2017

WITAMY NA STRONIE KP PSP W LIPSKU


ul. PARTYZANTÓW 3, 27-300 LIPSKO

tel. 48 3780-108, 48 3781-108

783-937-391

fax. 48 3780-661


POŻAR BUDYNKU INWENTARSKIEGO

17.10.2017
8 zastępów straży pożarnej oraz 34 ratowników brało udział w gaszeniu pożaru budynku inwentarskiego w miejscowości Kochanówka, gm. Sienno. Informacja o zdarzeniu wpłynęła do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o godz. 13.28 w dniu 17.10.2017 r. W chwili dojazdu pierwszych pojazdów ratowniczych na miejsce okazało się, że pożarem objęty jest dach obiektu budowlanego składającego się z połączonych budynków mieszkalnego i inwentarskiego na poddaszu, którego znajdowało się ok. 500 m3 słomy. Zadaniem przybyłych na miejsce strażaków była ewakuacja zwierząt z budynku inwentarskiego oraz części sprzętu domowego z budynku mieszkalnego, ugaszenie pożaru, przeprowadzenie prac rozbiórkowych konstrukcji budynku. W akcji gaśniczej udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lipsku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Kochanówki, Rzeczniowa, Sienna, Osówki, Tarnówka. Dodatkowo działania strażaków wspierane były przez ciągniki rolnicze wraz z rozrzutnikami, które wykorzystano do transportu słomy poza teren akcji ratowniczo-gaśniczej. Czas działań wyniósł 6 h i 37 min.   

XV MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

17.10.2017
17.10.2017 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą przeprowadzono turniej halowej piłki nożnej strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Były to eliminacje strefowe w ramach rozgrywek XV Mistrzostw Województwa Mazowieckiego. W rozgrywkach udział wzięły drużyny Komendy Miejskiej i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z: Przysuchy, Radomia, Białobrzeg, Grodziska Mazowieckiego i Lipska W wyniku przeprowadzonych zawodów drużyna KP PSP w Lipsku zajęła II miejsce.
Skład drużyny KP PSP w Lipsku tworzyli: Jabłoński Sławomir, Skoczylas Marcin, Sobulski Dawid, Bzikot Paweł, Tusiński Sebastian, Wojtal Michał, Pawłowski Piotr, Wiosna Tomasz, Piskorz Piotr, Zięba Karol.
Kolejność zajętych miejsc poszczególnych Komend Państwowej Straży Pożarnej przedstawia sie następująco: I miejsce - Komenda Miejska PSP w RadomiuII miejsce - KP PSP w Lipsku, III miejsce - KP PSP w Przysusze, IV miejsce - KP PSP w Białobrzegach, V miejsce - KP PSP w Grodzisku Mazowieckim. 
Turniej otworzył komendant powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski. Wśród gościznaleźli się: zastępca komendanta powiatowego PSP w Radomiu, st. bryg.Sławomir Podsiadło,  ks. dr Krzysdztof Maj, kapelan strażaków PSP i OSP powiatu lipskiego, Marek Szymczyk , wójt gminy Solec n/Wisłą i gospodarz obiektu  Marcin Węgłowski, dyrektor ZSP w Solcu n/Wisłą. Turniej zakończył się wręczeniem dyplomów i pucharów oraz przekazaniu wszystkim uczestnikom turbnieju upominków promujących gminę Solec n/Wisłą i powiat lipski, które zostały przygotowane przez wójta gminy i starostę lipskiego.

13-SPOTKANIE BUDOWLANYCH W POWIECIE LIPSKIM

13.10.2017

13.10.2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Budowlanych w powiecie lipskim, w którym udział wziął bryg. Tomasz Krzyczkowski, komendant powiatowy PSP w Lipsku, władze powiatu lipskiego, burmistrz miasta i gminy Lipsko oraz wszyscy wójtowie gmin z terenu powiatu, szefowie i kierownicy służb i inspekcji oraz władze Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku na czele z prezesem Januszem Witczakiem. W pierwszej części spotkania zasłużonym budowlańcom wręczono medale i wyróżnienia. Treść uchwały o nadaniu medali odczytał dh Karol Burek, wiceprezes ZOP ZOSP RP w Lipsku. Wśród odznaczonych znaleźli się: Stanisław Świechowski, który otrzymał Złoty Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”; Tadeusz Durak, Tadeusz Osojca, Andrzej Sot odznaczeni Złotym Medalem Społeczny Trud Obronności Kraju za zasługi dla „LOK”; Tadeusz Chojnacki, Witold Stachurski, Franciszek Olszowiec wyróżnieni Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”; Grzegorz Kusio, Mirosław Łyjak, Mateusz Marcinko, Iwona Pastuszka, Sławomir Rutkowski, którzy otrzymali Brązowy Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”. Następnie odbyła się część szkoleniowa pt.: „Prawne aspekty i problemy budowy wiat, altan i budynków gospodarczych w świetle Ustawy Prawo budowlane”. W trakcie narady poruszono także tematykę nt. zmian w Ustawie Prawo budowlane oraz w Kodeksie Postępowania Administracyjnego obowiązujących od 2017 roku. Przedstawiono również interpretacje przepisów dotyczących realizacji wybranych obiektów. W podsumowaniu części oficjalnej głos zabrał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowalnego w Warszawie mgr inż. Adam Jędras który przybył wraz z zastępczyniom  mgr Katarzyną Matusz. Gościem specjalnym organizatorów i gospodarzy części artystycznej był Alosza Awdiejew z Kabaretu „Piwnica pod Baranami’’ z Krakowa, który dla uczestników przedstawił koncert. Ostatnim punktem uroczystości była biesiada budowlańców pt. „ Co budować, jak budować, żeby chcieli nas szanować‘’. Organizatorem spotkania był Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipsku mgr inż. Tadeusz Durak wraz ze Starostą Lipskim Romanem Ochyńskim, który otworzył  13-ste spotkanie budowlanych. Jak co roku bardzo aktywnie w organizację przedsięwzięcia włączyła się Mazowiecka Okręgowa izba Inżynierów Budownictwa, której przedstawiciele uczestniczyli w uroczystościach.

 

RECERTYFIKACJA KPP


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, informuje, że egzamin recertyfikacyjny z kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków OSP i PSP odbędzie się w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku w dniu 14 października o godz. 9. Dla uczestników egzaminu będzie przeprowadzone szkolenie przypominające w KP PSP w Lipsku 3 października o godz. 15.

XV MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

XV eliminacje Mistrzostw Województwa Mazowieckiego w Halowej Piłce Nożnej Strażaków - VI grupy strefowej „Lipsko” odbędą się w dniu 17.10.2017r. (wtorek) w hali sportowej  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24. Rozpoczęcie rozgrywek o godz. 900. Organizator: KP PSP W Lipsku. W turnieju weźmie udział 6 drużyn z terenu województwa: KP PSP Lipsko, KP PSP Białobrzegi, KP PSP Grodzisk Mazowiecki, KP PSP Przysucha, KM PSP Radom, KP PSP Szydłowiec.
Serdecznie zapraszamy!

USUWANIE SKUTKÓW WICHURY

06.10.2017
W dniu 05.10.2017 w godzinach nocnych nad  powiatem lipskim przeszedł front atmosferyczny, którego następstwem był bardzo silny wiatr dochodzący do 110 km na godzinę oraz opadami deszczu. Bezpośrednim następstwem nawałnicy było 56 interwencji do których na terenie powiatu lipskiego wyjeżdżali strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z Solca nad Wisłą, Pawłowic, Sadkowic, Przedmieścia, Boisk, Chotczy, Tymienicy, Sienna, Janowa, Jaworu Soleckiego, Kochanówki, Aleksandrowa, Osówki, Ciepielowa, Bąkowej, Łazisk, Długowoli, Maruszowa, Krępy Kościelnej, Woli Soleckiej, Grabowca, Rzechowa, Pawliczki.  Strażacy współpracowali ze służbami energetycznymi, ponieważ upadające drzewa w kilku przypadkach zerwały lub uszkodziły linie energetyczne,co spowodowało przerwy w dostawie prądu w kilku miejscowościach. Strażacy zabezpieczali dachy na uszkodzonych budynkach mieszkalnych oraz budynkach gospodarczych. Pozostałe wyjazdy to wiatrołomy dużych drzew oraz gałęzi na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych a także na posesjach i gospodarstwach. W akcjach ratowniczych brało udział 6 zastępów PSP i 23 zastępy OSP .

STRAŻACY NA 100-LECIU HARCERSTWA

01.10.2017
30.09-01.10.2017r. Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski wziął udział w Jubileuszu 100-lecia powstania pierwszych drużyn harcerskich na „Powiślu” w powiecie lipskim. Po uroczystej mszy św. odprawionej przez ks. dr Krzysztofa Maja w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Solcu nad Wisłą zostały oddane honory i zapalane znicze przy tablicy wmurowanej w soleckiej świątyni poświęconej żołnierzom Armii Krajowej i harcerzom. Jako pierwszy wymieniony jest Jan Wnuk ps. ’’GROT’’, którego sylwetkę przypomniał weteran harcerski, emerytowany inż. budownictwa Stanisław Świechowski - Jan Wnuk (1895-1942) był profesorem Seminarium Nauczycielskiego gimnazjum Koedukacyjnego w Solcu nad Wisłą, działaczem harcerskim, od 1940 roku prowadził tajne nauczanie (szacuje się, że tajnym nauczaniem objętych było blisko -150 osób uczniów gimnazjum i liceum, duża ich cześć brała czynny udział w partyzanckich organizacjach konspiracyjnych). Był jednym ze współorganizatorów ZWZ-AK wchodził w skład Komendy podobwodu IV pod kryptonimem” Powiśle” jako szef łączności. W czasie okupacji harcerze przeszli do podziemia, przyjmując nazwę „Szare Szeregi”. Okupant, chcąc unicestwić polski naród stosował praktykę niszczenia   polskiej inteligencji. Dlatego 1 kwietnia 1942 roku Jan Wnuk został aresztowany a następnie przewieziony  z dwoma synami, Jerzym i Julianem, również członkami  ZWZ-AK do Radomia, gdzie  zostali poddani śledztwu, byli torturowani a następnie  rozstrzelani, pochowani na Firleju w Radomiu. Na uroczystej zbiórce harcerze wraz ze sztandarem komendy hufca ZHP w lipsku oddali honory wszystkim poległym i zmarłym harcerzom z „Powiśla”. W uznaniu zasług za zaangażowanie i z okazji obchodzonego jubileuszu 100-lecia, harcmistrz Jolancie Katarzynie Furmanek – komendantowi Hufca ZHP w Lipsku Zarząd Główny LOK nadał srebrny medal Społeczny Trud Obronności Kraju za Zasługi dla LOK, ceremonii dekoracji dokonał Komendant Powiatowy  PSP w Lipsku w imieniu Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.

WYPADEK DROGOWY

01.10.2017
Do zdarzenia doszło w miejscowości Ciepielów gm. Ciepielów, około godziny 18. Na miejscu zdarzenia stwierdzono  zderzenie trzech samochodów osobowych na drodze krajowej nr 79. W samochód BMW, którym podróżowało pięć osoba, uderzył VW Passat również z pięcioma pasażami (w tym 5 letnie dziecko) w skutek najechania na niego przez kierującego samochodem Toyota Avensis.  Podczas kolizji została ranna jedna osoba, która została zabrana przez zespól PRM do szpitala do Radomia. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu terenu działań, udzieleniu poszkodowanym KPP, odłączeniu źródła prądu w pojazdach, pomocy policji w kierowaniu ruchem drogom oraz uprzątnięciu resztek pokolizyjnych z jedni. W akcji ratowniczej udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie. 

ZABEZPIECZENIE XI KRÓLEWSKICH REGAT WIŚLANYCH 

30.09.2017
W dniu 30.09.2017 r. zastępy z JRG w Lipsku, OSP w Lipsku, OSP w Chotczy, OSP w Solcu nad Wisłą w godzinach przedpołudniowych brały udział w zabezpieczeniu ratowniczym XI Wielkich Królewskich Regat Wiślanych organizowanych na rzece Wiśle na odcinku od mostu w Kolonii Nadwiślańskiej do miejscowości Kłudzie. Zadaniem zastępów było zabezpieczenie przy wykorzystaniu łodzi strażackich spływu uczestników regat wśród których były osoby niepełnoletnie  (dzieci i młodzież). W czasie przedsięwzięcia na przystani promowej zorganizowano wystawę promocyjno - edukacyjną na temat bezpiecznych zachowań na akwenach wodnych, prezentując pokaz ratownictwa medycznego. Przeprowadzono również panel szkoleniowy w zakresie działań przeciwpowodziowych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem kontenera przeciwpowodziowego zadysponowanego z KM PSP w Radomiu. Komendant Powiatowy PSP w Lipsku przyznał wyróżnienie Honorowe dla Stowarzyszenia Przyjaciół Solca za zaangażowanie w kulturowy i bezpieczny rozwój społeczności ziemi lipskiej z okazji jubileuszu obchodów Roku Rzeki Wisły 2017, a Stowarzyszenie Wisła otrzymała list gratulacyjny. W regatach poza wymienionymi stowarzyszeniami wzięły udział drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n/Wisłą i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu. W przedsięwzięciu wzięło udział wiele osób ze środowiska wodniaków i flisaków z Warszawy, Krakowa, Sandomierza i innych. Gratulujemy głównemu organizatorowi Stowarzyszeniu Przyjaciół Solca przeprowadzenia po raz XI regat przy udziale instytucji wspierających.

"JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZPIECZNY"

27.09.2017
27 września 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk Partyzanckich w Chotczy odbyła się impreza w ramach kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny",

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” to akcja promująca noszenie elementów odblaskowych, którą zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przeprowadzili naukę jazdy po torze rowerowym, funkcjonariusze Policji omówili tematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa,  strażacy natomiast przeprowadzili z uczniami pogadankę  oraz praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem fantomów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Zakres zajęć obejmował: motywację do udzielania pierwszej pomocy, zagrożenia na miejscu zdarzenia, ryzyko, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie ratownika, ocena stanu poszkodowanego, ocena funkcji życiowych, wezwanie pomocy, RKO, pozycja bezpieczna, postępowanie w przypadku m.in. krwawienia z nosa, omdlenia, ataku drgawek, urazu głowy, rozpoznanie i zabezpieczenie złamań i zwichnięć.

IX ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE

24.09.2017
W dniu 24.09.2017r. na Stadionie w  Rzeczniowie odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu lipskiego. W zmaganiach wzięło udział 16 drużyn (w tym: 7 seniorów „A”, 3 kobiecych drużyn pożarniczych „C”, 2 MDP chłopców, 2 MDP dziewcząt wg CTiF,  2 MDP chłopców wg CTiF). Zawody w grupie MDP Dziewcząt i Chłopców zostały przeprowadzone wg regulaminu CTIF i zostały rozegrane w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 400 m z przeszkodami, rozwinięcie bojowe. Kobiece i Męskie Drużyny Pożarnicze wystartowały natomiast w sztafecie pożarniczej 7 x 50 z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.  Czytaj więcej naciśnij tutaj zdjęcia naciśnij tutaj.

ZDERZENIE TRZECH SAMOCHODÓW

21.09.2017
Do zderzenia trzech samochodów osobowych doszło w dniu 21.09.2017r. po godz. 13 w miejscowości Wola Solecka II, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową. W wyniku zdarzenia jedną osobę podróżującą pojazdem przetransportowano do szpitala w Lipsku. Działania przybyłych na miejsce zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca objętego działaniem ratowniczym, kierowaniu ruchem drogowym oraz odcięciu zasilania w uszkodzonych samochodach. W akcji ratowniczej udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Soleckiej.

WIZYTA U PRZEDSZKOLAKÓW ORAZ XV LIPSKIE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

21.09.2017
W dniu 21.09.2017 r. w Przedszkolu w Pawliczce, gm. Rzeczniów z wychowankami placówki spotkali się strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. Celem spotkania była realizacja bloku tematycznego pt. „Ciekawe zawody naszych rodziców”. W trakcie prowadzonej pogadanki poinformowano dzieci jak bezpiecznie spędzać czas wolny oraz na jakie numery telefonów alarmowych muszą zadzwonić, gdy będą potrzebowały pomocy.


W dniu 18  września 2017 roku o godzinie 10;30 odbyło się głośne czytanie bajek dla najmłodszych w ramach Projektu „XV Lipskie Spotkania z Książką”. Do akcji „Ci których wszyscy znają, dziś nam bajkę czytają”, włączyli się również strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.

STRAŻACY Z POWIATU LIPSKIEGO NA ŚWIĘCIE LASÓW PAŃSTWOWYCH W MARCULACH

20.09.2017
Udział strażaków z powiatu lipskiego w regionalnych uroczystościach Święta Lasu w Marculach, poświęcenie sztandaru, posadzenie dębu Bartuś, wręczenia odznaczeń państwowych, medali i wyróżnień - tak wyglądały regionalne obchody Święta Lasu, które odbyły się w Nadleśnictwie Marcule. W Święcie Lasu wzięli udział parlamentarzyści Damian Bąk i Wojciech Skurkiewicz posłowie na sejm, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych Kierownik MUW Delegatury w Radomiu, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, duchowieństwo oraz leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Uroczystości odbyły się w środę, 20 września, rozpoczęła je polowa Msza św. w Centrum Edukacji Leśnej im. bp Jana Chrapka. Bardzo ważnym punktem obchodów było poświęcenie Sztandaru Nadleśnictwa Marcule na 25-lecie reaktywacji tego nadleśnictwa. Na sztandarze widnieje postać błogosławionego biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (to syn nadleśniczego, który pracował w Puszczy Iłżeckiej), którego na ołtarze wyniósł papież Jan Paweł II. Komendant Powiatowy PSP w Lipsku dokonał dekoracjii Nadleśniczego Tadeusza Misiaka złotym medalem Społeczny Trud Obronności Kraju za zasługi dla LOK", wręczając również listy gratulacyjne dla Andrzeja Matysiaka Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Nadleśnictwa.


SAMOCHÓD WPADŁ DO RZEKI

19.09.2017
19 września 2017 roku w godzinach wieczornych samochód osobowy wraz z przyczepką pod łodziową  podczas wyciągania pontonu z rzeki Wisły zsunął się z nabrzeża i wpadł do rzeki.  Na szczęście kierowca, o własnych siłach wydostał się z pojazdu będącego w rzece. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi oraz wyciągnięciu auta z rzeki przy pomocy sprzętu specjalistycznego. Następnie odcięto dopływ energii elektrycznej w pojeździe odłączając akumulator

WYPADEK W SOLCU n/WISŁĄ

19.09.2017
Do zdarzenia doszło 19.09.2017roku około godz. 14;30 w miejscowości Solec n/Wisłą. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono kolizje dwóch samochodów osobowych które po zderzeniu znajdowały się na poboczu drogi krajowej nr 754 blokując część pasa drogowego. Na miejscu przed przybyciem zastępów działania prowadziła OSP KSRG SOLEC oraz patrol Policji. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji poszkodowanych oraz udzieleniu poszkodowanym KPP, odcięciu instalacji elektrycznych i gazowych pojazdów, usunięciu pozostałości powypadkowych oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem drogowym.


78 ROCZNICA NAPAŚCI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

18.09.2017
W dniach 17-18.09.2017r. przy siedzibie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyły się zbiórki z okazji 78 rocznicy Sowieckiej napaści na Polskę. 78 lat temu, 17 września 1939r. łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym pakcie Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu był rozbiór osamotnionej w walce z Niemcami Polski. Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Lipsku wraz z delegacjami jednostek OSP powiatu lipskiego, Ciepielowa, Pawliczki, Lipska, Krępy Kościelnej i Rzeczniowa na czele z komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oddali hołd żołnierzom, strażakom  i ludności cywilnej poległej  w walce na wschodzie o niepodległość naszej Ojczyzny. Składając przy pomniku wiązankę kwiatów i zapalając znicze.  Zapalono również znicz przy pomniku - Krzyżu Katyńskim w kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Lipsku.

PIKNIK "KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO" PODCZAS 26 DNI CHORAGWI MAZOWIECKIEJ

18.09.2017
W ramach organizowanych XXVI Dnia Chorągwi Mazowieckiej ZHP w dniach 15-17 września 2017 roku, jednostki ochrony przeciwpożarowej wraz z policją, służbą medyczną i harcerską służbą porządkową uczestniczyły na terenie powiatu lipskiego w przedsięwzięciach... czytaj dalej naciśni tutaj

73 ROCZNICA TRAGICZNYCH WYDARZEŃ

10.09.2017
10 września 2017 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Sienno, Rzeczniów oraz Iłży brali udział w obchodach upamiętniających tragiczne wydarzenia sierpnia 1944 r. w Dębowym Polu - 73 rocznica bitwy pod Dębowym Polem - Margrabszczyzną. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku reprezentował Komendant Powiatowy bryg. Tomasz Krzyczkowski. Podczas uroczystości w intencji poległych żołnierzy i ludności cywilnej została odprawiona msza święta. Odbył się apel Pamięci z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i orkiestry z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Następnie przybyłe delegacje pod pomnikiem złożyły okolicznościowe wiązanki oraz zapaliły znicze. Całość zakończyła inscenizacja tragicznych wydarzeń z udziałem grup rekonstrukcyjnych przy wykorzystaniu sprzętu wojskowego z okresu II wojny światowej. Symulowane pole walki przy użyciu środków pozoracji i ognia otwartego zabezpieczały Ochotnicze Straże Pożarne z Kochanówki i Sienna oraz JRG z Lipska.

78 ROCZNICA W DĄBROWIE

10.09.2017
10 września 2017 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ciepielów brali udział w obchodach 78 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych - żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca i innych jednostek wojskowych. Powyższa uroczystość odbywa się cyklicznie w drugą niedzielę września przy pomniku bestialsko wymordowanych żołnierzy Wojska Polskiego w Dąbrowie k. Ciepielowa. Podczas uroczystości w intencji poległych żołnierzy i ludności cywilnej została odprawiona msza święta. Następnie przybyłe delegacje pod pomnikiem złożyły okolicznościowe wiązanki oraz zapaliły znicze. Patronat nad rocznicowymi uroczystościami w Dąbrowie objął Wojewoda Mazowiecki pan Zdzisław Sipiera. Patronat honorowy objęło również Ministerstwo Obrony Narodowej. Po raz kolejny w uroczystości wziął udział płk rez. Zbigniew Zieliński, żołnierz Armii Krajowej, były Sekretarz Stanu oraz delegacja z Lublińca wraz ze strażakami.

ZDERZENIE DWÓCH MOTOCYKLI

09.09.2017
W dniu 9 września około godziny 13.15 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęła informacja o zderzeniu trzech motocyklistów w miejscowości Maruszów gm. Lipsko. Dwa zastępy z JRG w Lipsku oraz OSP Maruszów zostały zadysponowane do działań. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalono, że doszło do zderzenia dwóch motocyklistów jadących w tę samą stronę, najechanie w tył pojazdu. Pierwszym motorem podróżowała jedna osoba a drugim dwie. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Działania strażaków polegały na  zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu poszkodowanej pasażerce oraz kierującemu kwalifikowanej pierwszej pomocy, kierowaniu ruchem drogowym oraz odłączeniu klem od akumulatora w uszkodzonych pojazdach. Przybyły na miejsce zespół PRM przejął osoby poszkodowane oraz przetransportował rannych do szpitala w Lipsku.

WYPADEK NA DK 79

02.09.2017
Do zderzenia dwóch samochodów osobowych Toyota Corolla oraz Forda Focusa doszło 02.09.2017 roku ok. godz. 12:40 w miejscowości Ciepielów-Kolonia, gm. Ciepielów. Jednym z pojazdów podróżowały trzy osoby, a drugim dwie. Zespół PRM przetransportował wszystkie osoby do szpitala w Lipsku. W akcji brały udział dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciepielowa.


POTRĄCENIE ROWERZYSTY

02.09.2017
W dniu 2 września, ok. godz. 9 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku wpłynęło zgłoszenie o potrąceniu rowerzysty przez samochód osobowy w miejscowości Krzyżanówka (gmina Sienno). Do zdarzenia zadysponowany został zastęp z JRG PSP w Lipsku oraz OSP w Kochanówce. Na miejscu zdarzenia doszło do potrącenia rowerzysty - mężczyzny lat 73 przez samochód osobowy Alfa Romeo 156 na jednym pasie drogi powiatowej 1923. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu osobie poszkodowanej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zespół PRM przetransportował rannego do szpitala w Lipsku.

OSTATNIE POŻEGNANIE

30.08.2017
W dniu   30.08.2017 w Opolu  Lubelskim  delegacja strażaków  PSP i OSP wraz ze sztandarami uczestniczyła  w ostatnim  pożegnaniu  Śp. Pawła Górki wiceprezesa i naczelnika  OSP w Opolu  Lubelskim, który zginął tragicznie  w wypadku  samochodu strażackiego w ostatnią niedzielę  27.08. 2017 roku w msc. Sadkowice  gm. Solec n/Wisłą.

Mszę pogrzebową odprawiali księża: bryg. ks. Mirosław Ładniak –  Kapelan Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i OSP w Lublinie oraz powiatowy powiatu opolskiego ks. Adam Lemieszek,  a przewodniczył  jej  ks. dr Krzysztof Maj - kapelan  strażaków PSP i OSP powiatu lipskiego  (proboszcz parafii Soec n/Wisłą). W strażackiej delegacji wziął udział bryg. Tomasz Krzyczkowski komendant powiatowy PSP z Lipska wraz z delegacją  lipskiej komendy oraz delegacją Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku z pocztem sztandarowym, prezes zarządu oddziału  gminnego Związku OSP RP w Solcu Tadeusz Ciosek wraz z delegacją strażaków z OSP Pawłowice i sztandarem i prezes OSP w Solcu n/Wisłą Łukasz  Łyczkowski wraz z pocztem sztandarowym OSP w Solcu n/Wisłą w delegacji wzięli również udział strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Lipska, Osówki i Chotczy.

W dniu 27.08.2017 roku strażacy OSP z Opola Lubelskiego przemieszczając się drogą wojewódzką nr 754 w miejscowości Sadkowice gm. Solec n/Wisłą mieli wypadek swojego samochodu strażackiego Forda GLM/8.
W niedzielę nad powiatem lipskim przeszła burza, nawierzchnia jezdni była mokra, a warunki jazdy bardzo trudne. Samochód już po dachowaniu zatrzymał się poza pasem drogi wojewódzkiej w odległości około 25 m od łuku jezdni, na drzewach, samosiejkach rosnących w opuszczonym gospodarstwie. Zanim na miejsce dotarły wszystkie zastępy strażackie i karetki pogotowia oraz policja, lżej ranni strażacy z Opola Lubelskiego wydobyli swojego naczelnika z wraku samochodu. Będąca świadkiem zdarzenia pielęgniarka ze szpitala  powiatowego w Lipsku, mieszkająca w tej miejscowości wraz ze strażakami podjęła  akcję reanimacyjną. Po dłuższych działaniach strażaków–ratowników, jak również zespołów pogotowia ratunkowego przybyły lekarz stwierdził zgon.

Dla wszystkich strażaków zawodowych i ochotników to co się stało jest bardzo trudne do przyjęcia i wytłumaczenia, bo z jednostką OSP z Opola Lubelskiego współpracowali na co dzień w organizacji kursów medycznych, a OSP Pawłowice niedawno uczestniczyła w uroczystościach w Opolu Lubelskim na których jednostka otrzymała nowy sztandar.


OSP PAWŁOWICE W KSRG


27.08.2017
W dniu 27 sierpnia 2017 roku w miejscowości Pawłowice gm. Solec nad Wisłą odbyła się uroczystość włączenia miejscowej jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.Ceremonię rozpoczęła mszą świętą w intencji  strażaków, która odbyła się w kościele parafialnym pw. Świętego Jana Chrzciciela. Następnie poczty sztandarowe zaproszonych OSP KSRG z powiatu lipskiego i pododdziały przemaszerowały na plac przy strażnicy OSP w Pawłowicach. Apel rozpoczął dowódca uroczystości st. kpt. Jakub Jóźwik przez wprowadzenie pocztów sztandarowych następnie złożenie meldunku o gotowość pododdziałów przedstawicielowi komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Pawłowi Fliszkiewiczowi Naczelnikowi Wojewódzkiego Ośrodka Szkoleniowego w Pionkach, wciągnięciu  flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego. Następnie rodzinie niedawno zmarłego dh. Andrzeja Mariana Serafina wręczono zdjęcie pamiątkowe oraz uczczono minutą ciszy wszystkich zmarłych strażaków. Wszystkich przybyłych gości na uroczystości przywitał wójt gminy Solec  nad Wisłą Marek Szymczyk, który przedstawił również  rys historyczny OSP Pawłowice. Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski w swoim wystąpieniu zaprezentował Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w naszym kraju  województwie i powiecie lipskim. Jak również odniósł się do drogi w postepowaniu administracyjnym, której  zwieńczeniem było podjęcie  decyzji przez Komendanta Głównego PSP. Kulminacyjnym puntem było wręczenie Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki OSP Pawłowice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Treść decyzji odczytał bryg. Dariusz Rzeźnik a wręczenia dokonał mł. bryg. Paweł Fliszkiewicz, Zbigniew Gurtat przedstawiciel wojewody mazowieckiego w asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasza Krzyczkowskiego i starosty lipskiego Romana Ochyńskiego. Na ręce Prezesa Jednostki OSP Pawłowice dh. Tadeusza Cioska, Naczelnika OSP Pawłowice Piotra Malarskiego oraz Wójta gminy Solec nad Wisłą Marka Szymczyka. Mł. bryg. Paweł Fliszkiewicz odczytał list  gratulacyjny od st. bryg. mgr Jarosława Kurka Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Zbigniew Gortad złożył życzenia od Wojewody i Kierownika Delegatury MUW w Radomiu, Pan Roman Ochyński Starosta lipski wraz z władzami powiatowymi złożył życzenia od wszystkich samorządowców powiatu lipskiego. Na zakończenie odczytano list Posła Parlamentu Europejskiego Zbigniewa Kuźmiuka.
Wśród przybyłych gości byli min.: Zbigniew Gurtat przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego i kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu,   . bryg Paweł Fliszkiewicz Naczelnik Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP, bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, Roman Ochyński Starosta Lipski, Jadwiga Buza Przewodnicząca Rady Powiatu, Józef Sosnowski wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Łucja Śmieszek i Romuald Kowaleczko Radni Powiatu, . insp. Robert Galas Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku oraz księża w osobach ks. Krzysztofa Maja- Powiatowego Kapelania Strażaków oraz ks. kan. Jana Rudniewskiego, a także przedstawiciele samorządów i administracji publicznej, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego i Miejskiego ZOSP RP, mieszkańcy gminy Solec nad Wisłą oraz sympatycy pożarnictwa. Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Lipsku oraz Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Lipsku przygotowali okolicznościowe strażackie stoisko gdzie chętni mogli zapoznać się z dorobkiem i historią pożarnictwa ziemi lipskiej oraz strażacką służbą.

Ochotnicza Straż pożarna w Pawłowicach jest jedenastą jednostką Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu działającą w KRSG.
WŁĄCZENIE DO KSRG

23.08.2017

Dnia 27 sierpnia 2017 roku w miejscowości Pawłowice gm. Solec odbędzie się uroczystość włączenia miejscowej jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
 
 

WYPADEK NA DRODZE KRAJOWEJ 79

21.08.2017
Do wypadku samochodu osobowego doszło w poniedziałek 21.08.2017 r. ok godziny 14 na drodze krajowej 79 w miejscowości Czekarzewice Pierwsze. Po przybyciu na miejsce zastępów Straży Pożarnej stwierdzono, że samochód osobowy Fiat Punto zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Kierujący pojazdem mężczyzna był uwięziony w środku pojazdu. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ustabilizowaniu pojazdu oraz odłączeniu akumulatora. Następnie za pomocą sprzętu hydraulicznego zrobiono dostęp do poszkodowanego. Zespół PRM przetransportował osobę poszkodowaną do szpitala. W akcji udział wzięły pojazdy ratownicze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Opatowa oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszowie.

POŻARY W POWIECIE LIPSKIM

16.08.2017
W dniu 15 sierpnia 2017 roku do Stanowiska Kierowania Komendanta  Powiatowego w Lipsku wpłynęły zgłoszenia dotyczące pożarów  ściernisk w miejscowości: Jarentowskie Pole - gm. Chotcza, Eugeniów oraz Olechów Stary - gm. Sienno, pożar lasu w miejscowości Maruszów gm. Lipsko oraz budynków  gospodarczych w Świesielicach gm. Ciepielów.

W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku apeluje o nie rozpalanie ognisk w miejscach zagrożonych niekontrolowanym rozprzestrzenieniem się pożaru. Oprócz roznoszącego się ognia powstaje również dym, który jest szczególnie niebezpieczny dla osób będących w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia ze względu na ryzyko zaczadzenia. Pożary nieużytków osiągają duże rozmiary co niesie ze sobą wymóg dyspozycji znacznych sił i środków straży pożarnych. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Należy również pamiętać, że w świetle obowiązujących przepisów prawnych wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych jest zabronione i podlega karze grzywny bądź więzienia.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO 2017

15.08.2017
W dniu 11 sierpnia 2017 r. na zaproszenie dowódcy WP garnizonu Radom płk. Jana Skowronia w organizowanych uroczystościach  z okazji święta Wojska Polskiego w Radomiu wzięła udział delegacja z Komendy Powiatowej PSP w Lipsku i strzelca na czele z Komendantem Powiatowym  PSP bryg. Tomaszem Krzyczkowskim. Program uroczystości przeprowadzonych w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu składał się z wystawy sprzętu wojskowego w ramach zorganizowanego dnia otwartych koszar. Uroczystości oficjalne rozpoczęły się od koncertu pieśni żołnierskich i patriotycznych, polowej Mszy Świętej przewodniczył Biskup Radomski Henryk Tomasik a na płycie lotniska odbył się uroczysty apel połączony z awansami i wyróżnieniami dla żołnierzy i pracowników cywilnych 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

Tradycyjnie w dniu 15 sierpnia strażacy PSP i OSP, strzelcy i harcerze oddali honory poległym i zmarłym żołnierzom Wojska Polskiego, zaciągając  warty honorowe przy pomniku,  odmawiając modlitwę za wszystkich żołnierzy, składając wiązankę kwiatów oraz zapalając znicze na kwaterze żołnierskiej na cmentarzu parafialnym w Lipsku. Od wielu lat stale współpracujemy z Federacją Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, która działa w kraju i poza jego granicami pod patronatem Prezydenta RP. Komenda Powiatowa PSP w Lipsku w ubiegłym roku z okazji 60 lecia powstania za kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny została uhonorowana odznaką okolicznościową – „ Medalem Pro Patria” przez Szefa Urzędu  ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych a Prezes Federacji nadał Komendzie Honorową Odznakę Organizacyjną „Za Zasługi dla Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP”. Powyższe wyróżnienia są zobowiązaniem dla strażaków PSP i OSP do dalszego współdziałania ze stowarzyszeniami, samorządem terytorialnym oraz wszystkimi instytucjami w zakresie promocji obronności i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powiatu i obszaru chronionego.

POŻAR SAMOCHODU OSOBOWEGO

08.08.2017
W godzinach porannych do SKKP w Lipsku wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego w miejscowości Przedmieście Dalsze. Do akcji zadysponowano zastępy JRG Lipsko oraz OSP Przedmieście. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar samochodu osobowego OPEL ASTRA oraz budynek mieszkalny (elewacja zewnętrzna wraz ze stolarką okienna, drzwiami wejściowymi i zadaszeniem tarasu), altana drewniana oraz na sąsiedniej posesji szopa narzędziowa drewniana i część konstrukcji dachu stodoły. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów gaśniczych oraz jednego prądu piany ciężkiej.

KOLIZJA W LIPSKU

07.08.2017
Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono kolizje dwóch samochodów osobowych - OPEL MERIVA (dwie osoby bez obrażeń opuściły pojazd o własnych siłach , pasażerka zabrana do szpitala na badania - ból w prawym barku) i VW PASSAT (dwie osoby i dziecko 5 letnie bez obrażeń). Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP,  odcięciu instalacji elektrycznych i gazowej pojazdów, usunięciu pozostałości pokolizyjnych oraz kierowaniu ruchem drogowy.


POŻAR LASU I ŚCIERNISKA

06.08.2017
W dniu 06.08.2017 roku do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęły zgłoszenia o pożarach na terenie powiatu lipskiego w wyniku których łącznie spaleniu uległ obszar o wielkości około 3,5 ha. Były to głównie pożary rżyska, ale wystąpił również pożar obszaru leśnego. Był to las sosnowy o powierzchni prawie jednego hektara. Jako przypuszczalną przyczynę pożaru wskazano zaprószenie ognia.


W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku apeluje o nie rozpalanie ognisk w miejscach zagrożonych niekontrolowanym rozprzestrzenieniem się pożaru. Oprócz roznoszącego się ognia powstaje również dym, który jest szczególnie niebezpieczny dla osób będących w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia ze względu na ryzyko zaczadzenia. Pożary nieużytków osiągają duże rozmiary co niesie ze sobą wymóg dyspozycji znacznych sił i środków straży pożarnych. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Należy również pamiętać ,że w świetle obowiązujących przepisów prawnych wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych jest zabronione i podlega karze grzywny bądź więzienia.

KOLIZJA W SOLCU NAD WISŁĄ

03.08.2017
Do zdarzenia doszło 03.08.2017r. ok. godziny 9 rano w miejscowości Solec nad Wisłą. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania KDR stwierdził, że na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich NR 747 i 754 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciągnika rolniczego prowadzącego prace pielęgnacyjne poboczy polegające na ich koszeniu. Pojazdami podróżowało łącznie cztery osoby: jedna w jednym z samochodów osobowych, dwie w drugim i jedna w ciągniku.  Wszystkie z nich opuściły pojazdy o własnych i w chwili przybycia na miejsce zdarzenia zastępów ochrony przeciwpożarowej znajdowały się poza nimi. Kobieta podróżująca jako pasażer jednego z samochodów osobowych uskarżała się na dokuczliwy ból pleców. Poza tym żadna z osób uczestniczących w zdarzeniu nie nosiła widocznych śladów jakichkolwiek obrażeń. Działania zastępów polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pomocy medycznej poszkodowanej, usunięciu pojazdów na pobocze oraz usunięciu pozostałości powypadkowych.
 

73 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

02.08.2017
Tradycyjnie przy siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku w godzinie „W” – 1700  w dniu 1 sierpnia 2017 roku odbył się apel z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. Strażacy zaciągnęli warte honorową przy pomniku zmiana służbowa przeprowadziła alarmowy wyjazd samochodów strażackich włączając sygnały świetlne i dźwiękowe, w tym samym czasie został załączony scentralizowany system Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności uruchamiany przez Miasto i Gminę Lipsko.

Delegacja na czele z Komendantem Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomaszem Krzyczkowskim, przedstawicielem organizacji strzeleckiej ZS „Strzelec” OSW w Lipsku im. płk Dionizego Czachowskiego oraz harcerzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Lipsku złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze. Tym samym połączono się z odbywającymi się głównymi uroczystościami obchodów 73 rocznicy Powstania Warszawskiego w Warszawie, w czasie trwania powstania wśród walczących powstańców i ludności cywilnej poległa bardzo duża rzesza strażaków. Lista opublikowana jest w książce „ Straż Pożarna – Warszawskie Termopile” - Piotra Matusiaka, wydanej w 2014roku przez fundację „Warszawa walcząca 1939-1948”.

FALA UPAŁÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Instytut meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w dnu 1 sierpnia temperaturę maksymalną od 31°C do 33°C, temperatura minimalna  w nocy z 1 na 2 sierpnia od 21°C do 23°C. W dniu 2 sierpnia temperatura maksymalna  od 33°C do 36°C, temperatura minimalna  w nocy z 2 na 3 sierpnia od 15°C do 19°C. W dniu 3 sierpnia temperatura maksymalna od 28°C do 31°C.

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12 – 13.

"KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO... NAD WODĄ" - FLISACY 2017

24.07.2017
W dniu 24.07.2017 roku odbyło się zabezpieczenie trasy spływu Flisaków przez zastępy straży pożarnej PSP i OSP oraz Policję na odcinku rzeki Wisły przepływającej przez Powiat Lipski od miejscowości Kolonia Nadwiślańska do miejscowości Lucimia w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły 2017 i realizowanego programu Flis Wiślany - Obywatel Rzeki Wisły. Na przystani rzecznej w miejscowości Kłudzie w ramach rekomendacji Wojewody Mazowieckiego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, przeprowadzono także dla dzieci i młodzieży oraz uczestników prelekcję odnośnie bezpiecznych zachowań na wodzie. Udzielono instruktażu zakładania kapoków i przeprowadzono pokaz ratownictwa medycznego pod hasłem Kręci Mnie Bezpieczeństwo… Nad Wodą. W przedsięwzięciu wziął udział Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP  w Warszawie kpt. Radosław Kozicki, Robert Jankowski z Fundacji Obchodów Roku Rzeki Wisły wraz z żeglarzami, dr hab. inż Bogdan Michailiuk-Kierownik Katedry Zarzadzania Kryzysowego i Obrony Ludności Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Starosta lipski Roman Ochyński, Wójt gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk, Wójt gminy Chotcza Janusz Witczak, Kapelan powiatowy strażaków ks dr Krzysztof Maj, Komendant Powiatowy Policji w Lipsku mł. insp. Wojciech Brandt, Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski,  Stowarzyszenie Przyjaciół Solca nad Wisłą na czele z Jackiem Witkowskim, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej ,,Powiśle’’ Marek Łata i  członek zarządu TPZL Zbigniew Trysiński-jednocześnie Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Lipsku, Twoje Radio Lipsko Władysław Bajkowski. Wśród uczestników była też duża grupa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z powiatu lipskiego.

W ramach podziękowania od społeczności powiatu lipskiego Robert Jankowski z Fundacji Obchodów Roku Rzeki Wisły otrzymał honorowe wyróżnienie. Wszyscy zainteresowani przybyli na przystań rzeczną mogli odbyć rejs po Wiśle oraz otrzymać pamiątkowe legitymacje Obywatela Rzeki Wisły-wydawane przez przybyłych flisaków ze Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły. Swoje stoiska promujące bezpieczne zachowania nad wodą miały Komenda Powiatowa Policji w Lipsku i Państwowa Straż Pożarna w Lipsku.POŻAR W NIEMIERYCZOWIE

13.07.2017
13 lipca w godzinach nocnych w miejscowości Niemieryczów miał miejsce pożar budynku inwentarskiego. W akcji brał udział jeden zastęp straży pożarnej JRG z Lipska oraz trzy zastępy z OSP: Chotcza, Tymienica i Kijanka. Budynek drewniany kryty eternitem uległ w znacznej części spaleniu. W sąsiedztwie znajdował się budynek gospodarczy, który dzięki szybkim działaniom strażaków został obroniony.

POTRĄCENIE PIESZEGO

12.07.2017
W dniu 12 lipca w godzinach wieczornych w miejscowości Maruszów na Drodze Krajowej 79  doszło do potracenia pieszego przez samochód ciężarowy. W akcji brały udział dwa zastępy JRG PSP Lipsko, zastęp OSP Maruszów, Policja oraz Pogotowie Ratunkowe. Potracony mężczyzna w wyniku doznanych obrażeń zmarł.

GMINNE ZAWODY OSP W SOLCU NAD WISŁĄ

02.07.2017
W niedzielę 2 Lipca 2017 r. o godz. 10:00 odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Solec. Do zawodów przystąpiło 11 drużyn (w tym 1 kobieca, 2 MDP chłopców, 2 MDP dziewcząt). Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: wg. regulaminu CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (dziewcząt i chłopców): bieg sztafetowy z przeszkodami; rozwinięcie bojowe. oraz wg. regulaminu męskich i kobiecych drużyn pożarniczych dla grup A i C: sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami; ćwiczenie bojowe. Na zawodach gościnnie wystąpiła drużyna OSP z Braciejowic gm. Łaziska, która ćwiczenie bojowe zaprezentowała na motopompie pożarniczej M8/8 PO-5.

Klasyfikacja Generalna przedstawia się następująco:

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - dziewcząt:

    1. OSP Sadkowice
    2. OSP Pawłowice

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - chłopców:
    1. OSP Solec
    2. OSP Sadkowice

Kobiece drużyny pożarnicze - grupy C:
    1. OSP Solec


Męskie drużyny pożarnicze - grupy A:
    1. OSP Solec
    2. OSP Pawłowice
    3. OSP Przedmieście
    4. OSP Boiska
    5. OSP Zemborzyn
    6. OSP Sadkowice
 

NAWAŁNICA NAD POWIATEM LIPSKIM


31.06.2017
W dniu 29.06.2017 w godzinach popołudniowych nad  powiatem Lipskim przeszedł front atmosferyczny, którego następstwem były burze połączone z bardzo silnym wiatrem dochodzącym do 90 km na godzinę oraz intensywnymi opadami deszczu i gradu. Bezpośrednim następstwem nawałnicy było 44 interwencje do których na terenie powiatu lipskiego wyjeżdżali strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Największe szkody wystąpiły w gminie Solec nad Wisłą. Uszkodzonych zostało 12 budynków mieszkalnych i 2 gospodarcze, zerwane dachy w miejscowości Solec nad Wisłą na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Pozostałe wyjazdy to podtopienia posesji prywatnych oraz wiatrołomy dużych drzew oraz gałęzi na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych a także na posesjach i gospodarstwach. W akcjach ratowniczych brało udział 6 zastępów PSP (21 strażaków ratowników) i 24 zastępy OSP (75 strażaków ratowników). 

GMINNE ZAWODY OSP W RZECZNIOWIE

25.06.2017
W niedzielę 25 czerwca 2017 r. o godz. 13:00 odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rzeczniów. Do zawodów przystąpiło 12 drużyn (w tym 3 kobieca, 1 MDP chłopców, 1 MDP dziewcząt). Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: wg. regulaminu CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (dziewcząt i chłopców): bieg sztafetowy z przeszkodami; rozwinięcie bojowe. oraz wg. regulaminu męskich i kobiecych drużyn pożarniczych dla grup A i C: sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami; ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja Generalna przedstawia się następująco:

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - dziewcząt:

    1. OSP Pawliczka

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - chłopców:
    1. OSP Grabowiec

Kobiece drużyny pożarnicze - grupy C:
    1. OSP Pawliczka
    2. OSP Grabowiec
    3. OSP
Rzeczniów

Męskie drużyny pożarnicze - grupy A:
    1. OSP Pawliczka
    2. OSP Marianów
    3. OSP Jelanka
    4. OSP Rzeczniów
    5. OSP Grabowiec
    6. OSP Płósy
    7. OSP Rzechów

WYPADEK W SADKOWICACH

16.06.2017
Do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego Opel Zafira doszło w dniu 16.06.2017 r. przed godziną 10.00 w miejscowości Sadkowice gm. Solec nad Wisłą. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy wraz z 3 pasażerami (w tym niemowlę ok 1 roku) uderzył w drzewo w skutek zasłabnięcia  przez kierującego. Kierujący wraz z małżonką opuścili pojazd przed przybyciem zastępów straży pożarnej, na miejscu działania prowadził już zespół karetki pogotowie. W działaniach uczestniczyły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach.  
  

OSTATNIE POŻEGNANIE

14.06.2017
W dniu 14.06.2017 zmarł w wieku 61 lat druh Marian Andrzej Serafin, którego pogrzeb odbył się 17 czerwca. Był on czynnym członkiem OSP Pawłowice, pełniącym funkcję gospodarza – kierowcy, mocno zaangażowanym w działalność ochrony przeciwpożarowej powiatu lipskiego.W uroczystości pogrzebowej wzięła udział strażacka Orkiestra Dęta ze Skaryszewa Mszę pogrzebową w kościele pw. Jana Chrzciciela w Pawłowicach odprawili : kapelan strażaków powiatu lipskiego, ks. Krzysztof Maj, ks. Jan Szczerba, proboszcz parafii Rzeczniów ks. Sylwester Chodyra oraz proboszcz parafii Pawłowice ks. Jan Rudniewski, który pożegnał zmarłego w imieniu parafian. W imieniu strażaków, zmarłego pożegnał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski... czytaj dalej naciśnij tutaj.


POŻAR WÓZKA WIDŁOWEGO

14.06.2017
O godz. 14:33 dnia 14.06.2017r. do SKKP w Lipsku wpłynęło zgłoszenie o pożarze wózka widłowego. Z informacji osoby zgłaszającej wynikało, że w miejscowości Rzeczniów ma miejsce pożar wózka widłowego, wózek znajdował się na drodze gminnej. Osoba poruszające się pojazdem opuściła jego wnętrze nie doznając obrażeń. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu prądu wody oraz piany w natarciu na palącą się komorę silnika. Po ugaszeniu pożaru ratownicy przystąpili do zaabsorbowania plamy oleju z jezdni. W wyniku pożaru spaleniu uległy: silnik oraz elementy nadwozia w/w pojazdu. W działaniach brały udział zastępy z JRG Lipsko, OSP Rzeczniów i OSP Grabowiec.

POMOC DZIECIOM POLEGŁYCH STRAŻAKÓW Z BIAŁEGOSTOKU

14.06.2017
Koleżanki i Koledzy! Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”.

Dziękujemy za każdą wpłatę.

Link do strony akcji: https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/


DACHOWANIE NA DRODZE KRAJOWEJ NR 79

12.06.2017
Do dachowania samochodu osobowego doszło w niedzielę 11.06.2017 r. ok godziny 14 na drodze krajowej 79 w miejscowości Czekarzewice Drugie. W chwili przybycia pierwszych zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy marki Audi dachował do przydrożnego rowu. Podróżujący autem kierowca znajdował się poza pojazdem. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu, następnie poszkodowany został zabrany przez zespół PRM i odwieziony do szpitala.

100-LECIE OSP RZECZNIÓW

11.06.2017

W dniu 11 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczniowie połączona z Gminnym Dniem Strażaka 2017 oraz przekazaniem jednostce sztandaru i nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego... więcej naciśnij
tutaj

DAR SERCA

10.06.2017

Przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku  została przeprowadzona akcja krwiodawstwa w ramach akcji „Dar Serca – razem pobijemy rekord”, która została objęta honorowym patronatem przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Jarosława Kurka. Na miejscu wydarzenia dostępny był ambulans RCKiK przystosowany do badań oraz oddawania krwi. Do udziału w akcji zgłosiło się 34 Honorowych Dawców Krwi z powiatu lipskiego w tym przedstawiciele KP PSP w Lipsku oraz strażacy ochotnicy z 15 jednostek OSP z powiatu lipskiego. Po wstępnych badaniach lekarskich do poboru zakwalifikowano 26 krwiodawców, którzy oddali łącznie 12 litrów krwi. Celem akcji jest promocja Honorowego Krwiodawstwa oraz zachęcenie społeczeństwa do oddawania krwi. Krew jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratować życie i zdrowie.

WYPADEK CHOTYZE gm. CIEPIELÓW

08.06.2017
Do zdarzenia doszło w miejscowości Chotyze gm. Ciepielów. Informacja o zdarzeniu do tut. komendy wpłynęła 08.06.2017 r. o godz. 11:14. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w betonowy płot z metalowymi przęsłami. Do środka samochodu przez przednią szybę wbiła się drewniana tyczka podtrzymująca żywopłot. Jeden z mieszkańców usunął tyczkę przy pomocy pilarki do drewna i pomógł poszkodowanemu opuścić pojazd przez przednie drzwi pasażera przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pomocy medycznej poszkodowanemu udzielił zastęp OSP Ciepielów. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy medycznej poszkodowanemu i odcięciu dopływu prądu w pojeździe.

15-ROCZNICA ŚMIERCI st.bryg. prof. dr hab. inż. MARIANA DĄBROWSKIEGO

06.06.2017

Strażacy ziemi lipskiej pamiętają o zmarłym Komendancie Dziekanie Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w SGSP.

W dniu 06 czerwca 2017 roku odbyła się uroczysta zbiórka na cmentarzu parafialnym, delegacja strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Rzeczniowie i OSP Rzeczniów wraz z pocztami sztandarami: Komendy Powiatowej PSP w Lipsku i OSP Rzeczniów.

W związku z przypadającą 15 rocznicą śmierci st. bryg. prof. dr hab. inż. Mariana Dąbrowskiego, strażacy OSP Rzeczniów zaciągnęli wartę honorową przy grobie zmarłego. Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia sylwetki zmarłego oficera pożarnictwa, następnie Ks. Kapelan Zbigniew Wypchło – kapelan strażaków gm. Rzeczniów oraz Ks. Sylwester Chodyra – proboszcz Parafii w Rzeczniowie wraz ze zgromadzonymi odmówili modlitwę w intencji zmarłego. Na zakończenie delegacja strażaków PSP i strażaków ochotników złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze na grobie zmarłego. W uroczystości wzięli udział strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku: Komendant Powiatowy - bryg. Tomasz Krzyczkowski, Zastępca Komendanta mł. bryg. Jarosław Bajor, mł. bryg. Mirosław Wojtas, mł. bryg. Marcin Burek, kpt. Przemysław Kawałek oraz wi-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku Karol Burek jednocześnie wójt gminy Rzeczniów, Komendant Oddziału Gminnego Związku OSP RP Witold Skrzypczyk, Prezes OSP Rzeczniów Roman Borek, naczelnik OSP Rzeczniów Karol Dukielski wraz z delegacją druhów oraz Zygmunt Niedziela wiceprezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lipsku i  rodzina zmarłego.

Msza za zmarłego i wszystkich strażaków odbędzie się 11 czerwca 2017 roku w Rzeczniowie o godz.12:00 w czasie uroczystej mszy z okazji stulecia powstania OSP w Rzeczniowie.

 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W SIENNIE

05.06.2017
W niedzielę 4 czerwca 2017 r. o godz. 13:00 przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sienno. Do zawodów przystąpiło 11 drużyn. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: wg. regulaminu CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (dziewcząt i chłopców): bieg sztafetowy z przeszkodami; rozwinięcie bojowe. oraz wg. regulaminu męskich i kobiecych drużyn pożarniczych dla grup A i C: sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami; ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja Generalna przedstawia się następująco:
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - dziewcząt:
    1. OSPKochanówka
    2. OSP Aleksandrów Duży

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - chłopców:
    1. OSP Kochanówka

Kobiece drużyny pożarnicze - grupy C:
    1. OSP Kochanówka

Męskie drużyny pożarnicze - grupy A:
    1. OSP Sienno
    2. OSP Kochanówka
    3. OSP Aleksandrów Duży
    4. OSP Janów
    5. OSP Jaworska Wola
    6. OSP Osówka
    7. OSP Kadłubek

MIEJSKO - GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

05.06.2017
W niedzielę 4 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 odbyły się Miejsko - Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Lipsko. Do zawodów przystąpiły drużyny z OSP w Lipsku, Długowoli, Krępy Kościelnej, Maruszowa oraz Woli  Soleckiej. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:  sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojoweZawody rozpoczęły się od wprowadzenia drużyn na teren Ośrodka Szkolno - Rekreacyjnego w Siennie i złożeniem meldunku przez  Komendanta Miejsko - gminnego dh Jana Cyrana, Komendantowi Powiatowemu PSP w Lipsku bryg. Tomaszowi Krzyczkowskiemu. 

Klasyfikacja generalna po podsumowaniu punktów w obydwu konkurencjach przedstawia się następująco:

Grupa „A” mężczyzn w gminie Lipsko:
1. OSP Długowola
2. OSP Maruszów
3. OSP Wola Solecka

4. OSP Krępa Kościelna
5. OSP Lipsko.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W CIEPIELOWIE

30.05.2017
W niedzielę 30 maja 2017 r. o godz. 9:00 przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ciepielów. Do zawodów przystąpiło 8 drużyn. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: wg. regulaminu CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (dziewcząt i chłopców): bieg sztafetowy z przeszkodami; rozwinięcie bojowe. oraz wg. regulaminu męskich drużyn pożarniczych dla grupy A : sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami; ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja Generalna przedstawia się następująco:
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - dziewcząt:
    1. OSP Antoniów

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - chłopców:
    1. OSP Łaziska
    2. OSP Ciepielów
    3.OSP Bąkowa

Męskie drużyny pożarnicze - grupy A:
    1. OSP Bielany
    2. OSP Ciepielów
    3. OSP Bąkowa
    4. OSP Antoniów

ZDERZENIE NA DRODZE KRAJOWEJ 79

02.06.2017
Do zdarzenia doszło w Lipsku na ulicy Przemysłowej Informacja o zdarzeniu do tut. komendy wpłynęła 02.06.2017r. o godz. 06:49. Po dojechaniu na miejsce stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów na skrzyżowaniu drogi krajowej 79 z ulicą Przemysłową. Dwie osoby, które kierowały autami zostały zabrane przez zespół PRM do szpitala. Na miejscu działania prowadziły dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej JRG w Lipsku.

PIERWSZAKI W STRAŻY

01.06.2017
W dniu 01.06.2017 roku Komendę Powiatową odwiedzili pierwszaki z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku im. A. G. Bema. Podczas odwiedzin każde z dzieci mogło poczuć się jak prawdziwy strażak: przymierzając ubranie specjalne, dotykając sprzętu strażackiego, polewając wodę wężem gaśniczym oraz  wejść do wozu strażackiego z włączenymi syrenami.

ĆWICZENIA NA OBIEKCIE SZKOLNYM

29.05.2017
W dniu 29.05.2017r. roku na terenie Zespółu Szkół w Jaworze Soleckim odbyły się ćwiczenia taktyczno - bojowe.

Założenie do ćwiczeń:  Podczas prac remontowy dachu budynku dochodzi do zaprószenia ognia w wyniku czego zapala się konstrukcja więźby dachowej. Pracownicy wykonujący remont podejmują nieskuteczną próbę gaszenia. Pożar pomimo próby gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym nadal się rozwija. W wyniku powstałego zadymienia oraz możliwości przeniesienia się pożaru na dalszą część dachu oraz do wewnątrz budynku szkoły istnieje konieczność ewakuacji uczniów z budynku. Dyrektor szkoły nakazuje przeprowadzenie ewakuacji całego obiektu oraz  o zaistniałej sytuacji informuje dyżurnego operacyjnego SK PSP w Lipsku.

Celem ćwiczeń było doskonalenie realizacji skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych podczas wystąpienia symulowanego pożaru na terenie obiektu z towarzyszeniem osób poszkodowanych. Zapoznanie funkcjonariuszy PSP i OSP z zagrożeniami pożarowymi oraz urządzeniami techniczno-instalacyjnymi i przeciwpożarowymi na terenie obiektu, zapoznanie z drogami dojazdowymi do obiektu oraz możliwościami  prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Rozpoznanie punktów czerpania wody oraz sprawdzenie mobilności wybranych jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu. W ćwiczeniach uczestniczyły dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, zastępy z OSP Sienno, OSP Jawor Solecki, OSP Jaworska Wola oraz kierownictwo JRG.

Pozostaje mieć nadzieję, że założone scenariusze zdarzeń zostaną tylko przedmiotem ćwiczeń.


KOLIZJA W MARUSZOWIE

26.05.2017
Do kolizji drogowej z udziałem samochodu ciężarowego doszło 25.05.2017 r. w godzinach wieczornych na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Maruszów, gm. Lipsko. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uprzątnięciu płynów eksploatacyjnych oraz pozostałości powypadkowych i kierowaniu ruchem drogowym. W wyniku kolizji kierujący pojazdem nie odniósł obrażeń. W działaniach udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Maruszowie.

ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI

14.05.2017
Na zaproszenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie i Dyrektora RDLP w Radomiu bryg. Tomasz Krzyczkowski, komendant powiatowy PSP w Lipsku uczestniczył w Centralnych Obchodach XVI edycji Święta Polskiej Niezapominajki, które odbyły się 14 maja 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Radom w Leśnym Ośrodku Edukacji im. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni Letnisku. Tegoroczne obchody Święta Polskiej niezapominajki rozpoczęto od złożenia kwiatów przed tablicą pamiątkową twórcy Święta Polskiej Niezapominajki i patrona Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni - Letnisku. Obchody obejmowały m.in. prezentacje i warsztaty edukacyjne, występy i pokazy zespołów dziecięcych i młodzieżowych, koncert Sygnalistów Myśliwskich.


DZIEŃ STRAŻAKA 2017

12.05.2017
12.05.2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyły się uroczystości z okazji „Dnia Strażaka 2017” oraz 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Obchody  rozpoczęto od uroczystej zbiórki i złożenia okolicznościowej wiązanki kwiatów przy obelisku poświęconemu papieżowi Janowi Pawłowi II, który znajduje się na placu kościelnym. Następnie o godz. 14.00 w Kościele pw. Św. Trójcy w Lipsku została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji zmarłych strażaków pełniących służbę w PSP, OSP oraz ich rodzin. Msze Świętą odprawiali ks. kanonik Henryk Jagieło, ks. Krzysztof Maj - kapelan strażaków powiatu lipskiego, ks. Zbigniew Wypchło - kapelan strażaków gminy Rzeczniów i proboszcz parafii w Grabowcu.... więcej naciśnij tutaj. Zdjęcia naciśnij tutaj.

KOLIZJA W LIPSKU

09.05.2015
Do zderzenia pięciu samochodów osobowych doszło 09.05.2017 r. przed godzinią 8 na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Lipsko. W wyniku kolizji nikt z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń. Na czas prowadzonych działań droga krajowa nr 79 była nieprzejezdna. W akcji udział wzięły pojazdy ratownicze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku

4 MAJA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKA

04.05.2017
Wszystkim Wam, strażakom życzę bezpiecznej służby i z szacunkiem dziękuję za każdy dzień - zwrócił się minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak do strażaków z okazji przypadającego 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka.

Uroczyste obchody w dniu św. Floriana, patrona wszystkich strażaków mają długą historię. Święty stał się ich orędownikiem po pożarze na krakowskim Kleparzu w 1528 roku, gdzie znajdowały się jego relikwie. Ogień zajął wtedy okoliczne budynki, ocalając w znacznej mierze kościół św. Floriana. Od tego czasu męczennik jest patronem walki z pożarami.

W dniu wstąpienia do służby strażacy ślubują między innymi ofiarność i męstwo w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego, i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem własnego życia. Nie dziwi więc fakt, że ta grupa zawodowa cieszy się niezmiennie wysokim i stabilnym zaufaniem społecznym wśród Polaków.

W Państwowej Straży Pożarnej pełni służbę 29 851 strażaków.

W 2016 roku jednostki PSP interweniowały łącznie 446 760 razy. Ugasiły 126 204 pożary i uczestniczyły w 288 390 interwencjach związanych z miejscowymi zagrożeniami takimi jak wypadki drogowe, wichury, opady deszczu, itp.

Wśród licznie zgromadzonych strażaków powiat lipski reprezentowali bryg. Tomasz Krzyczkowski, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP druh Karol Burek, sekc. Sebastian Tusiński i delegacja strażaków OSP Rzeczniów z zabytkowym sztandarem, która obchodzi jubileusz stulecia powstania.

Strażaków zawodowych wspierają strażacy ochotnicy. Oni również świętują 4 maja. Zobacz film naciśnij tutaj.

3 MAJA

03.05.2017
W  dniu  03.05.2016 r.  delegacje  strażaków z  Komendy   Powiatowej   Państwowe Straży Pożarnej w  Lipsku  i  druhowie  Ochotniczych  Straży  Pożarnych uczestniczyli w uroczystościach obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Całość rozpoczęła zbiórka delegacji, pocztów sztandarowych instytucji oraz uczestników uroczystości na cmentarzu parafialnym w Lipsku, gdzie na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego i przy Krzyżu Katyńskim zapalono znicze oraz złożono okolicznościowe wiązanki kwiatów.. Następnie w Kościele p.w. Św. Trójcy w Lipsku została odprawiona w intencji Ojczyzny Msza Święta. Kolejny etap uroczystości obejmował przemarsz wszystkich uczestników do Lipskiego Centrum Kultury gdzie odbyła się okolicznościowa akademia.

WYPADEK W GRABOWCU

02.05.2017
Pięć osób poszkodowanych odwiezionych na obserwację do szpitala to skutek zderzenia dwóch  samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło w Grabowcu gm. Rzeczniów. Informacja o zdarzeniu do tut. komendy wpłynęła 02.05.2017 r. o godz. 15:22. Po dojechaniu na miejsce stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną. Cztery osoby, które poróżowały autami znajdowały się poza pojazdami. Na miejscu przed przybyciem zastępów z JRG w Lipsku działania prowadzili już strażacy przejeżdżający podczas czasu wolnego od służby: z-ca dowódcy zmiany JRG 2 KM w Warszawie- mł. kpt. Mateusz M. oraz sekc. Michał L. – ratownik z JRG 1 w Ostrowcu Św. Zadaniem zastępów z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku była pomoc zespołowi PRM przy opatrywaniu poszkodowanych, ewakuowaniu osoby poszkodowanej do karetki, oraz odłączenie zasilania i odcięcie dopływu gazu w uszkodzonych pojazdach, zebranie z powierzchni jezdni płynów eksploatacyjnych samochodu.

DNI KULTURY SIENNA

02.05.2017
We wtorek, 2 maja na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Szkolnej w Siennie odbyły się coroczne Dni Kultury Sienna. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wraz z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie i Kochanówce brali udział w zabezpieczeniu przeciwpożarowym i medycznym imprezy oraz wystawili stoisko i korzystając ze sprzętów ćwiczebnych w postaci fantomów i defibrylatora przygotowali dla uczestników festynu pokaz  ratownictwa medycznego. Zainteresowani mieli okazję zgłębić wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, postępowania w razie nagłego zatrzymania krążenia. Strażacy przybliżyli także sposób działania i obsługę defibrylatorów AED, które można spotkać w obiektach użyteczności publicznej takich jak dworce, stacje benzynowe czy galerie handlowe. Bardzo miło zaskoczyli nas młodzi adepci pożarnictwa, przyłączając się do pokazu. Podczas festynu najmłodsi otrzymali broszury i kolorowanki o tematyce przeciwpożarowej. Gratulujemy organizatorom pomysłu oraz inicjatywy zorganizowania festynu na odpowiednim poziomie.

DZIEŃ FLAGI

02.05.2017
W związku z przypadającym na dzień 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej  w tym również w Komendzie Powiatowej i Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lipsku o godzinie 12:00 (02.05.2017), dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej. Z tej okazji przy siedzibie KP PSP w Lipsku wykonany został nowy maszt i zawisła biało czerwona flaga.


ŻYCZENIA SEKRETARZA STANU w MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO

02.05.2017
Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu.

Szanowni Komendanci, Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze oraz Pracownicy Cywilni Państwowej Straży Pożarnej, Druhny i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej

W tym roku patronalne święto strażaków łączy się z jubileuszem 25-lecia ustawy  o Państwowej Straży Pożarnej. Z tej podwójnej okazji pragnę wyrazić wielkie i szczere uznanie wszystkim strażakom, zarówno wykonującym swoją służbę zawodowo, jak i druhom ochotnikom za Wasze zaangażowanie i ofiarność w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Swoją wdzięczność kieruję również do pracowników cywilnych jednostek strażackich. Zobacz film naciśnij tutaj. Życzenia w formacie pdf naciśnij tutaj.

WYPADEK MOTOCYKLISTY

01.05.2017
Do zdarzenia doszło 01.05.2017 r. na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Lipsko. Po przybyciu na miejsce zastępów straży pożarnej stwierdzono wypadek motocyklisty. Poszkodowany z obrażeniami kończyny dolnej został zabrany przez zespół PRM do szpitala. Działania straży  pożarnej polegały na  zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy służbom medycznym przy poszkodowanym oraz kierowaniu ruchem drogowym. W działaniach brały udział dwa zastępy ratownicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.

WYPADEK WODĄCA gm. SIENNO

30.04.2017
Do zdarzenia doszło w miejscowości Wodąca gm. Sienno około godziny 17. Samochód marki Opel zjechał z drogi powiatowej i uderzył w przepust w rowie melioracyjnym. Kierującej pojazdem została udzielona pomoc przedmedyczna. Zespół PRM zabrał poszkodowaną do szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu w pojeździe oraz kierowaniu ruchem drogowym.

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM NMP

30.04.2017
W dniu 30 kwietnia 2017r jak corocznie odbyła się pielgrzymka strażacka z powiatów: kozienickiego, lipskiego i zwoleńskiego do Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole.  To już szósta pielgrzymka strażaków do Sanktuarium. Głównym punktem tej wyjątkowej uroczystości, była Msza Święta o godzinie 12:00 w intencji strażaków i ich rodzin. Na kilkanaście minut przed początkiem nabożeństwa, na placu kościelnym zaczęli się gromadzić strażacy wraz z pocztami sztandarowymi. We Mszy Świętej uczestniczyły delegacje z powiatu lipskiego na czele z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomaszem Krzyczkowskim w uroczystości brało udział 13 Pocztów Sztandarowych z Powiatu Lipskiego. Sztandar Komendy Powiatowej PSP w Lipsku, Sztandar Zarządu Oddziału Powiatowego, Sztandar Zarządu Miejsko Gminnego, Sztandar OSP Krępa Kościelna, Sztandar OSP Maruszów, Sztandar OSP Chotcza, Sztandar OSP Kijanka, Sztandar OSP Łaziska, Sztandar OSP Rybiczyzna, Sztandar OSP Podkońce, Sztandar OSP Rzechów, Sztandar OSP Wola Pawłowska, Sztandar OSP Jaworska Wola.

KURS KPP

30.04.2017
W dniu 30.04.2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku zakończył się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków ochotników. Szkolenie odbywało się w systemie weekendowym w okresie od dnia  21.04.2017  do  30.04.2017 roku.  Egzamin końcowy składał się z części teoretycznej i praktycznej. Świadectwo ukończenia kursu odebrało 72  strażaków ochotników z terenu powiatu lipskiego, zwoleńskiego i radomskiego.

UROCZYSTOŚĆ ZAŚLUBIN

25.04.2017
W dniu 22.04.2017r. w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Solcu nad Wisłą, odbył się uroczysty ślub strażaka PSP i OSP mł. ogn. Marcina Wydry z Jego wybranką Magdaleną. W uroczystości zaślubin uczestniczyli koledzy z KP PSP w Lipsku i OSP w Solcu nad Wisłą wraz z Komendantem KP PSP w Lipsku. Po uroczystości zaślubin, których udzielił kapelan strażaków powiatu lipskiego  ks. dr. Krzysztof Maj, strażacy KP PSP utworzyli przed kościołem uroczysty szpaler pod którym przeszli nowożeńcy. Koledzy z OSP w Solcu nad Wisłą zrobili tradycyjną, pokazową bramę ,podczas której pan młody musiał ugasić pożar. mł. ogn. Marcin Wydra jest funkcjonariuszem KP PSP w Lipsku obecnie na etacie starszego ratownika-kierowcy oraz społecznie działa w OSP w Solcu nad Wisłą gdzie pełni funkcję naczelnika OSP. W roku bieżącym kończy studium przemienne aspiranckie w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

Życzymy Młodej Parze wszelkiej pomyślności.

ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA OSP

24.04.2017
Wystąpienie sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego dotyczące zwiększenia środków finansowych dla jednostek OSP, naciśnij tutaj.

KOLIZJA NA DRODZE KRAJOWEJ 79

21.04.2017
Zderzenie samochodu osobowego i ciężarowego w miejscowości Ciepielów Stary na drodze krajowej nr 79 w okolicy skrzyżowania z drogą gminną. Do kolizji doszło 21.04.2017 r. przed godziną 7 rano, samochód osobowy uderzył w tylną oś naczepy ciągnika siodłowego. Żadnej z trzech osób podróżujących pojazdami nic się nie stało – opuściły pojazd samodzielnie. W działaniach udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie.DACHOWANIE

15.04.2017
W dniu 15.04.2017 r. w miejscowości Boży Dar gm. Lipsko doszło do dachowania samochodu osobowego VW Sharan. Zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło do tut. komendy o godz. 13.37. Po dojechaniu na miejsce stwierdzono że auto zjechało z jezdni, uderzyło w słup i leży na boku, kierujący pojazdem opuścił samochód o własnych siłach doznając niegroźnych dla życia obrażeń w postaci otarć naskórka i potłuczeń. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora, odcięciu zbrojenia i usunięciu słupa oraz zabezpieczenie obwieszonej linii telekomunikacyjnej. W działaniach uczestniczyły dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i jeden z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie Kościelnej.

SPOTKANIE WIELKANOCNE

14.04.2017
W dniu 14.04.2017r w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się spotkanie wielkanocne, w którym oprócz kadry KP PSP oraz JRG uczestniczyli przedstawiciele OSP oraz ZEiRP w postaci Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP dh Janusza Witczaka, Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Lipsku dh Jana Cyrana oraz Prezesa Honorowego ZEiRP RP, jednocześnie prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku dh Władysława Kowalskiego oraz Koordynator Powiatowy Ratownictwa Medycznego Sławomir Krzos. Modlitwie oraz poświęceniu pokarmu przewodniczył Kapelan Honorowy Strażaków Powiatu lipskiego ks. Wiesław Ozdoba. Następnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski wraz z zebranymi gośćmi złożyli życzenia świąteczne całej kadrze Komendy oraz strażakom Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lipsku oraz ich rodzinom.  Po zakończeniu części uroczystej nastąpiło tradycyjne dzielenie się poświęconym pokarmem.

WYPADEK TOYOTY RAV 4

13.04.2017
Do zdarzenia doszło w miejscowości Helenów gm. Lipsko około godziny 13. Samochód marki Toyota RAV4 zjechał z drogi na pobocze w skutek zaśnięcia przez kierowcę i uderzył w drzewo. Kierowca i pasażerka (lat 74)opuścili pojazd o własnych siłach przed przybyciem służb ratowniczych (bez obrażeń zewnętrznych), pasażerkę zabrano do szpitala na obserwację i badania szczegółowe. W działaniach brało udział trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej z JRG Lipska i Opatowa oraz dwa zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z Maruszowa i Ożarowa.

WIEŻOWIEC 2017

13.04.2017
22 kwietnia 2017 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Plac Defilad 1 zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu po Schodach "Wieżowiec 2017".

APEL KATYŃSKI I SMOLEŃSKI

09.04.2017
Dnia 10.04.2017r. odbył się apel katyński i smoleński upamiętniający 7 rocznicę katastrofy prezydenckiego samolotu TU154M na cmentarzu w Lipsku przy kwaterze WP gdzie znajduje się pomnik katyński i tablica poświęcona ofiarom katastrofy smoleńskiej. Apel rozpoczął się od modlitwy ks. kan. Henryka Jagieło – dziekana dekanatu lipskiego. Przy pomniku wartę honorową zaciągnęli harcerze i strażacy. Po modlitwie ku pamięci oficerów pomordowanych w Katyniu i wszystkich, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem odbyło się złożenie wiązanek oraz zapalenie zniczy przez władze powiatu lipskiego na czele ze starostą, Miasta i Gminy Lipsko na czele z burmistrzem, Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku, delegacje strażaków PSP, OSP i strzelców na czele z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz delegację Komendy Hufca ZHP w Lipsku na czele z druhną Komendant Katarzyną Furmanek. Całość relacjonował Władysław Bajkowski redaktor naczelny Twojego Radia Lipska, który również reprezentował Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle”.

WYBUCH GAZU

09.04.2017
W dniu 09.04.2017 ok. godziny 10:12 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży  Pożarnej w Lipsku otrzymało zgłoszenie o wybuchu butli w msc. Gołębiów gm. Lipsko. Zastępy Państwowej Straży Pożarnej po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdziły, że na miejscu zdarzenia znajdują się dwie osoby poszkodowane, które były zaopatrywane przez zespół PRM. Działania zastępów straży pożarnej polegały na pomocy zespołowi PRM w zaopatrzeniu obrażeń i ewakuacji poszkodowanych do karetek pogotowia. Osoby poszkodowane to mężczyźni w wieku 29 i 57 lat, którzy doznali poważnych obrażeń kończyn podczas wykonywania prac przy zewnętrznej instalacji klimatyzacyjnej znajdującej się przy budynku gospodarczym . W zdarzeniu wzięło udział trzy zastępy PSP, dwie karetki PRM i trzy patrole policji. Obecnie trwają czynności wyjaśniające przez policję pod nadzorem prokuratora.

ZAKOŃCZENIE KURSU

09.04.2017
W dniu 09.04.2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane w okresie od 10.03.2017 do 09.04.2017 roku. Szkolenie odbywało się w  dwóch grupach. W dniu 09.04.2017r. odbył się egzamin końcowy poprzedzony testem w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej  w Pionkach. Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej. Szkolenie z oceną pozytywną ukończyło 47 druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lipskiego. Podczas uroczystości absolwenci złożyli ślubowanie na sztandar Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku. W uroczystości wzięła udział Kadra Komendy Powiatowej PSP w Lipsku na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Lipsku bryg. Tomaszem Krzyczkowskim, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku dh Janusz Witczak, dh wiceprezes Karol Burek, dh Tomasz Stempień Prezes Zarządu Oddziału Miejsko -Gminnego i funkcyjni Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku wraz ze sztandarem. 

OSTATNIE POŻEGNANIE

08.04.2017
W dniu 08.04.2017r. miał miejsce pogrzeb mjr rez. Józefa Mariana Pastuszki ps. „Czarny”, „Żak” polskiego działacza podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej oraz powojennego podziemia antykomunistycznego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od wyprowadzenia ciała z kaplicy szpitalnej, a następnie nabożeństwo żałobne  odbyło się w kościele – parafia Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu z asystą wojskową przeprowadzoną przez żołnierzy 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu jak również z udziałem bardzo wielu pocztów sztandarowych z tym z ziemi lipskiej tj.: Sztandar Koła Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego z Sienna, Komendy Powiatowej PSP w Lipsku, OSP Sienno, Jednostki Strzeleckiej nr 1005 ZS „Strzelec” OSW im. płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku. Podczas mszy zmarłego pożegnali: Henryk Wiśnicki – Prezes Zarządu Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Radomiu oraz Poseł na sejm RP Dariusz Bąk. mjr Pastuszka został pochowany na cmentarzu komunalnym na Firleju. Przed złożeniem do grobu głos zabrali m.in. córka generała Antoniego Hedy „Szarego” – Teresa Heda-Snopkiewicz, natomiast w imieniu służb mundurowych, Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, członków NSZZ „Solidarność” i społeczności Ziemi Lipskiej bryg. Tomasz Krzyczkowski. Natomiast żołnierze oddali cześć jego pamięci poprzez salwę honorową i udział w pogrzebie wraz z orkiestrą zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

Ś.P. mjr Józef Marian Pastuszka urodził się w 1927 roku w Siennie. W czasie II wojny światowej należał do Szarych Szeregów, a następnie do Armii Krajowej w której posługiwał się pseudonimem „Czarny”. W ramach podziemia antykomunistycznego działał w Zrzeszeniu Wolności i Niezawisłości, pod pseudonimem „Żak”. W 1948 roku został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach na 12 lat więzienia oraz 5 lat pozbawienia praw publicznych i honorowych za działalność w podziemiu antykomunistycznym. Odsiadywał
w więzieniach: Kielce, Rawicz, Wronki, Strzelce Opolskie. W latach 80-tych wstąpił do NSZZ „Solidarność” wspólnie z Antonim Hedą „Szarym” organizował Kombatantów w ruchu solidarności. Był jednym z pierwszych i głównych organizatorów Koła i Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Radomiu i przez wiele lat był jego wiceprezesem. Występował w filmach dokumentalnych, gdzie opowiadał o historii powojennej Polski. Brał udział w uroczystościach na terenie całego kraju szczególnie w ówczesnym woj. radomskim i kieleckim oraz ziemi lipskiej i dawnym powiecie iłżeckim m.in. w Siennie, Lipsku, Iłży, Solcu nad Wisłą, Tarłowie, Bałtowie oraz innych miejscowościach. Zmarł w wieku 90 lat 3 kwietnia 2017 i został pochowany na cmentarzu komunalnym na Firleju. Do jego najważniejszych odznaczeń należą: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari.

POŻAR LASU I TRAW

03.04.2017
Wraz z coraz cieplejszymi dniami w powiece lipskim pojawiły się również pierwsze pożary, których bezpośrednią przyczyną była działalność człowieka. W dniu 02.04.2017 roku do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęło 7 zgłoszeń o pożarach na terenie powiatu lipskiego w wyniku których łącznie spaleniu uległ obszar o wielkości około 3,5ha. Były to głównie pożary nieużytków, ale wystąpił również pożar obszaru leśnego. Największym z nich był pożar nieużytków w Boiskach gm. Solec nad Wisłą, który objął powierzchnię 2ha. Dzięki szybkiej interwencji udało się powstrzymać ogień przed dalszym rozprzestrzenianiem.
W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku apeluje o nie rozpalanie ognisk w miejscach zagrożonych niekontrolowanym rozprzestrzenieniem się pożaru. Oprócz roznoszącego się ognia powstaje również dym, który jest szczególnie niebezpieczny dla osób będących w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia ze względu na ryzyko zaczadzenia. Pożary nieużytków osiągają duże rozmiary co niesie ze sobą wymóg dyspozycji znacznych sił i środków straży pożarnych. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Należy również pamiętać ,że w świetle obowiązujących przepisów prawnych wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych jest zabronione i podlega karze grzywny bądź więzienia.