MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały dydaktyczne:

    1. Szkolenie Strażaków Ratowników OSP - Część 1.
    2. Szkolenie Strażaków Ratowników OSP - Część 2.
    3. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla Strażaków Ratowników OSP.
    4. Szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.
    5. Szkolenie Strażaków Ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.
    6. Szkolenie Dowódców OSP.
    7. Szkolenie Naczelników OSP.
    8. Szkolenie Komendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Prezentacje mulimedialne, testy wiedzy - naciśnij tutaj.

Instrukcja korzystania ze szkoleń e-lerning - naciśnij tutaj

Szkolenie medyczne:

Kurs Kwlifikowanej Pierwszej Pomocy jest prowadzony zgodnie z wytycznymi określonymi w:
            Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym - naciśnij tutaj.
            Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kursu w  zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - naciśnij tutaj i tutaj.
            Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie szkoleń w zakresie                         kwalifikowanej pierwszej pomocy - naciśnij tutaj.

Pytania egzaminacyjne z zakresu ratownictwa medycznego - naciśnij tutaj
Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - naciśnij tutaj

Zasady Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG - naciśnij tutaj
Standard wyposażenia zestawu PSP R1 - naciśnij tutaj
Plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym - naciśnij tutaj
Procedura postępowania poekspozycyjnego dotycząca potencjalnego narażenia na kontakt z materiałem biologicznie niebezpiecznym (wirus HIV, HBV, HCV) - dla ratowników KSRG - naciśnij tutaj
Zasady segregacji poszkodowanych - zdarzenie masowe - naciśnij tutaj
Zasady mocowania i przemieszczania poszkodowanych przy użyciu noszy typu deska - naciśnij tutaj
Materiały z zakresu udzielania pierwszej pomocy - www.ratownictwo.win.pl