2017

WITAMY NA STRONIE KP PSP W LIPSKU


ul. PARTYZANTÓW 3, 27-300 LIPSKO

tel. 48 3780-108, 48 3781-108

783-937-391

fax. 48 3780-661


Opracowanie strony: mł.asp. Przemysław Iwan

Telefony alarmowe w powiecie lipskim

lokalizacja numerów alarmowych

  998 - Komenda Powiatowa PSP w Lipsku /PCZK/ ul. Partyzantów 3, 27-300 Lipsko 

112,997,999 - Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu ul.Traugutta 57,26-600 Radom

Aplikacja Mobilna  Alarm 112

REORGANIZACJA PRACY KOMENDY POWIATOWEJ PSP W LIPSKU

W związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku reorganizuje sposób realizacji obowiązków urzędowych. Reorganizacja polega na ograniczeniu kontaktu pracowników Komendy z interesantami.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się do Państwa, aby ograniczyć osobiste załatwianie spraw do niezbędnego minimum. Zachęcamy do korzystania z elektronicznych środków łączności i przekazywania dokumentów.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie sprawy zgłoszone drogą elektroniczną na adres lipsko@mazowsze.straz.pl będą załatwione zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

Ponadto, w godzinach pracy Komendy, pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów wyszczególnionych w zakładce „Kontakt".


Co musisz wiedzieć o Koronawirusie?

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus  znajdziesz aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.


Całodobowa infolinia NFZ

Została  uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.


Pewne źródło informacji

Powielanie plotek oraz niesprawdzonych informacji może wyłącznie zaszkodzić naszym wspólnym wysiłkom w walce z koronawirusem.

Jedynymi kanałami, które stanowią oficjalne źródło informacji o decyzjach instytucji państwowych,

są strony z domeny .gov.pl, a w szczególności:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - https://www.premier.gov.pl/

Ministerstwo Zdrowia - https://www.gov.pl/web/zdrowie

Główny Inspektorat Sanitarny - https://gis.gov.pl/


W związku z uchyleniem art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.),

informujemy, że od dnia 23 maja 2020 r. terminy w postępowaniach przed tutejszym organem rozpoczną swój bieg lub – w przypadku terminów, które uległy zawieszeniu – będą biegły dalej.


KOLIZJA SAMOCHODU OSOBOWEGO

30.09.2020
W dniu 30 września 2020 roku ok godz. 19, Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku przyjęło zgłoszenie o kolizji samochodu osobowego przy skrzyżowaniu przy miejscowości Solec nad Wisłą. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono zderzenie samochodu osobowego z ogrodzeniem prywatnej posesji. Pojazdem podróżowało dwie dorosłe osoby, które nie odniosły widocznych obrażeń. Działania zastępów straży pożarnej polegały między innymi na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu pozostałości powypadkowych z powierzchni jezdni oraz kierowaniu ruchem drogowym. W akcji gaśniczej udział brały zastępy z JRG w Lipsku oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Solca nad Wisłą.

NARADA SZKOLENIOWA

25.09.2020

Narada Szkoleniowa „Prewencja społeczna w Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego”

W dniu 24.09.2020r. w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej odbyła się konferencja pt. „Prewencja społeczna w Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego”. Gospodarzem narady szkoleniowej był st. bryg. Jarosław Nowosielski Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Podczas spotkania zostały omówione dotychczasowe działania podejmowane przez jednostki organizacyjne PSP województwa mazowieckiego w ramach prewencji społecznej.  

W programie konferencji, przewidziano także czas na zwiedzanie Muzeum, gdzie na dwóch kondygnacjach budynku łącznej powierzchni 1000 m2 przygotowano 15 wystaw prezentujących bogatą historię Warszawskiej Straży Pożarnej począwszy od jej powstania aż do działań jakie podejmowane są w chwili obecnej. W całość wkomponowana jest ścieżka edukacyjna mająca na celu kształtowanie pozytywnych postaw oraz zachowań wobec zagrożeń życia, zdrowia, mienia i środowiska.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. mazowieckiego. Powiat lipski reprezentowali: Komendant Powiatowy PSP w Lipsku st. bryg. Tomasz Krzyczkowski i przedstawiciel starosty lipskiego Krzysztof Furmanek oraz kierownik sekcji kwatermistrzowsko-technicznej KP PSP w Lipsku.

W związku z aktualnie obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego, ze względu na wielkość województwa mazowieckiego, konferencja odbyła się w ciągu dwóch dni, tak aby spotkania odbywały się   w mniejszych grupach ( pierwszy dzień – południowe powiaty województwa mazowieckiego, a drugi dzień przeznaczony był dla uczestników powiatów północnych.

st. kpt. Piotr Czerwonka

OSTATNIE POŻEGNANIE

18.09.2020
W dniu 19 września 2020r. o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Tekli w Tymienicy odbędzie się uroczystość pogrzebowa ś.p. Zygmunta Widerskiego długoletniego prezesa OSP w Tymienicy, który zmarł nagle w wieku 50 lat o czym zawiadamiają pogrążona w żałobie rodzina i strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej  w Tymienicy.

 

POWIATOWE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI ROCZNICY 17 WRZEŚNIA

17.09.2020
W dniu 17 września 2020r. w kościele pw. św. Trójcy w Lipsku odbyła się Msza św. w intencji wszystkich poległych żołnierzy WP i cywili w związku z sowiecką agresją na Polskę dnia 17 września 1939r., oraz w pierwszą rocznicę śmierci ś.p. Władysława Kowalskiego długoletniego prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku i Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lipsku. (zmarłego 17 września 2019r.)

 W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe z dowódcą Janem Cyranem reprezentujące Sztandar OSP Lipsko i JS nr 1005 ZS „Strzelec”.  We mszy św. uczestniczyli także: Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego Józef Sosnowski, Komendant Powiatowy PSP w Lipsku st. bryg. Tomasz Krzyczkowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku mł. insp. Robert Galas, Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP koło w Lipsku, Komendant Hufca ZHP hm Krzysztof Furmanek, Przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej  NSZZ Solidarność w Lipsku Wojciech Dziółko, Dowódca plutonu ZS Strzelec Michał Burdon, rodzina zmarłego rok temu prezesa W. Kowalskiego oraz mieszkańcy.

Na zakończenie strażacy KP/ JRG PSP w Lipsku na cmentarzu parafialnym w Lipsku wystawili wartę honorową przy grobie zmarłego prezesa oraz pomniku - Krzyżu Katyńskim przy kwaterze żołnierzy WP, gdzie przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

STRAŻACY PAMIĘTAJĄ

14.09.2020

W dniu 14 września 2020 roku Strażacy i Strzelcy z JS nr 1005 ZS "Strzelec" OSW z Lipska uczcili pamięć mordu jeńców wojennych Żołnierzy Wojska Polskiego z 9 września 1939r.  kiedy to wobec przeważającej siły wroga i z braku amunicji 74 Górnośląski Pułk Piechoty z Lublińca pod dowództwem  ppłk Józefa Pelca musiał się poddać. Po raz ostatni stanął do walki z żołnierzami niemieckiego Wehrmachtu pod Dąbrową. Polacy za swoją odwagę w obronie ojczyzny zostali rozstrzelani przez niemieckiego oprawcę. Szacuje się, że podczas tragicznych wydarzeń zginęło ok. 300 Polaków.

Zbrodnie Wermahtu Na Jeńcach Polskich We Wrześniu 1939 Roku - artykuł naciśnij tutaj

UROCZYSTOŚCI W CIEPIELOWIE

14.09.2020
W dniu 14 września 2020 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca wicemarszałka Sejmu V kadencji w czasach II Rzeczypospolitej Wacława Ezechiela Długosza. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Ciepielowie. Centralnym punktem wydarzenia było odsłonięcie i poświęcenie  tablicy pamiątkowej w kaplicy Św. Rocha „Ku pamięci Wicemarszałka II RP Wacława Długosza” -przewodniczącego komitetu budowy kościoła, inicjatora powołania straży pożarnej i Strzelca w Ciepielowie w okresie międzywojennym. W uroczystości uczestniczyła delegacja strażaków PSP i OSP oraz strzelców z pow. lipskiego na czele z Komendantem st. bryg. Tomaszem Krzyczkowskim.
Podczas uroczystości strażacy i strzelcy  zaciągnęli wartę honorową przy tablicy Wicemarszałka oraz tablicy ks. Ludwika Barskiego budowniczego kościoła w Ciepielowie. Odsłonięcia tablicy dokonała Pani Anna Kwiecień - poseł na Sejm RP wraz z przybyłą rodziną zmarłego Wicemarszałka – m.in. wnukowie Wojciech i Jacek Długosz. Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

  

POWIAT LIPSKI W STREFIE "ŻÓŁTEJ"

04.09.2020

W "żółtych" powiatach mieszkający muszą być gotowi na utrudnienia. W kinach pojemność sal jest zmniejszona do 25 proc. W imprezach rodzinnych, takich jak np. wesele, nie może brać udział więcej niż 100 osób (nie licząc w tym obsługi). Na siłowni może przebywać jedna osoba na 7 metrów kwadratowych. Limit jednej osoby na cztery metry kwadratowe obowiązuje za to na targach, wystawach, czy konferencjach. Stadiony w trakcie widowisk sportowe mogą być wypełnione w 25 procentach.ODDANIE HONORÓW W ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

01.09.2020

1 września 2020 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku uczcili pamięć wszystkich poległych w 81 rocznicę II Wojny Światowej, zapalając znicze i składając wiązankę przy strażackim pomniku zlokalizowanym przy lipskiej Komendzie. Na cmentarzu Lipskim delegacja strażaków zapaliła znicze przy grobach Żołnierzy Wojska Polskiego.POMOC W ZAPEWNIENIU PLACÓWKOM OŚWIATOWYM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

31.08.2020
Strażacy z KP PSP w Lipsku wraz z kierownikiem PCZK przekazali termometry oraz środki ochrony indywidualnej dla uczniów i nauczycieli w szkołach.  Ww. środki do lipskiego magazynu dostarczyli żołnierze z 62 batalionu piechoty lekkiej WOT z Radomia.
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, środki dezynfekujące posłużą do czyszczenia powierzchni, wyposażenia klas, korytarzy oraz innych miejsc przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży szkolnej.


KOLIZJA W SIENNIE

11.08.2020
W dniu 29 sierpnia 2020 roku ok godz. 8:00  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku przyjęło zgłoszenie o zderzeniu samochodów osobowych na drodze powiatowej 3536 w miejscowości Sienno. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono zderzenie dwóch pojazdów osobowych (fiat panda, fiat doblo). Pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy. Działania zastępów straży pożarnej polegały między innymi na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przekazaniu poszkodowanych Zespołowi Ratownictwa Medycznego, dalsze działania polegały na odłączeniu energii elektrycznej w pojazdach, kierowaniu ruchem drogowym oraz usunięciu pozostałości powypadkowych i płynów eksploatacyjnych z powierzchni jezdni. W akcji gaśniczej udział brały dwa zastępy z JRG w Lipsku oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Sienna.
Zdjęcia: mł.asp. Przemysław Iwan

SILNE WIATRY NAD POWIATEM LIPSKIM

26.08.2020
Zablokowane drogi, powalone drzewa, zerwane linie energetyczne i telekomunikacyjne oraz dachy z budynków mieszkalnych i gospodarczych, to skutki nawałnicy, która w dniu 26.08.2020 r. około godziny 17:00 przeszła przez powiat lipski. Strażacy interweniowali ponad 20 razy. Zadaniem zastępów straży pożarnej było usuwanie powalonych drzew, udzielanie pomocy mieszkańcom w zabezpieczaniu uszkodzonych budynków oraz zabezpieczania linii energetycznej i telekomunikacyjnej. Działania prowadzone były w gminach Ciepielów, Chotcza oraz Sienno.

Zdjęcia: mł.asp. Przemysław Iwan

OSTATNIE POŻEGNANIE STRAŻAKA

21.08.2020
Delegacja strażaków PSP i OSP wraz ze starostą lipskim, przewodniczącym rady powiatu i kapelanem powiatowym strażaków powiatu lipskiego uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych asp. sztab. Włodzimierza Kowaleczko w Radomiu, pochodzącego rodem z naszego powiatu. Koledzy strażacy z powiatu lipskiego pamiętają jak w ramach sił odwodowych uczestniczył w działaniach przeciw powodziowych na terenie powiatu lipskiego w 2010 roku. Niech spoczywa w pokoju wiecznym. Przekazujemy głębokie wyrazy współczucia Całej rodzinie zmarłego strażaka.
st. bryg. T. Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku

POWIAT LIPSKI W STREFIE "CZERWONEJ"

21.08.2020

W "czerwonych" powiatach jest obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic wszędzie w przestrzeni publicznej. Wesela i inne imprezy rodzinne mogą się odbywać w grupie do 50 osób. Restauracje i gastronomia obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa oraz maksymalnie 1 osoba na 4 metry kwadratowe. Kościoły i miejsca kultu religijnego mają limity maksymalnie 1 osoba na 4 metrów kwadratowych, do 150 osób na zewnątrz.

W powiatach w czerwonej strefie w kinach zajęte może być 25 proc. miejsc. Parki rozrywki i wesołe miasteczka są nieczynne. Targi
i konferencje nie odbywają się. Siłownie, kluby i centra fitness mają ograniczenie - 1 osoba na 10 m kwadratowych. Wydarzenia sportowe mogą się odbywać, ale bez publiczności.

OBCHODY 100. ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ

15.08.2020
Strażacy o godzinie 12.00 w dniu 15 sierpnia 2020r.  oddali honory przy strażackim pomniku usytuowanym przy Komendzie. Następnie w warunkach reżimu sanitarnego delegacja strażaków, samorządowców, służb mundurowych, strzelców i harcerzy uczestniczyli w powiatowych obchodach 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Uroczystość rozpoczęła  się od Mszy Świętej w kościele św. Trójcy w Lipsku  w intencji Bohaterów 1920 roku, w czasie mszy poświęcono tablicę upamiętniającą Józefa Kaczmarskiego, którego sylwetkę przedstawił w swoim wystąpieniu Starosta lipski Sławomir Śmieciuch.

Józef Kaczmarski urodzony w 1906r. w Lipsku, bohaterski obrońca Płocka, odznaczony Krzyżem za Męstwo i Odwagę oraz Krzyżem Walecznych przez Józefa Piłsudskiego. Zamordowany w 1940 r. przez NKWD w Charkowie.

Następnym punktem uroczystości było złożenie wiązanek i zniczy przed Krzyżem Katyńskim i pomnikiem "Żołnierzy walczących o wolną i niepodległą Polskę"


WIZYTA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

13.08.2020

13 sierpnia 2020 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku miała miejsce wizyta robocza st.bryg. Jarosława Nowosielskiego mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz jego zastępcy st.bryg Dariusza Stumskiego.
Podczas spotkania mazowiecki komendant wojewódzki PSP zapoznał się z warunkami pracy i służby strażaków i pracowników cywilnych oraz miał miejsce przegląd sprzętu będącego w dyspozycji Komendy Powiatowej PSP w Lipsku.


 

ZDERZENIE CZOŁOWE

11.08.2020
W dniu 11 sierpnia 2020 roku ok godz. 14:00  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku przyjęło zgłoszenie o zderzeniu czołowym samochodów osobowych a drodze wojewódzkiej 747 w miejscowości Krępa Kościelna gm. Lipsko. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono zderzenie czołowe dwóch pojazdów osobowych (ford s-max, opel astra). Pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy. Działania zastępów straży pożarnej polegały między innymi na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przekazaniu poszkodowanych Zespołowi Ratownictwa Medycznego, dalsze działania polegały na usunięciu pozostałości powypadkowych z powierzchni jezdni oraz płynów eksploatacyjnych. W akcji gaśniczej udział brały dwa zastępy z JRG w Lipsku oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Krępy Kościelnej.

1920-2020 BITWA WARSZAWSKA

10.08.2020

W tym roku przypada setna rocznica Bitwy Warszawskiej. "Cud nad Wisłą" uznawany jest przez historyków za 18. przełomową bitwę w historii świata, która zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowała Europę przed nawałą bolszewizmu.

Starosta Powiatu lipskiego działając we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi lipskiej, Samorządowcami i Stowarzyszeniami Powiatu lipskiego zaprasza w dniu 15 sierpnia na Mszę Św w setna rocznicę Bitwy Warszawskiej. Po Mszy Św. Na cmentarzu lipskim przy Kwaterze Wojska Polskiego zostaną złożone wiązanki oraz zapalone znicze.


Z wystawą w formie elektronicznej można zapoznać się pod adresem: 

1920-2020 Bitwa Warszawska. Polskie zwycięstwo dla wolności Europy

KOLIZJA POJAZDÓW OSOBOWYCH

07.08.2020
W dniu 7 sierpnia 2020 roku ok godz. 14:40  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku przyjęło zgłoszenie o kolizji samochodów osobowych na skrzyżowaniu przy miejscowości Jasny Dwór gm. Rzeczniów. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono zderzenie trzech samochodów osobowych (audi, vw passat, lexus). Pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy, którzy nie odnieśli widocznych obrażeń. Działania zastępów straży pożarnej polegały między innymi na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przekazaniu mężczyzn Zespołowi Ratownictwa Medycznego, dalsze działania polegały na usunięciu pozostałości powypadkowych z powierzchni jezdni oraz płynów eksploatacyjnych. W akcji gaśniczej udział brały dwa zastępy z JRG w Lipsku oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Rzeczniowa.

Zdjęcia: mł.asp. Przemysław Iwan

UPAMIĘTNIENIE ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

01.08.2019


Apel z okazji 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Strażacy KP PSP w Lipsku i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu lipskiego, Związek Strzelecki "STRZELEC" OSW JS nr. 1005 im. płk Dionizego Czachowskiego w Lipsku oraz przewodniczący TKK NSZZ „Solidarność” Wojciech Dziółko stawili się przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i oddali hołd walczącym o WOLNOŚĆ NASZEGO kraju. Punktualnie o godzinie 17:00 zawyły syreny scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania OC w mieście Lipsko oraz wozów strażackich. Wystawiono wartę przez strażaków i strzelców przy pomniku oraz złożono wiązankę i  zapalono znicze pod pomnikiem strażackim znajdującym przed budynkiem strażnicy.

O godzinie 21 delegacja strażaków dołączyła doo 62 batalionu piechoty lekkiej WOT z Radomia, gdzie na cmentarzu przy kwaterze żołnierzy złożono kwiaty i zapalono znicze oddając honory wszystkim poległym w Powstaniu Warszawskim

   
st. bryg. T. Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku

AKCJA KRWIDAWSTWA

31.07.2020

W dniu 04.08.2020 roku w godz. 8.30 - 12.30 przed JRG nr 1 w Radomiu przy ul. Traugutta 57 odbędzie sie zbiórka krwi dla naszego kolegi strażaka pochodzącego z powiatu lipskiego. Serdecznie zapraszamy do wsparcia akcji. Plakat z informacją o zbiórce naciśnij tutaj.

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

24.07.2020

24 lipca obchodzone jest Święto Policji. Przypada ono w rocznicę powołania w 1919 roku polskiej Policji Państwowej. Z okazji Święta Policji w imieniu wszystkich strażaków Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz weteranów służby pożarniczej powiatu lipskiego wszystkim Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Policji składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności zawodowej i osobistej.

st. bryg. T. Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku.

ODPRAWA W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

24.07.2020

W dniu 24 lipca br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, odbyła się odprawa służbowa podsumowująca działalność w zakresie Ratownictwa Medycznego wraz z przedstawieniem kierunków rozwoju funkcjonowania Ratownictwa Medycznego w powiecie lipskim na najbliższe lata. Funkcję Powiatowego Koordynatora Ratownictwa  Medycznego PSP w KP PSP w Lipsku od 7 lipca 2020 roku zgodnie z wyznaczeniem przez Mazowieckiego Komendantem  PSP po opinii Wojewódzkiego Koordynatora Ratownika  Medycznego na wniosek Komendanta Powiatowego PSP sprawuje mł. asp. lic. Mateusz Wudarczyk. Przy wykonywaniu swoich obowiązków współpracuje z mgr Sławomirem Krzosem ratownikiem medycznym - Koordynatorem Ratownictwa Medycznego z ramienia OSP i Starostwa Powiatowego w Lipsku w powiecie lipskim oraz wyznaczonymi czterema instruktorami ratownictwa medycznego.

Odprawę prowadził Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku st. bryg. Tomasz Krzyczkowski, który omówił funkcjonowanie i realizację spraw w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi oraz dotychczasową współpracę z PRM. W odprawie wzięła udział kadra Komendy Powiatowej PSP w Lipsku wraz z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą i funkcyjnymi strażakami.


ZDERZENIE Z SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM

15.07.2020
W dniu 15 lipca 2020 roku ok godz. 18:00  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku przyjęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Krzyżanówka gm. Sienno. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym. Kierujący samochodem ciężarowym był poza pojazdem. Poruszał się samodzielnie i nie wymagał udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. W przydrożnym rowie w pozycji siedzącej znajdował się kierujący samochodem osobowym. Był przytomny, posiadał widoczną ranę głowy. Działania zastępów straży pożarnej polegały między innymi na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przekazaniu mężczyzny Zespołowi Ratownictwa Medycznego, dalsze działania polegały na usunięciu pozostałości powypadkowych z powierzchni jezdni oraz płynów eksploatacyjnych. W akcji gaśniczej udział brały dwa zastępy z JRG w Lipsku oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Sienna i Kochanówki.Zdjęcia: mł. kpt Krzysztof Węgorkiewicz


INAUGURACJA BEZPIECZNE WAKACJE 2020

10.07.2020
W piątek 10 lipca 2020 r. w miejscowości Kłudzie przy rzece Wisła, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Lipsku oraz Strażaków Ochotników z  Solca nad Wisłą i Rzeczniowa w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą 2020”, zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego i Starosty lipskiego przeprowadzili patrolowanie rzeki Wisły. W trakcie działań dokonano sprawności technicznej nowych łodzi z OSP w Solcu nad Wisłą oraz JRG w Lipsku.


Zdjęcia: dh Paulina Ołowiak

BITWA O WOZY

06.07.2020

– Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział dziś (3 lipca 2020 r.) minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy". Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

– Chcemy, żeby rozłożenie dysponowania wozami było równomierne w całej Polsce. Przyjęliśmy, że środki trafią do gminy na terenie każdego dawnego województwa, gdzie będzie najwyższa frekwencja w II turze wyborów prezydenckich. Jedynym elementem, który będzie brany pod uwagę, będzie tylko i wyłącznie frekwencja, a nie wynik wyborczy – mówił szef MSWiA.

Szczegółowy regulamin II edycji „Bitwy o wozy” w najbliższym czasie zostanie opublikowany na stronie internetowej MSWiA i KG PSP. O nowe wozy nie będzie się jednak mogło ubiegać 16 gmin, które otrzymają je w ramach I edycji akcji.

Wręczono promesy na zakup nowych średnich wozów ratowniczo-gaśniczych

Promesy na zakup wozów dla OSP z rąk ministra Mariusza Kamińskiego odebrali dziś wójtowie i burmistrzowie 16 gmin z całej Polski. Każda z wyróżnionych jednostek samorządu osiągnęła najwyższą frekwencję w swoim województwie. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Pojazdy trafią do gmin: Czernica (woj. dolnośląskie), Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie), Godziszów (woj. lubelskie), Zabór (woj. lubuskie), Nowosolna (woj. łódzkie), Żegocina (woj. małopolskiego), Michałowice (woj. mazowieckie), Praszka (woj. opolskie), Cisna (woj. podkarpackie), Kulesze Kościelne (woj. podlaskie), Koszarawa (woj. śląskie), Masłów (woj. świętokrzyskie), Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie), Suchy Las (woj. wielkopolskie), Rewal (woj. zachodniopomorskie) i miasta Łeba (woj. pomorskie).

Minister Mariusz Kamiński przypomniał, że Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają bardzo dużą role w swoich „małych ojczyznach”. - Każdy dzień przekonuje nas jak ważne są OSP. Widzieliśmy jak skutecznie strażacy walczyli nad Biebrzą z potężnym pożarem parku narodowego. Kilka dni temu widzieliśmy ich w Małopolsce, na Podkarpaciu i Śląsku, razem ze strażakami z PSP – podkreślił szef MSWiA.

Wiceminister Maciej Wąsik zauważył, że Ochotnicze Straże Pożarne mają niezwykle duży udział w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych. - W większości sytuacji kryzysowych pierwsze są na miejscu zdarzeń, pierwsze niosą pomoc, działają szybko, sprawnie i profesjonalnie – powiedział sekretarz stanu w MSWiA.

– Chciałbym jako pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym pogratulować wszystkim wójtom, burmistrzom, radnym i druhom ochotnikom za mobilizację lokalnych społeczności – powiedział podczas konferencji wiceminister Paweł Szefernaker.

Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w I turze wyborów prezydenckich od 67% do 86%.

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczegoWYPADEK W JANOWIE NA TERENIE CHRONIONYM

09.07.2020
W dniu 08 lipca 2020 roku ok godz. 21:40 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku przyjęło zgłoszenie o zderzeniu samochodu osobowego z drzewem w miejscowości Janów, gm. Tarłów, pow. Opatowski. Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie obszarów chronionych oraz zasad wzajemnej współpracy przy usuwaniu zagrożeń na miejsce zdarzenia skierowane zostały pojazdy ratownicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.  Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono zderzenie samochodu osobowego z ogrodzeniem posesji, pojazdem podróżowała jedna osoba. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do poszkodowanego, ewakuacji poszkodowanego ze strefy zagrożenia oraz przekazaniu mężczyzny Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W akcji gaśniczej udział brały zastępy z JRG w Lipsku i Opatowa oraz OSP z Tarłowa i Ożarowa.Zdjęcia: mł. asp. Dominik Kominek

ZWIERZE WPADŁO DO STUDNI

07.07.2020
W dniu 6 lipca br. zastępy z JRG w Lipsku  zostały zadysponowane do zwierzęcia (kozy domowej) uwięzionej w studni, w miejscowości Gustawów gm. Chotcza.

W celu ewakuacji zwierzęcia zbudowane zostało stanowisko do ratownictwa wysokościowego. Przy pomocy trójnogu ratowniczego, w uprzęży opuszczony został strażak do 20 metrowej studni, zabezpieczony w aparat powietrzny z uwagi, na możliwość wystąpienia deficytu tlenowego na dnie studni. Ratownikowi udało się dotrzeć do zwierzęcia, było mocno przestraszone ale bez większych obrażeń, mimo upadku z dużej wysokości. Zwierzę wydobyte zostało przekazane właścicielom.WYPADEK PODCZAS MANEWRU WYPRZEDZANIA

06.07.2020
W dniu 5 lipca br. ok godz. 14:45 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku otrzymał zgłoszenie dotyczące zderzenia dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej 79 w miejscowości Daniszów gmina Lipsko. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Lipsko oraz OSP z Maruszowa. Na miejscu KDR stwierdził zderzenie dwóch samochodów osobowych (VW Passat i Seat Alhambra) podczas manewru wyprzedzania. W pierwszym pojeździe podróżowały dwie dorosłe osoby natomiast pojazdem seat jechało małżeństwo z 8 letnia córką. Wszystkie osoby opuścili pojazdy przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowych. Do szpitala w Radomiu ZRM zabrał kobietę i córkę, natomiast pozostali poszkodowani trafili do szpitala w Lipsku. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, przekazaniu poszkodowanych Zespołowi Ratownictwa Medycznego, odłączeniu akumulatorów i kierowania ruchem drogowym.

Zdjęcia: mł. asp. Dominik Kominek

X PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW DO SANKTUARIUM NMP W WYSOKIM KOLE

04.07.2020
W dniu 4 lipca 2020r o godzinie 18:00 odbyła się X pielgrzymka strażaków PSP i OSP oraz sympatyków pożarnictwa  z powiatów: kozienickiego, lipskiego, zwoleńskiego do Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. We Mszy Świętej uczestniczyły delegacje z powiatu lipskiego wraz ze sztandarami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotczy. W skład delegacji z powiatu lipskiego wchodzili: Kapelan Strażaków ks. Krzysztof Maj, Starosta Lipski Sławomir Śmieciuch, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Sosnowski, Komendant Powiatowy PSP w Lipsku st. bryg. Tomasz Krzyczkowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku Janusz Witczak.Zdjęcia: dh Paulina Ołowiak


ZDERZENIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

04.07.2020
4 lipca br. ok godz. 11:30 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 747 z drogą powiatową 3536 w miejscowości Pawliczka. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Lipsko oraz OSP z Pawliczki i Rzeczniowa. Na miejscu KDR stwierdził zderzenie dwóch samochodów osobowych. W pierwszym pojeździe (volkswagen golf) podróżował mężczyzna z 3-letnim synkiem, natomiast w drugim (skoda octavia) dwie osoby dorosłe i dwie nastoletnie dziewczynki. Wszystkie osoby opuścili pojazdy przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowych. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, odłączeniu akumulatorów i kierowania ruchem drogowym.

Zdjęcia: st. ogn. Piotr Piskorz

POŻAR BUDYNKU GOSPODARCZEGO

04.07.2020
W dniu 4 lipca br. ok. godz. 7:20 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku przyjęło zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Wola Solecka II gm. Lipsko. W celu likwidacji zdarzenia podano trzy prądy wody w natarciu na palący się budynek oraz jeden w obronie na znajdujące się w pobliżu obiekty. Następnie przystąpiono do dogaszania tlących się elementów budynku i prac rozbiórkowych konstrukcji obiektu. W akcji gaśniczej udział brały 3 zastępy z JRG w Lipsku oraz OSP z  Krępy Kościelnej i Woli Soleckiej.

Zdjęcia: mł. kpt Krzysztof Węgorkiewicz