Jednostki OSP na terenie gminy Chotcza


Na terenie gminy Chotcza znajduje się 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych typu S. Należą do nich:
  • OSP Chotcza i OSP Tymienica - będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym,
  • oraz jednostki: OSP Białobrzegi, OSP Kijanka.  
Pojazdy pożarnicze i sprzęt pływający jednostek OSP z terenu gminy Chotcza - 04.2013 r.

Lp.
Jednostka OSP
Rodzaj pojazdu/sprzętu
Fotografia
1
CHOTCZA
GBA 2,5/16
GBA 2,5/16
GLBM 0,2/2
łódź
ewakuacyjno-ratownicza
2
BIAŁOBRZEGI
GLBM 0,2/4
łódź
ewakuacyjno-ratownicza
3
KIJANKA
GLBM 0,2/2
4
TYMIENICA
GBA 2,5/16
GLBM 0,2/2
łódź
ewakuacyjno-ratownicza