Jednostki OSP na terenie gminy Ciepielów

Na terenie gminy Ciepielów znajduje się 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu S. Należą do nich:
  • OSP Ciepielów - będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym,
  • oraz jednostki: OSP Antoniów, OSP Bąkowa, OSP Bielany, OSP Łaziska.
Pojazdy pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Ciepielów - 04.2013 r.

Lp.
Jednostka OSP
Rodzaj  pojazdu
Fotografia
1
CIEPIELÓW
GBA 2,5/16
GCBA 8/32
SLRt
SLKw
2
ANTONIÓW
GBA 2,5/16
3
BĄKOWA
GBA 2,5/16
4
BIELANY
GBA 2,7/23
5
ŁAZISKA
GBA 2,4/16