2017

WITAMY NA STRONIE KP PSP W LIPSKU


ul. PARTYZANTÓW 3, 27-300 LIPSKO

tel. 48 3780-108, 48 3781-108

783-937-391

fax. 48 3780-661Telefony alarmowe w powiecie lipskim

lokalizacja numerów alarmowych

  998 - Komenda Powiatowa PSP w Lipsku /PCZK/ ul. Partyzantów 3, 27-300 Lipsko
 

112,997,999 - Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu ul.Traugutta 57,26-600 Radom

Aplikacja Mobilna  Alarm 112


REORGANIZACJA PRACY KOMENDY POWIATOWEJ PSP W LIPSKU

W związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku reorganizuje sposób realizacji obowiązków urzędowych. Reorganizacja polega na ograniczeniu kontaktu pracowników Komendy z interesantami.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się do Państwa, aby ograniczyć osobiste załatwianie spraw do niezbędnego minimum. Zachęcamy do korzystania z elektronicznych środków łączności i przekazywania dokumentów.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie sprawy zgłoszone drogą elektroniczną na adres lipsko@mazowsze.straz.pl będą załatwione zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

Ponadto, w godzinach pracy Komendy, pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów wyszczególnionych w zakładce „Kontakt".


Co musisz wiedzieć o Koronawirusie?

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus  znajdziesz aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.


Całodobowa infolinia NFZ

Została  uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.


Pewne źródło informacji

Powielanie plotek oraz niesprawdzonych informacji może wyłącznie zaszkodzić naszym wspólnym wysiłkom w walce z koronawirusem.

Jedynymi kanałami, które stanowią oficjalne źródło informacji o decyzjach instytucji państwowych,

są strony z domeny .gov.pl, a w szczególności:

·         Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - https://www.premier.gov.pl/

·         Ministerstwo Zdrowia - https://www.gov.pl/web/zdrowie

·         Główny Inspektorat Sanitarny - https://gis.gov.pl/

POŻAR SADZY

23.03.2020
W dniu 23 marca br. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku przyjęło zgłoszenie o pożarze sadzy w kominie budynku mieszkalnego na Rynku w Lipsku. Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że palą się sadze w kominie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Brak osób poszkodowanych. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyga szeniu pieca CO, zbijaniu sadzy w kominie z drabiny mechanicznej przy pomocy wyciora kominiarskiego oraz wygarnięciu sadzy z wyczystki przy piecu. Po zakończeniu działań pomieszczenia zostały przewietrzone oraz wykonano pomiar kontrolny tlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych oraz kotłowni. W działaniach uczestniczyły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. 

Komenda Powiatowa PSP w Lipsku  informuje o konieczności  usuwania zanieczyszczeń z przewodów  dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania. Przypominamy, że zanieczyszczenia z przewodów od palenisk opalanych paliwem stałym należy usuwać co najmniej 4 razy w roku, a od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej 2 razy w roku.

Pożar sadzy w kominie może doprowadzić do pęknięcia i przedostania się dymu do pomieszczeń, w konsekwencji zatrucia dymem co równe jest z zagrożeniem dla zdrowia i życia. Oczywiście występują straty materialne, takie jak pęknięcia ścian, zniszczenie ścian na skutek oddziaływania dymu (okopcenie) itp.

Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan


DZIEŃ KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet składamy Wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia spełnienia marzeń, miłości oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym,
a także dużo uśmiechu nie tylko w tym szczególnym dniu.

Życzy w imieniu strażaków PSP i OSP oraz weteranów służby pożarniczej powiatu lipskiego bryg. T. Krzyczkowski


AKCJA KRWIODAWSTWA - ODWOŁANA

03.03.2020
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wspólnie Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, organizuje akcję krwiodawstwa, która przeprowadzona zostanie w dniu 15 marca 2020 roku w godzinach 9:30-14:00 w budynku straży pożarnej.
Serdecznie zapraszamy.


W związku z intensyfikacją działań związanych z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 akcja krwiodawstwa nie zostanie przeprowadzona w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku w podanym powyżej terminie.

Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan

BIEG "WILCZYM TROPEM"

01.03.2020
Na terenie miasta Lipska w dniu 1 marca 2020 roku odbył się bieg „Wilczym tropem”, mający na celu uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych. W sportowej rywalizacji wzięło udział ok 150 biegaczy. Każdy z nich otrzymał pamiątkowy medal, a najszybszy był sekc. Karol Zięba- reprezentant PSP w Lipsku któremu serdecznie gratulujemy! Ponadto w biegu uczestniczyli strażacy z KP PSP w Lipsku oraz strażacy ochotnicy z powiatu lipskiego.  Następnie na cmentarzu parafialnym w Lipsku strażacy  zaciągnęli wartę honorową a delegacja strażacka złożyła kwiaty i zapaliła znicze na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego, przy Krzyżu Katyńskim.

PRZESŁANIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dla organizatorów i uczestników Biegów Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w 2020 roku

Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan

WALNE ZEBRANIA W POWIECIE LIPSKIM

29.02.2020
Trwają walne zebrania sprawozdawcze OSP w powiecie lipskim. Szczególnie uroczyste odbyło się zebranie OSP Ciepielów będącej w KSRG w dniu 29 lutego (sobota) na sali konferencyjnej UG w Ciepielowie na którym strażacy podsumowali nie tylko rok 2019 strażackiej działalności ale również obchody 100-lecia niepodległości i uczczenia pamięci wicemarszałka II RP Wacława Ezechiela Długosza pochodzącego z Gardzienic i jednego z założycieli ciepielowskiej straży. Dzięki wnukowi marszałka prezesowi Wojciechowi Długoszowi wyróżniający się strażacy otrzymali albumy książkowe  pt. "Z Gardzienic  na Wiejską" aut.. P. Tusinskiego  oraz odznaki 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którego jednej z komisji przewodniczył Wojciech Długosz. Wyróżnienia wręczali dr Zbigniew Ostrach radny i urzędujący członek zarządu  pow. lipskiego i bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku i przewodniczący sadu honorowego oddz. woj. ZOSP RP w W-wie. Wśród wyróżnionych druhów byli: Józef Sykut Komendant Oddziału Gminnego Związku OSP, Andrzej Szczodry - prezes OSP, Robert Mordak - naczelnik, Tomasz Rusin - zasłużony druh, Jacek Miler - skarbnik i st. asp. dh Piotr Heda d-ca zastepu JRG w Lipsku członek komisji Rew. OSP w Ciepielowie .

PODSUMOWANIE KURSU STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW Z POWIATU LIPSKIEGO

23.02.2020
W dniu 23.02.2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbył się uroczysty apel w którym podsumowano Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane w okresie od 10 lutego 2020 roku do 23 lutego 2020 roku. Kurs podstawowy został zorganizowany przez KP PSP w Lipsku na podstawie programu szkoleniowego  KG PSP z 2015 roku łącznie 126 godzin. Szkolenie obejmowało zakres z  wszystkich rodzajów ratownictwa, służby wewnętrznej - musztry oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Ma na celu zapoznanie oraz wyćwiczenie sprawiania sprzętu  jak również przygotowanie strażaka do wykonywania tych czynności w realnych warunkach pracy. Na wstępie zostały omówione sprawy organizacyjne oraz przedstawiono organizacje odpowiadające za ochronę przeciwpożarową. Podczas kursu odbyły się  ćwiczenia praktyczne z taktyki działań ratowniczych, taktyki działań gaśniczych i ratownictwa wodnego przeprowadzone na zalewie w Lipsku. Głównym tematem zajęć było omówienie czynności, które strażacy muszą podjąć podczas prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych. Następnie zorganizowano zajęcia praktyczne z obsługi i użytkowania pilarek do drzewa i betonu. W dniu 19.02.2020 r. został zorganizowany wyjazd  szkoleniowy do 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostki a w szczególności Wojskowej Straży Pożarnej oraz specyfiką zagrożeń i działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku awarii lub katastrofy statku powietrznego. Na zakończenie szkolenia przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Lipsku przeprowadził zajęcia teoretyczne i praktyczne z kierowania ruchem drogowym.

W egzaminie sprawdzającym Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP przeprowadzonym w dniu 23.02.2020 r. uczestniczyli strażacy spełniający wymogi kwalifikacyjne, którzy następnie zdali pozytywnie egzamin wstępny oraz przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Z ocenami pozytywnymi szkolenie ukończyło łącznie 24 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu lipskiego

Podsumowujący apel rozpoczęło się od złożenia meldunku przez bryg. Jarosława Bajora Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku bryg. Tomaszowi Krzyczkowskiemu Komendantowi Powiatowemu PSP w Lipsku. W uroczystości uczestniczył sztandar ZOP ZOSP RP w Lipsku. przed, którym absolwenci kursu złożyli ślubowanie. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście:, mł. insp. Robert Galas Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku, Józef Sosnowski Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego, dh Janusz Witczak Wójt Gminy Chotcza i prezes ZOP ZOSP RP, dh Jakub Jóźwik Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku oraz Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Solcu nad Wisłą, Waldemar Kominek Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku, Jan Cyran Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Komendant Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Lipsku, Witold Skrzypczyk Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzeczniowie, Zbigniew Rutkowski Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chotczy, Julian Siwek Komisja ds. Ceremoniału Pożarniczego i Sztandaru Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

WYJAZD SZKOLENIOWY DO DĘBLINA

19.02.2020

W dniu 19.02.2020r. strażacy PSP i OSP oraz strzelcy powiatu lipskiego uczcili ustanowione nowe święto „Dzień Nauki Polskiej” wyjazdem szkoleniowym do 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego im. mjr. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego usytułowanej w kompleksie lotniskowo - koszarowym w Dęblinie. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostki a w szczególności Wojskowej Straży Pożarnej oraz specyfiką zagrożeń i działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku awarii lub katastrofy statku powietrznego.

Pierwszym punktem wizyty było omówienie przez st. chor. sztab. Zygmunta Pawłowskiego Komendanta Wojskowej Straży Pożarnej w Dęblinie specyfiki pracy strażaka Wojskowej Straży Pożarnej oraz objaśnienie jej głównych zadań, do których należy m.in. kontrolowanie stanu bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach wojskowych, prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych na terenach i obiektach wojskowych, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, profilaktyka przeciwpożarowa oraz współpraca i współdziałanie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Następnie kursanci udali się na zwiedzanie strażnicy oraz sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. Kolejnym punktem był pokaz ratownictwa w zakresie gaszenia symulowanego pożaru statku powietrznego, zabezpieczenia oraz dotarcia do osób poszkodowanych i ewakuacja ich na zewnątrz samolotu, a także udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dalsza część wizyty przebiegła na zapoznaniu się z obiektami kontroli lotów oraz wydziału szkoleniowego, gdzie można było zobaczyć m.in.  symulatory lotu F-16, PZL-130 ORLIK oraz TS-11 ISKRA.

Spotkanie w bazie skończyło się zwiedzaniem Muzeum Sił Powietrznych, gdzie uczestnicy szkolenia zapoznali się z historią lotnictwa oraz zobaczyli zabytki kultury narodowej związane z dziejami oręża polskiego sił powietrznych, wśród których jest sztandar Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie     z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej i świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, ze słowami BÓG, HONOR, OJCZYZNA oraz MIŁOŚĆ ŻĄDA OFIARY. Na zakończenie Strażacy i Strzelcy przy Pomniku Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze, oraz zrobili pamiątkowe zdjęcie z Dowódca 41. BLS, Szefem Sztabu i Komendantem Wojskowej Straży Pożarnej.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku serdecznie dziękuje Panom płk pil. Arturowi Borkowskiemu Dowódcy 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, płk Grzegorzowi Skorkowi Szefowi Sztabu oraz st. chor. sztab. Zygmuntowi Pawłowskiemu Komendantowi Wojskowej Straży Pożarnej za możliwość uczestnictwa w szkoleniu, zwiedzenia bazy i niezapomnianą przygodę jaką przeżyli uczestnicy.
ĆWICZENIA NAD ZALEWEM W LIPSKU

18.02.2020
W dniu 18.02.2020 roku odbyło się szkolenie oraz ćwiczenia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i  ratownictwa wodnego na zalewie w Lipsku. Głównym tematem było omówienie czynności, które strażacy muszą podjąć podczas prowadzenia działań w czasie powodzi jak i również prowadzenia działań ratowniczych oraz postępowanie z osobą podtopioną. W tym dniu gościliśmy przedstawiciela, który przeprowadził szkolenie z funkcjonalności i użytkowania wielozadaniowej łodzi aluminiowej UNIBOOT Oberwinter 430, która jest na wyposażeniu KP PSP w Lipsku. Po szkoleniu teoretycznym, strażacy przeszli do ćwiczeń praktycznych. Ćwiczenia praktyczne polegały na podjęciu osoby topiącej się za pomocą sań lodowych, łodzi ratowniczej oraz innych sposobów, które wykorzystywane są podczas działań ratowniczych na akwenach wodnych. W ćwiczeniach i szkoleniu udział brały strażacy z KP PSP w Lipsku, zastępy z JRG PSP w Lipsku, zastęp OSP Solec nad Wisłą, kursanci kursu podstawowego z powiatu lipskiego, łącznie 41 osoby, 3 łodzie ratownicze typu: Łódź śrubowa płaskodenna hybrydowa - 5 aluminiowa, łódź śrubowa – 10 ewakuacyjno – ratownicza, łódź śrubowa płaskodenna- 2, oraz sprzęt przeciwpowodziowy i ratownictwa wodnego, będący na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej PSP i OSP.
 
 

WYPADEK SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

18.02.2020
W dniu18 lutego 2020 roku ok godz. 18:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku przyjęło zgłoszenie o zderzeniu samochodu ciężarowego z budynkiem "Kuźni" w miejscowości Wólka Tarłowska, gm. Tarłów, pow. Opatowski. Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie obszarów chronionych oraz zasad wzajemnej współpracy przy usuwaniu zagrożeń na miejsce zdarzenia skierowane zostały pojazdy ratownicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.  Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono zderzenie samochodu ciężarowego z nieużytkowanym budynkiem kużni. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji poszkodowanego ze strefy zagrożenia oraz przekazaniu mężczyzny Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W akcji gaśniczej udział brały zastępy z JRG w Lipsku i Opatowa.
Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan
Zdjęcia: Strażacy z JRG w Lipsku

WYPADEK DROGOWY Z UDZIAŁEM DZIKIEJ ZWIERZYNY

17.02.2020
17 lutego 2020r. o godzinie 6:12 odnotowano zdarzenie w miejscowości Dziurków gm. Solec nad Wisłą  przy drodze wojewódzkiej 747. Samochód osobowy uderzył w przebiegające przez jezdnie  sarny. Działania straży pożarnej polegały na: zabezpieczeniu miejsce zdarzenia, sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych oraz odłączeniu akumulatora samochodowego. W wyniku zdarzenia kierowca nie odniósł żadnych obrażeń. Zwierzęta w które uderzył pojazd leżały martwe na poboczu. W działaniach brały udział zastępy z JRG w Lipsku.

Każdego roku odnotowywane są kolizje drogowe z udziałem dzikich zwierząt w związku z tym Komenda Powiatowa PSP w Lipsku apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy drogami prowadzącymi przez las i w pobliżu lasu.

Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan
Zdjęcia: Strażacy z JRG w Lipsku

APLIKACJA MOBILNA  Alarm 112

13.02.2020
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące. Czytaj więcej naciśnij tutaj


Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan

ZDERZENIE SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

06.02.2020
W dniu 6 lutego 2020 roku ok godz. 15:00  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku przyjęło zgłoszenie o zderzeniu samochodów ciężarowych z osobą uwięzioną w samochodzie w miejscowości Kozłówek gm. Tarłów, pow. Opatowski. Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie obszarów chronionych oraz zasad wzajemnej współpracy przy usuwaniu zagrożeń na miejsce zdarzenia skierowane zostały pojazdy ratownicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.  Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono zderzenie samochodów ciężarowych z dwiema osobami uwięzionymi w pojazdach. Działania zastępów straży pożarnej polegały między innymi na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do osób poszkodowanych przy pomocy sprzętu hydraulicznego, ewakuacji poszkodowanych ze strefy zagrożenia oraz przekazaniu mężczyzn Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W akcji gaśniczej udział brały zastępy z JRG w Lipsku i Opatowa.
Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan
Zdjęcia: Strażacy z JRG w Lipsku

ĆWICZENIA W STRAŻNICY OSP ORAZ BIBLIOTECE GMINNEJ

04.02.2020
W dniu 3 lutego 2020r. o godzinie 9:00 odbyły się ćwiczenia zgrywające na obiekcie Strażnicy OSP w Siennie. W ćwiczeniach brały udział dwa zastępy z JRG Lipsko oraz po jednym zastępie z OSP Sienno i Kochanówka będących w KSRG. Na miejscu ćwiczeń był Wójt Gminny Sienno Pan Mariusz Strąk,  Dyrektor Biblioteki Gminnej  Pani Wioletta Polak oraz  Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Pani Wiesława Kozik.

ŚMIERTELNE POTRĄCENIE

04.02.2020
4 lutego 2020 roku ok. godz. 19:06 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęło zgłoszenie o potrąceniu  pieszego w miejscowości Olechów Stary, gm. Sienno. Po przybyciu straży pożarnej na miejsce okazało się, że potrącony został mężczyzna ok. 70 lat, przez samochód osobowy marki Audi A4. Zespół Ratownictwa Medycznego przybył na miejsce zdarzenia pierwszy i stwierdził zgon mężczyzny. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu działań oraz uprzątnięciu pozostałości powypadkowych. W akcji ratowniczej udział brały zastępy z JRG w Lipsku.
Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan

BEZPIECZNE FERIE 2020

31.01.2020
Od 10 lutego 2020 roku w województwie mazowieckim rozpoczyna się zimowa przerwa szkolna. Jest to drugi zaraz po wakacjach okres kiedy dzieci i młodzież mogą odpocząć od codziennych obowiązków szkolnych. Jednak w czasie wzmożonego wypoczynku wzrasta ryzyko nieszczęśliwych wypadków. Zimowa aura, utrzymująca się niska temperatura i możliwe opady śniegu zachęcają wszystkich do aktywnego wypoczynku, który nie zawsze jest bezpieczny.

Dlatego należy pamiętać o kilku podstawowych "przykazaniach": baw się tylko w miejscach przeznaczonych do tego celu, nie zjeżdżaj na sankach na ulice, gdzie poruszają się samochody, nie doczepiaj sanek do samochodu, nie ślizgaj się na zamarzniętym stawie lub rzece, osoba pod którą załamał się lód, najczęściej nie jest w stanie sama wyjść na powierzchnię, a kilka minut spędzonych w lodowatej wodzie prowadzi do wyziębienia organizmu, utraty sił, a w konsekwencji do utonięcia.


Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz podczas ferii zimowych w 2019 roku straż pożarna prowadzi akcję „Bezpieczne lodowiska 2020” związaną z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na zamarzniętych akwenach. Akcja „Bezpieczne lodowiska 2020” ma na celu pomoc w organizacji bezpiecznych lodowisk w tym m.in. wylewanie wody na uprzednio przygotowane ślizgawki min. na terenie boisk szkolnych, parków, osiedli itp. Strażacy udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły ub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypaniu band z piasku lub śniegu ewentualnie ustawieniu barierek. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator ślizgawki.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz zasad alarmowania służb ratowniczych można znaleźć naciskając tutaj,
dodatkowo do pobrania poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Bezpieczny wypoczynek zimą


Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan

BEZPIECZNE FERIE 2020

31.01.2020
31 stycznia 2020 roku funkcjonariusz z Komendy Powiatowej PSP w Lipsku odwiedził Szkołę Podstawową w Lipsku. Pogadankę przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych, klasy I-III oraz IV - VI, łącznie w spotkaniu udział wzięło 318 uczniów oraz ok 15 osób z grona pedagogicznego. Podczas spotkania z dziećmi i młodzieżą w ramach akcji „BEZPIECZNE FERIE 2020”,  przypomniano zasady bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu w okresie zimy i ferii zimowych, omówiono zagadnienia związane z bezpiecznym korzystaniem z lodowisk,  sposoby zachowania się w przypadku załamania się lodu pod osobami oraz sposoby alarmowania służb ratowniczych w przypadku powstania zagrożenia. Omówiono i przedstawiono filmiki edukacyjne związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Zgodnie z kampanią pt. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przedstawiono zagrożenia jakie niosą za sobą dym i czad.
Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan
Zdęcia: Szkoła Podstawowa w Lipsku

POŻAR BUDYNKU MIESZKALNEGONA NA TERENIE CHRONIONYM

31.01.2020
W dniu 31 stycznia 2020 roku ok godz. 17:00  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku przyjęło zgłoszenie o pożarze mieszkania z osobą zagrożoną w środku mieszkania w miejscowości Wólka Lipowa gm. Tarłów, pow. Opatowski. Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie obszarów chronionych oraz zasad wzajemnej współpracy przy usuwaniu zagrożeń na miejsce zdarzenia skierowane zostały pojazdy ratownicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.  Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem objęty był pokój w mieszkaniu parterowym. Stwierdzono brak osób poszkodowanych. W celu likwidacji zdarzenia podano jeden prądy wody w natarciu na palący się budynek. W akcji gaśniczej udział brały zastępy z JRG w Lipsku i Opatowa.
Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan

TURNIEJ W PIŁKĘ SIATKOWĄ

31.01.2020
31 stycznia 2020 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Przysusze rozegrano eliminacje strefowe do „XVIII Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Piłce Siatkowej”. W rozgrywkach udział wzięło 6 drużyn reprezentujących komendy PSP z terenu województwa mazowieckiego. Zawody rozegrano zgodnie z Regulaminem XVIII Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Piłce Siatkowej systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów.
Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan

WIZYTA UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH

29.01.2020
W dniu 29 stycznia 2020 roku uczniowie klas mundurowych Zespołu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą odwiedzili Komendę i  Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą  Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. W ramach wizyty strażacy zaprezentowali oraz omówili uczniom Stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku, stanowisko do spraw kontrolno –rozpoznawczych oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą. Poznali codzienny rozkład służby strażaków oraz przybliżony został specjalistyczny sprzęt strażacki.

Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan

SAMOCHÓD W RZECE

29.01.2020
W dniu 28 stycznia 2020 roku ok godz. 11:20 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku przyjęło zgłoszenie ze Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku o zatopieniu pojazdu osobowego w rzece Wisła na terenie gminy Chotcza. Działania ratownicze przeprowadzili w dniach 28-29 stycznia br. zastępy z JRG w Lipsku, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego w Warszawie oraz OSP z Chotczy gdzie po rozpoznaniu stwierdzono że na ostrodze regulacyjnej rzeki Wisły na głębokości ok 4 m znajduje się samochód osobowy, brak było osób poszkodowanych.
Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan
Zdjęcia: Strażacy z JRG w Lipsku

POŻAR BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA TERENIE CHRONIONYM

29.01.2020
W dniu 29 stycznia 2020 roku ok godz. 1:55  Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku przyjęło zgłoszenie o pożarze stodoły w miejscowości Wólka Lipowa gm. Tarłów, pow. Opatowski. Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie obszarów chronionych oraz zasad wzajemnej współpracy przy usuwaniu zagrożeń na miejsce zdarzenia skierowane zostały pojazdy ratownicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.  Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem objęty jest cały budynek magazynowy (stodoła) i zagrożone zapaleniem są sąsiednie budynki gospodarcze. Stwierdzono brak osób poszkodowanych. W celu likwidacji zdarzenia podano dwa prądy wody w natarciu na palący się budynek oraz jeden w obronie na znajdujący się w pobliżu obiekt gospodarczy. Następnie przystąpiono do dogaszania tlących się elementów budynku i prac rozbiórkowych konstrukcji obiektu. W akcji gaśniczej udział brały zastępy z JRG w Lipsku i Opatowa oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z  Tarłowa i Brzozowej.
Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan

ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA

27.01.2020
27 stycznia br. w godzinach porannych do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęło zgłoszenie o podtruciu tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło w budynku mieszkalnym w miejscowości Lipsko przy ulicy Słonecznej.  Przybyły na miejsce zdarzenia zastęp straży pożarnej natychmiast udzielił kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu (mężczyzna ok 27 lat). Poszkodowany został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego i przewieziony do szpitala w Lipsku. Następnie strażacy wykonali pomiary na obecność tlenku węgla, zamknęli dopływ gazu do urządzeń grzewczych oraz przewietrzyli mieszkanie.

Dlaczego czad jest niebezpieczny?

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in. drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę.

Należy zachować ostrożność podczas sezonu zimowego trzeba uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystamy z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej), nie powinniśmy zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych, a przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby oraz dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia.


Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan

SZKOLENIOWE WARSZTATY OPERACYJNE SUBREGIONU RADOMSKIEGO W KP PSP W LIPSKU

24.01.2020
W dniu 24 stycznia 2020 roku na terenie Komendy Powiatowej PSP w Lipsku odbyły się warsztaty szkoleniowe dla strażaków PSP oraz pracowników pionu służby operacyjnej z zakresu nowego sprzętu specjalistycznego, postępowania z pojazdami hybrydowymi i ogniwami fotowoltaicznymi oraz działań operacyjnych dla kadry dowódczej Komend Powiatowych i Miejskich PSP z subregionu radomskiego tj. z Lipska, Białobrzeg, Grójca, Przysuchy, Kozienic, Radomia, Szydłowca i Zwolenia oraz wydziału operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Organizatorem warsztatów była Komenda Powiatowa PSP w Lipsku.

Szkolenie rozpoczął przywitaniem wszystkich obecnych Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski, następnie szkolenie poprowadził zastępca Komendanta Powiatowego w Lipsku bryg.  Jarosław Bajor, który przedstawił szczegółowy program.

Celem warsztatów była wymiana i aktualizacja wiedzy na temat działań ratowniczo - gaśniczych pojazdów hybrydowych oraz działań przy pożarach instalacji fotowoltaicznych, a także zapoznanie z aktualizacjami w zakresie wyposażenia w sprzęt ochrony osobistej strażaków oraz sprzętu specjalistycznego używanego w ratownictwie. Zajęcia składały się z dwóch części, teoretycznej, która odbyła się w sali dydaktyczno-szkoleniowej komendy oraz praktycznej przeprowadzonej na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku, gdzie demonstrowano możliwości wyłączenia baterii akumulatorów w pojazdach hybrydowych, nowoczesny specjalistyczny sprzęt oświetleniowy, akumulatorowe wentylatory oddymiające oraz innowacyjne prądownice i lance mgłowe na wysokie ciśnienie. W warsztatach wzięło udział 65 uczestników.

Komenda Powiatowa PSP w Lipsku w imieniu wszystkich uczestników szkolenia i własnym składa gorące i serdeczne podziękowania dla firm HORPOL, PROCOM, Mist-Tech Sp. z o.o., TOYOTA Romanowski Radom, Fronius Polska Sp. z o.o za tak obszerne i bogate przedstawienie tematów prezentacji, jednocześnie dziękujemy Staroście lipskiemu oraz oddziałowi PTTK za przekazane materiały promocyjne dotyczące powiatu lipskiego oraz Krzemiennego Kręgu.

Opracowanie, zdjęcia: mł asp. Przemysław Iwan

DACHOWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO

24.01.2020
W dniu 24.01.2020 roku o godzinie 12:06 Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku otrzymał informację o dachowaniu samochodu osobowego w Siennie, ul. Radomska. Po dotarciu na miejsce zdarzenia ustalono, że samochód osobowy uderzył a słup energetyczny, następnie w budynek mieszkalny po czym dachował. Pojazdem podróżował wyłącznie kierowca, który opuścił samochód przed przybyciem służb ratowniczych. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca wypadku, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz kierowaniu ruchem drogowym. Po zakończeniu czynności przez Policję uprzątnięto resztki pokolizyjne i przywrócono ruch drogowy. W działaniach ratowniczych brał udział zastępy z KP PSP JRG w Lipsku oraz OSP Sienno.
Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan
Zdjęcia: Strażacy z JRG w Lipsku

BEZPIECZNE FERIE 2020

22.01.2020
22 stycznia 2020 roku funkcjonariusz z Komendy Powiatowej PSP w Lipsku odwiedził Szkołę Podstawową w Krępie Kościelnej. Podczas spotkania z dziećmi i młodzieżą w ramach akcji „BEZPIECZNE FERIE 2020”,  przypomniano zasady bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu w okresie zimy i ferii zimowych, omówiono zagadnienia związane z bezpiecznym korzystaniem z lodowisk,  sposoby zachowania się w przypadku załamania się lodu pod osobami oraz sposoby alarmowania służb ratowniczych w przypadku powstania zagrożenia. Omówiono i przedstawiono filmiki edukacyjne związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Zgodnie z kampanią pt. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przedstawiono zagrożenia jakie niosą za sobą dym i czad.
Opracowanie: mł asp. Przemysław Iwan

TERMINARZ TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ - etap gminny

20.01.2020III EDYCJA NAGRODY "ANIMUS FORTIS"

17.01.2020

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. W kategorii indywidualnej („Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze); w kategorii instytucjonalnej – przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i instytucje, w formie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Kapituła złożona z 13 członków przyzna statuetkę, będącą miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail: mzlotkowska@wim.mil.pl

Regulamin konkursu

www.wim.mil.pl/images/Jrybak/20171105Sanitariusz/Sanitariusz_zarzdzenie_nagroda_Animus_Fortis29032017.pdf

Wniosek o nagrodę indywidualną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_indywidualna.pdf

Wniosek o nagrodę instytucjonalną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_instytucjonalna.pdf

Opracowanie: Wydział Prezydialny, Gabinet Komendanta Głównego