Prewencja

Zapobieganie zagrożeniom to jedno z działań jakie realizuje Państwowa Straż Pożarna. W przedmiotowej zakładce prezentujemy kilka porad mających na celu uświadomienie jakie zachowania oraz czynności albo ich brak mogą być źródłem określonych zagrożeń.

W tym miejscu znaleźć także można podstawowe informacje związane z przygotowaniem do odbioru obiektów budowlanych oraz wymagania organizacyjno - techniczne dotyczące  sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.