Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie powiatu lipskiego znajduje się 43 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w tym typu S- 40, a typu M- 3 jednostek.

Do głównych celów i zadań OSP należą:

  1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  6. działania na rzecz ochrony środowiska,
  7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
  8. wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
  9. występy na zawodach sportowo-pożarniczych.ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI SĄDÓW W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KRS NA MAZOWSZU


W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie - Sądowi Rejonowemu Lublin-Wschód w Lublinie z s. w Świdniku, Kardynała Wyszyńskiego 18, 21-040   Świdnik: sprawy KRS z obszaru właściwości sądów rejonowych w:

Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu, Zwoleniu, Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie;

 Do artykułu ZOSP RP  naciśnij tutaj