WITAMY NA STRONIE KP PSP W LIPSKU
ul. PARTYZANTÓW 3, 27-300 LIPSKO


tel. 48 3780-108, 48 3781-108

783-937-391


fax. 48 3780-661ZDARZENIE W RYBICZYŹNIE

14.12.2014
W dniu 14.12.2014 r. o godz. 16.43 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Rybiczyzna, gm. Rzeczniów. Ze wstępnych informacji wynikało, że w pojeździe znajduje się jedna uwięziona osoba. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczniowie i Rybiczyźnie. Po dojechaniu stwierdzono, że samochód osobowy marki Audi 80 uderzył w słup energetyczny, a następnie w ogrodzenie posesji. Kierowca, który podróżował pojazdem nie znajdował się w samochodzie, oddalił się z miejsca zdarzenia. Zadaniem ratowników było zabezpieczenie terenu akcji, odcięcie dopływu prądu w pojeździe, oświetlenie miejsca zdarzenia celem wykonania czynności służbowych przez funkcjonariuszy policji. W działaniach uczestniczyło łącznie 4 pojazdy ratownicze oraz 16 ratowników.

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OSP RP W LIPSKU

12.12.2014
W dniu 12 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku.  Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu w 2014 roku, ustalono projekt programu pracy na 2015 rok, w którym uwzględniono m. in. zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, organizację eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, zawodów powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz terminarz szkoleń strażaków OSP. Posiedzenie Zarządu było także okazją do złożenia życzeń z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i podzielnia się wigilijnym opłatkiem.

WYPADEK PRZY BUDOWIE MOSTU

27.11.2014
Dwie osoby poszkodowane przewiezione do szpitala w Lipsku to wynik wypadku, do którego doszło w miejscu trwającej budowy mostu w Kolonii Nadwiślańskiej, gm. Solec nad Wisłą. Zgłoszenie o powyższym zdarzeniu wpłynęło od Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu w dniu 27.11.2014 r. o godz. 8.12. Z uzyskanych informacji wynikało, że jeden z pracowników został przygnieciony elementem konstrukcyjnym. Po dojeździe na miejsce zastępów straży pożarnej ustalono, że podczas wykonywanych prac związanych z budową mostu dwóch mężczyzn spadło z platformy umieszczonej na podnośniku z wysokości ok. 6 m, a nie jak pierwotnie sądzono zostało przygnieconych przez elemet budowlany. Do chwili przybycia na miejsce zdarzenia karetki pogotowia poszkodowanym zapewniono pomoc medyczną.  W działaniach udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą.       

PODTOPIENIA

24.11.2014
W dniu 21.11.2014 r. oraz 24.11.2014 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku brali udział w usuwaniu skutków przyboru wody w rzece Krępiance. Powyższa sytuacja spowodowała podtopienie ogródków działkowych z lokalizowanych w Lipsku przy ul. Turystycznej. Zalanych zostało 10 altan oraz 0,5 ha powierzchni. W ramach podpisanego porozumienia do działań wykorzystano pompę wysokiej wydajności będącą własnością firmy Trojacki Zdzisław, Trojacki Mirosław s.c. Celem przybyłych na miejsce strażaków było również przy użyciu pontonu sprawdzenie drożności przepustów na rzece Krępiance.  

SZKOLENIE DOWÓDCÓW

23.11.2014
W dniach 08.11.2014 r. - 23.11.2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku został przeprowadzony kurs dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do dowodzenia zastępem i sekcją z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych. Podczas zajęć strażacy zapoznawali się z obowiązkami, uprawnieniami i zadaniami stawianymi przed dowódcami akcji ratowniczych. Podsumowaniem kursu był egzamin, który odbył się w dniu 23.11.2014 r. podczas, którego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną. W zakresie teorii strażacy rozwiązywali sprawdzian testowy, natomiast egzamin praktyczny polegał na sprawdzeniu umiejętności w zakresie dowodzenia oraz podejmowania decyzji. Z ramienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej egzamin nadzorował st. asp. Mariusz Tamowicz przedstawiciel Ośrodka Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Po przeprowadzonym egzaminie kursanci otrzymali z rąk Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasza Krzyczkowskiego i dh. Janusza Witczaka - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku gratulacje i zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w kursie.  Z wynikiem pozytywnym szkolenie ukończyło 24 druhów.

PATROLOWANIE RZEKI WISŁY

12.11.2014
Strażacy KP PSP w Lipsku oraz Policjanci uczestniczyli w oficjalnym, końcowym etapie scalania konstrukcji mostowej poprzez patrolowanie rzeki Wisły w rejonie wykonywanych prac oraz utrzymaniu stałej łączności pomiędzy stanowiskami kierowania PSP, Policji i wykonawcy prac Firmy Gotowski. W oficjalnej części udział wzięli: przedstawiciele władz województwa lubelskiego, Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Lublinie, Starosta Opolski, Starosta Lipski wraz z delegacją oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Komendant Powiatowy Policji w Lipsku.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.2014
Strażacy KP PSP w Lipsku jak co roku uczestniczyli czynnie w Święcie Niepodległości. W godz. przedpołudniowych drużyna komendy brała udział w zawodach strzeleckich „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”. Wśród trzech najlepszych strzelców organizowanych zawodów znalazł się strażak Dariusz Dygas. W uroczystości oficjalnej wzięła udział delegacja Państwowej Straży Pożarnej z pocztem sztandarowym komendy. Strażacy wystawili wartę honorową z delegacją strażaków PSP i OSP na czele, w której uczestniczyli Komendant Powiatowy PSP bryg. Tomasz Krzyczkowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Janusz Witczak, druhna Karina Gębka i st. kpt. Tomasz Niewczas. Zbiórka delegacji oraz pocztów sztandarowych wyryszyła spod Lipskiego Centrum Kultury. Na początku kolumny strażacy, strzelcy oraz harcerze nieśli Ogień Niepodległości, którego sztafeta dotarła do Lipska z miejscowości Kostiuchniówka na Wołyniu. W czasie uroczystości oficjalnej po wystąpieniu burmistrza MiG Lipsko, Starosta Lipski oraz dwóch przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle” wręczyli Medal Honorowy „Za Zasługi dla Ziemi Lipskiej” Panu doktorowi Januszowi Krupie, który przybył z Białegostoku. Ponieważ wyróżniony jest sympatykiem służb mundurowych Komendanci T. Krzyczkowski i insp. J. Koziarski złożyli gratulację  odznaczonemu wręczając okolicznościowe listy gratulacyjne.

 

Twórcy niepodległości naciśnij tutaj.

OGIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

08.11.2014
W dniu 08.11.2014 roku sztafeta z ,,Ogniem Niepodległości" z Wołynia na Ukrainie msc. Kostiuchnówka dotarła do Lipska. W uroczystości w Ostrowcu Świętokrzyskim uczestniczyła delegacja strażaków i strzelców z Lipska, która po mszy świętej odebrałą ogień. Będzie on oficjalnie zapalony na mogiłach żołnierskich na cmentarzu parafialnym w Lipsku w dniu 11.11. 2014 r.


VII ZJAZD CHORĄGWI MAZOWIECKIEJ ZHP

08.11.2014
Komendant Miejski PSP w Płocku st. bryg. Krzysztof Frączkowski, Prezes Zarządu Odziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku dh Hilary Januszczyk oraz Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski brali udział w VII zjeździe Chorągwi Mazowieckiej ZHP, który odbył się w dniu 08.11.2014 roku w Płocku. Ziemę Lipską reprezentowali hm Katarzyna Wiliczyńska-Furmanek – komendant Hufca ZHP w Lipsku, hm Krzysztof Furmanek, przod. Ewelina Kunka, bryg. Tomasz Krzyczkowski – komendant powiatowy PSP w Lipsku (instruktor ZHP). Za swoją pracę i zaangażowanie na rzecz harcerskich ideałów zostali wyróżnieni odznaczeniami: Katarzyna Wiliczyńska-Furmanek- Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”, Tomasz Stanisław Krzyczkowski-Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”, a Krzysztof Furmanek został  wybrany do władz Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Odznaczenie o nazwie Odznaka Honorowa Związku Harcerstwa Polskiego nadawane było od 1 lipca 1965 roku. W 1969 roku nastąpiła zmiana nazwy odznaczenia na Krzyż "Za Zasługi dla ZHP". W 1979 roku ustanowiono drugi stopień odznaczenia Złoty Krzyż "Za Zasługi dla ZHP", a w 2007 roku trzeci stopień Brązowy Krzyż "Za Zasługi dla ZHP". Członkom Szarych Szeregów, prowadzącym działalność konspiracyjną w czasie okupacji hitlerowskiej, do odznaczenia nadawana była – w latach 1984–2002 – Rozeta z Mieczami, przypinana na wstążce.

Krzyż ma trzy klasy: Brązowy Krzyż "Za Zasługi dla ZHP"; Srebrny Krzyż "Za Zasługi dla ZHP"; Złoty Krzyż "Za Zasługi dla ZHP".

WSPOMNIENIE TYCH, KTÓRZY ODESZLI


1 listopada to szczególny dzień. Jak co roku w Święto Zmarłychodwiedzamy groby najbliższych, wspominamy ich i oddajemy się refleksji. To czas, kiedy się wyciszamy i myślimy o tych, którzy odeszli.

W tym dniu wspominamy również zmarłych strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy odeszli na wieczną wartę, a poprzez swoją działalność pozostawili trwały ślad w ochronie przeciwpożarowej na terenie powiatu lipskiego.
 
Cześć ich pamięci!

DACHOWANIE W MARUSZOWIE

Dachowanie samochodu osobowego Volvo to skutek interwencji pojazdów ratowniczych z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszowie. Do zdarzenia doszło w dniu 31.10.2014 r. w godzinach nocnych na drodze krajowej nr 79 w Maruszowie. Dwie osoby podróżujące pojazdem opuściły go o własnych siłach. Działania przybyłych strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu gazu w pojeździe, oświetleniu miejsca objętego działaniami ratowniczymi. 

DACHOWANIE W MIEJSCOWOŚCI WODĄCA

30.10.2014
Jedna osoba poszkodowana to skutek dachowania samochodu BMW serii 5, do którego doszło w dniu 30.10.2014 r. w miejscowości Wodąca, gm. Sienno. Zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wpłynęło o godz. 18.08. Jedna z osób podróżujących pojazdem, przytomna została przetransportowana do szpitala. W działaniach ratowniczych udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Lipsku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie oraz w ramach podpisanych porozumień w sprawie obszarów chronionych zastępy z JRG PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

QUESTCITY - BEZPŁATNA GRA EDUKACYJNA

30.10.2014
QuestCity to bezpłatna gra edukacyjna, która uczy dzieci bezpiecznych zachowań na wypadek wystąpienia różnorodnych zdarzeń niebezpiecznych. Stworzono ją aby motywować i przyciągać zainteresowanie dzieci tematyką bezpieczeństwa osobistego, jak również bezpieczeństwa naszego najbliższego otoczenia. W grze gracz gromadzi doświadczenie oraz wirtualne dukaty, które przyznawane są mu i kumulowane na jego koncie po każdym rozwiązanym zdarzeniu. Podstawowa idea gry to wypracowanie u gracza odpowiednich zachowań w oparciu o umiejętność przewidywania niebezpieczeństwa oraz wiedzy na temat prawidłowych reakcji w trudnych sytuacjach. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu naciśnij tutaj. Strona internetowa gry naciśnij tutaj. Więcej informacji o grze naciśnij tutaj.

EGZAMIN RECERTYFIKACYJNY Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

28.10.2014
W dniu 28.10.2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbył się egzamin recertyfikacyjny z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Do egzaminu przystąpiło łącznie 33 strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Lipska, Radomia i Zwolenia oraz 32 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lipskiego i zwoleńskiego. Komisja egzaminacyjna powołana została przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i w jej skład wchodzili: lek. med. Aleksander Pieczyński, lek. med. Janusz Kujawa, bryg. Grzegorz Książek oraz rat. med. Piotr Ryszard Bęczkowski. 65 strażaków po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy otrzymało tytuł ratownika. Otrzymane uprawnienia zwiększające umiejętności strażaków spowodują, że mieszkańcy między innymi powiatu lipskiego będą czuli się bezpieczniej. Pierwsza pomoc będzie niesiona szybciej i profesjonalnie.

KOMUNIKAT

27.10.2014
W związku z docierającymi do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku sygnałami dotyczącymi sprzedaży przez tut. Komendę gaśnic, urządzeń przeciwpożarowych i znaków bezpieczeństwa oraz nakazu ich zakupu przez lipskich strażaków informujemy, że powyższe działanie jest próbą oszustwa. Pragniemy zaznaczyć, że Państwowa Straż Pożarna nie prowadzi działalności handlowej. Mając na uwadze powyższe prosimy o zachowanie w takich przypadkach szczególnej ostrożności. Jednocześnie przestrzegamy przed osobami fałszywie podającymi się za funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku proponującymi sprzedaż sprzętu przeciwpożarowego.

30 ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

26.10.2014
W dniu 26.10.2014 r. delegacja strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, członków Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku uczestniczyła w uroczystej mszy św. o rychłą kanonizację błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Przy tablicy poświęconej ks. Jerzemu w kościele Świętej Trójcy w Lipsku wartę honorową wystawili strzelcy ZS „ Strzelec” OSW i strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. Poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów oddając cześć błogosławionemu ks. Jerzemu.
Ks. Jerzy Popiełuszko w sposób szczególny był związany ze strażakami. Kiedy  25 listopada 1981r. studenci Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie rozpoczęli strajk okupacyjny  uzyskali poparcie bardzo wielu instytucji i środowisk wśród nich był ks. Jerzy , który odprawiał na terenie szkoły msze święte. Decyzją Rady Ministrów w roku 1981 Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza została rozwiązana. Na to miejsce została utworzona Szkoła Główna Służby Pożarniczej.Szkoła Główna Służby Pożarniczej uhonorowała ks. Jerzego okolicznościową tablicą przy wejściu do szkoły od ul. Słowackiego. Ofiarowano również dzwon do Centrum Opatrzności Bożej, który po poświęceniu został zawieszony w Panteonie Wielkich Polaków przy obrazie i relikwiach ks. Jerzego Popiełuszki ( 22.10.2010 r.) oraz nadano imię bł. ks. Jerzego Popiełuszki  auli Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  (w 30 – tą rocznicę strajku w oficerskiej szkole pożarniczej w 2011 r.)
W dniu 30.10.1984 r. z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono zwłoki ks. Jerzego P. Ręce skrępowano tak, by próby poruszania nimi zaciskały pętle na szyi. Ciało obciążone było workiem wypełnionym kamieniami. W czasie sekcji wykazano ślady torturowania. Ks. Jerzy P. zginął za wsparcie jakiego udzielał potrzebującym. Dla tego kapłana zawsze najważniejszy był człowiek. Proces beatyfikacji bestialsko zamordowanego księdza otworzył ks. prymas J. Glemp w 1997 r. Ks. Jerzego ogłoszono błogosławionym Kościoła katolickiego 6 czerwca 2010 r. Obecnie trwa procedura kanonizacyjna, decyzję podejmie papież.

WYRÓŻNIENIE

22.10.2014
W dniu 22.10.2014 r. podczas Sesji Rady Powiatu w Lipsku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski został odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Policji”. Medal wręczyli Komendant Powiatowy Policji w Lipsku insp. Janusz Koziarski oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku mł. insp. Jarosław Binięda.


Medal za Zasługi dla Policji - to odznaczenie, nadawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Głównego Policji. Medal został ustanowiony jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Wyróżnienie zgodnie z ustawą może być nadane osobie, która m.in. inicjuje lub organizuje działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi, a także osobom, które swoim postępowaniem, nienaganną pracą lub służbą podnoszą sprawność działań Policji.

SZKOLENIE DLA POCZTÓW SZTANDAROWYCH

19.10.2014
W dniu 19.10.2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się szkolenie dla pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lipskiego. W pierwszej części szkolenia, teoretycznej  za pomocą materiałów multimedialnych zapoznano druhów z  podstawami ceremoniału pożarniczego. Druga część praktyczna została przeprowadzona na placu wewnętrznym tutejszej komendy. Druhowie pod okiem strażaków z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku ćwiczyli praktyczne aspekty musztry strażackiej i właściwych zachowań podczas uroczystości, w których udział biorą poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na zakończenie szkolenia Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku druhem Januszem Witczakiem wręczyli uczestnikom zaświadczenia o  ukończeniu szkolenia.
Szkolenie ukończyło 95 uczestników z 25 jednostek Ochotniczy Straży Pożarnych z: Chotczy, Tymienicy, Białobrzeg, Kijanki, Ciepielowa, Antoniowa, Bielan, Łazisk, Maruszowa, Długowoli, Lipska, Woli Soleckiej, Pawliczki, Grabowca, Rybiczyzny,  Rzechowa, Wólki Modrzejowej, Kochanówki, Janowa, Jawora Soleckiego, Jaworskiej Woli, Kadłubka, Osówki, Tarnówki, Pawłowic.

ZDERZENIE W SIENNIE

17.10.2014
Do zderzenia dwóch samochodów, osobowego i ciężarowego doszło w dniu 17.10.2014 r. w godzinach porannych w miejscowości  Sienno. Zadaniem przybyłych na miejsce strażaków było zabezpieczenie miejsca działań, udzielenie pomocy medycznej osobie podróżującej pojazdem osobowym, odcięcie dopływu prądu w uszkodzonym samochodzie osobowym, kierowanie ruchem drogowym. W działaniach uczestniczyły trzy zastępy oraz 14 ratowników z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie.

ĆWICZENIA W DOMANIOWIE

17.10.2014
W dniu 17.10.2014 r. na terenie zbiornika wodnego w Domaniowie odbyły się ćwiczenia manewrowe wybranych pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej. Ćwiczenia były zorganizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. W manewrach udział wzięła m. in. kompania powodziowa „LIPSKO” dowodzona przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku mł. bryg. Jarosława Bajora. Kompania „LIPSKO” ćwiczyła budowę wałów przeciwpowodziowych na obszarach zagrożonych powodzią oraz dokonywała ewakuacji ludzi, w tym osób poszkodowanych drogą wodną do najbliższego punktu medycznego.

ODSŁONIĘCIE TABLICY I POMNIKA

15.10.2014
W dniu 15.10.2014 r. w Maruszowie, gm. Lipsko odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika i tablicy upamiętniającej ostatnią w  naszym regionie bitwę powstania styczniowego, która odbyła się w Maruszowie gm. Lipsko. Okolicznościowy pomnik i tablica została usytuowana na terenie, gdzie znajduje się remiza jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszowie będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. Strażacy wraz z władzami samorządowymi oddali hołd uczestnikom powstańczej bitwy, która miała miejsce 150 lat temu. W ceremonii odsłonięcia i poświęcenia uczestniczyli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski wraz z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Długowoli Marcinem Skoczylasem i Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszowie Witoldem Mazurem.

DZIECI W STRAŻY

14.10.2014
W dniu 14.10.2014 r.  lipskich strażaków odwiedziły dzieci z Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku. W ramach wizyty dzieci uczestniczyły w pogadance prewencyjnej oraz prezentacji sprzętu pożarniczego. Na koniec odwiedzin dzieciom wręczono słodkie upominki. Natomiast strażacy otrzymali okolicznościowe życzenia.

POŻAR W SIENNIE

14.10.2014
Cztery pojazdy ratowniczo - gaśnicze i 19 ratowników brało udział w gaszeniu pożaru budynku gospodarczego (stodoły) zlokalizowanego przy ul. Radomskiej w Siennie. Zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wpłynęło w dniu 14.10.2014 r. o godz. 1.02. Zadaniem przybyłych na miejsce strażaków było ugaszenie palącego się budynku oraz niedopuszczenie do przedostania się ognia na obiekty sąsiednie tj. przybudówkę przy stodole, garażu oraz budynku zlokalizowanego na sąsiedniej działce. W wyniku pożaru spaleniu uległ drewniany budynek stodoły wraz z wyposażeniem tj.: słoma, nasiona roślin, drewno opałowe. W działaniach uczestniczyły strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie i Kochanówki. Czas  interwencji  wyniósł  4 h 20 min.

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

12.10.2014
W dniach 04 - 12.10.2014 r. w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się „Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP”. Podczas szkolenia strażacy zapoznawali się z obsługą sprzętu ratowniczego oraz taktyką prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zdarzeń związanych z ratownictwem drogowym. Po wysłuchaniu wykładów, obejrzeniu filmów szkoleniowych i prezentacji, druhowie mieli okazję sprawdzić sprzęt na ćwiczeniach. Szkolenie praktyczne tym razem zostało przeprowadzone w auto złomie w miejscowości Koszary gm. Iłża. Podsumowaniem kursu był egzamin podczas, którego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną. W zakresie teorii strażacy rozwiązywali sprawdzian testowy, natomiast egzamin praktyczny polegał na sprawdzeniu umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem ratownictwa technicznego oraz znajomością zasad postępowania podczas prowadzenia działań głównie związanych z wypadkami i katastrofami w komunikacji. Z ocenami pozytywnymi szkolenia ukończyło 23 strażaków.
Organizatorzy szkolenia dziękują Firmie Auto - Złom Koszary Tadeusz Kasperek oraz Firmie Jarmex Jarosław Zardzewiały za udostępnienie wraków pojazdów w celu przeprowadzenia szkolenia i egzaminu praktycznego.

JUBILEUSZ SZPITALA W LIPSKU I POWIATU LIPSKIEGO

10.10.2014
W dniu 10.10.2014 r. strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku na czele z Komendatem Powiatowym bryg. Tomaszem Krzyczkowskim uczestniczyli w Jubileuszu 30 - lecia Szpitala Powiatowego w Lipsku oraz 15 - lecia Powiatu Lipskiego.

POTRĄCENIE ROWERZYSTY

10.10.2014
Do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy Kia Sorento doszło w dniu 10.10.2014 r. w miejscowości Pasztowa Wola Kolonia, gm. Rzeczniów. Zgłoszenie o wypadku zostało przekazane do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o godz. 19.13. Poszkodowany rowerzysta z miejsca wypadku do szpitala został zabrany przez przybyły zespół ratownictwa medycznego. Działania zastępów straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pozarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawliczce polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu zasilana w pojeździe oraz oświetleniu terenu działań podczas czynności realizowanych przez funkcjonariuszy Policji. 

POTRĄCENIE PIESZEGO

05.10.2014
Pomoc zespołowi ratownictwa medycznego podczas czynności zmierzających do przywrócenia akcji serca i oddechu u poszkodowanego, oświetlenie miejsca zdarzenia, kierowanie ruchem drogowym to działania jakie realizowali strażacy podczas wypadku do jakiego doszło w dniu 05.10.2014 r. w miejscowości Rzechów, gm. Rzeczniów. Informacja o potrąceniu pieszego przez samochód osobowych wpłynęła do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o godz. 21.27. W działaniach uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Rzeczniowa i Rzechowa. Łącznie 5 pojazdów ratowniczych oraz 18 ratowników. 

WYSTAWA "ARMIA KRAJOWA 1939 - 1940"

03.10.2014
W dniu.03.10.2014 r. na zaproszenie Biblioteki Pedagogicznej w Lipsku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski wraz z delegacją Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku uczestniczył w otwarciu wernisażu pn. „Armia Krajowa 1939 - 1945". Wystawa została udostępniona przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ekspozycję poszerzono o działalność Armii Krajowej na terenie Ziemi Lipskiej. Wśród wielu żołnierzy Armii Krajowej działających w strukturach Podziemnego Państwa Podziemnego byli również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku oraz obecnego powiatu lipskiego. Przypominamy sylwetki kilku z nich.

ZDERZENIE NA SKRZYŻOWANIU

03.10.2014
Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w dniu 03.10.2014 r. ok. godz. 14.25 w miejscowości Jawor Solecki, gm. Sienno. W celu wydobycia jednej osoby poszkodowanej straży musieli użyć hydraulicznego sprzętu ratowniczego. Następnie osoba poszkodowana, przytomna z ogólnymi potłuczeniami została przekazana przybyłemu na miejsce zdarzenia zespołowi ratownictwa medycznego. W działaniach uczestniczyły pojazdy ratownicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze Soleckim - łącznie trzy samochody i 11 ratowników.

KOLIZJA W CIEPIELOWIE

02.10.2014
W dniu 02.10.2014 r. w miejscowości Ciepielów Podłącze po godz. 16.30 doszło do zderzenia samochodu osobowego z dostawczym. Osoby podróżujące pojazdami opuścili je o własnych siłach nie doznając widocznych obrażeń. Jedna z osób podróżujących samochodem tj. 9 letni chłopiec, któremu strażacy udzielali wsparcia psychicznego  został zabrany przez przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego do szpitala na obserwację. W działaniach uczestniczył samochód ratownictwa technicznego z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.  

PODWÓJNY JUBILEUSZ

01.10.2014
W dniu 01.10.2014 r. lipscy strażacy obchodzili podwójny jubileusz. Były to 50 - te urodziny mł. bryg. Jarosława Bajora - Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz 65 - te urodziny księdza Wiesława Ozdoby - honorowego kapelana strażaków powiatu lipskiego. Całość rozpoczęła Msza Święta, którą odprawił w Kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Lipsku ksiądz dr Krzysztof Maj - kapelan lipskich strażaków. Druga część uroczystości odbyła się w sali dydaktyczno - szkoleniowej  tut. komendy, gdzie szanowni jubilaci przyjęli serdeczne życzenia urodzinowe i otrzymali pamiątkowe statuetki i kwiaty. W uroczystości uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku na czele z bryg. Tomaszem Krzyczkowskim - Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku dh. Janusz Witczak. 


Pozostałe informacje w archiwum