Jednostki OSP na terenie gminy Rzeczniów

Na terenie gminy Rzeczniów znajduje się 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 9 typu S i 3 typu M. Należą do nich:

Jednostki typu S:
  • OSP Pawliczka i OSP Rzeczniów - będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym,
  • oraz jednostki: OSP Grabowiec, OSP Marianów, OSP Płusy, OSP Podkońce, OSP Rybiczyzna, OSP Rzechów, OSP Wólka Modrzejowa.
Jednostki typu M:
  • OSP Ciecierówka, OSP Grechów, OSP Jelanka.
  Pojazdy pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Rzeczniów - 04.2013 r.

Lp.
Jednostka OSP
Rodzaj pojazdu
Fotografia
1
PAWLICZKA
GBA 2,5/16
GBA 2,5/16
GLBM 0,1/0,13
2
RZECZNIÓW
GBA 2,3/16
GBA 2,5/16
GCBA 6/32
GLM 8
3
GRABOWIEC
GBA 2,5/16
GLM 8
4
MARIANÓW
GLM 8
-
5
PŁÓSY
SLKw
6
PODKOŃCE
SLKw
7
RYBICZYZNA
GCBA 6/32
SLKw
8
RZECHÓW
GBA 3/40
SLKw
9
WÓLKA MODRZEJOWA
GLM 8