DOTACJE

16.09.2019

Zakupy dotowane przez WFOŚiGW w Warszawie

 

W 2019 roku Powiat Lipski realizuje zakup sprzętu z udziałem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


„Zakup ubrań specjalistycznych – nowe ubrania typu NOMEX na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 27.300,00 zł.
Przetargi


10.09.2020

REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH GARAŻY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I INFRASTRUKTURĄ - I ETAP

 

Komenda Powiatowa PSP w Lipsku zamieszcza w poniższych załącznikach komplet dokumentów ogłoszenia dot.: „Remontu i przebudowy istniejących garaży ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowo-magazynowy z zapleczem technicznym i infrastrukturą - I etap”.Ogłoszenie zamieszczono również w 
Biuletynie Informacji Publicznej KP PSP w Lipsku w dziale przetargi.