INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

W dniu 20.11.2012 r. w KP PSP w Lipsku przeprowadzono odbiór prac związanych z zakończeniem zadania inwestycyjnego polegającego na zainstalowaniu w budynku strażnicy instalacji solarnej zapewniającej przygotowanie ciepłej wody do celów użytkowych. Inwestycja wykonana została dzięki realizowanemu przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie projektu pn. „Instalacja kolektorów słonecznych w wybranych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Priorytet IV: „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”. Działanie 4.3: „Ochrona powietrza, energetyka”.

Projekt pn. „Instalacja kolektorów słonecznych w wybranych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego” polegał na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w 7 jednostkach Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa mazowieckiego. W ramach zakresu rzeczowego projektu zaprojektowane i wykonane zostanie dostosowanie istniejących instalacji do włączenia w obieg projektowanych urządzeń instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Systemy solarne zostały zainstalowane w obiektach: KP PSP Białobrzegi,  KP PSP Garwolin, KP PSP Lipsko, KP PSP Otwock, KP PSP Przysucha, KM PSP Radom (JRG 3, KM PSP m. st. Warszawy (JRG 2).

Całkowita wartość projektu:  530 017,70 PLN.
Wydatki kwalifikowalne: 483 517,70 PLN.
Dofinansowanie z EFRR: 338 462,39 PLN (70%).
Wkład krajowy publiczny:  145 055,31 PLN (30%).

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.