Jednostki OSP na terenie gminy Sienno

Na terenie gminy Sienno znajduje się 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu S. Należą do nich:
  • OSP Sienno i OSP Kochanówka - będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym,
  • OSP Aleksandrów Duży, OSP Janów, OSP Jawor Solecki, OSP Jaworska Wola, OSP Kadłubek, OSP Nowa Wieś, OSP Osówka, OSP Tarnówek.
Pojazdy pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Sienno - 04.2013 r.

Lp.
Jednostka OSP
Rodzaj pojazdu
Fotografia
1
SIENNO
GBA 2,5/25
GBA 1,5/16
2
KOCHANÓWKA GBA 2,5/16
GCBA 6/32
3
ALEKSANDRÓW SLKw
4
JANÓW
GBA 1/8
5
JAWOR SOLECKI
GBA 2,6/16
6
JAWORSKA WOLA
GLBM 0,3/0,08
7
KADŁUBEK
GBA 1,9/36
8
NOWA WIEŚ
GLM 8
9
OSÓWKA
GBA 2,5/16
10
TARNÓWEK
SLKw