SZKOLENIA OSP

TERMINARZ SZKOLEŃ NA ROK 2020.

1. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP - liczba szkoleń 2


Termin szkoleń: 10.02.2020 r. - 23.02.2020 r. -szkolenie w systemie codziennym
                                                           21 luty   -    test w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia PSP w Pionkach.
                          
                              od  28 02.2020 r.  -  szkolenie w systemie weekendowym
                                                           28 marca  -    test w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia PSP w Pionkach.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
 • skierowanie wg.wzoru określonego w "Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych",
 • wiek - ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
 • ważne badania lekarskie uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych,
 • ważne ubezpieczenie od NNW,
 • ukończone szkolenie wstępne z zakresu BHP.
Warunkiem ukończenia kursu jest:
 • uczęszczanie na zajęcia,
 • zaliczenie testów w komorze dymowej,
 • zdanie egzaminu końcowego teoretycznegoi praktycznego.

2. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP - liczba szkoleń .


Termin szkolenia: r.
                             
Warunki przyjęcia na szkolenie:
 • skierowanie wg.wzoru określonego w "Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych",
 • wiek - ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
 • ważne badania lekarskie uprawniające do udziału w działaniach ratowniczych,
 • ważne ubezpieczenie od NNW,
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2006 roku.

3. Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym OSP (dowódców OSP) - liczba szkoleń .

Termin szkoleń: r.

4. Recertyfikacja KPP
                    
Termin:  r.         

Szkolenia realizowane w poprzednich latach naciśnij tutaj