WITAMY NA STRONIE KP PSP W LIPSKU

UROCZYSTY APEL

30.04.2016
W dniu 30.04.2016 r. na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipsku odbył się uroczysty apel z okazji odejścia na zasłużoną emeryturę dwóch strażaków pracujących w tut. komendzie. Całość rozpoczął meldunek jaki złożył bryg. Tomaszowi Krzyczkowskiemu - Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku dowódca uroczystości mł. kpt. Przemysław Kawałek. Następnie zabrał głos bryg. Tomasz Krzyczkowski, który przywitał wszystkich zaproszonych gości, a następnie podziękował za dotychczasową służbę asp. sztab. Jackowi Grabskiemu oraz st. asp. Józefowi Sykutowi - Zastępcom Dowódców Zmian Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.  W krótkim wystąpieniu przypomniał zgromadzonym najważniejsze momenty w zawodowej karierze przechodzących na emeryturę strażaków. Następnie bryg. Tomasz Krzyczkowski oraz zaproszeni goście przekazali asp. sztab. Jackowi Grabskiemu oraz st. asp. Józefowi Sykutowi okolicznościowe upominki, dziękując tym samym za lata wzorowej służby. Odczytane zostały również okolicznościowe listy jakie przekazał na uroczystość st. bryg. Janusz Szylar - p.o. Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Apel zakończył meldunek dowódcy uroczystości mł. kpt. Przemysława Kawałka.

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE

27.04.2016
W dniu 27.04.2016 r w kościele parafialnym w Wielgiem miały miejsce uroczystości pogrzebowe druha Jana Gawina - Prezesa Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach. Uroczystość rozpoczęła się od wyprowadzenia zwłok z rodzinnego domu. Ustawiono także przy trumnie asystę honorową strażaków zebranych z okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych. W czasie mszy pogrzebowej zmarłego pożegnał Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Ciepielowie. Na cmentarzu parafialnym w Wielgiem w imieniu wojewódzkich władz Związku OSP RP w Warszawie, władz samorządowych powiatu lipskiego  i powiatowych władz pożarniczych zmarłego pożegnał Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski, jednocześnie Sekretarz Wojewódzkiego Sądu Honorowego Związku OSP RP w Warszawie.  Zmarłemu oddały honory obecne w ostatnim pożegnaniu poczty sztandarowe: Komendy Powiatowej PSP w Lipsku, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku, Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Ciepielowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoniowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielanach oraz strażacy z OSP w Ciepielowie, Bąkowej i pododdział strażaków z gminy Ciepielów oraz delegacja Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lipsku.

Jan Gawin urodził się 3 sierpnia 1938 roku w Łaziskach gdzie spędził całe życie uczęszczając do szkoły podstawowej następnie do Technikum Rolniczego w Zwoleniu. Dnia 25 maja 1955 roku wstąpił do straży w Łaziskach pełniąc w niej funkcję Sekretarza Zarządu do roku 1958, a następnie poszedł do wojska. W 1960 roku kiedy wrócił ze służby wojskowej ponownie został wybrany Sekretarzem Zarządu pełniąc te funkcję do 1980 roku. Również w tym roku został wybrany na Naczelnika jednostki gdzie sprawował tę funkcję do 2000 roku. Po tym czasie został Prezesem Zarządu a następnie Prezesem Zarządu Gminnego przez ponad 20 lat. W latach 1957-1967 pracował w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska w Wielgiem”. W latach 1968 - 1980 pracował w Kółkach Rolniczych jako przewodniczący Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.  Została mu nadana funkcja Prezesa Honorowego Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Ciepielowie oraz Prezesa Honorowego OSP w Łaziskach. Był po przeszkoleniu wojskowym i pożarniczym, przez wiele lat był na przydziale organizacyjno - mobilizacyjnym do Zmilitaryzowanej Kompanii Pożarniczej funkcjonującej przy Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Lipsku wykonując różne funkcję dowódcze. Pełnił wiele funkcji społecznych. Za swoje społeczne zaangażowanie i prace zawodową był kilkakrotnie wyróżniany i odznaczany wieloma odznaczeniami w tym najwyższym pożarniczym: Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

PODSUMOWANIE KURSU

26.04.2016
W dniu 26.04.2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się uroczyste zakończenie Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanego w okresie od 04.03.2016 r. do 26.04.2016 r. W egzaminie sprawdzającym przeprowadzonym w dniu 26.04.2016 r. uczestniczyli strażacy spełniający wymogi kwalifikacyjne, którzy następnie zdali pozytywnie egzamin wstępny oraz przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Z ocenami pozytywnymi szkolenie ukończyło łącznie 33 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu lipskiego. Podczas uroczystości w dniu 16.04.2016 r. absolwenci kursu złożyli ślubowanie.

ZJAZD ZARZĄDU ODDZIAŁU MIEJSKO - GMINNEGO ZOSP RP W LIPSKU

24.04.2016
W dniu 24.04.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lipsku odbył się Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku. Podczas zebrania wybrano i zatwierdzono nowy skład Zarządu, króry przedstawia się nastęująco: Prezes Honorowy - Władysław Kowalski, Prezes - Tomasz Stempień, Wiceprezes - Jacek Wielorański, Wiceprezes - Witold Mazur, Komendant Miejsko - Gminny Związku OSP RP w Lipsku - Jan Cyran, Sekretarz - Andrzej Barański, Skarbnik - Marcin Pietruszka, Kronikarz - Jacek Dębski, Członek Prezydium - ks. Wiesław Ozdoba. Na członków Zarządu zostali wybrani: Grzegorz Smaga, Zbigniew Kurowski, Piotr Wróbel, Krzysztof Kwiatek, Marcin Skoczylas, Sebastian Tusiński i Stefan Stępniewski. Powołano również skład Miejsko - Gminnej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP w Lipsku: Przewodniczący - Tomasz Krzyczkowski, Sekretarz - Witold Patyk oraz Członek - Dariusz Lasota.  Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego zostali wybrani: Tomasz Krzyczkowski, Władysław Kowalski i Witold Mazur, a przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali: Jacek Wielorański, Jan Cyran, Tomasz Stempień.
Podczas Zjazdu wręczone zostały medale i odznaczenia. Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa został wręczony dla: dh Tomasza Stempnia i dh Artura Pietrzkiewicza. Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Jacek Wielorański, dh Damian Ruszkiewicz, dh Jacek Piotrowski oraz dh Piotr Wróbel. Ponadto Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku nadano odznaki Strażak Wzorowy dla: dh Zygmunta Rudzkiego, dh Sylwia Siwierska, dh Karina Gębka, dh Adrian Borek, dh Krzysztof Borek, dh Jacek Figura, dh Bartosz Borycki, dh Piotr Soból, dh Adrian Krawczyk, dh Szymon Kwasek, dh Tomasz Wiosna, dh Marek Ciecierski, dh Leszek Spyt, dh Maciej Stępień i dh Mateusz Wudarczyk.

PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW DO SANKTUARIUM W WYSOKIM KOLE

24.04.2016
W dniu 24.04.2016 r. odbyła się pielgrzymka strażacka z powiatów: kozienickiego, lipskiego i zwoleńskiego do Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. We Mszy Świętej uczestniczyły sztandary z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku, Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Lipsku, oraz sztandary z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w: Lipsku, Chotczy, Kijance, Ciepielowie, Rzeczniowie, Jaworskiej Woli, Kochanówce, Siennie, Sadkowicach, Solcu. Po dojeździe do Wysokiego Koła poczty sztandarowe ustawiły się pod strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole. Następnie odbył się przemarsz pododdziałów razem ze strażacką orkiestrą dętą z OSP w Kozienicach do Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole, gdzie odbyła się msza św. w intencji strażaków i ich rodzin. Po mszy św. strażacy obecni na pielgrzymce wraz z rodzinami oddali honory Matce Boskiej Różańcowej składając kwiaty i okolicznościowy ryngraf.

ZJAZD ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W RZECZNIOWIE

24.04.2016
W dniu 24.04.2016 r. w Rzeczniowie odbył się zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeczniowie. Na spotkaniu ukonstytuował się nowy Zarząd w składzie: Prezes - Karol Burek, Wiceprezes - Mariusz Sypuła, Wiceprezes - Roman Borek, Komendant Gminny - Witold Skrzypczyk, Sekretarz - Andrzej Świętoń, Skarbnik - Mariusz Łygan, Członek prezydium - Dariusz Pastuszka.
Wybrano także Gminną Komisję Rewizyjną w składzie: dh Jarosław Rozwadowski, dh Kazimierz Skrzypczyk, dh Józef Skóra.  Zostali również wybrani delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku tj: dh Marek Bugaj, dh Roman Borek, dh Kazimierz Skrzypczyk, dh Paweł Ślęzak
Podczas zjazdu przedstawiono między innymi: sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego, sprawozdanie Komisji Mandatowej, sprawozdanie Komisji Wyborczej oraz sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Kolejnym punktem zebrania było zatwierdzenie nowego składu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzeczniowie.

PODSUMOWANIE KURSU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

22.04.2016
W dniu 22.04.2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbył się egzamin kończący kurs z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. W kursie przeprowadzonym w okresie od 15.04 - 22.04.2016 r. uczestniczyło 32 strażaków. Zajęcia teoretyczne zostały przeprowadzone w systemie weekendowym w siedzibie tut. komendy. Natomiast zajęcia praktyczne dzięki uprzejmości Jana Śliwiaka strażacy odbyli na złomowisku w miejscowości Katarzynów. Całość zakończył egzamin przeprowadzony w dniu 22.04.2016 r. Z ocenami pozytywnymi szkolenia ukończyło 32 strażaków.

DZIECI Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW

21.04.2016
W dniu 21.04.2016 lipskich strażaków odwiedziły dzieci z Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku. W ramach wizyty dzieci uczestniczyły w pogadance prewencyjnej oraz prezentacji sprzętu pożarniczego. Na koniec odwiedzin dzieciom wręczono upominki. Natomiast dzieci na ręce strażaków złożyły okolicznościowe podziękowania.

ZAPROSZENIE

20.04.2016
Informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2016 roku odbędzie się pielgrzymka strażaków powiatów kozienickiego, lipskiego oraz zwoleńskiego do Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. Początek uroczystości zaplanowano na godz. 11.45 zbiórką strażaków na placu Kościelnym w Wysokim Kole. Serdecznie zapraszamy na uroczystość wszystkich strażaków oraz ich rodziny. Zaproszenie naciśnij tutaj.

STRAŻACY CZYTAJĄ DZIECIOM

19.04.2016
W dniu 19.04.2016 r. strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wzięli udział w spotkaniu z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie. Spotkanie zostało zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Po przeczytaniu bajki pt. „Jak Wojtek został strażakiem” funkcjonariusze przekazali dzieciom cenne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Przypomnieli obecnym numery telefonów alarmowych, zasady powiadamiania służb ratowniczych. Zaprezentowali również sposoby udzielania pierwszej pomocy. Podczas spotkania każde z dzieci mogło poczuć się jak prawdziwy strażak zakładając aparat powietrzny oraz hełm strażacki. Na koniec sprawność fizyczna strażaków została zweryfikowana przez dzieci podczas przeprowadzonych konkurencji sportowych.    


POŻAR W CHOTCZY GÓRNEJ

17.04.2016
W dniu 17.04.2016 r. o godz. 18.32 do tut. komendy wpłynęło zgłoszenie o pożarze w miejscowości Chotcza Górna. Po dojechaniu na miejsce okazało się, że w przydrożnym rowie palą się zgromadzone po wycince gałęzie.  Działania strażaków polegały na ugaszeniu pożaru. W akcji uczestniczyły 2 pojazdy gaśnicze oraz 10 strażaków z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotczy.
Zdjęcia: Piotr SOBÓL

ZDERZENIE MOTOCYKLKISTY Z SAMOCHODEM OSOBOWYM

17.04.2016
Trzy osoby poszkodowane zabranie przez karetki pogotowia to skutek wypadku drogowego z udziałem motocykla i samochodu osobowego. Do zdarzenia doszło 17.04.2016 r. ok. godz. 13.25 w miejscowości Zemborzyn Pierwszy, gm. Solec nad Wisłą. Działania przybyłych zastępów straży pożarnej polegały na pomocy personelowi medycznemu w transporcie poszkodowanych do karetek pogotowia, zabezpieczeniu terenu działań ratowniczych, odcięciu dopływy prądu i gazu w uszkodzonym pojeździe oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem drogowym. W akcji uczestniczyły pojazdy ratownicze z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą i Zemborzynie. 
Zdjęcia: Piotr SOBÓL

ZJAZD ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W SOLCU NAD WISŁĄ

15.04.2016
W dniu 15.04.2016 r. w Pawłowicach odbył się zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Solcu nad Wisłą. Na spotkaniu ukonstytuował się nowy Zarząd w składzie: Prezes - Tadeusz Ciosek, Wiceprezes - Marek Szymczyk, Wiceprezes - Łukasz Łyczkowski,  Komendant Gminny - Jakub Jóźwik, Sekretarz - Agata Kawałek, Skarbnik - Grzegorz Kowalski, Kapelan - ks. Krzysztof Maj, Członek Prezydium - Stanisław Miaz. Wybrano także Gminną Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący - Krzysztof Burdon, Wiceprzewodniczący - Kazimierz Szewczyk, Sekretarz - Zbigniew Czerwonka.
Zostali również wybrani delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku tj: dh Tadeusz Ciosek, dh Krzysztof Burdon, dh Grzegorz Kowalski oraz przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: dh Marek Szymczyk, dh Łukasz Łyczkowski, dh Jakub Jóźwik. Podczas zjazdu przedstawiono między innymi: sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego, sprawozdanie Komisji Mandatowej, sprawozdanie Komisji Wyborczej oraz sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Kolejnym punktem zebrania było zatwierdzenie nowego składu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Solcu nad Wisłą. W czasie trwania zjazdu głos zabrali również zaproszeni Goście: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski, Wójt Gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku - druh Andrzej Czajkowski.
Informacja: Agata Kawałek - Sekretarz ZOG ZOSP RP w Solcu nad Wisłą.

1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI

14.04.2016
Strażacy z wszystkich gmin powiatu lipskiego w ramach organizowanej ogólnokrajowej akcji przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Związek Podhalan uczcili jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski. Jako upamiętnienie tak ważnego wydarzenia w historii naszego Kraju o godz. 20.15 w dniu 14.04.2016 r. zorganizowano okolicznościowe zbiórki, zapalano ogniska.
W sposób szczególny odbył się apel w Lipsku, w którym wzięli udział strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego bryg. Tomasza Krzyczkowskiego głos zabrał ks. kanonik Henryk Jagieło, który podkreślił ważność Chrztu Polski oraz jego wpływ na dzieje naszego Kraju. Obecni na apelu strażacy odmówili modlitwę, a ksiądz dziekan dokonał błogosławieństwa strażaków i ich rodzin.

DACHOWANIE SAMOCHODU

13.04.2016
W dniu 13.04.2016 r. na drodze krajowej nr 79 miało miejsce dachowanie samochodu osobowego Nissan Micra. Informacja o tym zdarzeniu wpłynęła do tut. komendy o godz. 16.30. Po dojechaniu na miejsce strażacy stwierdzili, że samochód osobowy zjechał na pobocze drogi, uderzył w przydrożne drzewo, wpadł do rowu po przeciwnej stronie drogi i przewrócił się na dach. Kierująca pojazdem kobieta wydostała się z auta o własnych siłach przed przybyciem na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej. Przybyły lekarz karetki pogotowia zadecydował o przewiezieniu poszkodowanej do szpitala w Lipsku na obserwację. W działaniach uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie.

Zdjęcia: Piotr SOBÓL

VI ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

10.04.2016
Tradycyjnie, jak co roku, strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu lipskiego uczcili pamięć polskiej elity rządowej poległej w dniu 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, która została odprawiona w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Lipsku w intencji zamordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy Smoleńskiej. Dalsza część obchodów miała miejsce na cmentarzu parafialnym w Lipsku, gdzie przy Krzyżu Katyńskim i tablicy upamiętniającej katastrofę smoleńską odbył się Apel Poległych oraz złożone zostały okolicznościowe wiązanki i zapalone znicze.
Dzień 10 kwietnia 2010 roku to data tragiczna dla Polski. W tym dniu ziemia w Lesie Smoleńskim, w okolicach tak pamiętnego Katynia, pochłonęła 96 ofiar, gdzie większość z tragicznie zmarłych to polska elita intelektualna i rządowa. Każdego roku, w wielu miejscach naszego kraju, pamięć o ofiarach tego tragicznego lotu jest czczona z większym lub mniejszym rozmachem. Tak też było i w tym roku.

DACHOWANIE NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ

09.04.2016
W dniu 09.04.2016 r. na drodze wojewódzkiej nr 747 w miejscowości Lipa Miklas, gm. Lipsko miało miejsce dachowanie samochodu Renault Trafic. Zgłoszenie o zdarzeniu drogowym wpłynęło do tut. komendy o godz. 17.10. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia strażacy stwierdzili, że w przydrożnym rowie znajduje się pojazd, który prawdopodobnie dachował. Podczas prowadzonego rozpoznania od osoby postronnej uzyskano informację, że jedna osoba podróżująca samochodem oddaliła się w głąb pobliskiego sadu owocowego. Podjęto poszukiwania w wyniku, których odnaleziono kierowcę pojazdu, który nie odniósł obrażeń ciała. Dalsze działania polegały na odłączeniu zasilania w pojeździe oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem drogowym. W działaniach uczetsniczyły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.

DACHOWANIE W ADAMOWIE

08.04.2016
Jedna osoba poszkodowana to skutek dachowania samochodu osobowego Audi A4 w miejscowości Adamów, gmina Sienno. Informacja o zdarzeniu drogowym wpłynęła do tut. komendy w dniu 08.04.2016 r. o godz. 13.37. Zadaniem przybyłych na miejsce strażaków było wydobycie z wnętrza pojazdu kierującego pojazdem, przekazanie poszkodowanego przybyłemu na miejsce zdarzenia zespołowi ratownictwa medycznego, odcięciu dopływu prądu i gazu propan - butan w pojeździe. W działaniach uczestniczyły zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie. Łącznie 6 pojazdów ratowniczych oraz 21 strażaków.  

POSZUKIWANIA KOBIETY

07.04.2016
W dniu 07.04.2016 r. prawie 30 Strażaków i Policjantów prowadziło poszukiwania zaginionej kobiety, która w godzinach nocnych wyszła z domu. Poszukiwania realizowano na terenie miejscowości Wola Pawłowska przeszukując pustostany oraz brzeg rzeki Kamiennej. O godzinie 16.30 patrol strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach natrafił na zwłoki kobiety, które znajdowały się pod wodą rzeki Kamiennej zaczepione o konar drzewa. Miejsce zdarzenia zabezpieczono do czasu przyjazdu Policji i Prokuratury. Następnie po przeprowadzonych oględzinach ciało wydobyto na brzeg.    

NIE WYPALAJ!


W związku z pierwszymi pożarami traw i nieużytków na terenie powiatu lipskiego będących skutkiem działalności człowieka Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku apeluje o nie rozpalanie tego typu ognisk. Powyższa czynność często kończy się niekontrolowanym rozprzestrzenianiem ognia. Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Pożary traw powodują ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Należy zwrócić uwagę iż, zgodnie z treścią obowiązujących przepisów wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych jest zabronione, natomiast osoby, które wypalają podlegają karze aresztu albo grzywny. W związku z powyższym w przypadku stwierdzenia przez kierującego działaniem ratowniczym ewidentnego podpalenia osoby wypalające będą karane grzywną w drodze mandatu karnego.

Ponadto w związku z trwającą Kampanią Edukacyjną STOP pożarom traw" rozpoczętą w dniu 22.03.2016 r. briefingiem prasowym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych zachęcamy wszystkich do zapoznania się z materiałami informacyjnymi opracowanymi w tym zakresie - naciśnij tutaj.

ZDERZENIE DWÓCH SAMOCHODÓW

01.04.2016
W dniu 01.04.2016 r. w godzinach przedpołudniowych do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wpłynęła informacja o wypadku drogowym w miejscowości Wólka Tarłowska, pow. opatowski. Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie obszarów chronionych oraz zasad wzajemnej współpracy przy usuwaniu zagrożeń na miejsce zdarzenia skierowane zostały pojazdy ratownicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. Po dojechaniu na miejsce strażacy stwierdzili, że doszło do zderzenia dwóch samochodów, którymi podróżowało łącznie 5 osób. Jednej osobie poszkodowanej pomocy udzielił przybyły na miejsce wypadku zespół ratownictwa medycznego.


Pozostałe informacje w archiwum