WITAMY NA STRONIE KP PSP W LIPSKU
ul. PARTYZANTÓW 3, 27-300 LIPSKO


tel. 48 3780-108, 48 3781-108

783-937-391


fax. 48 3780-661
ZDERZENIE NA DRODZE KRAJOWEJ NR 79

19.04.2015
Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w dniu 19.04.2015 r. na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Ciepielów. Zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wpłynęło o godz. 11.05. Po dojechaniu na miejsce stwierdzono, że w zderzeniu udział brały dwa samochody osobowe. Zadaniem przybyłych na miejsce strażaków było zabezpieczenie miejsca objętego działaniem ratowniczym oraz pomoc zespołom ratownictwa medycznego w transporcie do karetek trzech poszkodowanych osób. W działaniach uczestniczyło 12 ratowników oraz trzy pojazdy ratownicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie. Czas interwencji wyniósł 2 h i 21 min.

POŻAR BUDYNKU MIESZKALNEGO

19.04.2015
Trzy pojazdy ratowniczo - gaśnicze oraz 16 ratowników brało udział w gaszeniu pożaru budynku jednorodzinnego, niezamieszkałego w miejscowości Bąkowa, gm. Ciepielów. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku w dniu 19.04.2015 r. o godz. 4.57. W wyniku pożaru spaleniu uległo łóżko znajdujące się w budynku, natomiast nadpaleniu uległa jedna ze ścian obiektu. Czas działań gaśniczych, w których uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie i Bąkowej  wyniósł 1 h i 9 min.     

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

16.04.2015
W związku z trwającymi przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku w dniu 16.04.2015 r. uczestniczyli w zabezpieczeniu trasy przemieszczania Krzyża Papieskiego oraz uroczystej Mszy Świętej, którą odprawił przed Lipskim Centrum Kultury ksiądz biskup Piotr Tuszyński.
Światowe Dni Młodzieży już od 30 lat za sprawą Jana Pawła II zrzeszają młodych katolików. Są to spotkania z papieżem, organizowane w formie religijnego festiwalu, skupiające młodych z całego świata, którzy chcą wspólnie spędzić czas i modlić się. Zakończeniem uroczystości był Apel Jasnogórski i pożegnanie symboli Światowych Dni Młodzieży, odeskortowanych przez lipskich strażaków, które powędrowały do innych parafii dekanatu lipskiego.

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

12.04.2015
W dniu 12.04.2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się uroczyste zakończenie Szkolenia Podstawowego Strazaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanego jednoetapowo w systemie e-lerning. W okresie od 20.03.2015 r. do 12.04.2015 r. w tut. komendzie przeprowadzono trzy takie szkolenia. W egazmininie sprawdzającym przeprowadzonym w dniu 12.04.2015 r. uczestniczyli strażacy spełniający wymogi kwalifikacyjne, którzy następnie zdali pozytywnie egzamin wstępny oraz przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Z ocenami pozytywnymi szkolenie ukończyło łącznie 33 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w: Osówce, Krępie Kościelnej, Sadkowic, Aleksandrowa Dużego, Ciepielowa, Jawora Soleckiego, Długowoli, Lipska, Przedmieścia Bliższego, Nowej Wsi, Janowa. Podczas uroczystości w dniu 12.04.2015 r. absolwenci kursu złożyli ślubowanie.
Uroczyste podsumowanie kursu było również okazją do wręczenia Piotrowi Gawrońskiemu druhowi z Ochotnoiczej Straży Pożarnej w Siennie dyplomu uznania przyznanego za ofiarną postawę w czasie pożaru, który miał miejsce w dniu 23 marca 2015 roku w Starej Wsi, gm. Sienno.  Wyrózniony będąc świadkiem pożaru narażając swoje własne życie, doznając jednocześnie obrażeń ciała ograniczył znacznie skutki tego zdarzenia.

V ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

10.04.2015
Tradycyjnie, jak co roku, strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu lipskiego uczcili pamięć polskiej elity rządowej poległej w dniu 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, która została odprawiona w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Lipsku w intencji zamordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy Smoleńskiej. Dalsza część obchodów miała miejsce na cmentarzu parafialnym w Lipsku, gdzie przy Krzyżu Katyńskim i tablicy upamiętniającej katastrofę smoleńską odbył się Apel Poległych oraz złożone zostały okolicznościowe wiązanki i zapalone znicze. Dzień 10 kwietnia 2010 roku to data tragiczna dla Polski. W tym dniu ziemia w Lesie Smoleńskim, w okolicach tak pamiętnego Katynia, pochłonęła 96 ofiar, gdzie większość z tragicznie zmarłych to polska elita intelektualna i rządowa. Każdego roku, w wielu miejscach naszego kraju, pamięć o ofiarach tego tragicznego lotu jest czczona z większym lub mniejszym rozmachem. Tak też było i w tym roku.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Zdrowych, pogodnych, pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt Wielkanocnych.
Serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego Alleluja  
życzą Komendanci
  bryg. Tomasz Krzyczkowski i mł. bryg. Jarosław Bajor
oraz
strażacy i pracownicy cywilni
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Lipsku


POŻAR BUDYNKU

31.03.2015
W dniu 31.03.2015 r. w miejscowości Osówka, gm. Sienno doszło do pożaru murowanego budynku inwentarskiego. Informacja o zdarzeniu wpłynęła do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o godzinie 16.57. W działaniach gaśniczych udział wzięło 23 strażaków oraz 4 pojazdy ratownicze z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie, Osówce i Aleksandrowie Dużym. Zadaniem przybyłych na miejsce ratowników było ugaszenie palącego się budynku, niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się pożaru na obiekty sąsiednie, przeprowadzeniu prac rozbiórkowych uszkodzonej w wyniku pożaru drewnianej konstrukcji dachu wraz z pokryciem. Czas działań gaśniczych wyniósł 3 h i 28 min.

NIE! DLA WYPALANIA TRAW

30.03.2015
W związku z trwającą kampanią prewencyjną pn.: „Nie! Dla wypalania traw na Mazowszu” strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku przeprowadzili cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną. Zajęcia edukacyjne przeprowadzono między innymi w placówkach szkolnych w: Jaworze Soleckim, Lipsku, Solcu nad Wisłą, Krępie Kościelnej, Długowoli. Celem spotkań było przekazanie uczestnikom prelekcji argumentów przemawiających za tym, że wypalanie traw jest zjawiskiem niebezpiecznym, stanowiącym m. in. zagrożenie dla środowiska, a nawet dla zdrowia i życia ludzkiego.

POŻAR ZABUDOWAŃ W STAREJ WSI

23.03.2015
28 strażaków oraz 6 pojazdów ratowniczych brało udział w gaszeniu pożaru budynku gospodarczego (stodoły) oraz inwentarskiego w miejscowości Stara Wieś, gm. Sienno. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o godz. 16.21 w dniu 23.03.2015 r. W wyniku pożaru spaleniu uległa palna konstrukcja dachu obydwu budynków, słoma oraz wyposażenie znajdujące się w obiektach. Podczas działań ratowniczych pomocy medycznej udzielono osobie, która doznała urazu kończyny dolnej i górnej. W działaniach gaśniczych udział wzięły: Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Ochotnicza Straż Pożarna w Kochanówce, Siennie i Tarnówku. Czas interwencji wyniósł 4 h i 19 min.

ELIMINACJE POWIATOWE OTWP

23.03.2015
W dniu 23 marca 2015 roku w Lipsku odbyły się eliminacje powiatowe XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Patronat nad turniejem objął Starosta Lipski Roman Ochyński. W eliminacjach powiatowych wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lipskiego. W pierwszej części konkursu uczestnicy rozwiązywali test. Następnie wyłonieni finaliści odpowiadali ustnie na pytania, które zadawała komisja konkursowa. Podczas turnieju przeprowadzono prezentację sprzętu ratowniczo - gaśniczego będącego na wyposażeniu JRG PSP w Lipsku. W wyniku eliminacji powiatowych wyłoniono następujących laureatów w poszczególnych grupach wiekowych.

I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych
1. Jakub CZAPKA - PSP w Ciepielowie
2. Klaudia SIERADZKA - PSP w Grabowcu
3. Bartosz MACIEJEWSKI - PSP w Lipsku

II grupa wiekowa – uczniowie szkół gimnazjalnych
1. Mateusz ŁYGAN - ZS w Rzeczniowie
2. Mateusz MICHALEC - Gimnazjum w Lipsku
3. Patrycja RUTKOWSKA - ZSS w Chotczy

III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
1. Piotr PUTON - OSP w Jaworze Soleckim
2. Paweł STOJAK - ZSP w Solcu nad Wisłą
3. Ewelina ZAJĄC - ZSP w Lipsku

Eliminacje Powiatowe OTWP w Lipsku były także okazją do wręczenia nagród laureatom eliminacji powiatowych Konkursu Plastycznego, który w roku bieżącym odbywa się pod hasłem „BEZPIECZEŃSTWO I ROZWAGA - TEGO OD CIEBIE KAŻDY WYMAGA!”

Wszyscy uczestnicy Eliminacji Powiatowych oraz ich opiekunowie otrzymali upominki, dyplomy, listy gratulacyjne, zaś zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymali: aparaty fotograficzne, tablety, karty pamięci, kalkulatory naukowe, pendrive. Ufundowanie nagród i upominków możliwe było m. in. dzięki: ZOW ZOSP RP w Warszawie, NLP Zwoleń, NLP Marcule, Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa, FHU Tele Wax Andrzej Wojtas.

Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach powiatowych OTWP w każdej grupie wiekowej będą reprezentowały powiat lipski na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 25 kwietnia 2015 roku w miejscowości Książenice w gminie Grodzisk Mazowiecki. Organizatorzy składają wszystkim serdeczne podziękowania za okazaną pomoc w organizacji turnieju, w tym szczególne podziękowania przekazują dyrekcji i pracownikom ZSP w Lipsku oraz Lipskiego Centrum Kultury. Serdecznie dziękujemy opiekunom za zaangażowanie i wzorowe przygotowanie uczniów.

W uroczystym wręczeniu nagród udział wzięli: Roman Ochyński - Starosta Lipski, mł. bryg. Tomasz Krzyczkowski - Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, insp. Janusz Koziarski - Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, Zbigniew Gołąbek - Wiceprezes ZOW ZOSP województwa mazowieckiego w Warszawie, Janusz Witczak - Prezes ZOP ZOSP RP w Lipsku, Karol Burek - Prezes ZOG ZOSP RP w Rzeczniowie, Jan Cyran i Julian Siwek  - członkowie ZOP ZOSP RP w Lipsku, dh Witold Skrzypczyk - Komendant Gminny ZOSP RP w Rzeczniowie, przedstawiciele Lasów Państwowych: Ewa Stępień - Choroś - Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwoleń, Michał Adamus - Nadleśnictwo Marcule, Jacek Wielorański - Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, Marek Szymczyk - Wójt Gminy Solec nad Wisłą.

KONKURS PLASTYCZNY

16.03.2015
W dniu 16.03.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Lipsku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „BEZPIECZEŃSTWO I ROZWAGA - TEGO OD CIEBIE KAŻDY WYMAGA!”. Komisja spośród 50 prac plastycznych wyłonionych w eliminacjach gminnych powiatu lipskiego wybrała po trzy najlepsze prace w każdej grupie wiekowej. Dodatkowo wyróżniono jedną pracę plastyczną. Powyższe prace zostaną przesłane na szczebel wojewódzki. Uroczyste podsumowanie Konkursu Plastycznego oraz wręczenie nagród dla laureatów odbędzie się w dniu 23.03.2015 r. o godz. 1300 w Lipskim Centrum Kultury podczas Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Prace plastyczne laureatów konkursu plastycznego naciśnij tutaj.

II MIEJSCE W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

14.03.2015
W dniu 14.03.2015 r. w hali sportowej Gimnazjum w Lipsku odbył się V Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko i Prezesa „Old - Boys” Lipsko. W turnieju udział wzięło 6 drużyn. W rywalizacji drugie miejsce zajęła drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. Ponadto st. str. Sebastian Tusiński został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. W roku bieżącym drużynę stanowili: mł. kpt. Sławomir Jabłoński, mł. kpt. Piotr Czerwonka, st. asp. Marcin Skoczylas, st. ogn. Piotr Piskorz, mł. ogn. Przemysław Iwan, sekc. Paweł Bzikot, sekc. Piotr Pawłowski, st. str. Sebastian Tusiński, st. str. Michał Wojtal, str. Karol Zięba.

NIE WYPALAJ

09.03.2015
W związku  z  pierwszymi  pożarami  traw  i  nieużytków  na  terenie  powiatu  lipskiego  będących  skutkiem  działalności   człowieka Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku apeluje o nie rozpalanie tego typu ognisk. Powyższa czynność często kończy się niekontrolowanym rozprzestrzenianiem ognia. Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Pożary traw powodują ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Należy zwrócić uwagę iż, zgodnie z treścią obowiązujących przepisów wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych jest zabronione, natomiast osoby, które wypalają podlegają karze aresztu albo grzywny. W związku z powyższym w przypadku stwierdzenia przez kierującego działaniem ratowniczym ewidentnego podpalenia osoby wypalające będą karane grzywną w drodze mandatu karnego.

Ponadto w związku z trwającą Kampanią Społeczną Nie! Dla wypalania traw na Mazowszu zachęcamy wszystkich do zapoznania się z materiałami informacyjnymi opracowanymi w tym zakresie przez Wojewodę Mazowieckiego - naciśnij tutaj.

VII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA STRAŻAÓW NA JASNĄ GÓRĘ

06.03.2015
W 2015 roku przypada kolejna VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę. Jest ona organizowana co 5 lat. Zwyczaj ten wywodzi się z okresu przedwojennego, kiedy to 18.06.1939 r. odbył się Zjazd Strażactwa Polskiego na Jasnej Górze. Było to jedno z największych wydarzeń w historii polskiego pożarnictwa. W roku bieżącym Uroczysta Msza Święta zostanie odprawiona 26 kwietnia 2015 roku o godz. 12.00 na Jasnogórskich Błoniach. Wobec powyższego zachęcamy członków Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej, weteranów służby pożarniczej oraz sympatyków pożarnictwa do uczestnictwa w powyższym przedsięwzięciu.  

PAMIĘĆ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

01.03.2015
W dniu 01.03.2015 roku odbyła się uroczystość na cmentarzu parafialnym w Lipsku związana z upamiętnieniem ,,Żołnierzy Niezłomnych'' koordynowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej ,, Powiśle''. W uroczystości udział brali przedstawiciele władz Powiatu Lipskiego, Miasta i Gminy Lipsko oraz Stowarzyszeń i Instytucji z naszego terenu m.in.: Związek Strzelecki „Strzelec” OSW w Lipsku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, harcerze zrzeszeni w Komendzie Hufca ZHP w Lipsku, przedstawiciele Terenowej Komisji Koordynacji NSZZ „Solidarność”. Jednostka Strzelecka „Strzelec nr. 1005”  przeprowadziła apel pamięci poświęcony ,,Żołnierzom Wyklętym'', oraz wystawiła wraz ze strażakami wartę honorową przy pomniku katyńskim. Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Lipsku wraz z członkami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy KP PSP w Lipsku oraz pododdział strażaków ochotników z powiatu lipskiego odmówili modlitwę w intencji ,,wyklętych bohaterów'' oraz złożyli wiązanki i zapalili znicze. Spotkanie zakończyło się projekcją filmu prezentującą sylwetki żolnierzy wyklętych w siedzibie KP PSP w Lipsku. USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"


ELIMINACJE GMINNE OTWP


27.02.2015
W okresie od 16.02.2015 r. do 27.02.2015 r. na terenie powiatu lipskiego odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom” - konkursu, którego celem jest upowszechnienie wiedzy i umiejętności dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz szeroko rozumianej profilaktyki. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie wiekowej będą reprezentować swoje szkoły i gminy na eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 23.03.2015 r. - zaproszenie naciśnij tutaj.
Poniżej zdjęcia z eliminacji gminyych w Lipsku.

ĆWICZENIA SZTABOWE, ODPRAWA ROCZNA

20.02.2015
W dniu 20.02.2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyły się ćwiczenia sztabowe pk. Żywioł 2015. Ćwiczenia miały na celu uruchomienie procedur związanych z podwyższeniem gotowości operacyjnej i obronnej tut. komendy oraz realizacji zadań wsparcia państwa gospodarza w ramach HNS. Powyższe manewry sztabowe były również okazją do podsumowania pracy lipskich strażaków w roku 2014 ... czytaj więcej naciśnij tutaj, zdjęcia naciśnij tutaj.
Zdjęcia: Piotr Soból, Piotr Wójcik.

DZIEŃ NUMERU 112

11 luty to dzień numeru alarmowego 112. W związku z tym przypominamy o istnieniu tego bezpłatnego numeru, na który można dzwonić w nagłych przypadkach.  W Polsce wszystkie zgłoszenia kierowane na „112” są przyjmowane przez operatorów centrów powiadamiania ratunkowego. Szczegółowe informacje w jakich przypadkach i kiedy korzystać ze „112” dowiesz się naciskając tutaj.
Jednocześnie informujemy, że nadal funkcjonują numery alarmowe 997 (Policja), 998 (Państwowa Straż Pożarna), 999 (Pogotowie Ratunkowe).

Do akcji infrormacyjnej związanej z numerem 112 w roku bieżącym włączyli się również strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. W dniu 11.02.2015 r. w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku wraz z funkcjariuszami Policji przeprowadziłi prelekcję dotyczącą powyższego numeru alarmowego.

FINAŁ XI MISTRZOSTW W TENISIE STOŁOWYM

05.02.2015
W dniu 05.02.2015 r. w Nadarzynie odbył się Finał XI Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Tenisie Stołowym. W turnieju udział wzięło 32 strażaków wyłonionych w eliminacjach strefowych. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku reprezentował mł. kpt. Grzegorz Kaczmarczyk, który zajął podczas rywalizacji wysokie 5 miejsce. 
W wyniku rozgrywek wyłoniono następujących zwycięzców:
Radosław Osiak - KP PSP w Pruszkowie,
Piotr Tuszyński - KW PSP w Warszawie,
Tomasz Plichta - KP PSP w Sokołowie Podlaskim.

TLENEK WĘGLA W BUDYNKU MIESZKLANYM

04.02.2015
W dniu 04.02.2015 r. do tut. komendy wpłynęło zgłoszenie o podejrzeniu wydzielania się tlenku węgla w budynku mieszkalnym w miejscowości Aleksandrów, gm. Sienno. Po przybyciu na miejsce zdarzenia za pomocą detektora wielogazowego wykonano pomiary zawartości stężenia tlenku węgla. Przeprowadzone badanie nie wykazało obecności w powietrzu trującego gazu. Po przeprowadzonym wywiadzie z osobami zamieszkującymi budynek stwierdzono, że nie odczuwają one żadnych dolegliwości związanych z zatruciem tlenkiem węgla. Pomimo tego właścicielowi obiektu zalecono wykonanie okresowego przeglądu instalacji grzewczej przez wykwalifikowane osoby.

W tym przypadku okazało się, że był to alarm fałszywy. Pomimo tego ostrzegamy! Tlenek węgla potocznie zwany czadem lub cichym, niewidzialnym zabójcą to trujący gaz, który nie posiada zapachu, smaku i barwy. Jeśli więc ogrzewasz swój dom drewnem, węglem, olejem opałowym, gazem lub korzystasz z przepływowych ogrzewaczy wody zasilanych gazem propan-butan zadbaj o bezpieczeństwo własne i swoich bliskich. Aby być bezpiecznym zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń, stosuj mikrowentylację okien i drzwi, nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych. Dokonaj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej. Nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane. Zainstaluj czujnik tlenku węgla w tej części domu, gdzie może pojawić się ten trujący gaz. To bardzo skuteczne urządzenie, które uratowało już niejedno życie. Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla

DZIAŁANIA NA ZAMRZNIĘTYM AKWENIE

02.02.2015
W dniu 02.02.2015 r. do tut. komendy o godz. 8.14 wpłynęło zgłoszenie o uwięzionym łabędziu na zalewie przy ul. Turystycznej w Lipsku. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia przy użyciu sań lodowych postanowiono dotrzeć do uwięzionego zwierzęcia. W trakcie wykonywanej przez ratownika tej czynności ptak wydostały się na taflę lodu i zmienił miejsce lokalizacji. W związku z zaistniałą sytuacją działania ratownicze zakończono.

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W LIPSKU

30.01.2015
W dniu 30.01.2015 r. w siedzibie tut. komendy odbyło posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku. W spotkaniu udział wzięli również Starosta Lipski, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko oraz Wójtowie Gmin powiatu lipskiego. Celem zebrania było wypracowanie właściwej współpracy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu lipskiego.
Podczas posiedzenia przedstawiona została informacja na temat działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu lipskiego w 2014 roku. Ustalono również plan zasadniczych przedsięwzięć organizacyjno - statutowych zaplanowanych na 2015 rok realizowanych przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz jego struktury przy udziale Komendy Powiatowej PSP w Lipsku.   

I MIEJSCE W TURNIEJU

29.01.2015
W dniu 29.01.2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie odbyły się XI Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Strażaków w Tenisie Stołowym - strefa II Lipsko. W rywalizacji wzięło udział 37 strażaków z Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej z: Garwolina, Grodziska Mazowieckiego, Lipska, Piaseczna, Przysuchy, Radomia, Szydłowca, Zwolenia. W wyniku rozgrywek wyłoniono następujących zwycięzców:

I miejsce - mł. kpt. Grzegorz Kaczmarczyk z KP PSP w Lipsku
II miejsce  - asp. sztab. Rafał Kaczkowski z KM PSP w Radomiu
III miejsce - sekc. Jarosław Jakubaszek z KP PSP w Garwolinie.

Zgodnie z treścią regulaminu województwo mazowieckie zostało podzielone na trzy strefy. Zawodnicy, którzy zajęli podczas  turnieju rozegranym w Siennie 10 pierwszych miejsc wezmą udział w finale XI Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków, który odbedzie się w dniu 05.02.2015 w Nadarzynie.
W uroczystym otwarciu oraz podsumowaniu zawodów udział wzięli: bryg. Tomasz Krzyczkowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Roman Ochyński - Starosta Lipski, Mariusz Strąk - Wojt Gminy Sienno oraz przedstawiciele dyrektora obiektu Pana Czesława Sieczki. Sędzią głównym zawodów był st. kpt. Piotr Tuszyński z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

BEZPIECZNE FERIE 2015

21.01.2015
W ramach akcji Bezpieczne Ferie 2015 w dniu 21 stycznia 2015 roku dla młodzieży ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW Jednostki Strzeleckiej 1005 Lipsko przebywającej na zgrupowaniu w Jaworze Soleckim przeprowadzono zajęcia szkoleniowe. Zajęcia poprowadzili inspektor Janusz Koziarski - Komendant Powiatowy Policji w Lipsku oraz bryg. Tomasz Krzyczkowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. Podczas spotkania prelegenci przedstawili zasady bezpiecznych zachowań podczas spędzania czasu wolnego. W  związku z ogólnopolską kampanią prewencyjną „Nie dla czadu” zwrócono uwagę na zagrożenia jakie stwarza tlenek węgla.
Tego samego dnia dla harcerzy z hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Lipsku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku przedstawiono instruktaż udzielania pierwszej pomocy. Poruszono również problematykę związaną z tlenkiem węgla.

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

19.01.2015
Od 19 stycznia 2015 roku w województwie mazowieckim rozpoczęła się zimowa przerwa szkolna. Jest to drugi zaraz po wakacjach okres kiedy dzieci i młodzież mogą odpocząć od codziennych obowiązków szkolnych. Jednak w czasie wzmożonego wypoczynku wzrasta ryzyko nieszczęśliwych wypadków. Zimowa aura, utrzymująca się niska temperatura i możliwe opady śniegu zachęcają wszystkich do aktywnego wypoczynku, który nie zawsze jest bezpieczny.
Dlatego należy pamiętać o kilku podstawowych "przykazaniach": baw się tylko w miejscach przeznaczonych do tego celu, nie zjeżdżaj na sankach na ulice, gdzie poruszają się samochody, nie doczepiaj sanek do samochodu, nie ślizgaj się na zamarzniętym stawie lub rzece, nie oddalaj się od miejsca zabawy bez wiedzy rodziców i opiekunów.
W ramach akcji "Razem Bezpieczniej" Komenda Powiatowa PSP w Lipsku zaprasza wszystkie zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej do swojej siedziby, gdzie oprócz zaznajomienia uczestników wycieczek ze specyfikacją pracy strażaka oraz sprzętem ratowniczym będzie możliwy udział w lekcji edukacyjno-informacyjnej pokrywającej tematykę m. in. bezpiecznych zachowań podczas spędzania czasu wolnego, zasad postępowania w przypadku pożaru lub wypadku drogowego, zasad alarmowania służb ratowniczych.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz zasad alarmowania służb ratowniczych można znaleźć naciskając tutaj.

SPOTKANIE KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA

17.01.2015
W dniu 17.01.2015 r. miało miejsce zebranie członków i sympatyków Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo - wyborczy. Na początku zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Emerytów i Rencistów przy KP PSP w Lipsku za 2014 rok oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Następnie dokonano wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej Koła Emerytów i Rencistów w Lipsku. Podczas spotkania głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski, który podziękował emerytom za współpracę w roku 2014. W czasie zebrania dotychczasowy prezes Władysław Kowalski otrzymał medal honorowy za zasługi dla ZEiRP - przyznany przez Zarząd Główny ZEiRP z okazji 20 - lecia działalności Związku w kraju. Następnie nadano mu godność prezesa honorowego lipskiego Koła ZEiRP.
Spotkanie uświetniła śpiewem sopranistka Agnieszka Kwiatek przy akompaniamencie pianisty Kamila Jóźwika w repertuarze kolend polskich oraz muzyki klasycznej. Oboje artyści pochodzą z ziemi lipskiej i są absolwentami muzycznych szkół wyższych.
Obecnie w skład Koła Emerytów Rencistów Pożarnictwa RP w Lipsku wchodzi 30 członków. Zarząd stanowią: Jan Cyran - prezes, Zygmunt Niedziela - wiceprezes i delegat na zjazd wojewódzki, Paweł Cheda - wicepreses, Krzysztof Kwiatek - sekretarz, Witold Maciejewski - skarbnik. W skład komisji rewizyjnej weszli: Jacek Dębski - przewodniczący, Krzysztof Wudarczyk - członek, Waldemar Stępień - członek.

POŻAR BUDYNKU MIESZKALNEGO

12.01.2015
W dniu 12 stycznia 2015 roku w miejscowości Kijanka gm. Chotcza doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Zgłoszenie zostało przekazane do tut. komendy w nocy o godz. 2.18. W chwili dojazdu na miejsce stwierdzono, że pożarem objęty jest dach budynku drewnianego krytego eternitem. W wyniku pożaru spaleniu uległ dach budynku oraz pomieszczenie, w którym znajdował się piec grzewczy. Częściowemu zniszczeniu uległa łazienka oraz aneks kuchenny oraz wyposażenie tych pomieszczeń. W działaniach uczestniczyło 18 ratowników mających do swojej dyspozycji 4 pojazdy ratownicze.       

INTERWENCJE ZWIĄZANE Z USUWANIEM SKUTKÓW SILNYCH WIATRÓW

11.01.2015
W związku z silnymi wiatrami w okresie od 10-11.01.2015 r. strażacy z terenu powiatu lipskiego odnotowali łącznie 7 interwencji związanych z usuwaniem skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych. Zdarzenia odnotowano w miejscowościach: Bąkowa, Antoniów, Kotłowacz, Sienno, Sadkowice, Wyględów. Działania strażaków polegały głównie na  usuwaniu konarów drzew utrudniających ruch kołowy pojazdów oraz zagrażających użytkownikom budynków mieszkalnych. W jednym przypadku w wyniku silnych wiatrów uszkodzeniu uległ dach na ganku budynku mieszalnego. Tutaj ratownicy przy użyciu plandek zabezpieczyli budynek. W powyższych zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń.
W związku z powyższym lipscy strażacy apelują o zabezpieczenie swoich domostw. Wszelkiego rodzaju przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach, które mogą zostać porwane przez wiatr należy usunąć, by nie stworzyły one dodatkowego zagrożenia. Wyjeżdżając z domu zamknij okna, wyłącz urządzenia elektryczne. W przypadku podróży pojazdem nie zatrzymuj się pod drzewami, słupami energetycznymi.

Pozostałe informacje w archiwum