KONKURSY

TERMINARZ OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ
"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"


Powyższy konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej.

Celem jest promowanie wiedzy o bezpieczeństwie, kształtowanie prawidłowych postaw, popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii.