Konkurs Plastyczny

„25 lat PSP - Profesjonalni,Sprawni, Pomocni ”

to hasło XIX edycji Ogólnoposkiego Konkursu Plastycznego 2016/2017 organizowanego dla dzieci i młodzieży.

Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie profesjonalnej formacji jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Poprzez sztukę, mającą za zadanie zwrócenie uwagi na ważne zjawiska i sytuacje mogące zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców i twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia, promowana jest wiedza o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Ważne są przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi, realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Celem konkursu jest także ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych.

Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane. Nie będą uwzględnianie prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów żywnościowych (ryż, kasze, makarony, itp.) oraz plsteliny. Dopuszczalny format prac konkursowych - A4, A3.

Termin poszczególnych etapów:
  • powiatowe - 31 marzec 2017 r. (szkoły przesyłają prace plastyczne podzielone na poszczególne kategorie)
  • wojewódzkie - 10 maj 2017 r.
  • cenralne  - 7 czerwiec 2017 r.
Szkoły przesyłają (dostarczają) do siedziby Starostwa Powiatowego w Lipsku wybrane prace plastyczne.

Lista laureatów konkursu szczebla centralnego ukaże się w czerwcu 2017 r. na stronie www.straz.gov.pl oraz na łamach Przeglądu Pożarniczego.

Regulamin XIX edycji Ogólnoposkiego Konkursu Plastycznego znajdziesz tutaj.

      Protokół z posiedzenia komisji konkursowej  znajdziesz tutaj.

      Załączniki 1,2,3,4 XIX do konkursu plastycznego znajdziesz tutaj.

      Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży podzielonych na następujące grupy:

  • I grupa - autorzy w wieku od 6. do 9. r. ż..,
  • II grupa - autorzy w wieku od 10 do 13 r.ż.,
  • III grupa  - autorzy w wieku od 14. do nieukończonego 18 r.ż.,
  • IV grupa - wychowankowie świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej (do 18 roku życia).