związku Harcerstwa Polskiego "Hufiec Lipsko" oraz Związku Strzeleckiego "STRZELEC" OSW JS nr. 1005 im. płk Dionizego Czachowskiego w Lipsku  zebrali się pod budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, by oddać hołd walczącym o WOLNOŚĆ NASZEGO kraju. Punktualnie o godzinie 17:00 zawyły syreny wozów strażackich i policyjnych radiowozów. Następnie przedstawiciele służb mundurowych i organizacji zapalili znicze i złożyli wiązanki pod pomnikiem znajdującym przed budynkiem strażnicy.

GODZINA "W"

01.08.2019
Powiat Lipski - Pamiętamy 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
O godzinie 17:00 apel przed budynkiem Komendy PSP w Lipsku - zaprasza Starosta Lipski oraz strażacy.

MATERIAŁ SZKOLENIOWY

18.07.2019

Film szkoleniowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie sprawiania i bezpiecznego wykorzystania skokochronów w działaniach ratowniczych. Materiał obejmuje również zagadnienia z mechanizmem upadku na skokochron.  Film naciśnij tutaj.


AKCJA KRWIODASTWA

12.07.2019
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku w dniu 11.07.2019r. przeprowadziła wspólnie z RCKiK w Radomiu akcję krwiodawstwa.

Głównym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa, zachęcanie do oddawania krwi i przypomnienie społeczeństwu, jak ważna jest krew np. dla osób, które zostały poszkodowane w wypadkach lub cierpią na szereg poważnych schorzeń. Krew jest darem, który poprzez nasz mały gest, może uratować czyjeś życie. Im więcej osób, które decydują się na honorowe oddanie krwi, tym większe szanse na to, że pomożemy potrzebującym, a jest ich naprawdę wielu. W akcji uczestniczyło 22 dawców, a 19 osób oddało łącznie 8,55 litrów krwi.

Kolejna akcja planowana jest na dzień 22 sierpnia 2019r.

LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW

11.07.2019
List Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława ZIELIŃSKIEGO do Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych  w sprawie dodatkowych środków finansowych na działalność OSP.OSTATNIE POŻEGNANIE płk. rez. prof. dr hab. inż. TYTUSA KARLIKOWSKIEGO 

09.07.2019
W dniu 09.07.2019r. delegacja strażaków  i leśników z regionu radomskiego uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu śp. płk rez. prof. dr hab. Inż. Tytusa Karlikowskiego. Msza pogrzebowa odbyła się w Warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego, której przewodził Proboszcz Parafii ks. płk Mariusz Tołwiński.  Rodzina, współtowarzysze broni, leśnicy i strażacy pożegnali Tytusa Karlikowskiego, wieloletniego pracownika Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, uczestnika Powstania Warszawskiego, leśnika i profesora Instytutu Badawczego Leśnictwa, działacza kombatanckiego, przewodniczącego Środowiska Żołnierzy Batalionu Armii Krajowej "Zośka" i Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu "Zośka". W 1971 r. opracował program profilaktyki przeciwpożarowej lasu oraz podstaw wiedzy o lesie, wprowadzony do toku studiów Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Służby Pożarniczej) od roku akademickiego 1974/75. Był prekursorem m.in. metody prognozowania pożarów lasów oraz inicjatorem wykorzystania samolotów w kompleksowym gaszeniu ich pożarów. W latach 1982-1987 sprawował funkcję kierownika Katedry Profilaktyki Pożarniczej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Za prowadzoną działalność został wyróżniony wieloma odznaczeniami i awansami:

Medal za Warszawę 1939-1945 (1948), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1948), Medal Wojska (dwukrotnie – 1948), Krzyż Partyzancki (1959), Złoty Krzyż Zasługi (1965), Krzyż Walecznych (1968), Order Wojenny Virtuti Militari V klasy (1972), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1975), Krzyż Za Zasługi dla ZHP (1979), Warszawski Krzyż Powstańczy (1981), Krzyż Armii Krajowej (1984), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1984), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1997), Rozeta z Mieczami do Krzyża Za Zasługi dla ZHP (2000), Awansowany do stopnia plutonowego podchorążego (1945), podporucznika (1997) Wśród tych ostatnich są lotnicze Błękitne Skrzydła – za stworzenie systemu zastosowania samolotów do gaszenia pożarów lasów.

Wśród osób żegnających zmarłego pułkownika i profesora byli: nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP, Rektor- Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, dr inż. Andrzej Konieczny Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, przedstawiciele kombatantów i gen. dyw. Wiesław Kukuła dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Honory oddali również przedstawiciele z regionu radomskiego Andrzej Matysiak- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, Przewodniczący Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

śp. płk rez. prof. dr. hab. inż. Tytus Karlikowski zmarł 3 lipca. Miał 92 lata. Spoczął na warszawskich Powązkach Wojskowych.

Opracowanie: na podstawie informacji SGSP.

Zdjęcia: KP PSP w Lipsku.


UROCZYSTOŚĆ 100-LECIA POWSTANIA OSP w SOLCU NAD WISŁĄ

07.07.2019
W dniu 06 lipca 2019r. odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą połączona z Gminnym Dniem Strażaka 2019 oraz przekazaniem jednostce nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA GBA P 360. Uroczystość rozpoczęła się na placu strażnicy zbiórką pocztów sztandarowych i pododdziałów. Wszyscy przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej z Kozienic udali się do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Solcu nad Wisłą. Mszę świętą w intencji strażaków i ich rodzin odprawił Biskup Radomski Henryk Tomasik wraz z ks. kan. dr Krzysztofem Majem Kapelanem Strażaków Powiatu Lipskiego - Proboszczem Parafii.  Po mszy świętej na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą odbyła się część oficjalna uroczystości, którą rozpoczął dowódca uroczystości st. kpt. Waldemar Kominek składając meldunek bryg. Arturowi Gonerze Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Po złożonym meldunku nastąpił przegląd pododdziałów oraz podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu. Następnie Wójt Gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk przywitał przybyłych na uroczystość gości a dh Łukasz Łyczkowski Prezes OSP w Solcu nad Wisłą przedstawił rys historyczny jednostki.

Kolejnym punktem obchodów 100-lecia było odznaczenie jednostki OSP w Solcu nad Wisłą Złotym Znakiem Związku OSP RP nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nadanym przez Zarząd Główny ZŻWP uchwałą nr 6/2019/K z dnia 02.07.2019r. Z okazji jubileuszu w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej Jednostka otrzymała również wyróżnienie honorowe z rąk Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Artura Gonery oraz otrzymała nadany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego  Medal Pamiątkowy „PRO MAZOVIA” wręczony przez radnych Sejmiku Województwa Leszka Przybytniaka i Rafała Rajkowskiego  a także Medal Honorowy „Za Zasługi dla Ziemi Lipskiej” przyznany przez Kapitułę w imieniu, której występował Władysław Bajkowski, bryg. Tomasz Krzyczkowski , Zbigniew Kopciński oraz Starosta lipski Sławomir Śmieciuch.

Następnym punktem scenariusza uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. (PLIK)

W celu zwiększenia możliwości operacyjno - technicznych Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego województwa mazowieckiego, Komenda Główna PSP, Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazali Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą   średni  samochód ratowniczo-gaśniczy 4x4 na podwoziu- SCANIA typ P 360. Akt przekazania samochodu w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdana Łasicy dokonał Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Artur Gonera oraz Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski. Po przekazaniu kluczyków dokonano aktu poświęcenia pojazdu pożarniczego przez bp. Henryka Tomasika oraz ks. kan. dr Krzysztofa Maja. Po czym nastąpiło wręczenie przez druhów z OSP w Solcu nad Wisłą podziękowań dla osób wyróżnionych za pomoc w zakupie pojazdu pożarniczego. 

Na Zakończenie Zgromadzeni goście wpisywali się do kroniki OSP W Solcu nad Wisłą oraz potwierdzali umieszczenie swoich nazwisk na pięknie wykonanej tablicy z okazji 100-lecia powstania OSP. Obchody 100-lecia zakończyły się okolicznościowymi wystąpieniami zaproszonych gości i złożeniem meldunku o zakończeniu obchodów jubileuszowych.

Uroczystości towarzyszyła wystawa strażackich kronik, jak również został przygotowany panel tematyczny dla dzieci i młodzieży z ratownictwa medycznego. Swoje stoisko zaprezentował również 62. Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony terytorialnej w Radomiu. Ochotnicy mogli spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej zaprezentowanej przez druhów z OSP w Skaryszewie.

W uroczystości udział wzięli: Kinga Bogusz w imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Sekretarza Stanu Posła na Sejm Pana Marka Suskiego, Leszek Ruszczyk Poseł na Sejm RP, Przedstawiciel Posłów na Sejm: Anny Kwiecień, Dariusza Bąka, Andrzeja Kosztownika, bp. Henryk Tomasik- Biskup Radomski, Rafał Rajkowski- Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu,  bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie, nadbryg w st. spocz. Gustaw Mikołajczyk, ks.kan. dr Krzysztof Maj- Kapelan Strażaków Powiatu lipskiego, płk rez. Stanisław Kalski Wiceprezes Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP,  dr hab. Bogdan Michailiuk prof. Akademii Sztuki Wojennej - Kierownik Katedry Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Tomasz Wencel Kontradmirał CLSI,  dh Zbigniew Gołąbek Wiceprezes ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego, Sławomir Śmieciuch - Starosta lipski, Józef Sosnowski - Przewodniczący Rady Powiatu lipskiego, bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, mł. insp. Wojciech Brandt Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, bryg. Jarosław Bajor – Zastępca Komendanta PSP w Lipsku, st. kpt. Karol Ziętala Kierownik Sekcji KW PSP w Warszawie, asp. Dawid Gębka - Wydział Logistyczny KW PSP w Warszawie, Ewa Choroś, Norbert Ciupiński Przedstawiciele NLP w Zwoleniu, Janusz Witczak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku, Wójt gm. Chotcza, Karol Burek - W-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku, Wójt gm. Rzeczniów, Artur Szewczyk Wójt Gminy Ciepielów, Artur Dygas- Sekretarz MiG Lipsko, Tadeusz Szczerba Przewodniczący Rady Gminy Solec nad Wisłą, Władysław Bajkowski Redaktor Naczelny Twoje Radio Lipsko, Hubert Januszewski Dyrektor „Remondis” Ostrowiec św., Halina Pyrka - Kierownik Krus Lipsko, Tadeusz Durak- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipsku, lek. wet Monika Mączka Powiatowy Inspektor Weterynarii w Lipsku,  Marcin Węgłowski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą, Iwona Borek – Dyrektor ZSS w Solcu nad Wisłą,  Jerzy Cieślik Dyrektor PSP w Pawłowicach, Bożena Kopcińska Dyrektor ZSS w Solcu nad Wisłą .  Galeria zdjęć naciśnij tutaj.

PIKNIK DLA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS X ZAWODÓW SPORTOWO POŻARNICZYCH

30.06.2019
W dniu 30.06.2019r. na Stadionie w  Lipsku odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu lipskiego. W zmaganiach wzięło udział 14 drużyn (w tym: 7 seniorów „A”, 3 kobiecych drużyn pożarniczych „C”, 1 MDP dziewcząt wg CTiF,  3 MDP chłopców wg CTiF). Zawody w grupie MDP Dziewcząt i Chłopców zostały przeprowadzone wg regulaminu CTIF i zostały rozegrane w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 400 m z przeszkodami, rozwinięcie bojowe. Kobiece i Męskie Drużyny Pożarnicze wystartowały natomiast w sztafecie pożarniczej 7 x 50 z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.  Czytaj więcej naciśnij tutaj zdjęcia naciśnij tutaj.

MIEJSKO - GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

23.06.2019
W niedzielę 23 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 odbyły się Miejsko - Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Lipsko. Do zawodów przystąpiły drużyny z OSP w Lipsku, Długowoli, Krępy Kościelnej, Maruszowa oraz Woli  Soleckiej. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:  sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojoweZawody rozpoczęły się od wprowadzenia drużyn na stradion sportowy w Lipsku i złożeniem meldunku przez  Komendanta Miejsko - Gminnego dh. Jana Cyrana, Komendantowi Powiatowemu PSP w Lipsku bryg. Tomaszowi Krzyczkowskiemu. 

Klasyfikacja generalna po podsumowaniu punktów w obydwu konkurencjach przedstawia się następująco:

Grupa „A” mężczyzn w gminie Lipsko:

1. OSP Wola Solecka
2. OSP
Długowola
3. OSP Maruszów

4. OSP Lipsko
5. OSP Krępa Kościelna

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W SIENNIE

23.06.2019
W niedzielę 23 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sienno. Do zawodów przystąpiło 7 drużyn. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: wg. regulaminu CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (chłopców): bieg sztafetowy z przeszkodami; rozwinięcie bojowe. oraz wg. regulaminu męskich i kobiecych drużyn pożarniczych dla grup A i C: sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami; ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja Generalna przedstawia się następująco:

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - chłopców:
    1. OSP Sienno

Kobiece drużyny pożarnicze - grupy C:
    1. OSP Kochanówka

Męskie drużyny pożarnicze - grupy A:
    1. OSP
Janów
    2. OSP Sienno
    3. OSP Kochanówka
    4. OSP Osówka

    5. OSP Kadłubek
 

DACHOWANIE W RZECZNIOWIE

18.06.2019
18 czerwca 2019 roku ok godz. 16:51 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na  drodze wojewódzkiej 747 w miejscowości Pawliczka. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Lipsko oraz OSP Pawliczka. Po dojechaniu na miejsce JOP stwierdzono, że doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego, który znajdował się na dachu w przydrożnym rowie drogi wojewódzkiej nr 747. Poszkodowany samodzielnie opuścił pojazd.  Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu, udzieleniu poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazaniu jej przybyłemu na teren działań Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W CIEPIELOWIE

16.06.2019
W niedzielę 16 czerwca 2019 r. o godz. 14:00 przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ciepielów. Do zawodów przystąpiło 6 drużyn. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: wg. regulaminu CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (chłopców): bieg sztafetowy z przeszkodami; rozwinięcie bojowe. oraz wg. regulaminu męskich drużyn pożarniczych dla grupy A : sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami; ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja Generalna przedstawia się następująco:

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - chłopców:
    1. OSP Łaziska
    2.OSP Bąkowa

Męskie drużyny pożarnicze - grupy A:
    1. OSP Bielany
    2. OSP
Antoniów
    3. OSP Bąkowa
    4. OSP
Ciepielów

50-cio LECIE OSP PŁÓSY

15.06.2019
W dniu 15 czerwca 2019 roku w miejscowości Płósy, gm. Rzeczniów odbył się Jubileusz 50-lecia OSP Płósy i Gminny Dzień Strażaka. O godzinie 14:30 nastąpiła zbiórka pocztów sztandarowych i pododdziałów na placu przy kościele w Pasztowej Woli. Po Mszy Św. sztandary wraz z pododdziałami przemaszerowały na plac przy remizie OSP w Płósach gdzie powitano gości, przedstawiono historię OSP Płósy, poświęcono wyremontowaną Remizę OSP oraz wręczono medale i odznaczenia.

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA W SIENNIE

10.06.2019
W dniu 10 czerwca br. w miejscowości Kochanówka odbyły się uroczystości z okazji Gminnego Dnia Strażaka połączone z przekazaniem samochodu bojowego GBA 2/16 STAR 266 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanówce. O godzinie 14:30 nastąpiła zbiórka pocztów sztandarowych i pododdziałów pod remizą strażacką, skąd delegacje przemaszerowały do kaplicy pw. św. Maksymiliana Kolbe. Punktualnie o godzinie 15:00 rozpoczęła się Uroczysta Msza Święta w intencji polskiej wsi, ofiar katastrofy smoleńskiej, zmarłych i poległych strażaków i żołnierzy walczących o wolną i niepodległą Polskę którą odprawili: ks. kan. Andrzej Cieszkowski Proboszcz Parafii pw. św. Zygmunta w Siennie, ks. kan. Krzysztof Maj Kapelan Strażaków Powiatu Lipskiego, ks. kan. Zbigniew Wypchło kapelan strażaków Gminy Rzeczniów, Proboszcza Parafii pw. św. Mikołaja w Grabowcu i ks. Kanonik Wiesław Murzyn.Po Mszy Św. delegacja służb mundurowych i obecnych gości oddała hołd wszystkim poległym strażakom oraz żołnierzom w tym strażakowi z OSP w Kochanówce, który podczas walki z żywiołem zginął, następnie sztandary wraz z pododdziałami przemaszerowały na plac uroczystości przy remizie OSP Kochanówka. Obchody poprzedziło podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego. Następnie  dowódca uroczystości dh. Mateusz Traczyński złożył meldunek dh. Januszowi Witczakowi Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku. Po złożonym meldunku nastąpił przegląd pododdziałów oraz przywitanie zaproszonych gości którego dokonał wójt gminy Sienno  Mariusz Strąk.
Kolejnym etapem uroczystości było
przekazanie samochodu pożarniczego marki GBA STAR 266  druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanówce. Akt przekazania samochodu w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdana Łasicy dokonał Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Artur Gonera oraz Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski. Po przekazaniu kluczyków dokonano aktu poświęcenia pojazdu pożarniczego przez księży. Następnym punktem scenariusza uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Postanowieniem Kapituły Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej odznaki Św. Floriana nadano
złotą odznakę 100-lecia niepodległości dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanówce jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczności i praw człowieka na wszystkich polach aktywności oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei niepodległości. Rada Główna Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nadała dh Eugeniuszowi Czaja Honorową Odznakę Organizacyjną za "Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Mazowieckiego nadał Srebrnym Medalem za Zasługi dla pożarnictwa dh. Jana Pastuszkę i brązowym Medalem za Zasługi dla pożarnictwa dh. Wojciecha Kryckę.
Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, Starosta Lipski i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego przyznali wyróżnienia i dyplomy honorowe dla
dh. Michała Wlazłowskiego i dh. Pawła Pastuszki
Dowódca Związku Strzeleckiego "Strzelec" OSW mł. chor. Wojciech Krycka z Sienna wraz z pocztem sztandarowym ZS "Strzelec" OSW z Lipska przeprowadzili
Apel Pamięci w rocznicę Katastrofy Smoleńskiej.

Druh Paweł Pastuszka prezes OSP przybliżył obecnym na uroczystości historię OSP w Kochanówce.
Obchody zakończyły się okolicznościowymi wystąpieniami zaproszonych gości i złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystości. Następnie odbył się
koncert uczniów Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Siennie pod przewodnictwem Pana Dyrektora Pawła Garbalskiego oraz występy  artystyczne uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kochanówce  .
W uroczystości udział wzięli: Kinga Bogusz w imieniu Sekretarza Stanu Posła na Sejm Pana Marka Suskiego, Dariusz Bąk- Poseł Na Sejm RP, bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie, Rafał Rajkowski- Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, , mjr Artur Łęcki- przedstawiciel WKU w Radomiu, Sławomir Śmieciuch - Starosta lipski, Agnieszka Maria Węgrzecka - v-ce Starosta lipski, Józef Sosnowski - Przewodniczący Rady Powiatu, Antoni Ćwikliński, Paweł Niedziela - Radni Rady Powiatu z Gminy Sienno,
mł. insp. Robert Galas - Z-ca Komendanta Policji w Lipsku, przedstawiciele Lasów Państwowych, Janusz Witczak - Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku, Wójt gm. Chotcza, Karol Burek - W-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku, Wójt gm. Rzeczniów, Halina Pyrka - Kierownik Krus Lipsko, Wojciech Dziółko - Przewodniczący TKK NSZZ "Solidarność". Gospodarzem uroczystości byli : Mariusz Strąk - Wójt gm. Sienno, Paweł Pastuszka - prezes OSP w Kochanówce oraz Jan Pastuszka - prezes Koła Rolników Indywidualnych NSZZ "Solidarność" Gminy Sienno.

Uroczystości towarzyszyła wystawa strażackich kronik, jak również został przygotowany panel tematyczny dla dzieci i młodzieży z ratownictwa medycznego.

ZDJĘCIA naciśnij tutaj

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE

09.06.2019

W dniu 30.06.2019r. na Stadionie w  Lipsku odbędą się XI Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu lipskiego.


GMINNE ZAWODY OSP W RZECZNIOWIE

09.06.2019
W niedzielę 9 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rzeczniów. Do zawodów przystąpiło 8 drużyn (w tym 1 kobieca). Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: wg. regulaminu męskich i kobiecych drużyn pożarniczych dla grup A i C: sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami; ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja Generalna przedstawia się następująco:

Kobiece drużyny pożarnicze - grupy C:
    1. OSP Grabowiec

 

Męskie drużyny pożarnicze - grupy A:
    1. OSP
Rzeczniów
    2. OSP Marianów
    3. OSP
Grabowiec
    4. OSP Płósy
    5. OSP Wólka Modrzejowa
    6. OSP Rybiczyzna
    7. OSP Rzechów

WYPADEK NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ 747

05.06.2019
W dniu 05.06.2019 roku o godzinie 10:58 Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku otrzymał informację o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej nr 747 w gminie Solec nad Wisłą. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że w wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe (Renalt Thalia i Mercedes GLE) zderzenie czołowo – boczne. Samochody znajdowały się poza pasem jezdni, Renault  stał na chodniku oparty o metalową barierę w środku znajdowały się trzy uwięzione osoby. W mercedesie podróżowała jedna osoba, która opuściła samochód przed przybyciem służb ratowniczych. Na miejscu zdarzenia obecni byli: Prokurator, patrol Policji, ZRM, LPR. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do osób zakleszczonych, udzieleniu KPP, odłączeniu akumulatorów w pojazdach oraz uprzątnięciu pozostałości powypadkowych. Osoby poszkodowane zostały zabrane na do Szpitala w Lublinie, Lipsku i Radomiu. Cała akcja trwała około pięć godzin. W działaniach ratowniczych brał udział zastępy z KP PSP JRG w Lipsku oraz OSP Solec nad Wisłą.

OBCHODY DNIA WETERANA

29.05.2019
W dniu 29.05.2019 na zaproszenie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Radomiu Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski i Wojciech Dziółko - przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Lipsku uczestniczyli w obchodach ,,Dnia Weterana’’ w ramach międzynarodowego dnia uczestników misji pokojowych ONZ. Uroczystości odbywały się na terenie Klubu 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. W imieniu strażaków, strzelców i samorządowców powiatu lipskiego złożono gratulacje na ręce Prezesa stowarzyszenia Edwarda Kowalewskiego oraz Wiceprezesa Wiesława Wabika składając wyrazy uznania dla patriotycznej postawy, odwagi i profesjonalizmu.

Szczególne słowa uznania skierowano do Wiceprezesa Wiesława Wabika, który rok temu był uczestnikiem uroczystości powiatowych ,,3 Maja’’ w Lipsku.

FALA KULMINACYJNA PRZESZŁA PRZEZ POWIAT LIPSKI

27.05.2019
W związku z przyborem wód w rzekach na terenie powiatu lipskiego i osiągnięciu przez Wisłę poziomu przekraczającego stan ostrzegawczy w dniu 24.05.2019 roku, na terenie gmin Solec n/Wisłą i Chotcza wójtowie gmin wprowadzili pogotowie przeciwpowodziowe. Następnie starosta lipski wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie lipskim.

Starosta lipski zwołał sztab Kryzysowy aby omówić sytuację zagrożenia i ustalić kierunki oraz sposoby działania. W skład Sztabu weszli przedstawiciele urzędów Gmin z zagrożonych terenów, starostwa powiatowego, pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" i służb mundurowych: Policja i Straż Pożarna jako służba wiodąca. Na Sztabie ustalono:

wykoszenie  trawy na wałach dla umożliwienia dotarcia służb na wały oraz lepszego monitorowania ewentualnych przesiąków na wałach, przygotowanie niezbędnego sprzętu do działań przeciwpowodziowych i utrzymywanie w gotowości do użycia, monitorowanie stanów wałów przeciwpowodziowych i poziomu wody, powołanie dyżurów w gminach i starostwie.

25 maja 2019 roku stan wody na rzece Wisła przekroczył stan alarmowy, w zw. z czym wójtowie zagrożonych gmin a następnie Starosta powiatu lipskiego stan alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu lipskiego.

Wysoki stan wody na rzece Wisle i jego dopływach, spowodował w gminie Solec nad Wisłą zalanie drogi dojazdowej do dziewięciu posesji w których zamieszkuje 22 osoby. W gminie Chotcza doszło do podtopienia 4 gospodarstw rolnych. Dwóch w Jarentowskim Polu i po jednym w Chotczy i Gniazdkowie.

Działania Straży Pożarnej z pow. lipskiego polegały na patrolowaniu wałów przeciwpowodziowych od samego początku wystąpienia zagrożenia. Monitorowanie stanu wód w rzekach. Ewakuacji ludzi i mienia z zalanych posesji. Przemieszczaniu ludzi łodzią z posesji do których została zalana droga, umożliwiając im dotarcie do pracy, szkoły, zrobienia niezbędnych zakupów oraz transport chorego do szpitala.

W działaniach uczestniczyli strażacy z JRG Lipsko oraz OSP. Z gminy Chotcza OSP Chotcza, Tymienica, Kijanka, Białobrzegi. Natomiast na terenie gminy  Solec działania prowadziły jednostki OSP Solec, Wola Pawłowska, Boiska, Przedmieście, Sadkowice, Pawłowice.

AWARYJNE LĄDOWANIE SZYBOWCA

19.05.2019
19 maja 2019 r. o godz. 17.25 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęło zgłoszenie o awaryjnym lądowaniu szybowca w gminie Sienno. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej, KDR w wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdził, że doszło do awaryjnego lądowania szybowca ARCUS T G-LXVI 62 na polu uprawnym prywatnego właściciela w odległości ok. 200 metrów od drogi powiatowej nr.34-443 Sienno - Ostrowiec Św.  Powodem awaryjnego lądowania były złe warunki pogodowe ( opady deszczu z wyładowaniami atmosferycznymi). Szybowcem podróżowało dwóch pilotów z Wielkiej Brytanii,  którzy samodzielnie opuścili szybowiec. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.


GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W CHOTCZY

19.05.2019
W niedzielę 19 maja 2019 roku o godz. 10:00 przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chotcza. Do zawodów przystąpiło 4 drużyny. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:  wg. regulaminu męskich  drużyn pożarniczych dla grupy A : sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami; ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja Generalna przedstawia się następująco:

Męskie drużyny pożarnicze - grupy A:
    1. OSP Chotcza
    2. OSP Białobrzegi
    3. OSP Tymienica
    4. OSP Kijanka

DZIEŃ STRAŻAKA 2019

17.05.2019

W dniu 17.05.2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyły się uroczystości z okazji „Dnia Strażaka 2019”, które poprzedziło honorowe oddawanie krwi od godzin porannych w przybyłym pod siedzibę KP PSP w Lipsku ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Konrada Vietha w Radomiu. Zebrana krew w ilości 9,5 litra trafi do osób potrzebujących tego bezcennego daru serca z powodu choroby, wypadku czy innego zdarzenia losowego. Wśród krwiodawców byli strażacy powiatu lipskiego.

Obchody rozpoczęto od uroczystej zbiórki i złożenia okolicznościowej wiązanki kwiatów przy obelisku poświęconemu papieżowi Janowi Pawłowi II w przeddzień rocznicy urodzin świętego, który znajduje się na placu kościelnym. Następnie o godz. 14.00 w Kościele pw. Św. Trójcy w Lipsku została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji zmarłych strażaków pełniących służbę w PSP, OSP oraz ich rodzin. Msze Świętą odprawiali ks. kan. Henryk Jagieło Dziekan Dekanatu Lipskiego, ks. kan. dr Krzysztof Maj kapelan strażaków powiatu lipskiego. Na zakończenie Eucharystii swoją wdzięczność za przeprowadzenie liturgii wyrazili strażacy wręczając na ręce ks. kan. Henryka Jagieły oraz ks. kan. dr Krzysztofa Maja, Wotum dla Matki Bożej Lipskiej. Następnie odbył się koncert Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Siennie pod przewodnictwem Pana Dyrektora Pawła Garbalskiego.

Po koncercie poczty sztandarowe pododdziały i zaproszeni goście przemaszerowali pod obiekt Komendy Powiatowej PSP w Lipsku, gdzie odbyło się złożenie wiązanek kwiatów przy strażackim pomniku „Ku pamięci poległych i zmarłych strażaków oraz żołnierzy”, a także odsłonięcie i poświęcenie figury św. Floriana usytuowanej na historycznym skwerze pamięci przy KP PSP w Lipsku na którym znajduje się również rekwizytowy zabytkowy wóz strażacki.

Dalsza cześć uroczystości miała miejsce na placu wewnętrznym KP PSP w Lipsku. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości od dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lipsku bryg. Łukasza Maciejewskiego przyjął mł. bryg. Paweł Fliszkiewicz przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP jednocześnie Naczelnik  Ośrodka Szkolenia KW PSP w Pionkach. Następnie został odegrany hymn państwowy i nastąpiło podniesienie flagi państwowej. W kolejnej części uroczystości bryg. Tomasz Krzyczkowski, Komendant Powiatowy PSP w Lipsku przywitał wszystkich przybyłych gości. Podczas apelu został odczytany list z okazji Dnia Strażaka od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Następnie wręczone zostały odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Akty awansowe wręczył przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg Paweł Fliszkiewicz Awansowanych w sumie zostało 9 strażaków, a odznaczonych 7. PLIK

Jednostki ochrony przeciwpożarowej i stowarzyszenia powiatu lipskiego najbardziej zaangażowane w akcję krwiodawstwa otrzymały certyfikaty „Firmy Promującej Honorowe Oddawanie Krwi” i dyplomy uznania za zaangażowanie w postaci propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz organizację zbiórki krwi przy udziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa im. Konrada Vietha w Radomiu. A były to: Komenda Powiatowa PSP w Lipsku, OSP w Bąkowej, Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Lipsko im. Bohaterów Chotczy.

W Uznaniu Zasług w rozwój ochrony przeciwpożarowej powiatu lipskiego zostały przyznane dyplomy uznania i wyróżnienia honorowe przez Starostę Lipskiego Sławomira Śmieciucha, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku Janusza Witczaka, Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski ks. kan. Henryka Jagieło Dziekana Dekanatu Lipskiego, Andrzeja Sota właściciela firmy „ Dombud” z Lipska, Dariusza Przydatka właściciela firmy Betoniarsko-Nagrobkowej oraz Witolda Wypchło. A także dyplom uznania dla Norberta Ciupińskiego NLP w Zwoleniu za stałą i owocną współprace z jednostkami ochrony przeciwpożarowej powiatu lipskiego oraz dh. Mateusza Łygana z okazji zdobycia pierwszego miejsca w 3 grupie wiekowej w Eliminacjach Wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ”Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W imieniu awansowanych i wyróżnionych strażaków głos zabrał kpt. Waldemar Kominek, który podziękował przełożonym za docenienie zaangażowania strażaków w wypełnianiu obowiązków służbowych.

Następnie głos zabierali goście przybyli na uroczysty apel (przedstawiciele samorządowców, instytucji państwowych) składając gratulacje awansowanym, wyróżnionym i odznaczonym strażakom. Dziękowali lipskim strażakom za trud jaki wkładają w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi m.in.:

- W imieniu Sekretarza Stanu pana Marka Suskiego głos zabrała pani Kinga Bogusz,

- Dariusz Bąk- Poseł Na Sejm RP,

- Krzysztof Murawski – Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu,

- mł. bryg. Paweł Fliszkiewicz – przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Pionkach. 

- Sławomir Śmieciuch – Starosta Lipski

- Jacek Wielorański Burmistrz MiG Lipsko,

Uroczystości towarzyszyła wystawa strażackich kronik, jak również został przygotowany panel tematyczny dla dzieci i młodzieży przedstawiający gaszenie pożarów przy pomocy sprzętu używanego na przestrzeni wieków. Całość obchodów zwieńczyła degustacja strażackiej grochówki.

 W uroczystości udział wzięli także:

Krzysztof Chojnacki- Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Zdzisław Maszkiewicz przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, mjr. Rafał Łyżwa- przedstawiciel dowódcy 42 bazy lotnictwa w Radomiu, mjr Artur Łęcki- przedstawiciel WKU w Radomiu, ppor. Stanisław Pietrynik- przedstawiciel Dowódcy 62. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Radomiu, Janusz Witczak- prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku i Wójt Gminy Chotcza, insp. Wojciech Brandt- Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, Józef Sosnowski przewodnicząca Rady Powiatu Lipskiego, Tadeusz Durak-Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipsku, Jolanta Rękas-Szylar- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku, Waldemar Makuch-przedstawiciel Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lipsku, Anna Świderska Dyrektor PUP w Lipsku, Adam Podsiadło- nadleśniczy Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Norbert Ciupiński przedstawiciel Nadleśnictwa LP w  Zwoleniu, Włodzimierz Cedzyński przedstawiciel Nadleśnictwa LP w Marculach, Romuald Kowaleczko- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego, Kazimierz Czerwonka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego, por.rez. Tadeusz Pękałą,   Halina Pyrka- kierownik KRUS w Lipsku, Grzegorz Glina- Dyrektor Oddziału PZU w Lipsku, Adam Wilk- Inspektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lipsku, ks. kan. Henryk Jagieło- Dziekan Dekanatu Lipskiego, ks. Krzysztof Maj kapelan strażaków powiatu lipskiego, Jan Cyran- prezes zarządu koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lipsku, Wojciech Dziółko- przewodniczący Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Lipsku, Julian Siwek-członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku, Zbigniew Rutkowski- Komendant Gminny ZOSP RP w Chotczy, Władysław Kowalski- prezes OSP Lipsko i prezes honorowy Koła ZEiRP w Lipsku, Zygmunt Rudzki- członek honorowy OSP w Lipsku, Irena Kościelecka Bajkowska- Prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Władysław Bajkowski- Redaktor Naczelny „Twoje Radio Lipsko”, Marek Łata Przewodniczący TPZL „Powiśle”, Dyrektorzy zakładów pracy i sympatycy pożarnictwa.


Zdjęcia z uroczystości naciśnij tutaj

AKCJA KRWIODASTWA

10.05.2019
W piątek 17 maja 2019r. w godz. od 10.00 do 15.30 w ambulansie przy Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku zostanie przeprowadzona zbiórka krwi przez specjalistów z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.
Zapraszamy.

IV LEŚNY PIKNIK MAJOWY W MARCULACH

05.05.2019
W dniu 05 maja 2019 roku delegacja z Komendy Powiatowej PSP w Lipsku uczestniczyła w Leśnym Pikniku Majowym organizowanym przez Nadleśnictwo Marcule w Puszczy Iłżeckiej. Na zwiedzających czekało wiele atrakcji i stoisk ekspozycyjnych m.in. Nadleśnictwa Marcule, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, Komendy Powiatowej  PSP w Lipsku, wystawców ludowych: garncarzy, rzeźbiarzy, pszczelarzy, zielarzy, a także kowalstwa artystycznego oraz pokazy ścinki drzew leśnych. Podczas pikniku można była obejrzeć wystawę pt. Wykute i Wycięte” Lucyny Kozłowskiej i Pawła Winiarskiego a także obejrzeć wernisaż plenerowy Starachowickiego Towarzystwa Fotograficznego „Cztery Pory Roku”. W pikniku wzięło także udział Stowarzyszenie historyczne „GROT” oddział Powstańczy z 1863r., dzięki któremu mogliśmy poznać życie codzienne powstańców styczniowych. Piknik Umilił koncert Nauczycielskiego Chóru Kameralnego „KONCENTUS”, występ zespołu śpiewaczego „Ziemia Mirzecka” zespołów ludowych z terenu gminy Iłża oraz kapeli muzycznej „Sąsiedzi” z Tychowa Starego. Podczas pikniku można była przejechać się kolejką wąskotorową Iłża-Marcule, zwiedzić wraz z przewodnikiem Arboretum oraz zagrody edukacyjne „Nasze Zwierzęta”.

DZIEŃ STRAŻAKA 4 MAJA 2019r.

04.05.2019
Delegacja z powiatu lipskiego Komendant Powiatowy PSP bryg. Tomasz Krzyczkowski oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Solca nad Wisłą ze sztandarem wzięła udział w 15 pielgrzymce do relikwi Św. Floriana w Bazylice Katedralnej Diecezji Warszawsko-Praskiej.

UROCZYSTE OBCHODY 228 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

03.05.2019
W  dniu  03.05.2019 r.  delegacje  strażaków z  Komendy   Powiatowej   Państwowe Straży Pożarnej w  Lipsku  i  druhowie  Ochotniczych  Straży  Pożarnych uczestniczyli w uroczystościach obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Całość rozpoczęła zbiórka delegacji, pocztów sztandarowych instytucji oraz uczestników uroczystości na cmentarzu parafialnym w Lipsku, gdzie na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego i przy Krzyżu Katyńskim zapalono znicze oraz złożono okolicznościowe wiązanki kwiatów. Następnie w Kościele p.w. Św. Trójcy w Lipsku została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. Kolejny etap uroczystości obejmował przemarsz wszystkich uczestników na plac przed Lipskie Centrum Kultury gdzie odbyła się okolicznościowa akademia w wykonaniu: zespołu wokalnego FUEGO i zespołu tańca ludowego „Powiśle” z Lipskiego Centrum Kultury oraz zespołu tańca ludowego „Powiślaczki” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku.

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI DNIA FLAGI PAŃSTWOWEJ

02.05.2019
W dniu 2 maja 2019 roku na placu przed obiektem Komendy Powiatowej PSP w Lipsku odbył się uroczysty apel na którym została podniesionana maszt flaga państwowa, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego.

W uroczystości wzięły udział zmiany służbowe II i III JRG PSP w Lipsku i funkcjonariusze KP PSP w Lipsku, poczet flagowy Komendy Powiatowej PSP w Lipskuw składzie:st. asp. Marcin Skoczylas/dowódca pocztu/, sekc. Mateusz Śliwiński /flagowy/, mł. ogn. Grzegorz Chuchała /asystujący/ jak również poczty sztandarowe Komendy Powiatowej PSP w Lipsku w składzie: mł.kpt. Dawid Sobulski /dowódca pocztu/, mł.asp.Grzegorz Wójcik /sztandarowy/, st.ogn.Marcin Pietruszka /asystujący/ i poczet Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku w składzie:dh.Jan Cyran/dowódca pocztu/, dh. Zbigniew Rutkowski /sztandarowy/, dh. Julian Siwek /asystujący/
Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu PSP w Lipsku bryg. Tomaszowi Krzyczkowskiemu przez Dowódcę Uroczystości bryg. Dariusz Rzeźnika-Naczelnika Wydziału Operacyjnego KP PSP w Lipsku. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt przedstawiciele służb i instytucji oddali hołd fladze i zapalili znicze przy strażackim pomniku ,,Ku pamięci poległych i zmarłych strażaków oraz żołnierzy’’.Następnie swoje wystąpienia wygłosili bryg. Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy PSP w Lipsku i Sławomir Śmieciuch-Starosta lipski.
Godny podkreślenia jest fakt, że w uroczystym apelu uczestniczyli m.in.: Sławomir Śmieciuch /Starosta powiatu lipskiego/, mł. insp. Wojciech Brandt /Komendant Powiatowy Policji w Lipsku wraz z podległymi funkcjonariuszami/, dh. Janusz Witczak/Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku/, Wojciech Dziółko /Przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ,,Solidarność’’ w Lipsku, hm. Katarzyna Furmanek/Komendant Hufca ZHP w Lipsku/, hm. Krzysztof Furmanek /Członek Komendy Mazowieckiej Chorągwi ZHP z siedzibą w Płocku./st. sierż Michał Gajewski /JS Nr 1005 ZS ,,Strzelec’’OSW w Lipsku.

Dzień Flagi RP  /2 Maja/ - to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce - zostało ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Jest to również dzień Polonii i Polaków za Granicą.