Liczniki na stonę


WFOŚiGW w Warszawie sponsoruje zakupy sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w LipskuWITAMY NA STRONIE KP PSP W LIPSKU

ul. PARTYZANTÓW 3, 27-300 LIPSKO


tel. 48 3780-108, 48 3781-108

783-937-391


fax. 48 3780-661


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Zdrowych, pogodnych, pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt Wielkanocnych.
Serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego Alleluja  
życzą Komendanci
  mł. bryg. Tomasz Krzyczkowski i mł. bryg. Jarosław Bajor
oraz
strażacy i pracownicy cywilni
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Lipsku

NIE! DLA WYPALANIA TRAW

15.04.2014
W związku z trwającą kampanią prewencyjną pn.: „Nie! Dla wypalania traw na Mazowszu” strażacy z KP PSP w Lipsku przeprowadzili cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną. Zajęcia edukacyjne przeprowadzono m. in. w placówkach szkolnych w Woli Soleckiej, w Lipsku, Długowoli i Ciepielowie. Celem spotkań było przekazanie uczestnikom prelekcji argumentów przemawiających za tym, że wypalanie traw jest zjawiskiem niebezpiecznym stanowiącym m. in. zagrożenie dla środowiska, a nawet dla zdrowia i życia ludzkiego. Poniżej zdjęcia z  zajęć przeprowadzonych w Gimnazjum w Lipsku.

WYCZUWALNY GAZ

15.04.2014
W dniu 15.04.2014 r. do Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o godz. 14.10 wpłynęło zgłoszenie o wyczuwalnej woni gazu na jednej z klatek schodowych w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym na osiedlu przy ul. Słonecznej. Na miejsce zdarzenia z JRG w Lipsku zadysponowany został zastęp GBA 2/16 MAN. Po przeprowadzeniu pomiarów przyrządem wielogazowym iTX nie stwierdzono substancji, które stanowiłyby zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Działania zastępu polegały na otwarciu okien na klatce schodowej w celu jej przewietrzenia.

PODSUMOWANIE KURSU

13.04.2014
W dniu 13.04.2014 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się uroczyste zakończenie kursu podstawowego realizowanego jednoetapowo w systemie e-lerning dla strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. W szkoleniu przeprowadzonym w okresie od 23.03.2014 r. do 13.04.2014 r. ogółem uczestniczyło 30 strażaków z terenu powiatu lipskiego. Na kurs zostali przyjęci strażacy spełniający wymogi kwalifikacyjne, którzy zdali pozytywnie egzamin wstępny przeprowadzony w siedzibie tut. komendy oraz przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Całość zakończył egzamin sprawdzający przeprowadzony w dniu 13.04.2014 r. Z ocenami pozytywnymi szkolenie ukończyło łącznie 26 strażaków. Podczas uroczystości w dniu 13.04.2014 r. absolwenci kursu złożyli uroczyste ślubowanie.

ĆWICZENIA ZABYTEK 2014

09.04.2014
W dniu 09.04.2014 r. w Kościele Parafialnym w Lipsku zostały przeprowadzone ćwiczenia z udziałem Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, Formacji Obrony Cywilnej, Policji oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - Delegatura w Radomiu. Ćwiczenia odbyły się pod kryptonimem „ZABYTEK 2014” i miały na celu sprawdzenie realizacji zadań jakie powinny prowadzić poszczególne służby w sytuacjach kryzysowych. Natomiast epizod związany z pożarem kościoła miał na celu zapoznanie uczestników manewrów z obiektem, przećwiczenie prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej oraz sprawdzenie możliwości użycia specjalistycznego sprzętu gaśniczego w tym samochodów specjalnych i gaśniczych podczas gaszenia pożarów budynków sakralnych.....więcej naciśnij tutaj.
Zdjęcia: Piotr Soból.

ZŁOŚLIWY ALARM FAŁSZYWY

07.04.2014
W dniu 07.04.2014 r. do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o godz. 20.59 wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Kochanówka, gm. Sienno. Według osoby zgłaszającej jedna osoba była uwięziona wewnątrz samochodu osobowego. Na miejsce zdarzenia zadysponowano pojazdy ratownicze z JRG w Lipsku, OSP w Kochanówce i Siennie. Łącznie pięć zastępów i 22 ratowników. Po dojechaniu na wskazany przez zgłaszającego adres zdarzenia stwierdzono, że taki wypadek w ogóle nie miał miejsca, a powyższe zgłoszenie miało charakter złośliwego, nieodpowiedzialnego  żartu.
Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem taka czynność jest przestępstwem, za które  grozi kara od 6 m-cy do 8 lat pozbawienia wolności i każda osoba, która dopuści się takiego czynu nie może liczyć na pobłażliwość.
Art. 224a. Kodeksu Karnego brzmi:Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

POŻAR MŁODNIKA

07.04.2014
W dniu 07.04.2014 r. w miejscowości Podolany, gm. Ciepielów zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej z powiatu lipskiego brały udział w gaszeniu pożaru nieużytków oraz młodnika o powierzchni ok. 1 ha. Z informacji uzyskanych od osoby zgłaszającej wynikało, że pożarem zagrożony jest kompleks leśny leśnictwa Jawor Solecki. Na miejsce działań skierowano łącznie 6 pojazdów ratowniczych z 29 ratownikami z JRG w Lipsku, OSP w Ciepielowie, Bielanach, Bąkowie, Łaziskach. W wyniku natychmiastowej akcji gaśniczej nie dopuszczono do przedostania się pożaru do kompleksu leśnego lasów państwowych. Jako przypuszczalną przyczynę zdarzenia wskazano zaprószenie ognia.
W związku z przedstawioną wyżej sytuacją oraz z wzrostem zagrożenia pożarowego spowodowanego przez nieostrożne obchodzenie się z ogniem apelujemy o rozsądek. Zazwyczaj to niewłaściwe zachowanie człowieka - nieostrożne obchodzenie się z otwartym ogniem, palenie ognisk i tytoniu w lasach, bezmyślne wyrzucanie niedopałków papierosów z samochodów, wypalanie łąk i ściernisk w pobliżu lasu jest przyczyną pożaru.

PODSUMOWANIE

06.04.2014
W dniu 06.04.2014 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się uroczyste zakończenie dwóch kursów podstawowych realizowanych jednoetapowo w systemie e-lerning dla strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. W szkoleniach przeprowadzonym w okresie od 07.03.2014 r. do 06.04.2014 r. ogółem uczestniczyło 43 strażaków z terenu powiatu lipskiego. Na kurs zostali przyjęci strażacy spełniający wymogi kwalifikacyjne, którzy zdali pozytywnie egzamin wstępny przeprowadzony w siedzibie tut. komendy oraz przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Całość zakończyły egzaminy sprawdzające  przeprowadzone w dniu 23.04.2014 r. i 06.04.2014 r. Z ocenami pozytywnymi szkolenie ukończyło łącznie 43 strażaków. Podczas uroczystości w dniu 06.04.2014 r. absolwenci kursu złożyli uroczyste ślubowanie.

ZDERZENIE W SIENNIE

03.04.2014
Do zderzenia dwóch samochodów osobowych Fiata 126 p oraz Fiata Punto doszło w dniu 03.04.2014 r. w godzinach popołudniowych w miejscowości Sienno przy ul. Ostrowieckiej. W wyniku wypadku jedna z osób podróżujących samochodem Fiatem 126 p wypadła z pojazdu. Przybyli na miejsce strażacy m. in. zabezpieczyli miejsce objęte działaniem ratowniczym oraz udzielili pomocy medycznej przytomnej osobie poszkodowanej. W interwencji uczestniczyło 10 ratowników i dwa pojazdy ratownicze z JRG w Lipsku i OSP w Siennie. 


Pozostałe informacje w archiwum