2017

WITAMY NA STRONIE KP PSP W LIPSKU


ul. PARTYZANTÓW 3, 27-300 LIPSKO

tel. 48 3780-108, 48 3781-108

783-937-391

fax. 48 3780-661


POROZUMIENIE MSWiA I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH


09.11.2018
W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.
 
Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.
 
Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 
 
Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.
 
W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.
 
Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.
 
Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA
 
Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.
 
Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.
 
Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę
 
Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.
 
Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.
 
Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie
 
Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.
 
Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej
 
Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.
 
W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.


Link do kampanii  naciśnij tutaj


PRZEKAZANIE SPRZĘTU RATOWNICTWA DLA OSP Z GMINY SOLEC

09.11.2018
W dniu 9 listopada 2018 roku jednostkom OSP z terenu gminy Solec nad Wisłą przekazano uroczyście sprzęt na wyposażenie, zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  Wykaz urządzeń naciśnij tutaj.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU RATOWNICTWA DLA OSP Z GMINY SIENNO

08.11.2018
W dniu  08 listopada 2018 roku w strażnicy OSP w Siennie odbyła się uroczystość poświęcenia oraz przekazania sprzętu na wyposażenie  zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wykaz urządzeń naciśnij tutaj.

OSTATNIE POŻEGNANIE KAPELANA HONOROWEGO STRAŻAKÓW

06.11.2018
W dniach 5 i 6 listopada 2018 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Wiesława Ozdoby kapelana honorowego strażaków i strzelców powiatu lipskiego, kapelana Domu Pomocy Społecznej w Lipsku, pierwszego kapelana służby zdrowia Szpitala Rejonowego w Lipsku. Od 3 maja 1992 roku pełnił obowiązki kapelana strażaków Miasta i Gminy Lipsko, a następnie był kapelanem strażaków woj. radomskiego jako członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Radomiu. To m.in. on wspólnie z księdzem kapelanem krajowym strażaków bryg. o. bryg. Jerzym Kołodziejczakiem i kapelanem Wojska Polskiego mjr. Henrykiem Burzyńskim święcił w dniu 15 sierpnia 1996 roku pomnik przy ul. Traugutta w hołdzie poległym strażakom i tym którzy zginęli w akcjach ratowniczo-gaśniczych.  Czytaj dalej naciśnij tutaj

03.11.2018
Z żalem zawiadamiamy o śmiuerci Kapelana Honorowego Ks. Wiesława Ozdoby.
Uroczystości pogrzebowe w poniedziałek 05.11.2018 roku w Lipsku o godz. 18,
we wtorek 06.11.2018 roku we Włostowie

SZTAFETA "OGIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI"

09.11.2018
Sztafeta rowerowa z Ogniem Niepodległości przybyła do powiatu lipskiego z Wołynia z Ukrainy, jest ona po raz 18 prowadzona przez ZHP Hufiec Zgierz pod patronatem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Czytaj więcej naciśnij tutaj.
03.11.2018
W roku jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę ruszyła po raz XVIII Sztafeta Rowerowa  „Ogień Niepodległości” organizowana przez Hufiec ZHP Zgierz pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy.
W dniu 8 listopada 2018 roku sztafeta dojedzie do Lipska gdzie o godz. 17:00 będzie odprawiona uroczysta Masza Święta podczas której nastąpi przekazanie „Ognia Niepodległości” władzom lokalnym, strażakom, harcerzom i strzelcom

Harmonogram sztafety,                 mapa sztafety,             Sztafeta Rowerowa Ogień Niepodległości


Serdecznie zapraszamy Koordynatorzy

WSPOMNIENIE TYCH, KTÓRZY ODESZLI

Tradycyjnie w roku bieżącym delegacja składająca się ze strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotników Straży Pożarnej w Lipsku wraz z zarządem Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lipsku i wsparciu Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy KP w Lipsku udała się na groby zmarłych kolegów którzy spoczywają na cmentarzach w woj. świętokrzyskim i mazowieckim, zapalili znicze oddając w ten sposób hołd zmarłym strażakom, którzy poprzez pamięć o nich nadal są z nami.

POŻAR BUDYNKU MIESZKALNEGO

27.10.2018
Pożar  do SK KP w Lipsku zgłoszono 27 października br. ok godz. 15:15. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej kierujący działaniami stwierdził pożar budynku mieszkalnego drewnianego krytego blacho dachówką. Właściciel posesji opuścił budynek przed dojazdem zastępów straży pożarnej i znajdował się na zewnątrz budynku. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia podaniu dwóch prądów wody do środka budynku, z pożaru zostały wydobyte 3 butle gazowe, które zostały wyniesione i schładzane na zewnątrz budynku. W działaniach brały udział zastępy z PSP JRG w Lipsku oraz OSP z Solca, Pawłowic i Przedmieścia Bliższego.

34 ROCZNICA ŚMIERCI KS. JERZEGO POPIEUSZKI

19.10.2018

                                                                      

„Kazania moje nie są skierowane przeciw komuś. Skierowane są przeciw kłamstwu, niesprawiedliwości, poniewieraniu godności człowieka. Walczę z systemem zła, a nie z człowiekiem. To, co robię, to nie polityka. Moją bronią jest prawda i miłość” – głosił w swoich kazaniach ks. Jerzy Popiełuszko.

W 34 rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego  Popiełuszki zgromadzeni na spotkaniach organizacyjnych Zarządu Emerytów i Rencistów Pożarnictwa koło w Lipsku oraz PSP i KZ NSZZ „Solidarność” w Lipsku i strażacy OSP z gminy Rzeczniów rozpoczynając wszystkie spotkania zmówili modlitwę za zmarłego Kapelana Solidarności. Ks. Jerzy był również wielkim przyjacielem strażaków, min. odprawiał Msze Święte w czasie strajku studentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie w roku 1981 .

PRZEKAZANIE SPRZĘTU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

19.10.2018
W dniu 19 pażdziernika 2018 roku w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w  Rzeczniowie odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania sprzętu na wyposażenie  zakupionego ze środków Ministra Sprawiedliwości. W uroczystości wziął udział Poseł na sejm Andrzej Kosztowniak, który uczestniczył w przekazaniu sprzętu wraz z wójtem gminy Rzeczniów a zarazem Prezesem Zarządu Gminnego Karolem Burekiem oraz Komendantem Powiatowym PSP w Lipsku bryg Tomaszem Krzyczkowskim. Z racji przypadającej 34 rocznicy tragicznej śmierci Ks. Jeżego Popieuszki zmówiono modlitwę za zmarłego kapelana ”Solidarności”. Ks. Popieuszko był również przyjacielem strażaków , w czasie strajku w 71 roku odprawiał msze św. W szkole oficerów pożarnictwa w Warszawie.

W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy wraz ze strażakami złożyli gratulacje w roku 100-lecia niepodległości kapelanowi gminnemu straży pożarnych ks. Zbigniewowi Wypchło z okazji otrzymania godności kanonika honorowego Matki Boskiej Ostrobramskiej  w Skarżysku Kamiennej.

W uroczystości uczestniczyły wszystkie Zarządy Ochotnniczych Straży Pożarnych z gminy Rzeczniów. Wszystkie jednostki OSP z gminy Rzeczniów otrzymały strzęt do ratownictwa medycznego oraz ratownictwa technicznego.

IZBA PAMIĘCI POŚWIĘCONA płk. WŁADYSŁAWOWI OWCZARKOWI

18.10.2018
Dnia 18 października 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej odbyła się uroczystość otwarcia Izby Pamięci płk. Władysława Owczarka ps. „Bula” w roku jubileuszu 100 -lecia Odzyskania Niepodległości.
W pierwszej części uroczystości przedstawiono spektakl "Bohater Niepodległej - płk. Władysław Owczarek", przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bąkowej. Następnie w podziemnej kondygnacji budynku Szkoły Podstawowej otworzono Izbę Pamięci płk. Władysława Owczarka, a na placu szkolnym zasadzono symboliczne dęby oraz wypuszczono w niebo biało-czerwone balony.

Władysław Owczarek "Bula" zmarł 29 maja 2012 roku, miał 94 lata, mieszkał w miejscowości Chotyze, przez całe swoje życie związany był z ziemią lipską i zwoleńską. W młodości działał w Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici", po wybuchu II wojny światowej został najpierw radzieckim, a potem niemieckim jeńcem. Udało mu się uciec z wiozącego go do Rzeszy transportu i wrócić w rodzinne strony.


75 ROCZNICA PACYFIKACJI WSI ZAWAŁY I MOŁDAWA

17.10.2018
W dniu 17 października 2018 roku odbyły się uroczystości z okazji 75-tej rocznicy pacyfikacji wsi Zawały i Mołdawa oraz odsłonięcie pomnika po renowacji w 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji przy pomniku w Zawałach licznie zgromadzili się mieszkańcy Gminy Rzeczniów oraz przybyli na tą okazję goście: Pan Adam Bielan – Wicemarszałek Senatu RP, Pan Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki w imieniu Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, Pani Anna Kwiecień – Poseł na Sejm RP, Pan Dariusz Bąk – Poseł na Sejm RP, władze samorządowe Powiatu i Gminy, przedstawiciele służb mundurowych, Leśnicy, Kombatanci, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek gminnych, młodzież, żołnierze Wojska Polskiego, Ułani. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Ojca Opata Eugeniusza Augustyna z udziałem Ks. Kanonika Zbigniew Wypchło – Proboszcza Parafii Grabowiec, Ks. Kanonika Wiesława Murzyna i Ks. Gracjana Brody. 

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie pomnika po renowacji upamiętniającego pomordowanych mieszkańców wsi Zawały i Mołdawa. Dla uczczenia pamięci ofiar pacyfikacji wsi Zawały i Mołdawa oddana została salwa honorowa. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele władz i mieszkańców złożyli wieńce i kwiaty. Uroczystość odbyła w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu pod dowództwem kpt. Rafała Łyżwy. Na uroczystość swoje poczty sztandarowe wystawili: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, Gmina Rzeczniów, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabowcu, Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie, Związek Strzelecki „Strzelec” im. Dionizego Czachowskiego w Lipsku, Związek Kombatancki, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku oraz Ochotnicze Straże Pożarne z: Wólki Modrzejowej, Grabowca, Rzeczniowa, Jelanki, Marianowa, Rzechowa i Rybiczyzny.


OBCHODY 40-LECIA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA

16.10.2018
    W dniu 16  października 2018 roku lipscy strażacy uczestniczyli w obchodach 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Św. Piotra. Uroczystość odbyła się na placu kościelnym przy „Pomniku Milenium” poświęconym Janowi Pawłowi II. Wszystkich zgromadzonych przywitał ksiądz kanonik Henryk Jagieło dziekan dekanatu lipskiego, który wspólnie z uczestnikami odmówił modlitwę a następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
    W uroczystości uczestniczyli: delegacja strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Lipsku na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Lipsku bryg. Tomaszem Krzyczkowskim, przewodniczący komisji terenowej NSZZ „Solidarność” Wojciech Dziółko wraz z delegacją w skład której wchodzili również przedstawiciele komisji zakładowej przy KP PSP w Lipsku z przewodniczącym kpt. Przemysławem Kawałkiem, władze powiatu lipskiego i radni oraz szefowie jednostek organizacyjnych powiatu wraz ze sztandarem powiatu lipskiego i sztandarem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku. Wartę honorową przy Pomniku „Milenium” zaciągnęli  strażacy Państwowej Straży Pożarnej i
strzelcy którzy  jednocześnie są członkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dnia 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła z Krakowa zasiadł na tronie Piotrowym. Kościołem katolickim kierował przez blisko 27 lat. Karol Wojtyła był pierwszym papieżem jeżdżącym na nartach, wspinającym się po górach, pływającym kajakiem. Był też pierwszym Słowianinem, który zasiadł na tronie Piotrowym. Był pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niebędącym Włochem. Pontyfikat Jana Pawła II zalicza się do jednego z najdłuższych. Trwał 9666 dni. W tym czasie Ojciec Święty ogłosił błogosławionymi ponad 1300 osób, kanonizował 480 świętych. Papież Polak otworzył Watykan i papiestwo na ludzi. W czasie pontyfikatu odwiedził 135 krajów. Do ojczyzny pielgrzymował siedem razy. 


SAMOCHÓD W STAWIE

15.10.2018
Dnia 15 października 2018 r., około godziny 10:30 otrzymano informację, że w miejscowości Bąkowa gm. Ciepielów samochód osobowy uderzył w barierę i wpadł do stawu. Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG Lipsko i OSP z Ciepielowa. Na miejscu zdarzenia strażacy zastali uszkodzoną barierę drogowa przeciwwypadkową, a niedaleko w stawie stojący samochód osobowy. W pojeździe nie było osób poszkodowanych.  Z informacji uzyskanych od osób postronnych kierowca samodzielnie opuścił pojazd i oddalił się z miejsca zdarzenia. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na wyciągnięciu samochodu ze stawu. Zapobiegło to skażeniu stawu paliwem i olejami.

TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ

11.10.2018
W dniu 11.10.2018 roku w Górze Kalwarii przeprowadzono turniej halowej piłki nożnej strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Były to eliminacje strefy w ramach rozgrywek XVI Mistrzostw Województwa Mazowieckiego. W rozgrywkach udział wzięły drużyny Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z: Białobrzeg, Lipska, Piaseczna, Przysuchy oraz Wyszkowa. W wyniku przeprowadzonych zawodów drużyna KP PSP w Lipsku zajęła drugie miejsce. W skład zespołu wchodzili następujący strażacy: BZIKOT Paweł, CZERWONKA Piotr, JABŁOŃSKI Sławomir, ŁYJAK Adrian, PAWŁOWSKI Piotr, PISKORZ Piotr, SKOCZYLAS Marcin, SOBUSLKI Dawid, TUSIŃSKI Sebastian, WIOSNA Tomasz, ZIĘBA Karol. Kolejność zajętych miejsc poszczególnych Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przedstawia się następująco:  I - KP PSP Przysucha, II - KP PSP Lipsko, III - KP PSP Piaseczno, IV - KP PSP Białobrzegi, V - KP PSP Wyszków

90-LECIE OSP W JAWORZE SOLECKIM

07.10.2018
W dniu 7 października 2018 roku odbyła się uroczystość obchodów 90-lecia OSP w Jaworze Soleckim.
Na placu przy strażnicy OSP w Jaworze Soleckim, znajduje się pomnik poświęcony pułk. Dionizemu Czachowskiemu, jednemu z dowódców Powstania Styczniowego, który zgodnie z przekazem historycznym zmarł w miejscu gdzie znajduje się pomnik.
Obecne władze na uroczystości oraz Komendanci Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej i Policji wraz z przedstawicielami Lasów Państwowych złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przy pomniku aby uczcić dowódcę w roku 100-lecia odzyskania niepodległości. Wartę honorową przy pomniku wystawili strażacy obchodzący jubileusz OSP Jawor Solecki oraz Strzelcy Jednostki Strzeleckiej z Sienna. Następnie odbyło się poświęcenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej którego dokonał ks. kanonik Henryk Skuza. Następnie uczestnicy przy akompaniamencie orkiestry dętej z Krotoszyna przemaszerowali na plac szkolny gdzie odbyła się część oficjalna, złożenie meldunku i odegranie hymnu państwowego oraz odznaczenia i wyróżnienia druhów z okazji jubileuszu 90-lecia działalności OSP. Zarząd Główny Związku OSP RP nadał Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze Soleckim Złoty Medal „Za zasługi Dla Pożarnictwa”.
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze Soleckim.

POŻAR BUDYNKU MIESZKALNEGO

05.10.2018
Do pożaru doszło w 5 października br. ok 5godz.  Na miejscu działań ratowniczych stwierdzono, pożar dachu krytego blachą na budynku mieszkalnym. Ogień wydostawał się na zewnątrz przez okno. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu działań podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu jeden po klatce schodowej drugi z drabiny przystawnej. Po zlokalizowaniu pożaru rozebrano część konstrukcji i usunięto nadpalone elementy na zewnątrz. Nie było osób poszkodowanych. Działania prowadziły strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Maruszowa i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP z Lipska.

WYJĄTKOWA UROCZYSTOŚĆ W POWIECIE LIPSKIM

29.09.2018
W sobotę 29 września 2018 roku w Starych Gardzienicach (Gmina Ciepielów) z okazji 100-lecia Niepodległości odbyła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca Wicemarszałka Sejmu V kadencji oraz Posła II, III, IV i V kadencji w II RP Wacława Ezechiela Długosza działacza niepodległościowego uczestnika walki o niepodległość zapomnianej postaci polskiej historii. Ukończył uczelnie w Antwerpii i Liege. W czasie studiów organizował rewolucyjne Odziały Związku Strzeleckiego. Był członkiem Związku Walki czynnej oraz Komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej w Ciepielowie od 1915 roku. Jako ochotnik z Radomia brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 roku. Za zasługi dla Polski został odznaczony: Krzyżem Niepodległości, Orderem Polonia Restituta, a także Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jako niezwykle aktywny społecznik i polityk pozostaje niedoścignionym wzorem obywatelskiej i patriotycznej postawy. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.00 Mszą Św. w kościele Parafialnym w Ciepielowie, którą odprawili ks. Stanisław Sławiński Proboszcz Parafii oraz ks. Edward Pleń Krajowy Duszpasterz Sportowców i Kapelan Polskich Olimpijczyków. Następnie Pani Poseł na Sejm Anna Kwiecień wraz z przybyłą asystą straży marszałkowskiej RP złożyła wieniec od Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego. Wicestarosta powiatu lipskiego Paweł Jędraszak w asyście strażaków powiatu lipskiego na czele z Komendantem PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowskim a także władze gminy Ciepielów wraz z wójtem Arturem Szewczykiem zapalili znicze oraz złożyli wiązankę. Centralnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej w dawnym domu Wacława Ezechiela Długosza w Starych Gardzienicach, oraz otwarcie poświęcenie drogi gminnej nazwanej na cześć Wicemarszałka uroczystość prowadził dr Zbigniew Ostrach. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego na czele z prezesem Andrzejem Kraśnickimi i dyrektor Iwoną Łotysz a także mężem zmarłej Ireny Szewińskiej, ponieważ zmarły Wicemarszałek Wacław Długosz przyjaźnił się ze sławą polskiego sportu zamordowanym przez Niemców Januszem Kusocińskim. Na pamiątkę uczestnictwa w uroczystości wszyscy zebrani goście otrzymali publikację Piotra A. Tusińskiego „ Z Gardzienic na Wiejską Wacław Długosz 1892-1967” od wnuków Wicemarszałka Wojciecha i Macieja Długoszów. 

Patronat Honorowy nad uroczystością objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński natomiast Patronat Medialny objęła TVP Historia.

PIKNIK DLA BEZPIECZEŃSTWA

27.08.2018
W roku 100-lecia obchodów niepodległości Polski i 20-lecia działalności TPZL "Powiśle" strażacy uczestniczyli w uroczystościach i koordynowali Piknik "Dla bezpieczeństwa" zorganizowany przez służby mundurowe, stowarzyszenia i Wojsko Polskie.
W uroczystej Mszy Św. , którą odprawił ks. kan. Henryk Jagieło dziekan dekanatu lipskiego wzięły udział poczty sztandarowe reprezentujące powiatowe instytucje, jednostki i stowarzyszenia: Powiat lipski, Komendę Powiatową PSP w Lipsku, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOP ZOSP RP w Lipsku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Lipsku i Jednostki Strzeleckiej nr 1005 ZS "Strzelec" OSW im. płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku.
Piknik "Dla bezpieczeństwa" na terenie ZSP im. Jana Pawła II rozpoczął się od symbolicznego odsłonięcia muralu poświęconego Niepodległej w roku 100-lecia, wykonanego przez uczniów. Następnie na skwerze pamięci przy pomniku złożono wieniec kwiatów.
Wicepremier - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Giliński przyznał 3 odznaki "Zasłużony dla kultury polskiej" i 9 dyplomów w tym dla Komendanta PSP w Lipsku bryg. Tomasza Krzyczkowskiego.
Uroczystości towarzyszyła wystawa autorstwa Jana Skrzypczyńskiego na którą sładała się makieta przedwojennego rynku m. Lipska i wystawa historycznychzdjęć, które można było obejrzeć na parterze budynku przy ulicy Partyzantów zarządzanego przez Starostwo Powiatowe w Lipsku gdzie mieści się Prokuratura Rejonowa i Wydział Komunikacji.
W uroczystościach wzięli udział: przedstawiciel wojewody mazowieckiego Krzysztof Murawski - Kierownik Delegatury MUW w Radomiu, mjr Ireneusz Bębenek - Komendant Garnizonu z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, mjr Artur Łęcki Szef Rekrutacji, przedstawiciel WKU w Radomiu, mł. insp. Wojciech Brand - Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, przedstawiciele Nadleśniczych Lasów Państwowych Nadleśnictwa Marcule i Zwoleń, Samorządowcy z powiatu lipskiego, Dyrektor ZSP im. Jana Pawła II w Lipsku Mieczysław Mejzner wraz z młodzieżą szkolną. W "Pikniku dla Bezpieczeństwa" swoje stoiska zaprezentowali 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, WKU w Radomiu, KP PSP w Lipsku, KPP w Lipsku,  JS Strzelec OSW  nr 1005 im. płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku, PTTK Oddział Lipsko, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lipsku.

LIST MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

26.09.2018
List ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego skierowany do funkcjonariuszy PSP - naciśnij tutaj.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM SKUTKÓW SILNEGO WIATRU

24.09.2018
Połamane drzewa tarasujące przejazd drogami publicznymi, uszkodzone budynki oraz pojazdy drogowe to skutki silnych wiatrów jakie wystąpiły w dniu dzisiejszym na terenie powiatu lipskiego. Do godz. 16.00 lipscy strażacy odnotowali 10 takich zdarzeń, w których łącznie udział wzięło 53 ratowników.  Działania realizowano głównie na terenie gmin Lipsko, Ciepielów, Rzeczniów.  Jedno z poważniejszych zdarzeń miało miejsce w miejscowości Krępa Kościelna, gdzie drzewo wywróciło się na stojącą przyczepę typu chłodnia.

DRUŻYNA NA SZÓSTKĘ

15.09.2018
15 września w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie przeprowadzono Finał VI Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych województwa mazowieckiego. Drużyna Kobiet z OSP Pawliczka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej.

RECERTYFIKACJA KPP

15.09.2018
W dniu 15.09.2018 r. został przeprowadzony egzamin sprawdzający z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy  dla strażaków PSP oraz OSP. Egzamin składał się z dwóch części : egzaminu teoretycznego oraz egzaminu praktycznego. Do egzaminu przystąpiło 33 strażaków: z KP PSP w Przysusze 1, KP PSP w Lipsku 6, KP PSP w Zwoleniu 4, KP PSP w Kozienicach 5, KM PSP m.st. Warszawa 4  i 13 strażaków z KM PSP w Radomiu oraz  21 strażaków OSP z powiatu lipskiego. Egzamin zdało 33 strażaków PSP i 18 strażaków OSP.

POWIATOWO GMINNE DOŻYNKI W RZECZNIOWIE

09.09.2018
W niedzielę 9 września br. w Rzeczniowie odbyły się XIX Dożynki Powiatowo-Gminne.  Święto plonów rozpoczął uroczysty korowód dożynkowy składający się z licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych i orszaku wieńcy dożynkowych. O godz. 14.00 na stadionie w Rzeczniowie rozpoczęła się uroczysta Msza św. Polowa, którą celebrował Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Rzeczniowie ks. Sylwester Chodyra wraz z ks.kan. Zbigniewem Wypchło Proboszczem Parafii św. Mikołaja w Grabowcu. Po nabożeństwie gości przywitali dokonując tym samym oficjalnego otwarcia dożynek Roman Ochyński Starosta Lipski i Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek. Następnie odbyła się ceremonia przekazania chleba upieczonego z tegorocznej mąki gospodarzom Dożynek oraz przemówienia okolicznościowe. Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja wieńców dożynkowych oraz krótkich programów artystycznych pod hasłem: PLON NIESIEMY PLON z gmin powiatu lipskiego. Po oficjalnej części  ceremonii przyszedł czas na zabawę na scenie zaprezentowali się lokalni artyści, a także gwiazdy festynu: Zespół
Krywań oraz Arek Kopaczewski z Zespołem.

Jednocześnie dożynkom towarzyszył Piknik Organizacji Pozarządowych oraz instytucji inspekcji i straży Powiatu Lipskiego gdzie swoje stoisko promocyjne zaprezentowała także Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, na którym można było zapoznać się z historią pożarnictwa na trenie powiatu lipskiego w ramach prewencji społecznej, otrzymać materiały promocyjne a także zaobserwować instruktaż prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapoznać się z zawodem strażaka. Wśród wielu zaproszonych gości w dożynkach wzięli udział parlamentarzyści Adam Bielan wicemarszałek Senatu RP oraz Anna Kwiecień i Andrzej Kosztowniak połowie na Sejm RP. W uroczystości wzięli udział wszyscy szefowie powiatowych służb inspekcji i straży oraz kierownicy jednostek powiatowych.   

PAMIĘĆ POLEGŁYCH

08.09.2018
W dniu 8  września 2018 roku w Grabowcu delegacja strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Lipsku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Rzeczniów na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Lipsku bryg. Tomaszem Krzyczkowskim uczestniczyli w państwowej uroczystości pogrzebowej poległych w dniu 9 września 1939 roku pod Iłżą żołnierzy 3 Dywizji Piechoty Legionów i 12 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego oraz poświęceniu Pomnika Poległych w roku 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Poczty sztandarowe wraz ze sztandarami, które wzięły udział w uroczystości:
42 bazy Lotnictwa Szkolnego z Radomia, 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina , 8 pułku Armii Krajowej Ziemi Iłżeckiej z Iłży, Gminy Rzeczniów, Pod obwodu Dolina AK Placówka Prędocin, Pod obwodu AK Krzyżanowice, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego z Sienna, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Rzeczniowa, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Lipsku, Związku Strzeleckiego ,,Strzelec’’ OSW Jednostka Strzelecka nr 1005 im. płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Jednostki Strzeleckiej nr 4036 Związku Strzeleckiego ,,Strzelec’’ OSW w Siennie, OSP Grabowiec, OSP Wólka Modrzejowa, OSP Sienno, OSP Rzeczniów, OSP Marianów, OSP Pawliczka, OSP Rybiczyzna.


WYPADEK CIĄGNIKA SIODŁOWEGO

07.09.2018
Do zdarzenia  doszło ok 22:00 godz. w miejscowości Lipsko przy DK 79. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu KDR stwierdził że w rowie po stronie zachodniej drogi krajowej 79 leży na lewym boku ciągnik siodłowy z naczepą przewożący cement. Kierowca opuścił pojazd przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowych. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu, odłączeniu akumulatorów, kierowania ruchem drogowym.

74 ROCZNICA BITWY POD DĘBOWYM POLEM

02.09.2018
02 września 2018 roku 6 pojazdów ratowniczych oraz 24 strażaków brało udział w zabezpieczeniu pod względem przeciwpożarowym oraz medycznym obchodów 74. rocznicy bitwy pod Dębowym Polem. Podczas uroczystości odbyła się rekonstrukcja bitwy z użyciem pirotechnicznych środków pozoracji pola walki i ogniem otwartym. W działaniach udział wzięły zastępy straży pożarnej z JRG PSP w Lipsku oraz OSP z Kochanówki i Sienna.
Uroczyste obchody 74. rocznicy bitwy pod Dębowym Polem – Margrabszczyzną, poświęcone są społeczności Dębowego Pola, która w czasie II wojny światowej oddała swoje życie za wolność niepodległej Polski w walce z okupantem, sprowadzając tym samym represje i masowe mordy na mieszkańców Dębowego Pola i okolic.

TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA

21.08.2018
W ramach porozumienia z Wojskową Komendą Uzupełnień w Radomiu przedstawiamy materiały promocyjne.

POŻAR MIESZKANIA

20.08.2018
W niedzielę 20 sierpnia o godzinie 4:45 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru mieszkania w miejscowości Sulejów, gmina Tarłów woj. Świętokrzyskie. Pożar budynku wystąpił w sąsiednim województwie lecz zgodnie z ustaleniami między powiatowymi dotyczącymi obszarów chronionych na miejsce alarmowo udały się zastępy z JRG Lipsko oraz jednostki z powiatu opatowskiego – JRG Opatów, OSP Tarłów i OSP Brzozowa. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar drewnianego budynku mieszkalnego. W mieszkaniu objętym pożarem nie przebywała żadna osoba. Akcja gaśnicza trwała 2 godziny.

WYPADEK W PASZTOWEJ WOLI

13.08.2018
W dniu 13.08.2018 roku ok godz. 8:10 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych w msc. Pasztowa Wola gmina Rzeczniów. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej i przeprowadzeniu rozpoznania KDR ustalił, iż doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy a następnie przekazaniu poszkodowanych Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W działaniach brały udział dwa zastępy z PSP JRG w Lipsku oraz OSP z Rzeczniowa i Pawliczki.

PIKNIK EDUKACYJNY "KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ"

08.08.2018
W środę 8 lipca 2018 r. w miejscowości Kłudzie na przystani promowej przy rzece Wisła odbyło się piknik edukacyjny zorganizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Lipsku oraz Strażaków Ochotników z  Solca nad Wisłą, Lipska i Rzeczniowa w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą” , zainicjowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji a realizowane na mazowszu zgodniez wytycznymi Wojewody Mazowieckiego.

W pikniku uczestniczyły dwie grupy młodzieżowe wraz z opiekunami.
Jedna grupa z obozu sportowo-szkoleniowego z miejscowości Złotokłos,
druga grupa z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.

Celem pikniku było przypomnienie dzieciom i młodzieży podstawowych zasad bezpiecznego zachowania nad wodą oraz postępowania w sytuacji zagrożenia związanego z aktywnym wypoczynkiem nad wodami i sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Udzielono instruktażu prawidłowego zakładania kapoków. W czasie przedsięwzięcia na przystani promowej zorganizowano wystawę promocyjno - edukacyjną na temat bezpiecznych zachowań na akwenach wodnych. W ramach prelekcji odbył się również pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.100-lecie OSP w CHOTCZY

05.08.2018

W dniu 5 sierpnia br. w miejscowości Chotcza odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotczy oraz XII Piknik Nadwiślański Bliżej Natury. O godzinie 11:30 nastąpiła zbiórka pocztów sztandarowych i pododdziałów pod remizą strażacką, skąd przy akompaniamencie młodzieżowej orkiestry strażackiej z Poniatowej, delegacje przemaszerowały na plac przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk Partyzanckich w Chotczy. Punktualnie o godzinie 12:00 rozpoczęła się Uroczysta Msza Święta w intencji strażaków w 100 rocznicę powstania OSP Chotcza, którą odprawili ks. Sylwester Głogowski, ks. Bogdan Brusik oraz ks. Wiesław Ozdoba honorowy kapelan strażaków powiatu lipskiego,  następnie poświęcono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Opel Vivaro przekazany druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotczy. Z okazji Jubileuszu 100-lecia OSP w Chotczy i 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę podniesiono flagę państwową na maszt i odegrano hymn polski. Następnie  dowódca uroczystości dh. Jan Cyran złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu PSP w Lipsku który jednocześnie pełni funkcję  przewodniczącego Wojewódzkiego Sądu Honorowego ZOSP RP w Warszawie bryg. Tomaszowi Krzyczkowskiemu. Po złożonym meldunku nastąpił przegląd pododdziałów oraz przywitanie zaproszonych gości którego dokonał wójt gminy Janusz Witczak. Druh Zdzisław Fijoł prezes OSP przybliżył obecnym na uroczystości historię OSP w Chotczy. Kolejnym etapem uroczystości była dekoracja sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotczy Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, postanowieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego został nadany pamiątkowy medal „PRO MASOVIA”, wręczony przez v-ce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Zbigniewa Gołąbka członka Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w uznaniu zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP przyznało druhom: Czasław Piwowarek s. Wiktora i Zbigniew Rutkowski s. Jerzego,  Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, a dh Zdzisław Fijoł został udekorowany Złotym Znakiem Związku OSP RP. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie st. bryg. Bogdan Łasica przyznał Wyróżnienie Honorowe dla OSP Chotcza, które wręczył bryg Cezary Szarawardzki z KW PSP w Warszawie wraz z Komendantem Powiatowym PSP w Lipsku. Komendant Powiatowy PSP w Lipsku dla OSP w Chotczy przyznał statuetkę z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Następnie zasłużeni druhowie OSP w Chotczy zostali odznaczeni medalem Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej, odznaką Wzorowy Strażak oraz wyróżnieni dyplomami uznania. Zgromadzeni goście wpisywali się do księgi honorowej OSP oraz potwierdzali umieszczenie swoich nazwisk na pięknie wykonanej tablicy z okazji 100-lecia powstania OSP.

Obchody 100-lecia OSP w Chotczy zakończyły się okolicznościowymi wystąpieniami zaproszonych gości i złożeniem meldunku o zakończeniu obchodów jubileuszowych. Po zakończeniu oficjalnej części obchodów odbyło się widowisko estradowo-kabaretowe „Kopydłowo” w wykonaniu Kabaretu Kopydłów z Krakowa.ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - PAMIĘTAMY...

01.08.2018

Dzisiaj 1 sierpnia 2018 roku przypada 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji strażacy, policjanci, przedstawiciele organizacji Związku Harcerstwa Polskiego "Hufiec Lipsko" oraz Związku Strzeleckiego "STRZELEC" OSW JS nr. 1005 im. płk Dionizego Czachowskiego w Lipsku  zebrali się pod budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, by oddać hołd walczącym o WOLNOŚĆ NASZEGO kraju. O godzinie 16:45 został odśpiewany Hymn Polski i przeprowadzony apel przywołujący wspomnienia o bohaterskich czynach naszych przodków. Punktualnie o godzinie 17:00 zawyły syreny wozów strażackich i policyjnych radiowozów. Następnie przedstawiciele służb mundurowych i organizacji zapalili znicze i złożyli wiązanki pod pomnikiem znajdującym przed budynkiem strażnicy,  po czym przemieścili się na cmentarz parafialny w Lipsku by odmówić modlitwę za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny. Obchody tej niezwykłej rocznicy zakończyły się projekcją filmu, która miała miejsce w sali dydaktyczno - szkoleniowej KP PSP w Lipsku przedstawiającego motywy oraz heroizm walczących o WOLNĄ i NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ.


BURZE W POWIECIE LIPSKIM

30.07.2018
W dniach 29-30.07 2018r. przez teren powiatu lipskiego przeszły gwałtowne burze, fala silnego wiatru i gwałtowne opady deszczu, czego skutkiem były uszkodzone dachy budynków, powalone drzewa, połamane konary, uszkodzone linie energetyczne oraz pozalewane budynki. Łącznie strażacy interweniowali 20 razy w związku z usuwaniem skutków burz. W działaniach brały udział zastępy z JRG w Lipsku oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z: Rzeczniowa, Krępy Kościelnej, Pawłowic, Długowoli, Lipska, Maruszowa, Ciepielowa, Woli Soleckiej, Bąkowej, Łazisk oraz Solca nad Wisłą.

AKCJA KRWIODASTWA

26.07.2018
Akcję krwiodawstwa przeprowadzono 26 lipca 2018 r. (czwartek) w godzinach od 8:30 do 13.00, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku przez Specjalistów z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Radomia. Do udziału w akcji zgłosiło się 21 Honorowych Dawców Krwi z powiatu lipskiego w tym przedstawiciele KP PSP w Lipsku, przedstawiciel KPP w Lipsku oraz strażacy ochotnicy jednostek OSP z: Aleksandrowa, Grabowca, Rzeczniowa, Osówki oraz Nowej Wsi. Po wstępnych badaniach lekarskich do poboru zakwalifikowano 20 krwiodawców, którzy oddali łącznie 9 litrów krwi.

18.07.2018

W czwartek 26 lipca 2018 roku w godzinach od 8:30 do 13.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku przy ul. Partyzantów 3 zostanie przeprowadzona akcja krwiodawstwa. Krwiodawcą może być każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat o wadze ciała powyżej 50kg.

Organizatorem akcji jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Konrada Vietha w Radomiu. Zbierana krew trafi do osób potrzebujących tego bezcennego daru serca z powodu choroby, wypadku czy innego zdarzenia losowego.FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

10.07.2018
Uprzejmie informujemy, że z dn. 9 lipca br. został uruchomiony
Program I na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości.

Zapraszam strażaków i samorządowców do zapoznania się z programem i przygotowanie wniosków, które będzie opiniował Komendant Powiatowy PSP w Lipsku.WYPADEK SAMOCHODU BMW

09.07.2018
9 lipca br. ok godz 4:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku przyjęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego w msc. Przedmieście Bliższe gmina Solec nad Wisłą. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej i przeprowadzeniu rozpoznania KDR ustalił, iż doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego marki BMW. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatora. Obecny na miejscu zdarzenia zespół ratownictwa medycznego przebadał i stwierdził potrzebę hospitalizacji kierowcy.

STARGARD - POTRZEBNA POMOC DLA STRAŻAKA KP PSP

05.07.2018


Zostań dawcą komórek macierzystych: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

Obejrzyj też film „Pomoc dla Strażaka Sławka z JRG STARGARD”: https://www.youtube.com/watch?v=inWgwTHpJTU&feature=youtu.be

WYPADEK NA DRODZE KRAJOWEJ 79

02.07.2018
Do zderzenia ciągnika siodłowego z samochodem osobowym marki Jeep doszło 02.07.2018 roku ok. godz. 9:30 w miejscowości Walentynów, gm. Lipsko. Pojazdami podróżowali tylko kierowcy pojazdów. Osoba poszkodowana (kierowca sam. osobowego) przytomna znajdowała się poza uszkodzonym pojazdem. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy a następnie przekazaniu poszkodowanego Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W działaniach brały udział dwa zastępy z PSP JRG w Lipsku oraz OSP z Maruszowa.

GMINNE ZAWODY OSP W SOLCU NAD WISŁĄ

01.07.2018
W niedzielę 1 Lipca 2018 r. o godz. 9:00 odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Solec nad Wisłą. Do zawodów przystąpiło 11 drużyn (w tym 2 kobieca, 3 MDP chłopców, 1 MDP dziewcząt). Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: wg. regulaminu CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (dziewcząt i chłopców): bieg sztafetowy z przeszkodami; rozwinięcie bojowe. oraz wg. regulaminu męskich i kobiecych drużyn pożarniczych dla grup A i C: sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami; ćwiczenie bojowe

Klasyfikacja Generalna przedstawia się następująco:

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - dziewcząt:

    1. OSP Sadkowice

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - chłopców:
    1. OSP Solec nad Wisłą
    2. OSP Sadkowice
    3. OSP Wola Pawłowska

Kobiece drużyny pożarnicze - grupy C:
    1. OSP Sadkowice


Męskie drużyny pożarnicze - grupy A:
    1. OSP Solec nad Wisłą
    2. OSP
Przedmieście Bliższe
    3. OSP Sadkowice
    4. OSP Wola Pawłowska
    5. OSP Zemborzyn
    6. OSP
Pawłowice

ĆWICZENIA "KINGSPAN 2018"

26.06.2018
25 czerwca 2018 roku miały miejsce ćwiczenia powiatowe zorganizowane przez KP PSP w Lipsku we współpracy ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego Radom 6,  Ochotniczymi jednostkami Straży Pożarnych z powiatu, Komendą Powiatową Policji w Lipsku, Zespołem Ratownictwa Medycznego z SPZZOZ w Lipsku, Starostwem Powiatowym w Lipsku, Miastem i Gminą lipsko oraz zakładem produkcyjnym „KINGSPAN” pod kryptonimem „KINGSPAN 2018”.
Ćwiczenia przeprowadzono na terenie zakładu produkcyjnego KINGSPAN Lipsko.
W pierwszym epizodzie dochodzi do zdarzenia chemiczno-ekologicznego. Kierowca dostarczający izocyjanian (ciemnobrunatna ciecz, szkodliwa dla dróg oddechowych i skóry) na teren zakładu podczas rozładunku chcąc zyskać na czasie, postanowił przejechać kilka metrów cysterną podczas napełniania jednego ze zbiorników po to, aby móc z tego samego miejsca podłączyć się do następnego zbiornika stacji. Na skutek złej oceny odległości i długości węża  doprowadził jednak do uszkodzenia zaworu złącza kołnierzowego przy cysternie. Doprowadziło to do wycieku substancji.  Rozlana ciecz przedostaje się do studzienek burzowych zlokalizowanych w strefie rozładunku medium. Kierowca cysterny na skutek inhalacji substancji niebezpiecznej traci przytomność.

Ze względu na magazynowanie substancji niebezpiecznej na ternie zakładu, zakład został zaklasyfikowany do zakładów o zwiększonym ryzyku powstania awarii przemysłowej. W związku z tym zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.
W tym przypadku przećwiczono reagowanie służb na następujące zdarzenia: organizacja i prowadzenie akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku powstania awarii przemysłowej oraz współdziałanie zastępów Specjalistycznej Grupy Chemicznej Radom 6 KM PSP Radom z zastępami KP PSP Lipsko podczas likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych.
Drugi epizod obejmował pożar samochodu ciężarowego na terenie należącym do firmy KINGSPAN. Na miejsce zostaje zadysponowany powiatowy pluton ratowniczy pn. „Pożar Fabryka” w skład, którego wchodzą zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczych Straży Pożarnych z Ciepielowa, Krępy Kościelnej i Pawliczki wspierane dodatkowo przez zastępy z JRG PSP w Lipsku i OSP w Lipsku

Powyższe działania realizowane były przy współpracy Zespołu Ratownictwa Chemicznego Zakładu Produkcyjnego KINGSPAN w Lipsku którym zarządza kierownik Krzysztof Kowalczyk. Zespół ten tworzą przeszkoleni pracownicy linii produkcyjnych znający najlepiej proces technologiczny, mają oni za zadanie zapobiegania rozwijaniu się awarii i ograniczenia jej skutków.

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Obrony Cywilnej powiatu – starosty lipskiego w ramach realizowanego przedsięwzięcia zostały przeprowadzone również ćwiczenia sztabowe Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku awarii przemysłowej z udziałem toksycznych środków przemysłowych oraz pożaru.

Ćwiczenia miały charakter edukacyjny gdzie pracownicy zakładu KINGSPAN na czele z specjalistą ds. BHP zakładu Tomaszem Kotas przedstawili substancje jakie wykorzystuje zakład w procesach technologicznych oraz zapoznali z zakładem uczestników ćwiczeń zwracając uwagę na drogi pożarowe, dojazdowe do poszczególnych obiektów.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń była realizacja zadań planistycznych, organizacyjnych, szkoleniowych i kontrolnych mających na celu zapewnienie sprawnej koordynacji działań wszystkich służb ratowniczych i porządkowych oraz utrzymanie sprawności Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego stanowiącego integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie powiatu.

Na zakończenie ćwiczeń odbyła się zbiórka wszystkich uczestników gdzie kierownik działań ratowniczych bryg. Łukasz Maciejewski złożył meldunek końcowy bryg. Tomaszowi Krzyczkowskiemu komendantowi powiatowemu PSP w Lipsku, natomiast starosta lipski Roman Ochyński wraz z Komendantem Powiatowym Policji mł. insp. Wojciechem Brandtem podziękowali wszystkim uczestnikom prowadzonych ćwiczeń których kierownikiem był bryg. Jarosław Bajor z-ca komendanta powiatowego PSP w lipsku, nad zabezpieczeniem medycznym czuwali ratownicy medyczni na czele z Sławomirem Krzosem Powiatowym Koordynatorem Ratownictwa Medycznego. Dowódcą Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego Radom 6  był bryg. Marcin Ziomek. Nad wnioskami i uwagami prowadzonych ćwiczeń czuwał zespół rozjemców na czele z bryg. Dariuszem Rzeźnikiem, a za pozoracje i logistykę odpowiedzialny był kpt. Piotr Czerwonka.

W ćwiczeniach wzięło udział 10 zastępów PSP, 8 zastępów OSP w sumie 64 strażaków, 4 patrole Policji 10 osób, 1 Zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego, Zakładowa służba ratownictwa chemicznego 10 osób, formacje obrony cywilnej 15 osób. Ogółem w ćwiczeniach wzięło udział 100 uczestników oraz dodatkowo pracownicy zakładu, którzy po ogłoszeniu alarmu ewakuowali się w wyznaczone miejsce.

UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH RADOMSKIEGO CZERWCA

25.06.2018
Na zaproszenie organizatorów uroczystości patriotycznej obchodów 42. Rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec ’76 delegacja powiatu lipskiego jak co roku uczestniczyła w dniu25 czerwca w uroczystych obchodach w Radomiu. W skład delegacji wchodzili: Wojciech Dziółko – przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacji NSZZ Solidarność w Lipsku wraz z przedstawicielami komisji,  bryg. Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wraz ze sztandarem Komendy i Zarządem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającym przy KP PSP w Lipsku oraz dh Paulina Ołowiak – reprezentująca Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, sierż. ZS Michał Gajewski – Z-ca D-cy Jednostki Strzeleckiej „Strzelec” OSW im. płk. D. Czachowskiegow Lipsku wraz z pocztem sztandarowym. Wszyscy uczestnicy obchodów po przywitaniu przez Zdzisława Maszkiewicza przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Radomska, mogli m.in. wysłuchać wystąpienia premiera Polskiego Rządu Mateusza Morawieckiego oraz uczestniczyćw uroczystej mszy św., której przewodniczył radomski bp Henryk Tomasik wraz z bp Piotrem Turzyńskim, ks. Stanisław Sikorski – kapelanem Solidarności i delegacją księży. Następnie odbył się Apel Pamięci, który przeprowadziła Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, którą wystawiła Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. Na zakończenie poszczególne delegacje wśród których była delegacja z powiatu lipskiego, złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku poświęconym „ludziom skrzywdzonym” w czasie „Radomskiego Protestu” 25 czerwca 1976 roku.

WYPADEK gm. CIEPIELÓW

21.06.2018
W dniu 21.06.2018 r. ok godz. 18:22 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęła informacja o wypadku w miejscowości Rafałów gm. Ciepielów. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy na prostym odcinku drogi zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Pojazdem przemieszczała się jedna osoba. Osoba poszkodowana (kierowca) była zakleszczona, przytomna. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zrobieniu dostępu do osoby poszkodowanej przy pomocy narzędzi hydraulicznych i ewakuacji na zewnątrz pojazdu, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy a następnie poszkodowanego przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W działaniach brały udział zastępy z PSP w Lipsku oraz OSP z Ciepielowa.

DACHOWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO

21.06.2018
Do zdarzenia doszło 21.06.2018 roku ok. godziny 12:17 na DK 79 w miejscowości pomiędzy Kostusinem a Czeksrzewicami gm. Tarłów. Po dojechaniu na miejsce akcji stwierdzono, że doszło do dachowania samochodu osobowego, samochodem podróżowała jedna osoba. Kierowca (71 lat) opóścił pojazd przed przybyciem służb ratowniczych. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu terenu działań oraz udzieleniu poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy.   W akcji ratowniczej udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży w Opatowie.

OTWARCIE IZBY PAMIĘCI

21.06.2018
W dniu 21 czerwca na zaproszenie Lasów Państwowych, delegacja z Państwowej i Ochotnizej Straży Pożarnej w Lipsku i Jednostki Strzeleckiej nr 1005 im. płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku wzięła udział w uroczystości otwarcia Izby Pamięci im. Generała Antoniego Hedy – Szarego. W uroczystości wzięli udział Szef Urzędu ds. Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, przedstawiciele parlamentu z woj. Mazowieckiego i Świętokrzyskiego, delegacje służb mundurowych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz grono kombatantów. Rodzina gen. Antoniego Hedy – córki Maria i Teresa. Delegacja z powiatu lipskiego przekazała do Izby Pamięci materiały archiwalne z pobytu gen. Szarego na ziemi lipskiej wraz z archiwalnym filmem nakręconym w lipsku 21.03.1998 roku.

UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY

20.06.2018
W dniu 20 czerwca w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”. Na zaproszenie Wojewody Mazowieckiego i Kierownika Delegatury MUW w Radomiu w uroczystości wziął udział Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski. Wystawę uroczyście otworzył Artur Standowicz wice wojewoda Mazowiecki, a następnie okolicznoścciowy referat "Ojcowie Niepodległości" przedstawił przedstawiciel IPN prof. Marek wierzbicki.
Panele wystawy"OjcowieNiepodległości".

UROCZYSTOŚĆ 90-LECIA OSP W RZECHOWIE

17.06.2018
W dniu 17 czerwca 2018r. odbyła się uroczystość z okazji 90-ecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechowie połączona z Gminnym Dniem Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się na placu strażnicy zbiórką pocztów sztandarowych i pododdziałów. Mszę świętą polową w intencji strażaków i ich rodzin odprawił ks. dr Krzysztof Maj Kapelan Strażaków Powiatu Lipskiego, ks.kan. Zbigniew Wypchło Kapelan Strażaków Gminy Rzeczniów oraz ks.kan. Wiesław Murzyn. Po mszy świętej odbyła się część oficjalna uroczystości, którą rozpoczął dowódca uroczystości – Witold Skrzypczyk Komendant Oddziału Gminnego Zw. OSP RP w Rzeczniowie składając meldunek dh. Zbigniewowi Gołąbkowi. Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPN RP w Warszawie. Po podniesieniu flagi państwowej i odegranie hymnu nastąpiło przywitanie przybyłych gości przez Wójta Gminy Rzeczniów Karola Burka oraz prezesa OSP Rzechów dh. Marka Nowakowskiego. Następnie dh Julita Czarnecka –Skarbnik OSP Rzechów odczytała rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechowie. Z okazji jubileuszu w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie uchwałą z dnia  19 marca 2018 roku nadało niżej wymienionym:

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

Marek Deja s. Kazimierza
Marek Nowakowski s. Stanisława
Marek Paprocki s. Adama
Paweł Ślęzak s. Witolda

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

Grzegorz Brodziński s. Stefana
Kamil Brodziński s. Stefana
Julita Czarnecka c. Stefana
Ilona Czarnota c. Marka
Hubert Nowakowski s. Krzysztofa
Piotr Nowakowski s. Grzegorza
Tomasz Pastuszka s. Stefana

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku uchwałą z dnia 15 kwietnia 2018r.  przyznało niżej wymienionym:

Odznakę „Strażak Wzorowy”

Banaszczyk Łukasz s. Stanisława
Borek Zbigniew s. Franciszka
Gawlik Patrycja c. Jana
Pastuszka Aleksandra c. Krzysztofa
Pastuszka Michał s. Stefana
Pryciak Michał s. Mieczysława
Senderowski Radosław s. Wiesława 
Ślęzak Luiza c. Roberta 
Wicik Tomasz s. Mariana

Medale wręczali: Anna Kwiecień- Poseł na Sejm RP, Krzysztof Murawski – Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Zbigniew Gołąbek, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego/ Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, Roman Ochyński Starosta Powiatu lipskiego, bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku/Przewodniczący Sądu Honorowego Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, mł.insp. Robert Galas Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku, Karol Burek Wójt Gminy Rzeczniów/ Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku.

Po odznaczeniach nastąpiło poświecenie odnowionej Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechowie, podziękowania i przemówienia zaproszonych gości. Oficjalną część zamknął meldunek o zakończeniu uroczystość.


POŻARY TRAW I LASU

02.06.2018
W dniu 02.06.2018 roku do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęły zgłoszenia dotyczące pożarów na terenie powiatu lipskiego. Były to pożary obszaru leśnego w miejscowości Świesiellice gm. Ciepielów. Dzięki szybkiej interwencji udało się powstrzymać ogień przed dalszym rozprzestrzenianiem.
W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku apeluje o nie rozpalanie ognisk w miejscach zagrożonych niekontrolowanym rozprzestrzenieniem się pożaru. Oprócz roznoszącego się ognia powstaje również dym, który jest szczególnie niebezpieczny dla osób będących w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia ze względu na ryzyko zaczadzenia. Pożary nieużytków osiągają duże rozmiary co niesie ze sobą wymóg dyspozycji znacznych sił i środków straży pożarnych. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Należy również pamiętać ,że w świetle obowiązujących przepisów prawnych wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych jest zabronione i podlega karze grzywny bądź więzienia.

ZDERZENIE Z ŁOSIEM

01.06.2018
1 czewca 2018 roku strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Lipsku uczestniczyli w usuwaniu skutków nietypowego zdarzenia drogowego. O godzinie 21.25 na numer alarmowy straży pożarnej 998 wpłynęło zgłoszenie o kolizji samochodu osobowego z łosiem na drodze krajowej 79 w miejscowości Dąbrowa gmina Ciepielów.
Samochód osobowy zderzył się czołowo z przebiegającym przez drogę łosiem. Samochodem podróżowały dwie dorosłe osoby. Wszyscy opuścili pojazd przed przybyciem straży pożarnej. Działania jednostek straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu akcji oraz uprzątnięciu resztek po kolizyjnych. W działaniach ratowniczych udział wzięły dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciepielowa.

WYPADEK MOTOCYKLISTY Z SAMOCHODEM OSOBOWYM

01.06.2018
W dniu 01.06.2018 około godziny 16.38 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęło zgłoszenie o wypadku motocykla z samochodem osobowym na ulicy Radomskiej w miejscowości Sienno. Po przybyciu Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia stwierdzono, zderzenie motocykla Yamaha, którym podróżowały dwie osoby z samochodem osobowym marki Ford Mondeo w wyniku, którego zostały poszkodowane osoby podróżujące motocyklem. Działania Straży Pożarnej  polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy poszkodowanym. Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował  poszkodowanych biorących udział w wypadku do szpitala w Lipsku.


W OCZEKIWANIU NA DZIEŃ DZIECKA - STRAŻACY DZIECIOM

30.05.2018
30.05.2018 r. w ramach organizowanych dni sportu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie odbyły się zawody szkoleniowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP wg regulaminu CTIF. Do zawodów zostały zgłoszone MDP OSP Dziewcząt z Pawliczki i MDP Chłopców z Kochanówki, które to będą reprezentować powiat lipski na IX Eliminacjach Wojewódzkich Zawodów Sportowo - Pożarniczych MDP OSP w dniu 9 czerwca 2018 r. w Białobrzegach.
Rozstawiony tor przeszkód zabezpieczali strażacy z OSP w Siennie i Kochanówce, a poszczególne konkurencje pokonywali druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP z Kochanówki, którzy na zakończenie od bryg. Tomasza Krzyczkowskiego, komendanta powiatowego PSP w Lipsku, Michała Wlazłowskiego, wiceprezesa ZOP ZOSP RP w Lipsku oraz Adama Sieczki, dyrektora ZSOiP w Siennie otrzymali okolicznościowe upominki.
Obecni strażacy PSP i OSP przygotowali stanowisko wodne z sikawką ręczną gdzie dzieci i młodzież mogli osobiście sprawdzić się jako strażacy podając prąd wody w wyznaczony cel. W trakcie spotkania uczestnicy mogli także zapoznać się z wystawą promocyjną przedstawiającą historię pożarnictwa na terenie powiatu lipskiego, którą przygotowali: Związek Strzelecki Strzelec, Komenda Powiatowa PSP w Lipsku, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku i OSP w Siennie.

WYPADEK PRZY IŁŻANCE

28.05.2018
W dniu 28 maja około godziny 12:40 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęła informacja o zderzeniu dwóch samochodów w miejscowości Ciepielów gm. Ciepielów.  Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na drodze krajowej 79 doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów, osobowego i dostawczego. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia zastępów ochrony przeciwpożarowej wszystkie osoby znajdowały się na zewnątrz pojazdów. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu osobom poszkodowanym niezbędnej pierwszej pomocy, odcięciu dopływu prądu w pojazdach, oraz usunięciu części pokolizyjnych z jezdni. W akcji ratowniczej udział wzięły dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciepielowa.

TRĄBA POWIETRZNA W GMINIE RZECZNIÓW

26.05.2018

W sobotę 26.05.2018 ok godz. 16:40 przez miejscowości Kaniosy, Rybiczyzna i Stary Rzechów w gminie Rzeczniów przeszła trąba powietrzna. Niszczycielska siła uszkodziła kilka dachów budynków mieszkalnych oraz gospodarczych a także zniszczyła całkowicie budynek gospodarczy w miejscowości Kaniosy. W miejscowości Rybiczyzna wyładowanie atmosferyczne spowodowało pożar budynku gospodarczego. Wiatr łamał gałęzie drzew a nawet przewracał całe drzewa. Doprowadziło to do uszkodzeń linii energetycznych. Ponadto w wyniku bardzo silnych opadów deszczu w msc. Antoniów gm. Ciepielów doszło do podtopienia domu oraz budynku gospodarczego. Na terenie powiatu straż pożarna interweniowała tego dnia 9 razy.

W działaniach brały udział zastępy z JRG w Lipsku oraz jednostki z OSP Rzeczniów, OSP Pawliczka, OSP Kochanówka, OSP Rzechów, OSP Rybiczyzna, OSP Płósy, OSP Grabowiec, OSP Wólka Modrzejowa, OSP Rzechów, OSP Podkońce, OSP Kotlarka gm. Iłża, OSP Bielany.

ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI 2018


20.05.2018
Na zaproszenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie i Dyrektora RDLP w Radomiu bryg. Tomasz Krzyczkowski, komendant powiatowy PSP w Lipsku uczestniczył w Centralnych Obchodach XVII edycji Święta Polskiej Niezapominajki, które odbyły się 20 maja 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Radom w Leśnym Ośrodku Edukacji im. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni Letnisku. Tegoroczne obchody Święta Polskiej niezapominajki rozpoczęto od złożenia kwiatów przed tablicą pamiątkową red. Andrzeja Zalewskiego twórcy Święta Polskiej Niezapominajki i patrona Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni - Letnisku. Obchody obejmowały m.in. prezentacje i warsztaty edukacyjne, występy i pokazy zespołów dziecięcych i młodzieżowych, koncert Sygnalistów Myśliwskich oraz wystawy wszystkich nadleśnictw RDLP. Wśród wielu zaproszonych  gości uroczystości wzięła udział żona zmarłego redaktora A. Zalewskiego.

KOLIZJA W LIPSKU

12.05.2018
Do zdarzenia doszło w dniu 12.05.2018r. w Lipsku na ulicy 1-ego Maja ok godz. 16:50. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej KDR stwierdził wypadek dwóch samochodów osobowych: Seat Cordoba Vario i BMW. Kierujący pojazdami (osoby przytomne) opuściły pojazdy o własnych siłach i znajdowały się na zewnątrz pojazdów. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej kierującemu autem osobowym Seat oraz przekazaniu go przybyłemu na miejsce prowadzonych działań zespołowi ZRM. Drugi kierujący pojazdem BMW bez widocznych obrażeń zewnętrznych, również został przekazany zespołowi ZRM i zabrany do szpitala w Lipsku. Następnie odłączono dopływu prądu w pojazdach oraz usunięto resztki powypadkowe. W działaniach brały udział dwa zastępy z JRG w Lipsku.

100-LECIE OSP w PRZEDMIEŚCIU BLIŻSZYM

12.05.2018
Uroczystość Wręczenia sztandaru dla jednostki OSP Przedmieście Bliższe z okazji 100-lecia powstania jednostki.

Program obchodów przedstawiał się następująco:
 • zbiórka pocztów sztandarowych na boisku szkolnym
 • Mszę św. odprawili: ks. Krzysztof Maj - kapelan strażaków powiatu lipskiego, ks. Wiesław Ozdoba - kapelan honorowy strażaków, ks. prałat Tadeusz Gębka.
 • uroczyste wręczenie sztandaru -  podczas którego Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Łasicy wręczył przyznane Wyróżnienie Honorowe z okazji 100-lecia działalności OSP w Przedmieściu Bliższym,
 • część artystyczna.

DZIEŃ STRAŻAKA

11.05.2018
Powiatowy Dzień Strażaka w Lipsku, w tonie jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Został również oficjalnie przekazany i poświęcony przez duchowieństwo nowy samochód pożarniczy MAN TGM. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w kościele pw. Świętej Trójcy w Lipsku. Podniosły charakter Mszy Świętej nadawała obecność pocztów sztandarowych z naszego powiatu. Oprawę zapewniła Garnizonowa Orkiestra Wojskowa z Dęblina. Czytaj dalej naciśnij tutaj.

OSTATNIE POŻEGNANIE

10.05.2018

W dniu 10.05.2018 roku delegacja strażaków PSP i OSP oraz strzelcy z powiatu lipskiego uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu mjr. rez. WP Henryka Wiśnickiego. Długoletniego Prezesa Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Radomiu.

Zmarły do Armii Krajowej wstąpił w lipcu 1944 r. Miał wówczas zaledwie 14 lat. Była to Placówka Mąchocice (Obwód Kielce Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK). Był łącznikiem, używał pseudonimu "Wilga". Brał udział w Akcji "Burza". Po wkroczeniu Armii Czerwonej pozostał w konspiracji, najpierw w organizacji "NIE", później w Zrzeszeniu "WiN". Używał wtedy pseudonimu "Orzeł", był łącznikiem por. Włodzimierza Kozłowskiego "Oriona" i kpt. Czesława Niedbały "Murka". We wrześniu 1949 r. na terenie powiatu radomskiego założył organizację niepodległościową "Biały Orzeł", której został komendantem. W lipcu 1950 r. został aresztowany przez UB. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z 17 kwietnia 1951 r. otrzymał wyrok 14 lat więzienia. Na mocy amnestii karę skrócono. Po 8 latach, 10 lipca 1958 r., został zwolniony z więzienia. Przebywał w więzieniach w Radomiu, Kielcach, Rawiczu i Wronkach. Od 1992 r. członek Rady Kombatanckiej, przy Ministrze Szefie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i wojewodzie radomskim. Odznaczony wieloma medalami między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Więźnia Politycznego.

Msza pogrzebowa została odprawiona w kościele garnizonowym pw. Św. Stanisława Biskupa w Radomiu podczas, której zmarłego w imieniu parlamentarzystów i władz pożegnał Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk. Zmarłego żegnali koledzy kombatanci między innymi ppłk Leon Etwert – Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK w Radomiu, Krzysztof Murawski - Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Zdzisław Maszkiewicz - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego z 42 Bazy Lotnictwa Szkoleniowego w Radomiu wraz z mjr Ireneuszem Bębenkiem – Komendantem Garnizonu Radom, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Kamil Borkowski, mł. insp. Sławomir Rek komendant Miejski Policji w Radomiu oraz Przedstawiciele Lasów Państwowych z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzejem Matysiakiem. ŚP. mjr. Henryk Wiśnicki został pożegnany zgodnie z ceremoniałem wojskowym w asyście kompani honorowej Wojska Polskiego oraz bardzo wielu delegacji pocztów sztandarowych wśród których znajdował się sztandar Światowego Związku Żołnierzy AK koło w Lipsku oraz Jednostki Strzeleckiej nr. 1005 im. płk Dionizego Czachowskiego w Lipsku.Świętej pamięci mjr Henryka Wiśnickiego z upoważnienia płk rez. Stanisława Kalskiego w imieniu służb mundurowych i stowarzyszeń oraz Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP pożegnał na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Limanowskiej w Radomiu Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski jednocześnie inspektor Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW, który znał zmarłego oficera,  kombatanta - niezłomnego żołnierza osobiście.

ŻYCZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO

04.05.2018
Życzenia gen. brygadiera Leszka Suskiego komendanta głównego PSP z okazji Dnia Strażaka 2018ŻYCZENIA MSWiA JOACHIMA BRUDZIŃSKIEGO

04.05.2018

ŻYCZENIA MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO

04.05.2018

POWIATOWE OBCHODY 227 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

03.05.2018
W dniu 3 maja 2018 roku w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, w Lipsku odbyły się uroczystości powiatowo-gminne, w których udział brała delegacja oraz poczet sztandarowy Komendy Powiatowej PSP w Lipsku, połączone z 25-leciem reaktywowania Jednostki Strzeleckiej na Ziemi Lipskiej.

Program obchodów przedstawiał się następująco:

 • Złożenie kwiatów i zapalnie zniczy przez delegacje powiatu, miasta i gminy, instytucji oraz stowarzyszeń na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego i przy Krzyżu Katyńskim  na cmentarzu parafialnym.
 • Zbiórka delegacji, pocztów sztandarowych instytucji, organizacji, stowarzyszeń zaproszonych gości i uczestników uroczystości przed Zespołem Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawia II w Lipsku
 • Odsłonięcie pamiątkowej tablicy z okazji 25-Lecia reaktywowania jednostki Strzeleckiej na Ziemi Lipskiej Przyrzeczenie Strzeleckie
 • Przemarsz do kościoła p.w. Św. Trójcy w Lipsku pod przewodnictwem Kapeli Zdzisława Kwapińskiego
 • Msza święta w intencji Ojczyzny i Strzelców
 • Przemarsz na plac przed Lipskim Centrum Kultury
 • Podniesienie Flagi Państwowej
 • Uroczyste wystąpienie Burmistrza Miasta i gminy Lipsko
 • Odczytanie rozkazu specjalnego, wręczenie odznaczeń
 • Program okolicznościowy  w wykonaniu: zespołu wokalnego FUEGO i zespołu tańca ludowego „Powiśle" z Lipskiego Centrum Kultury, zespołu tańca ludowego „Powiślaczki" z Publicznej ,Szkoły Podstawowej w Lipsku  Pokaz wyszkolenia jednostki Strzeleckiej
 • Wystąpienie