Jednostki OSP na terenie gminy Lipsko

Na terenie gminy Lipsko znajduje się 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu S. Należą do nich:
  • OSP Krępa Kościelna, OSP Maruszów - będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym,
  • OSP Lipsko, OSP Długowola, OSP Wola Solecka.
Pojazdy pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Lipsko - 04.2013 r.

Lp.
Jednostka OSP
Rodzaj pojazdu
Fotografia
1
KRĘPA KOŚCIELNA
GBA 2,5/16
GCBM 10/8
SLKw
2
MARUSZÓW
GBA 2,5/16
SLRt
3
DŁUGOWOLA
GBM
4
LIPSKO
GCBA 6/32
SLRr
5
WOLA SOLECKA
GBA 2/16