2017

WITAMY NA STRONIE KP PSP W LIPSKU


ul. PARTYZANTÓW 3, 27-300 LIPSKO

tel. 48 3780-108, 48 3781-108

783-937-391

fax. 48 3780-661Telefony alarmowe w powiecie lipskim

lokalizacja numerów alarmowych

  998 - Komenda Powiatowa PSP w Lipsku /PCZK/ ul. Partyzantów 3, 27-300 Lipsko
 

112,997,999 - Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu ul.Traugutta 57,26-600 Radom

Aplikacja Mobilna  Alarm 112


REORGANIZACJA PRACY KOMENDY POWIATOWEJ PSP W LIPSKU

W związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku reorganizuje sposób realizacji obowiązków urzędowych. Reorganizacja polega na ograniczeniu kontaktu pracowników Komendy z interesantami.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się do Państwa, aby ograniczyć osobiste załatwianie spraw do niezbędnego minimum. Zachęcamy do korzystania z elektronicznych środków łączności i przekazywania dokumentów.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie sprawy zgłoszone drogą elektroniczną na adres lipsko@mazowsze.straz.pl będą załatwione zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

Ponadto, w godzinach pracy Komendy, pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów wyszczególnionych w zakładce „Kontakt".


Co musisz wiedzieć o Koronawirusie?

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus  znajdziesz aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.


Całodobowa infolinia NFZ

Została  uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.


Pewne źródło informacji

Powielanie plotek oraz niesprawdzonych informacji może wyłącznie zaszkodzić naszym wspólnym wysiłkom w walce z koronawirusem.

Jedynymi kanałami, które stanowią oficjalne źródło informacji o decyzjach instytucji państwowych,

są strony z domeny .gov.pl, a w szczególności:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - https://www.premier.gov.pl/

Ministerstwo Zdrowia - https://www.gov.pl/web/zdrowie

Główny Inspektorat Sanitarny - https://gis.gov.pl/


W związku z uchyleniem art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.),

informujemy, że od dnia 23 maja 2020 r. terminy w postępowaniach przed tutejszym organem rozpoczną swój bieg lub – w przypadku terminów, które uległy zawieszeniu – będą biegły dalej.


DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM SKUTKÓW BURZY

30.06.2020

Połamane drzewa tarasujące przejazd drogami publicznymi, zalane posesje to skutek burzy jaka wystąpiła na terenie powiatu lipskiego w dniu 29.06.2020 roku. Lipscy strażacy odnotowali 9 takich zdarzeń w tym dniu. Działania realizowano głównie na terenie gmin Solec nad Wisłą oraz Ciepielów.

Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan

ZAGROŻENIE POWODZIOWE

27.06.2020

W dniu 24.06.2020 roku o godz 16 został wprowadzony stan pogotowia przeciwpowodziowego przez Starostę powiatu Lipskiego Sławomira Śmieciucha. Następnie w dniu 25.06.2020 roku woda na Wiśle przekroczyła stan alarmowy. Działania Straży Pożarnej polegały na patrolowaniu rzeki Wisły oraz wałów przeciwpowodziowych. W dniu 26.06.2020 r. w miejscowości Kolonia Nadwiślańska stwierdzono dziury po bobrach w wale na odcinku około 150m. Przy pomocy worków z piaskiem zabezpieczono dziury od strony rzeki. Nie stwierdzono przesiąków. 26.06.2020 odbyło się także posiedzenie Sztabu Kryzysowego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lipsku, w którym udział wzięli Starosta Lipski, Wójtowie Gmin, przedstawiciele Wód Polskich, Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, Komendant Powiatowy KPP w Lipsku.

Opracowanie: mł. ogn. Paweł Bzikot

WARTA HONOROWA

27.06.2020

Z okazji przypadających w dniu dzisiejszym imienin Władysława. Delegacja strażaków PSP i OSP oraz Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Lipsku przy grobie strażacy zaciągnęli warte honorową, a na grobie zmarłego długoletniego prezesa OSP Lipsko i prezesa honorowego ZOM-G ZOSP RP i ZRiRP Rp asp. Wł. Kowalskiego na lipskim cmentarzu złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Opracowanie: st. bryg. Tomasz Krzyczkowski

BITWA O WOZY

22.06.2020

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.ZDERZENIE SAMOCHODU OSOBOWEGO Z DRZEWEM

22.06.2020
W dniu 22 czerwca 2020 roku ok godz. 8:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku przyjęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego w którym jest osoba zakleszczona. Zdarzenie miało miejsce  w Kostusinie na drodze w kierunku Helenowa, gm. Lipsko. Na miejsce zdarzenia skierowane zostały zastępy ratownicze z Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Maruszowa.  Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowego marki vw polo wpadł w poślizg i zderzył się z drzewem. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do poszkodowanego, ewakuacji poszkodowanego ze strefy zagrożenia, udzieleniu poszkodowanemu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz przekazaniu mężczyzny Zespołowi Ratownictwa Medycznego. 
Opracowanie, zdjęcia: mł asp. Przemysław Iwan


AKCJA KRWIODAWSTWA

19.06.2020


CZYNNOŚCI KONTROLNE i OPERACYJNE OBSZARÓW LEŚNYCH

16.06.2020

W miesiącu czerwcu zespół kontrolnyKomendanta Powiatowego PSP w Lipsku składający się z oficerów i aspirantów z pionu kontrolno-rozpoznawczego, jednostki ratowniczo gaśniczej i sekcji technicznej Komendy Powiatowej PSP w Lipsku przeprowadzili kontrole w Nadleśnictwach Marcule leśnictwo Kruki oraz Nadleśnictwie Zwoleń leśnictwo Struga w zakresie rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Równocześnie w trakcie prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych, zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowych przy użyciu pojazdów bojowych będących na wyposażeniu PSP sprawdzili przebieg oraz stan dróg i dojazdów pożarowych, lokalizację, dostęp oraz stan źródeł wody do celów przeciwpożarowych w tym pobór wody z przeciwpożarowych zbiorników wodnych. Jednocześnie dokonano sprawdzenia i testów łączonści mobilnej ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku. Czynności prewencyjne i operacyjne wykazały dobre zabezpieczenie przeciwpożarowe obszarów leśnych w powiecie lipskim.

Opracowanie, zdjęcia: mł asp. Przemysław Iwan

POŻAR ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM

05.06.2020r.
W dniu 05.06.2020 r. ok. godz. 10:50 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku przyjęło zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Jaworska Wola gm. Sienno. Na miejsce zostały wysłane 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Lipska oraz 3 zastępy z jednostek OSP (Jawor Solecki, Jaworska Wola, Pawliczka). Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem objęty jest garaż metalowy oraz wiata wypełniona drewnem. Działanie zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palący się obiekt. Po przygaszeniu pożaru i oddymieniu  garażu odnaleziono ciało mężczyzny. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz Pogotowania Ratowniczego stwierdził zgon.

Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan
Zdjęcia: Strażacy z JRG w Lipsku


ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA LIPSKICH STRAŻAKÓW OTRZYMANE OD KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP W WARSZAWIE

05.06.2020r

W  związku z panująca pandemią SARS Cov-2 w ramach doposażenia jednostek Państwowych Straży Pożarnych dla zabezpieczenia strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku otrzymała od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie środki ochrony indywidualnej tj.:

·         generator ozonu 40g/h

·         przyłbice – 15 szt.

·         gogle/okulary ochronne  – 25 szt.

·         rękawiczki jednorazowe – 1 200 szt.

·         maseczki chirurgiczne – 1 300 szt.

·         płyn do dezynfekcji powierzchni – 180 l

·         płyn do dezynfekcji rąk – 130 l

·         maseczki FFP2 -180 szt.

·         maseczki FFP3 -11 szt.

·         ubranie ochronne typ 4B – 33 szt.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu lipskiego składają serdeczne podziękowania naszym jednostkom nadrzędnym przełożonym: Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz MSWiA za dotychczasowe wsparcie i przekazanie zakupionych środków na potrzeby działań ratowniczo gaśniczych i zabezpieczenie obiektu Komendy Powiatowej PSP w Lipsku.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. Tomasz Krzyczkowski


45 ROCZNICA Św. KAPŁAŃSKICH KAPELANA HONOROWEGO STRAŻAKÓW

04.06.2020
W dniu 7 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się msza w kościele pw. Św Trójcy w Lipsku w 45 rocznicę św. kapłańskich ks. Wiesława Ozdoby kapelana honorowego strażaków.

07.06.2020

W dniu 7 czerwca 2020 roku delegacja strażaków PSP i OSP , weteranów służby pożarniczej zrzeszonych w kole Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lipsku oraz członków NSZZ "Solidarność", strzelca i przyjaciół ks. Wiesława Ozdoby długoletniego kapelana powiatowego lipskich strażaków i strzelców, pierwszego kapelana służby zdrowia i kapelana Domu Pomocy Społecznej w Lipsku - uczestniczyła o godz.11.00 w kościele pw. Św. Trójcy w mszy św. z okazji 45.rocznicy święceń kapłańskich. Z okazji przypadającego wspólnego jubileuszu po mszy św. delegacja strażaków złożyła życzenia ks. kan. ppor. rez. WP Henrykowi Jagieło dziekanowi dekanatu lipskiego. Następnie udano się do Włostowa gdzie na grobie ks. kapelana st. chor. ZS Wiesława Ozdoby złożono  kwiaty, zapalono znicze i zmówiono modlitwę.

Opracowanie: st. bryg. Tomasz Krzyczkowski


OKOLICZNOŚCIOWY APEL ZWIĄZANY Z POŻEGNANIEM ŻOŁNIERZY WOT

19.05.2020
W dniu dzisiejszym o godzinie 16:00 przed budynkiem  Starostwa Powiatowego w Lipsku przy zachowaniu reżimu sanitarnego, odbył się okolicznościowy apel związany z pożegnaniem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z Radomia, którzy uczestniczyli w działaniach związanych z epidemią koronawirusa covid-19 od 21 marca 2020r. do 19 maja 2020r na terenie powiatu lipskiego.

 Apel rozpoczął się od wystąpienia ppłk Łukasza Baranowskiego dowódcy 62 batalionu piechoty lekkiej WOT z Radomia, który podsumował realizowaną misję przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.  Do realizowanych zadań przez  żołnierzy należało  wspieranie policji w patrolach, nadzór nad wyznaczonym obiektem kwarantanny, pomoc w dostarczaniu żywności i leków  ośrodkom pomocy społecznej, współpraca ze służbą medyczną i strażakami w zakresie pomiarów temperatury w wyznaczonych punktach w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w tym przy zorganizowanej polowej izbie przyjęć. Następnie Starosta Lipski Sławomir Śmieciuch w imieniu samorządowców i społeczeństwa powiatu lipskiego przekazał dwa listy gratulacyjne dla dowódcy batalionu ppłk Łukasza Barańskiego oraz dowódcy plutonu żołnierzy pełniących służbę w Lipsku ppor Leopolda Stępnia.

W apelu uczestniczyli: starosta lipski Sławomir Śmieciuch,  komendant powiatowy PSP w Lipsku st. bryg. Tomasz Krzyczkowski, przedstawiciel komendanta powiatowego Policji w Lipsku st. asp. Mariusz Krawczyk , kierownik (PCZK) Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipsku  Mateusz Bryła , przedstawicielka biura Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku Paulina Ołowiak oraz kadra na czele  z dowódcą 62 bpl ppł Łukaszem Baranowskim,  delegacja podchorążych Wojskowej Akademi Techniczne w Warszawie oraz żołnierze 62 batalionu piechoty lekkiej Wojsk Obrony Terytorialnej z Radomia wchodzącego w skład 6 Mazowieckiej Brygady WOT im. Witolda Pileckiego w Warszawie.

 

STRAŻACY W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II w 100. ROCZNICĘ URODZIN

18.05.2020
Dziś mija 100 lat od narodzin w Wadowicach jednego z największych Polaków - Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji przed Komendą Powiatową PSP w Lipsku odbył się okolicznościowy apel, który rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w  Lipsku st. bryg. Tomasz Krzyczkowski przedstawiając sylwetkę rodaka oraz wspominając pielgrzymkę z dnia 4 czerwca 1991 roku w której Jan Paweł II odwiedził Radom, na której obecni byli również strażacy ziemi Lipskiej. 

Zdjęcia: Tomasz Krzyczkowski

Kolejno delegacja strażaków w tym przedstawiciele związku NSZZ Solidarność oraz związku Florian pełniących jednocześnie funkcje w OSP, złożyli wiązankę i zapalili znicze przy pomniku strażackim, który znajduje się przed budynkiem Komendy. Na pomniku strażacy ustawili obraz z okazji 100. Rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II

Św. Jan Paweł II

16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła z Krakowa zasiadł na tronie Piotrowym. Kościołem katolickim kierował przez blisko 27 lat. Polak Karol Wojtyła, przez blisko 27 lat był głową Kościoła katolickiego. Jego historia rozpoczyna się w Wadowicach. Tu 18 maja 1920 roku urodził się drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Czytaj dalej naciśnij tutaj.


DZIEŃ STRAŻAKA

03.05.2020

Strażacy powiatu lipskiego i obszaru chronionego! Strażacy PSP i OSP oraz weterani służby pożarniczej zrzeszeni w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, działacze Związku OSP RP wszystkich szczebli, „członkowie Związków Zawodowych: NSZZ "Solidarność" i ZZS "Florian" działających przy KP PSP w Lipsku - z okazji Dnia Strażaka 2020 składam całej braci strażackiej powiatu lipskiego oraz ich rodzinom i sympatykom pożarnictwa z którymi współpracujemy na codzień, serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności niech nasze wspólne działanie umacnia nas w zdrowiu i szczęściu oraz zawsze prowadzi do podnoszenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa pow. lipskiego i obszaru chronionego.

 Z wyrazami szacunku bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku


W dniu 04.05.2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbył się apel z okazji „Dnia Strażaka 2020

Apel miał miejsce na placu wewnętrznym KP PSP w Lipsku. Meldunek o rozpoczęciu apelu od dowódcy zmiany C (III) Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lipsku st. kpt. Waldemara Kominka przyjął st. bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku. Na rozpoczęcie odegrano hymn państwowy. Podczas apelu zostały odczytane listy z okazji Dnia Strażaka od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz Komendanta Głównego PSP st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka.

Następnie odczytano wyciągi z postanowień o przyznaniu brązowego Medalu za długoletnią służbę nadanego przez Prezydenta dla st. kpt. Piotra Czerwonki, przyznaniu srebrnej odznaki za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej nadanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla bryg. Łukasza Maciejewskiego i brązowej odznaki za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej nadanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla mł. asp. Grzegorza Wójcika oraz wyciągi z rozkazów personalnych przyznanych awansów na wyższe stopnie służbowe (AWANSE W STOPNIU: na stopień starszego brygadiera: bryg. Tomasz Krzyczkowski; na stopień starszego kapitana: kpt. Sławomir Jabłoński; na stopień aspiranta: mł. asp. Marcin Wydra; na stopień starszego ogniomistrza: ogn. Dariusz Dygas, ogn. Piotr Wudarczyk; na stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Michał Wojtal, st. sekc. Michał Kucharski;  na stopień starszego sekcyjnego: sekc. Radosław Lisowski, sekc. Mateusz Śliwiński, sekc. Sebastian Tusiński). Nagrodę Komendanta Głównego PSP z okazji dnia strażaka 2020 otrzymał asp. Marek Puton.

Komendant Powiatowy złożył serdecznie życzenia dla wszystkich strażaków z rodzinami oraz sympatyków pożarnictwa ziemi lipskiej.

Na zakończenie apelu delegacja strażaków złożyła wiązankę i zapaliła znicze przy pomniku z wizerunkiem Św. Floriana patrona strażaków który znajduje się przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Lipsku.ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

03.05.2020

Z okazji Święta Państwowego uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku - strażacy zapalili znicz przy strażackim pomniku usytuowanym przy obiekcie KP PSP w Lipsku.
UROCZYSTY APEL Z OKAZJI DNIA FLAGI PAŃSTWOWEJ

02.05.2020

W dniu 2 maja 2020 roku na placu przed obiektem Komendy Powiatowej PSP w Lipsku odbył się uroczysty apel na którym została podniesiona na maszt flaga państwowa.

W uroczystości wzięli udział: zmiana służbowaC JRG PSP w Lipsku i  Komendant Powiatowy PSP w Lipskubryg. Tomasz Krzyczkowski, poczet flagowy Komendy Powiatowej PSP w Lipsku w składzie: kpt. Przemysław Kawałek /dowódca pocztu/, st. sekc. Piotr Pawłowski  /flagowy/, sekc. Tomasz Wiosna/asystujący/.

Dzień Flagi RP  /2 Maja/ - to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce - zostało ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Jest to również dzień Polonii i Polaków za Granicą.


MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

30.04.2020

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku informuje, że w dniu 4 maja 2020 roku o godzinie 7:00 w Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie, przy ulicy Floriańskiej 3, zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta z okazji Dnia Strażaka 2020.

Z uwagi na stan epidemii w Polsce uroczystości zostaną zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego z ograniczoną liczbą uczestników.

W Mszy Świętej mazowieckich strażaków reprezentuje kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz druhowie z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego. Diecezja Warszawsko-Praska umożliwi strażakom PSP oraz druhom OSP śledzenie transmisji z nabożeństwa za pomocą portalu YouTube, którą można odnaleźć pod adresem:  https://www.youtube.com/watch?v=W8os-9kfm78&feature=youtu.beŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka
Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia StrażakaNIE DLA WYPALANIA!

23.04.2020

W kwietniu w powiece lipskim doszło do 36 pożarów  nieużytków, traw oraz obszarów leśnych.

Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardzo potrzebni.

Przełom zimy i wiosny to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności  stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów (największa liczba pożarów traw przypada na marzec i kwiecień).

Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.


Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan


UPAMIĘTNIENIE 10 ROCZNICY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

10.04.2020

W dniu 10 kwietnia przypada 10. Rocznica Katastrofy Smoleńskiej i 80. Rocznica Mordu Żołnierzy WP Jeńców Wojennych w Katyniu. Z tej okazji w godz."O" - przy pomniku katyńskim i tablicy smoleńskiej - złożono wieniec oraz zapalono znicze przez władze powiatu lipskiego, wszystkie służby: Policję, Straż Pożarną i Wojsko Polskie oraz  NSZZ „Solidarność”. Przemarsz do kwatery żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Lipsku - gdzie znajduje się pomnik katyński i tablica poświęcona ofiarom katastrofy smoleńskiej. Wszystko odbyło się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

W dniu 11 kwietnia 2010 roku o godz. 1200 przed siedzibą Komendy Powiatowej PSP w Lipsku odbył się uroczysty apel upamiętniający tragicznie zmarłego Prezydenta RP - archiwum KP PSP w Lipsku

Opracowanie: bryg. Tomasz KrzyczkowskiŻYCZENIA ŚWIĄTECZNESTOP POŻAROM TRAW!

06.04.2020

STOP pożarom traw!

W ostatnich dniach na terenie powiatu lipskiego doszło do pożarów traw, łąk, nieużytków oraz lasów Baranowie, gm. Chotcza i Maruszowie gm. Lipsko.

Przełom zimy i wiosny to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów (największa liczba pożarów traw przypada na marzec i kwiecień).
Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.


DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ZWALCZANIE ZAGROŻENIA KORONOWIRUSEM

02.04.2020
Zastępy KP PSP w Lipsku w ramach wsparcia służb medycznych i sanitarnych w czasie walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-CoV-2, rozstawili przy Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego namiot pneumatyczny będący na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lipsku. Namiot ma stanowić śluzę dla osób, które mimo zaleceń  mogą zgłosić  się do szpitala z podejrzeniem zakażenia wisusem oraz objawami charakterystycznymi dla wisusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Dodatkowo dokonano analizy możliwości wsparcia działań szpitala powiatowego przez PCZK i służby powiatowe.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w zakresie walki z wirusem osoby, które zauważą u siebie objawy takie jak: gorączka, suchy kaszel oraz duszności nie powinny przychodzić do szpitala. W takich przypadkach należy zadzwonić do Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Lipsku na numery tel./fax: 48-378-00-87, 378-02-44, telefon alarmowy czynny poza godzinami pracy Stacji: 668 460 701 lub 507 079 464. Tam ewentualnie zostaną udzielone niezbędne informację bądź podjęta zostanie decyzja o ewentualnym transporcie do wyznaczonego w województwie mazowieckim szpitala zakaźnego. Chodzi o możliwość maksymalnego wyeliminowania kontaktu osób przybywających w szpitalu z potencjalnie zakażoną wirusem osobą. Osobami z grupy podwyższonego ryzyka będą osoby powracające z zagranicy oraz z miejsc w których panuje pandemia koronawirusa SARS-CoV-2.

W sytuacji wyjątkowej, gdyby jednak do kogoś nie dotarła informacja o konieczności kontaktu z sanepidem i próbował dostać się do szpitala powiatowego zadaniem służb ZOZ w Lipsku jest przyjęcie takiej osoby właśnie w tym namiocie i podjęcie decyzji przez lekarza jaka będzie zastosowana procedura dalszego postępowania przy zachowaniu dostępnych środków ostrożności.

W dniu 2 kwietnia odbyła się zmiana żołnierzy WOT pełniących służbę w powiecie lipskim od 13 marca br. W dniu dzisiejszym żołnierzy WOT wsparli żołnierze z Wojskowej Akademii Technicznej, którzy będą pełnić służbę patrolową z policją, nadzorować obiekt kwarantanny oraz wspierać jednostki opieki społecznej w powiecie lipskim.


Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan

POŻARY TRAW

02.04.2020
Wraz z coraz cieplejszymi dniami w powiece lipskim pojawiły się również pierwsze pożary, których bezpośrednią przyczyną była działalność człowieka. W dniu 02.04.2020 roku do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęły zgłoszenia o pożarach na terenie powiatu lipskiego. Były to głównie pożary nieużytków.

W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku apeluje o nie rozpalanie ognisk w miejscach zagrożonych niekontrolowanym rozprzestrzenieniem się pożaru. Oprócz roznoszącego się ognia powstaje również dym, który jest szczególnie niebezpieczny dla osób będących w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia ze względu na ryzyko zaczadzenia. Pożary nieużytków osiągają duże rozmiary co niesie ze sobą wymóg dyspozycji znacznych sił i środków straży pożarnych. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Należy również pamiętać ,że w świetle obowiązujących przepisów prawnych wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych jest zabronione i podlega karze grzywny bądź więzienia.

Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan