ĆWICZENIA W ARiMR W LIPSKU

11.06.2014
W dniu 11.06.2014 r. w budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Biuro Powiatowe w Lipsku przeprowadzono ćwiczenia z udziałem strażaków z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. Zadaniem ćwiczących strażaków było ugaszenie pożaru powstałego na II piętrze budynku, przeszukanie obiektu objętego pożarem, przeprowadzenie skutecznego oddymiania oraz zorganizowanie zaopatrzenia wodnego. Po zakończeniu ćwiczeń wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z charakterystyką obiektu ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych oraz dróg i wyjść ewakuacyjnych. Manewry połączono z praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji w obiekcie. 

ĆWICZENIA ZABYTEK 2014

09.04.2014
W dniu 09.04.2014 r. w Kościele Parafialnym w Lipsku zostały przeprowadzone ćwiczenia z udziałem: Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, Formacji Obrony Cywilnej, Policji oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - Delegatura w Radomiu. Ćwiczenia odbyły się pod kryptonimem „ZABYTEK 2014” i przebiegały według następującego scenariusza: „związku z napiętą sytuacją międzynarodową, wystąpieniem zdarzeń o charakterze terrorystycznym i sabotażowym godzących w bezpieczeństwo innych państw i stwarzających potencjalne zagrożenie dla Polski, od 10 marca 2014 roku na terenie całego kraju obowiązuje  trzeci stopień alarmowy – CHARLIE. Została wzmocniona kontrola ważniejszych obiektów publicznych, prowadzona jest akcja informacyjno – instruktażowa dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania. Wyznaczone obiekty zabytkowe oznakowano znakiem Konwencji Haskiej. Przygotowane zostały miejsca ukrycia – ewakuacji zabytków ruchomych. W działaniach przygotowawczo – ochronnych uczestniczą członkowie powołanych Formacji Obrony Cywilnej. W dniu 09 kwietnia 2014 roku około godziny 1145 w związku z pojawiającymi się realnymi symptomami wystąpienia zagrożenia w stosunku do zlokalizowanego w Lipsku przy ulicy Soleckiej obiektu kościoła parafialnego zapadła decyzja o ewakuacji z jego wnętrza uznanego za zabytek mienia ruchomego. W tym celu pod nadzorem drużyny porządkowo – ochronnej Obrony Cywilnej oraz policji rozpoczęto przetransportowywanie dzieł sztuki, wyposażenia liturgicznego oraz dewocjonaliów w okolice plebanii, gdzie czekały samochody mające przewieźć ewakuowane mienie do miejsca jego ukrycia. W czasie prowadzonej ewakuacji dwóch spośród biorącej w niej udział mężczyzn zaczęło oddalać się z przenoszonym mieniem w kierunku przeciwnym do miejsca postoju samochodów przeznaczonych do jego transportu. Pozostali z mężczyzn podjęli próbę zatrzymania uciekinierów, jednak zostali przez nich powstrzymani poprzez zastraszenie przedmiotami przypominającymi broń palną. Dodatkowo uwagę osób zgromadzonych na placu kościelnym przykuły kłęby dymu wydobywające się z dzwonnicy kościoła. Okazało się, że planujący kradzież mężczyźni wzniecili pożar w celu odwrócenia od siebie uwagi i ułatwienia sobie tym samym ucieczki. O zaistniałej sytuacji powiadomieni zostali dyżurni policji oraz Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały patrole policji mające na celu ujęcie uciekających ze skradzionymi najprawdopodobniej naczyniami liturgicznymi mężczyzn oraz zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej w celu ugaszenia rozwijającego się pożaru drewnianej konstrukcji dzwonnicy oraz dachu kościoła".
Manewry miały na celu sprawdzenie realizacji zadań jakie powinny prowadzić poszczególne służby w sytuacjach kryzysowych. Natomiast epizod związany z pożarem kościoła miał na celu zapoznanie uczestników manewrów z obiektem, przećwiczenie prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej oraz sprawdzenie możliwości użycia specjalistycznego sprzętu gaśniczego w tym samochodów specjalnych i gaśniczych podczas gaszenia pożarów budynków sakralnych. Z ramienia straży pożarnej w ćwiczeniach uczestniczyły zastępy z JRG w Lipsku, OSP w Lipsku i OSP w Maruszowie.

ĆWICZENIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU

25.02.2014
Zapoznanie ćwiczący załóg z obiektem, sprawdzenie stanu przygotowania budynku do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego oraz praktyczna realizacja ćwiczenia to zadania jakie wykonywali strażacy podczas manewrów jakie zostały przeprowadzone 25.02.2014 r. w godzinach wieczornych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lipsku. Zadaniem ćwiczących strażaków było ugaszenie pożaru powstałego na II piętrze budynku, przeszukanie części obiektu objętego pożarem, przeprowadzenie skutecznego oddymiania oraz zorganizowanie zaopatrzenia wodnego. Po zakończeniu ćwiczeń wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z charakterystyką Domu Pomocy Społecznej. W szkoleniu uczestniczyli ratownicy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lipsku oraz z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Krępie Kościelnej i Maruszowie.


Ćwiczenia w archiwum