WITAMY NA STRONIE KP PSP W LIPSKU

ul. PARTYZANTÓW 3, 27-300 LIPSKO


tel. 48 3780-108, 48 3781-108

783-937-391


fax. 48 3780-661


WYRÓŻNIENIE

22.10.2014
W dniu 22.10.2014 r. podczas Sesji Rady Powiatu w Lipsku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski został odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Policji”. Medal wręczyli Komendant Powiatowy Policji w Lipsku insp. Janusz Koziarski oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku mł. insp. Jarosław Binięda.


Medal za Zasługi dla Policji - to odznaczenie, nadawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Głównego Policji. Medal został ustanowiony jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Wyróżnienie zgodnie z ustawą może być nadane osobie, która m.in. inicjuje lub organizuje działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi, a także osobom, które swoim postępowaniem, nienaganną pracą lub służbą podnoszą sprawność działań Policji.

SZKOLENIE DLA POCZTÓW SZTANDAROWYCH

19.10.2014
W dniu 19.10.2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się szkolenie dla pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lipskiego. W pierwszej części szkolenia, teoretycznej  za pomocą materiałów multimedialnych zapoznano druhów z  podstawami ceremoniału pożarniczego. Druga część praktyczna została przeprowadzona na placu wewnętrznym tutejszej komendy. Druhowie pod okiem strażaków z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku ćwiczyli praktyczne aspekty musztry strażackiej i właściwych zachowań podczas uroczystości, w których udział biorą poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na zakończenie szkolenia Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku druhem Januszem Witczakiem wręczyli uczestnikom zaświadczenia o  ukończeniu szkolenia.
Szkolenie ukończyło 95 uczestników z 25 jednostek Ochotniczy Straży Pożarnych z: Chotczy, Tymienicy, Białobrzeg, Kijanki, Ciepielowa, Antoniowa, Bielan, Łazisk, Maruszowa, Długowoli, Lipska, Woli Soleckiej, Pawliczki, Grabowca, Rybiczyzny,  Rzechowa, Wólki Modrzejowej, Kochanówki, Janowa, Jawora Soleckiego, Jaworskiej Woli, Kadłubka, Osówki, Tarnówki, Pawłowic.

ZDERZENIE W SIENNIE

17.10.2014
Do zderzenia dwóch samochodów, osobowego i ciężarowego doszło w dniu 17.10.2014 r. w godzinach porannych w miejscowości  Sienno. Zadaniem przybyłych na miejsce strażaków było zabezpieczenie miejsca działań, udzielenie pomocy medycznej osobie podróżującej pojazdem osobowym, odcięcie dopływu prądu w uszkodzonym samochodzie osobowym, kierowanie ruchem drogowym. W działaniach uczestniczyły trzy zastępy oraz 14 ratowników z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie.

ĆWICZENIA W DOMANIOWIE

17.10.2014
dniu 17.10.2014 r. na terenie zbiornika wodnego w Domaniowie odbyły się ćwiczenia manewrowe wybranych pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej. Ćwiczenia były zorganizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. W manewrach udział wzięła m. in. kompania powodziowa „LIPSKO” dowodzona przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku mł. bryg. Jarosława Bajora. Kompania „LIPSKO” ćwiczyła budowę wałów przeciwpowodziowych na obszarach zagrożonych powodzią oraz dokonywała ewakuacji ludzi, w tym osób poszkodowanych drogą wodną do najbliższego punktu medycznego.

DZIECI W STRAŻY

14.10.2014
W dniu 14.10.2014 r.  lipskich strażaków odwiedziły dzieci z Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku. W ramach wizyty dzieci uczestniczyły w pogadance prewencyjnej oraz prezentacji sprzętu pożarniczego. Na koniec odwiedzin dzieciom wręczono słodkie upominki. Natomiast strażacy otrzymali okolicznościowe życzenia.

POŻAR W SIENNIE

14.10.2014
Cztery pojazdy ratowniczo - gaśnicze i 19 ratowników brało udział w gaszeniu pożaru budynku gospodarczego (stodoły) zlokalizowanego przy ul. Radomskiej w Siennie. Zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wpłynęło w dniu 14.10.2014 r. o godz. 1.02. Zadaniem przybyłych na miejsce strażaków było ugaszenie palącego się budynku oraz niedopuszczenie do przedostania się ognia na obiekty sąsiednie tj. przybudówkę przy stodole, garażu oraz budynku zlokalizowanego na sąsiedniej działce. W wyniku pożaru spaleniu uległ drewniany budynek stodoły wraz z wyposażeniem tj.: słoma, nasiona roślin, drewno opałowe. W działaniach uczestniczyły strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie i Kochanówki. Czas  interwencji  wyniósł  4 h 20 min.

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

12.10.2014
W dniach 04 - 12.10.2014 r. w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się „Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP”. Podczas szkolenia strażacy zapoznawali się z obsługą sprzętu ratowniczego oraz taktyką prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zdarzeń związanych z ratownictwem drogowym. Po wysłuchaniu wykładów, obejrzeniu filmów szkoleniowych i prezentacji, druhowie mieli okazję sprawdzić sprzęt na ćwiczeniach. Szkolenie praktyczne tym razem zostało przeprowadzone w auto złomie w miejscowości Koszary gm. Iłża. Podsumowaniem kursu był egzamin podczas, którego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną. W zakresie teorii strażacy rozwiązywali sprawdzian testowy, natomiast egzamin praktyczny polegał na sprawdzeniu umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem ratownictwa technicznego oraz znajomością zasad postępowania podczas prowadzenia działań głównie związanych z wypadkami i katastrofami w komunikacji. Z ocenami pozytywnymi szkolenia ukończyło 23 strażaków.
Organizatorzy szkolenia dziękują Firmie Auto - Złom Koszary Tadeusz Kasperek oraz Firmie Jarmex Jarosław Zardzewiały za udostępnienie wraków pojazdów w celu przeprowadzenia szkolenia i egzaminu praktycznego.

JUBILEUSZ SZPITALA W LIPSKU I POWIATU LIPSKIEGO

10.10.2014
W dniu 10.10.2014 r. strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku na czele z Komendatem Powiatowym bryg. Tomaszem Krzyczkowskim uczestniczyli w Jubileuszu 30 - lecia Szpitala Powiatowego w Lipsku oraz 15 - lecia Powiatu Lipskiego.

POTRĄCENIE ROWERZYSTY

10.10.2014
Do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy Kia Sorento doszło w dniu 10.10.2014 r. w miejscowości Pasztowa Wola Kolonia, gm. Rzeczniów. Zgłoszenie o wypadku zostało przekazane do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o godz. 19.13. Poszkodowany rowerzysta z miejsca wypadku do szpitala został zabrany przez przybyły zespół ratownictwa medycznego. Działania zastępów straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pozarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawliczce polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu zasilana w pojeździe oraz oświetleniu terenu działań podczas czynności realizowanych przez funkcjonariuszy Policji. 

POTRĄCENIE PIESZEGO

05.10.2014
Pomoc zespołowi ratownictwa medycznego podczas czynności zmierzających do przywrócenia akcji serca i oddechu u poszkodowanego, oświetlenie miejsca zdarzenia, kierowanie ruchem drogowym to działania jakie realizowali strażacy podczas wypadku do jakiego doszło w dniu 05.10.2014 r. w miejscowości Rzechów, gm. Rzeczniów. Informacja o potrąceniu pieszego przez samochód osobowych wpłynęła do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o godz. 21.27. W działaniach uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Rzeczniowa i Rzechowa. Łącznie 5 pojazdów ratowniczych oraz 18 ratowników. 

WYSTAWA "ARMIA KRAJOWA 1939 - 1940"

03.10.2014
W dniu.03.10.2014 r. na zaproszenie Biblioteki Pedagogicznej w Lipsku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski wraz z delegacją Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku uczestniczył w otwarciu wernisażu pn. „Armia Krajowa 1939 - 1945". Wystawa została udostępniona przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ekspozycję poszerzono o działalność Armii Krajowej na terenie Ziemi Lipskiej. Wśród wielu żołnierzy Armii Krajowej działających w strukturach Podziemnego Państwa Podziemnego byli również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku oraz obecnego powiatu lipskiego. Przypominamy sylwetki kilku z nich.

ZDERZENIE NA SKRZYŻOWANIU

03.10.2014
Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w dniu 03.10.2014 r. ok. godz. 14.25 w miejscowości Jawor Solecki, gm. Sienno. W celu wydobycia jednej osoby poszkodowanej straży musieli użyć hydraulicznego sprzętu ratowniczego. Następnie osoba poszkodowana, przytomna z ogólnymi potłuczeniami została przekazana przybyłemu na miejsce zdarzenia zespołowi ratownictwa medycznego. W działaniach uczestniczyły pojazdy ratownicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze Soleckim - łącznie trzy samochody i 11 ratowników.

KOLIZJA W CIEPIELOWIE

02.10.2014
W dniu 02.10.2014 r. w miejscowości Ciepielów Podłącze po godz. 16.30 doszło do zderzenia samochodu osobowego z dostawczym. Osoby podróżujące pojazdami opuścili je o własnych siłach nie doznając widocznych obrażeń. Jedna z osób podróżujących samochodem tj. 9 letni chłopiec, któremu strażacy udzielali wsparcia psychicznego  został zabrany przez przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego do szpitala na obserwację. W działaniach uczestniczył samochód ratownictwa technicznego z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.  

PODWÓJNY JUBILEUSZ

01.10.2014
W dniu 01.10.2014 r. lipscy strażacy obchodzili podwójny jubileusz. Były to 50 - te urodziny mł. bryg. Jarosława Bajora - Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz 65 - te urodziny księdza Wiesława Ozdoby - honorowego kapelana strażaków powiatu lipskiego. Całość rozpoczęła Msza Święta, którą odprawił w Kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Lipsku ksiądz dr Krzysztof Maj - kapelan lipskich strażaków. Druga część uroczystości odbyła się w sali dydaktyczno - szkoleniowej  tut. komendy, gdzie szanowni jubilaci przyjęli serdeczne życzenia urodzinowe i otrzymali pamiątkowe statuetki i kwiaty. W uroczystości uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku na czele z bryg. Tomaszem Krzyczkowskim - Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku dh. Janusz Witczak. 


Pozostałe informacje w archiwum