WITAMY NA STRONIE KP PSP W LIPSKU

ul. PARTYZANTÓW 3, 27-300 LIPSKO


tel. 48 3780-108, 48 3781-108

783-937-391


fax. 48 3780-661


WYPADEK DROGOWY

17.09.2014
Dwie osoby poszkodowane to skutek dachowania samochodu Ford Transit, do którego doszło w dniu 17.09.2014 r. w miejscowości Olechów Stary. Zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wpłynęło o godz. 11.29. Jedna z osób podróżujących pojazdem została przetransportowana do szpitala. W działaniach ratowniczych udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Lipsku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie oraz w ramach podpisanych porozumień w sprawie obszarów chronionych zastępy z JRG PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

POŻAR NIEUŻYTKÓW

16.09.2014
Do pożaru nieużytków w sąsiedztwie kompleksu leśnego doszło w dniu 16.09.2014 r. w miejscowości Zapusta, gm. Sienno. Informacja o pożarze została przekazana do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o godz. 17.42. Na miejsce zdarzenia zadysponowanych zostało łącznie 7 pojazdów ratowniczych i 28 strażaków. W wyniku natychmiastowej akcji gaśniczej nie dopuszczono do przedostania się pożaru do kompleksu leśnego. W następstwie pożaru spłonęło 1,5 ha nieużytków.

75 ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

16.09.2014
Przed 75 laty, 27 września 1939 roku, rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem, ale stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury (fragment listu otwartego prezesa IPN).
Dlatego też zachęcamy wszystkich do uczczenia tego dnia. W dniu 27 września 2014 roku wywieśmy flagi narodowe, zapalmy znicze na grobach poległych i zmarłych walczących. Więcej infromacji znajdziesz naciskając tutaj.

75 ROCZNICA W DĄBROWIE

14.09.2014
W dniu 14.09.2014 r. strażacy z KP PSP w Lipsku oraz z jednostek OSP z terenu powiatu lipskiego brali udział w uroczystości oraz zabezpieczeniu przeciwpożarowym 75 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie. Powyższe obchody odbywają się cyklicznie w drugą niedzielę września przy pomniku bestialsko wymordowanych żołnierzy Wojska Polskiego w Dąbrowie k. Ciepielowa. W roku bieżącym program uroczystości obejmował: apel poległych, mszę świętą, złożenie kwiatów i wiązanek pod pomnikiem, okolicznościowe przemówienia oraz pokaz grupy rekonstrukcyjnej wydarzeń z okresu Kampanii Wrześniowej 1939 roku oraz Walk B.CH. Podczas uroczystości pamięć poległych żołnierzy i ludności cywilnej uczciła również delegacja strażaków z KP PSP w Lipsku składając pod pomnikiem okolicznościową wiązankę.

SZKOLENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

14.09.2014
W okresie od 06.09.2014 r. do 14.09.2014 r. w systemie weekendowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się szkolenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. W kursie uczestniczyło 28 słuchaczy, którzy podczas szkolenia poznawali m. in. zagadnienia związane z działaniami ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią, Zajęcia dotyczyły również działań ratowniczych na lodzie oraz zasad udzielania pomocy ludziom i zwierzętom. Całość zakończył egzamin teoretyczny przeprowadzony w siedzibie tut. komendy oraz praktyczny, który odbył się w Koloni Nadwiślańskiej. Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 28 strażaków. Uroczyste wręczenie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu odbędzie się podczas manewrów pod kryptonimem "Wisła 2014", które odbędą się w Koloni Nadwiślńskiej oraz Kłudziu w dniu 27.09.2014 r.

DACHOWANIE

07.09.2014
Do dachowania samochodu osobowego marki VW Golf doszło w dniu 07.09.2014 r. po godzinie 22 w Lipsku na ul. Wiejskiej (droga krajowa nr 79). Pojazdem podróżowały cztery osoby, które opuściły auto o własnych siłach przed przybyciem pojazdów ratowniczych z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. Zadaniem strażaków było zabezpieczenie miejsca działań, oświetlenie terenu akcji oraz odcięcie dopływu prądu w uszkodzonym pojeździe. W działaniach uczestniczyły dwa zastępy oraz 7 ratowników.

ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

07.09.2014
W  dniu  07.09.2014 r.  Białobrzegach  odbyły   się   Eliminacje   Strefowe   V   Wojewódzkich   Zawodów  Sportowo   -   Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych województwa mazowieckiego. W eliminacjach udział wzięło 22 drużyny (12 w grupie „A” - męskie drużyny pożarnicze i 10 w grupie „C” - kobiece drużyny pożarnicze). Powiat lipski reprezentowały dwie drużyny: Męska i Kobieca z OSP w Pawliczce. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta 7 x 50 z przeszkodami. W wyniku rywalizacji kobieca drużyna z OSP w Pawliczce z wynikiem 120,89 pkt zajęła 3 miejsce. Z dobrym wynikiem rywalizację zakończyła również męska drużyna zajmując w eliminacjach 4 miejsce osiągając wynik 111,30 pkt.
Na podstawie uzyskanych wyników do zawodów wojewódzkich kwalifikację uzyskały drużyny, które zajęły pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej. W kategorii męskie drużyny pożarnicze:  OSP DRWALEW, OSP NOWA WOLA, OSP FALENTY; w kategorii kobiet: OSP SUCHA, OSP SKUŁY, OSP PAWLICZKA.

ŚLUBOWANIE NOWOPRZYJĘTEGO STRAŻAKA

04.09.2014
W dniu 04.09.2014 r. na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku podczas zmiany służbowej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Lipsku miało miejsce uroczyste ślubowanie nowoprzyjętego strażaka, w którym uczestniczyli Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski oraz pracownicy tut. komendy. Rotę ślubowania złożył str. Karol ZIĘBA.

STRAŻACY Z LIPSKA UCZCILI PAMIĘĆ ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

01.09.2014
W dniu 01.09.2014 r. w 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wraz z emerytami pożarnictwa oddali honory poległym żołnierzom Wojska Polskiego pochowanym na cmentarzu parafialnym w Lipsku. Na grobach bohaterów w kwaterze żołnierskiej zapalono znicze i złożono wiązankę kwiatów. Przy tablicy poświęconej żołnierzom września 1939 r. Komendant Powiatowy bryg. Tomasz Krzyczkowski wygłosił okolicznościowe przemówienie przypominając o tragedii jaką niesie ze sobą wojna oraz o  poniesionych ofiarach życia wśród polskiego narodu w tym strażaków Ziemi Lipskiej. Za poległych i zmarłych odmówiono modlitwę.

Wśród bardzo wielu strażaków z powiatu lipskiego, którzy oddali swe życie w czasie II wojny światowej jako strażacy - żołnierze zginęli: Jan Michalski - skarbnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku, oficer rezerwy WP zamordowany w obozie koncentracyjnym, Stanisław Kostrzewa - gospodarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku, oficer rezerwy WP zginął w Katyniu w 1940 r.

WYPADEK DROGOWY

31.08.2014
Trzy osoby poszkodowane to skutek zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego marki Opel Kadet w miejscowości Olechów Nowy, gm. Sienno. Do zdarzenia doszło 31.08.2014 r. ok. godz. 19.23. Działania przybyłych na miejsce zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu dwóm osobom znajdującym się na zewnątrz samochodu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej oraz ewakuacji z wnętrzna pojazdu jednej osoby poszkodowanej uskarżającej się na ból w okolicach kręgosłupa. Przytomni poszkodowani z miejsca zdarzenia zostali zabrani przez karetki pogotowia. W działaniach ratowniczych udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Lipsku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie oraz w ramach podpisanych porozumień w sprawie obszarów chronionych zastępy z JRG PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim – w sumie 6 pojazdów ratowniczych i 20 strażaków.

UROCZYSTOŚCI POWIATOWE

31.08.2014
Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku oraz wybranych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzeczniów i powiatu lipskiego uczestniczyli w XV Powiatowych Dożynkach. Powyższa uroczystość odbyła się 31 sierpnia 2014 roku w Rzeczniowie. Podczas dożynek zorganizowano stoisko promocyjne dotyczące strażackiej służby, gdzie chętni mogli zapoznać się z tradycją, historią i teraźniejszością służby oraz mogli pobrać materiały promocyjne dotyczące profilaktyki przeciwpożarowej.


POŻAR W NIEMIERYCZOWIE

26.08.2014
Uszkodzona nakrętka reduktora gazu propan - butan przy butli 11 kg to prawdopodobna przyczyna powstania pożaru, który wybuchł w budynku mieszkalnym w miejscowości Niemieryczów, gm. Chotcza. Informacja o zdarzeniu została przekazana do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku w dniu 26.08.2014 r. o godz. 11.27. Ponieważ ze wstępnych danych wynikało, że w budynku może znajdować się osoba zamieszkująca obiekt na miejsce pożaru zadysponowano łącznie 5 samochodów pożarniczych i 19 ratowników. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania strażacy stwierdzili pożar butli z gazem propan - butan. Następnie zakręcili butlę i wynieśli ją na zewnątrz mieszkania. Jednocześnie przeszukano pomieszczenia mieszkalne stwierdzając, że w budynku nikt się nie znajduje. Dalsze działania polegały na dogaszeniu pożaru i przewietrzeniu pomieszczeń. W akcji udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie i Chotczy.  

WYPADEK W LIPSKU

25.08.2014
Trzy osoby poszkodowane to wynik wypadku drogowego do, którego doszło w dniu 25.08.2014 r. ok. godz. 15.30 w Lipsku przy ul. Spacerowej. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia pojazdu ratowniczego z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku stwierdzono, że na poboczu drogi krajowej nr 79 znajduje się samochód osobowy, który po uderzeniu w słup energetyczny najechał następnie na przydrożne drzewo. Pojazdem podróżowało 5 osób, które opuściły go o własnych siłach. Trzy osoby w wyniku odniesionych obrażeń zostały przetransportowane do szpitala w Lipsku. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca objętego działaniem ratowniczym, kierowaniu ruchem drogowym oraz odcięciu zasilania w uszkodzonym samochodzie.  
 

ZDERZENIE TRZECH SAMOCHODÓW

23.08.2014
Do zderzenia trzech samochodów osobowych doszło w dniu 23.08.2014 r. po godz. 17 w sąsiedztwie stacji paliw w Solcu nad Wisłą przy ul Radomskiej. W wyniku zdarzenia dwie osoby poszkodowane podróżujące pojazdami zostały przetransportowane do szpitala w Lipsku. Działania przybyłych na miejsce zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca objętego działaniem ratowniczym, kierowaniu ruchem drogowym oraz odcięciu zasilania w uszkodzonych samochodach. W akcji ratowniczej udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmieściu Bliższym.         

WYPADEK DROGOWY

22.08.2014
W ramach porozumienia podpisanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu dotyczącego wzajemnych obszarów chronionych zastęp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Lipsku w dniu 21.08.2014 r. po godz. 17 uczestniczył w działaniach ratowniczych w miejscowości Piłatka, gm. Iłża, pow. Radom. W tym przypadku doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym. W wyniku wypadku dwie osoby podróżujące samochodem zostały przetransportowane do szpitala. W celu wydobycia poszkodowanych strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych usuwając drzwi od strony pasażera oraz dach pojazdu. W działaniach ratowniczych udział wzięło łącznie 5 pojazdów ratowniczych oraz 25 ratowników z JRG w Lipsku, JRG nr 1 w Radomiu, OSP w Iłży.
 

WYPADEK W PRZEDMIEŚCIU DALSZYM

19.08.2014
Dwie osoby poszkodowane podróżujące motorowerem to skutek wypadku do jakiego doszło w dniu 19.08.2014 r. ok. godz. 19.05. Do zderzenia samochodu osobowego i skutera doszło w miejscowości Przedmieście Dalsze. Wyniku wypadku dwie kobiety z obrażeniami kończyn, głowy oraz ogólnymi potłuczeniami zostały przetransportowane do szpitala. Zadaniem przybyłych na miejsce zastępów straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmieściu Bliższym było zabezpieczenie miejsce zdarzenia, udzielenie osobom poszkodowanym pomocy przedlekarskiej oraz oświetlenie miejsca działań do czasu wykonania przez funkcjonariuszy Policji czynności operacyjnych. W działaniach ratowniczych udział wzięły 3 pojazdy ratownicze i 11 strażaków.  

UWAGA !!! STRAŻACY NIE USUWAJĄ WSZYSTKICH OWADÓW

13.08.2014
W związku z przekazywanymi do tut. komendy zgłoszeniami dotyczącymi zagrożeń jakie stwarzają głownie osy i szerszenie informujemy, że usuwanie owadów i ich gniazd prowadzone jest tylko w przypadku gdy znajdują się one w obiektach, w których przebywają dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. W pozostałych przypadkach usuwanie owadów i ich gniazd przeprowadzone powinno zostać przez zewnętrzne firmy.
Praktyczne porady w przypadku ataku i użądleń przez pszczoły, osy lub szerszenie znajdziesz naciskając tutaj.

ZDERZENIE W GUSTAWOWIE

13.08.2014
Do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Audi A4 i Volvo V4 doszło w dniu 13.08.2014 r. ok. godz. 4.30 w miejscowości Gustawów, gm. Chotcza. W wyniku zdarzenia jedna z osób podróżujących pojazdami odniosła obrażenia i została przetransportowana do szpitala w Lipsku. Działania przybyłych na miejsce zastępów z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczej Straży Pożarnej  w Chotczy polegały na zabezpieczeniu działań ratowniczych oraz odcięciu dopływu prądu i gazu w pojazdach.

ZABLOKOWANA DROGA KRAJOWA

11.08.2014
Zablokowana droga krajowa nr 79 w miejscowości Ciepielów to powód interwencji zastępów straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie. Do zdarzenia doszło w dniu 11.08.2014 r. ok. godz. 18.20. W chwili dojazdu na miejsce zdarzenia pojazdów ratowniczych stwierdzono, że ciągnik siodłowy wraz z naczepą blokuje oba pasy jezdni. Przystąpiono do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i udrożnienia drogi. Ponieważ kierujący zestawem pojazdów uskarżał się na ogólne dolegliwości, które nastąpiły po zdarzeniu na miejsce dodatkowo zadysponowano karetkę pogotowia. Kierowca został przewieziony do szpitala w Lipsku. W działaniach ratowniczych brały udział dwa pojazdy ratownicze i dwunastu ratowników.  

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

08.08.2014
Ponad 50 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych interweniowało po intensywnych opadach deszczu jakie przeszły przez gminę Rzeczniów w dniu 7-8 sierpnia 2014 roku. Największe podtopienia odnotowano w miejscowościach: Rzeczniów, Stary Rzechów, Rzechów - Kolonia, Podkońce, Pasztowa Wola, Pasztowa Wola Kolonia, Rzeczniówek, Michałów, Grechów, Kotłowacz Wincentów. W Rzeczniowie spływ wód do rzeki Krępianki spowodował jej wystąpienie z brzegów na odcinku ok. 2,5 km, co spowodowało zalanie kilkunastu posesji i obiektów budowlanych. Zalane zostały pola uprawne oraz 50 m odcinek drogi powiatowej. Z informacji uzyskanej z Urzędy Gminy w Rzeczniowie wynika, że łącznie na terenie gminy podtopionych zostało ok. 150 posesji.
Zadaniem przybyłych na miejsce strażaków było przy użyciu worków z piaskiem oraz foli zabezpieczenie zagrożonych budynków oraz wypompowywanie wody z zalanych budynków mieszkalnych. Działania ratownicze nadal są prowadzone.APEL O ROZWAGĘ

04.08.2014
Wysokie temperatury sprawiają, że na terenie powiatu lipskiego utrzymuję się duże zagrożenie pożarowe. W związku z powyższym KP PSP w Lipsku prosi o zachowanie szczególnej ostrożności. Zazwyczaj to niewłaściwe zachowanie człowieka - nieostrożne obchodzenie się z otwartym ogniem, palenie ognisk i tytoniu, bezmyślne wyrzucanie niedopałków papierosów z samochodów, wypalanie łąk i ściernisk jest przyczyną pożaru.
To właśnie zaprószenie ognia było przypuszczalną przyczyną pożaru, który miał miejsce w dniu 31.07.2014 r. w Bielanach gm. Ciepielów, gdzie spaleniu uległo ok. 2 ha słomy i zboża na pniu. Tylko dzięki szybkiej interwencji strażaków pożar nie przedostał się na sąsiadujący z polami uprawnymi las. W działaniach uczestniczyło łacznie 24 ratowników oraz 5
zastępów straży pożarnej z JRG w Lipsku, OSP w Pawliczce, Antoniowie, Bielanach i Łaziskach.
Przypominamy iż, zgodnie z treścią obowiązujących przepisów wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych jest zabronione, natomiast osoby, które wypalają podlegają karze aresztu albo grzywny. W związku z powyższym apelujemy o zachowanie rozwagi.
Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną
- pożar lasu naciśnij tutaj.

ZAWODY GMINNE W CHOTCZY

03.08.2014
W dniu 03.08.2014 r. w  Chotczy  odbyły się gminne  zawody sportowo - pożarnicze. W rywalizacji  wzięły  udział  4  drużyny  męskie. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta 7 x 50 z przeszkodami.

Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze.
I miejsce OSP w Chotczy z wynikiem 139,33 pkt.
II miejsce OSP w Białobrzegach z wynikiem 141,80 pkt.
III miejsce OSP w Tymienicy z wynikiem 161,05 pkt.

IV miejsce OSP w Kijance z wynikiem 223,26 pkt.

70 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

01.08.2014
W dniu 1 sierpnia 2014 roku strażacy JRG PSP w Lipsku uczcili 70 rocznicę Powstania Warszawskiego. O godzinie 17:00 przed obiektem strażnicy przy ulicy Partyzantów 3 zorganizowano zbiórkę podziału bojowego. Strażacy stojąc na baczność oddali hołd walczącym w Powstaniu Warszawskim. Powagę całości podkreśliło użycie sygnałów świetlnych i dźwiękowych samochodów bojowych straży pożarnej. O tej samej godzinie przez Urząd Miasta i Gminy w Lipsku, w porozumieniu ze Starostą Lipskim, został uruchomiony dźwięk syren stanowiących scentralizowany system Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności na terenie Lipska.

INTENSYWNE OPADY ATMOSFERYCZNE

14.07.2014
W związku z silnymi opadami atmosferycznymi w okresie od 9-13.07.2014 r. strażacy z terenu powiatu lipskiego odnotowali łącznie 25 interwencji związanych z usuwaniem skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych. Działania ratownicze jakie realizowali strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej polegały głównie na wypompowywaniu wody z zalanych obiektów oraz usuwaniu konarów drzew utrudniających ruch kołowy pojazdów oraz zagrażających użytkownikom budynków mieszkalnych.

INTERWENCJA NA CMENTARZU

12.07.2014
W dniu 12.07.2014 r. o godz. 9.07 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wpłynęło zgłoszenie o przygnieceniu przez płytę grobowca człowieka. Powyższe zdarzenia miało miejsce na cmentarzu w Osówce. Po dotarciu na miejsce stwierdzono, że podczas prac ziemnych przy grobowcu doszło do przesunięcia się części płyty betonowej, która przygniotła nogę mężczyzny. Wobec tego, że istniało duże prawdopodobieństwo osunięcia się pozostałych elementów na poszkodowanego przy użyciu stempli przystąpiono do zabezpieczenia konstrukcji nagrobka. Następnie przy pomocy narzędzi hydraulicznych uniesiono płytę grobowca i ewakuowano poszkodowanego, którego przekazano przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego. W działaniach uczestniczyli strażacy z JRG w Lipsku, OSP z Sienna i Osówki. 

POMOC NA WIŚLE

12.07.2014
W dniu 12.07.2014 r. po godz. 6.05 strażacy z JRG w Lipsku i OSP w Solcu nad Wisłą brali udział w poszukiwaniach osoby, która nie miała możliwości dotarcia do brzegu rzeki Wisły i  znajdowała się na jednej z wysp. Po zwodowaniu łodzi w miejscowości Kłudzie i przepłynięciu ok. 800 m w górę rzeki odnaleziono poszkodowanego. Z jego relacji wynikało, że płynąc po rzece Wiśle łodzią chciał odetchnąć. W tym celu rozbił namiot i udał się na odpoczynek. Rano okazało się, że gwałtowny przybór wody odciął możliwości dotarcia do brzegu. Poszkodowanemu zapewniono komfort termiczny, a następnie przetransportowano na brzeg.     

ZDERZENIE W WYGODZIE

09.07.2014
Do zderzenia samochodu osobowego i ciągnika rolniczego doszło w dniu 09.07.2014 r. ok. godz. 8.20 w miejscowości Wygoda, gm. Sienno. W skutek wypadku dwie osoby odniosły obrażenia ciała i zostały przetransportowane do szpitala w Lipsku. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca objętego działaniem ratowniczym oraz odcięciu dopływu energii elektrycznej w obydwu pojazdach. W akcji uczestniczyło 4 pojazdy ratownicze oraz 21 strażaków z JRG w Lipsku, OSP w Maruszowie i OSP w Długowoli.  

BEZPIECZNE WAKACJE 2014

09.07.2014
W dniu 09.07.2014 r. strażacy KP PSP w Lipsku wraz z funkcjonariuszami KPP w Lipsku uczestniczyli we wspólnym pływaniu patrolowym rzeki Wisły, którego celem jest likwidacja niestrzeżonych kąpielisk. Powyższe realizowane jest w ramach programu "Bezpieczne Wakacje 2014". Patrolowano rzekę Wisłę na wysokości miejscowości: Solec nad Wisłą, Kolonia Nadwiślańska, Kępa Piotowińska, Marianów. Następnie udano się w dół rzeki w kierunku miejscowości Kłudzie, Boiska, Białobrzegi, Jarentowskie Pole, Chotcza Dolna i Gniazdków. Powyższe działania w okresie letnim realizowane są niejednokrotnie.

SZKOLENIE LPR

06.07.2014
W dniu 06.07.2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej oraz w Gminnym Miejscu Lądowania w Rzeczniowie odbyło się szkolenie dotyczące zabezpieczenia lądowisk dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Brali w nim udział strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu białobrzeskiego, garwolińskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego i zwoleńskiego. Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzili instruktorzy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Lublina oraz oficerowie z Ośrodka Szkolenia KW PSP w Warszawie. Celem szkolenia było przysposobienie procedur przyjmowania śmigłowców ratowniczych, zabezpieczenia lądowiska, prowadzenia korespondencji radiowej, zapoznanie się z budową Eurocoptera EC-135 oraz metodami ewakuacji załogi. Zdobytą wiedzę z zakresu sprowadzania helikoptera oraz zabezpieczenia i oświetlenia lądowiska strażacy mogli wykorzystać podczas kilku lądowań helikoptera na płycie boiska. Kolejne takie szkolenie odbędzie się w dniu 14.07.2014 r. Więcej informacji dotyczących zasad funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) znajdziesz tutaj.

ZAWODY GMINNE W SOLCU NAD WISŁĄ

06.07.2014
W dniu 06.07.2014 r. w Solcu nad Wisłą odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze. W rywalizacji wzięło udział 10  drużyn  (w tym: 2 MDP chłopców, 1 MDP dziewcząt). Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta 7 x 50 z przeszkodami.

Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze.
I miejsce OSP w Pawłowicach z wynikiem 108,52 pkt.
II miejsce OSP w Przedmieściu Bliższym z wynikiem 113,39 pkt.
III miejsce OSP w Słuszczynie z wynikiem 127,61 pkt.

IV miejsce OSP w Boiskach z wynikiem 131,68 pkt.
V miejsce OSP w Sadkowicach z wynikiem 132,33 pkt.
VI miejsce OSP w Zemborzynie z wynikiem 167,74 pkt.

OSP w Solcu nad Wisłą nie  ukończyło konkurencji - ćwiczenie bojowe.

Konkurencje rozegrane w ramach sportowej rywalizacji (ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami).

Grupa MDP – drużyny pożarnicze chłopców.
I miejsce MDP OSP w Solcu nad Wisłą z wynikiem 94,95 pkt.
II miejsce MDP OSP w Sadkowicach z wynikiem 127,92 pkt.

Grupa MDP – drużyny pożarnicze dziewcząt.
I miejsce MDP OSP w Sadkowicach z wynikiem 137,41 pkt.

Zdjęcia: Marcin Teske.

BEZPIECZNE WAKACJE

30.06.2014
„Skaczesz? - zastanów się czy warto!" to kampania edukacyjno - informacyjna zainicjowana przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewodę Mazowieckiego dotycząca bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Co rocznie w wyniku brawury, wypitej dużej ilości alkoholu oraz nieuwagę nad akwenami wodnymi dochodzi do wielu utonięć oraz wypadków, które kończą się trwałym kalectwem. Aby zapobiec takim zdarzeniom Komenda Miejska PSP w Radomiu przygotowała spot telewizyjny, który ma przemówić do wyobraźni osób wypoczywających nad wodą. Zapraszamy do jego obejrzenia naciśnij tutaj.

Pozostałe informacje w archiwum