2017

WITAMY NA STRONIE KP PSP W LIPSKU


ul. PARTYZANTÓW 3, 27-300 LIPSKO

tel. 48 3780-108, 48 3781-108

783-937-391

fax. 48 3780-661


WYPADEK W SOLCU NAD WISŁĄ

05.03.2019
We wtorek 5 marca br. o godz. 15.18 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wpłynęło zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które informowało o uderzeniu samochodu w bariery energochłonne na moście w miejscowości Solec nad Wisłą. Do zdarzenia zadysponowano zastępu z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Lipsku oraz Ochotniczą Straż Pożarną Solec. Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali samochód osobowy, który uderzył w bariery energochłonne. Pojazdem podróżowały cztery osoby, które opuściły pojazd przed przybyciem JOP i znajdował się w pobliżu. Działania zastępów SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, Udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, rozłączeniu akumulatora oraz sorpcji płynów eksploatacyjnych.

WYPADEK SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

05.03.2019
W dniu 05.03.2019 r. ok godz. 13:57 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęła informacja o wypadku na DK 79 w miejscowości Ciepielów Kolonia, gm. Ciepielów. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono że samochód ciężarowy marki VOLVO przewrócony jest  na jednym z pasów ruchu. Naczepa auta wypełniona była kruszywem, która wysypała się na jezdnię. Pojazdem podróżowały dwie osoby. Kierowca opuścił pojazd o własnych siłach nie doznając obrażeń, natomiast pasażerowi została udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc a następnie przekazany został zespołowi ratownictwa medycznego. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora oraz kierowaniu ruchem.

DZIEŃ PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

01.03.2019

„Chcieli nas zakopać.

   Nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem”

               Żołnierze Niezłomni

W dniu 01.03.2019r. odbyły się obchody 9 Rocznicy Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. który został ustanowiony przez Sejm RP  ustawą z dnia 03 lutego 2011r. „o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  z inicjatywy Śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, ze ustanowione święto „ jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomniej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”. Data 1 marca nawiązuje do tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w 1951 roku, kiedy to wykonano wyroki śmierci na kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 1 marca 1951r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie bestialsko zamordowano: Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepkę, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela. W przeddzień obchodów ustawionego Święta Żołnierzy Wyklętych na zaproszenie dyrektora ZSP w Solcu n/Wisłą Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski jednocześnie inspektor Związku Strzeleckiego uczestniczył w uroczystej zbiórce klas mundurowych w soleckiej szkole średniej. Przy pomniku znajdującym się przy szkole młodzież zaciągnęła wartę honorową, zapalono biało-czerwone znicze z opaskami Święto Żołnierzy Wyklętych. Uroczysta zbiórka była okazją do przypomnienia idei ustawionego święta oraz uczczenia pamięci i oddania honorów polskim patriotą Żołnierzom Niezłomnym, którzy walczyli i ginęli za wolną i niepodległą Polskę. W czasie spotkania zostały wręczone wyróżnienia dla dyrektora szkoły Marcina Węgłowskiego oraz nauczyciela i opiekuna klas mundurowych Sebastiana Żądło, asp. sztab policji Tomasza Wielickiego w uroczystości uczestniczyli wójt gm. Solec n/Wisłą Marek Szymczyk oraz przedstawiciel OSP Solec Michał Wojtal i JRG Lipsko-autor zdjęć. Główne uroczystości obchodzonego święta odbyły się w dniu 01.03.2019r. rozpoczęła je uroczysta msza św. za żołnierzy, której przewodniczył ks.kan. Henryk Jagieło dziekan dekanatu lipskiego następnie licznie zgromadzone poczty sztandarowe i obecni na uroczystości przemaszerowali na cmentarz parafialny w Lipsku. Tam z kolei odbył się Apel Pamięci Wyklętych - Niezłomnych, jak również wygłoszono kilka okolicznościowych przemówień i zmówiono modlitwę za zamordowanych  i zmarłych żołnierzy polskiej konspiracji. Wartę honorową przy pomniku tradycyjnie zaciągnęli strażacy i policjanci. Zaproszeni goście, przybyłe delegacje powiatu, miasta i gminy, instytucji oraz stowarzyszeń na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego i przy Krzyżu Katyńskim przystąpili do złożenia kwiatów i zapalenia zniczy. Kolejna część uroczystości miała swoje miejsce w Lipskim Centrum Kultury, gdzie swoje przemówienie wygłosił Sławomir Śmieciuch- Starosta Lipski oraz Adam Bielan-Wicemarszałek Senatu. W dalszej części uroczystości uczestnicy mogli wysłuchać koncertu Kuby Michalskiego poświęconego Żołnierzom Wyklętym „ Ślad ich wilczy” oraz obejrzeć projekcję filmu „ Komendant Zagończyk” w reżyserii Przemysława Bednarczyka ( TVP Historia). W tym samym dniu odbyły się również uroczystości w Siennie, które połączono z 10-leciem reaktywowania Związku Strzeleckiego Strzelec OSW JS 4036  w Siennie. Po mszy św. złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomniku upamiętniającym żołnierz II konspiracji. Następnie odbyła się akademia w ZSP im. ks. Włodzimierza Sedlaka w Siennie.

  

 


CZŁOWIEK ROKU 2018 POWIATU LIPSKIEGO

22.02.2019
bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku został Człowiekiem Roku 2018 Powiatu Lipskiego. W piątek, 22 lutego, w Hotelu Aviator w Radomiu odbyła się uroczysta gala plebiscytu, podczas której laureaci z powiatu oraz całego regionu, otrzymali piękne statuetki i dyplomy.

KOLIZJA NA RONDZIE W LIPSKU

19.02.2019
Do zdarzenia doszło o godz. 13:46 w miejscowości Lipsko na DK 79 przy rondzie w ciągu ul. Spacerowej Po dojechaniu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu KDR stwierdził kolizję dwóch aut osobowych. Kierowcy opuścili pojazdy przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowych. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, odłączeniu akumulatorów i kierowania ruchem drogowym. Do działań ratowniczych zadysponowano zastępy z KP PSP JRG w Lipsku. W zdarzeniu poza jednostkami ochrony przeciwpożarowej uczestniczyła Policja, PRM oraz patrol Żandarmeri Wojskowej z Radomia, który przejeżdzając drogą krajową zauważył zdarzenie i podjął działania zabezpieczające

PODSUMOWANIE KURSU

10.02.2019
W dniu 10.02.2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyła się uroczysta zbiórka na której podsumowano organizowane dwutygodniowe szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanego w okresie od 28.01.2019 r. do 10.02.2019 r. – szkolenie odbyło się w systemie codziennym. W egzaminie sprawdzającym przeprowadzonym w dniu 10.02.2019 r. uczestniczyli strażacy spełniający wymogi kwalifikacyjne, którzy następnie zdali pozytywnie egzamin wstępny oraz przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Z ocenami pozytywnymi szkolenie ukończyło łącznie 31 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu lipskiego, byli to przedstawiciele OSP w Aleksandrów Duży, Bąkowa, Grabowiec, Lipsko, Pawliczka, Pawłowice Płósy, Przedmieście Bliższe, Rybiczyzna,  Sienno, Solec, Zemborzyn

Zakończenie kursu rozpoczęło się od złożenia meldunku przez bryg. Jarosława Bajora Z-cy Komendanta PSP w Lipsku Komendantowi Powiatowemu PSP w Lipsku bryg. Tomaszowi Krzyczkowskiemu. Na zakończeniu kursu obecni byli kpt. Dominik Chodowicz przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP, dh Janusz Witczak prezes ZOP ZOSP RP, mł. Insp. Robert Galas z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku, Norbert Ciupiński przedstawiciel Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Zwoleniu, Sławomir Krzos Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego, Komisja egzaminacyjna kadra KP  i JRG PSP w Lipsku wraz z D-cą bryg. Łukaszem Maciejewskim, sztandar ZOP ZOSP RP wraz z pocztem w składzie Jan Cyran komendant OM-G ZOSP RP w Lipsku, Witold Skrzypczyk komendant OG ZOSP RP w Rzeczniowie, Julian Siwek przedstawiciel ZOG ZOSP RP w Siennie.

Podczas uroczystości w dniu 10.02.2019 r. absolwenci kursu złożyli ślubowanie.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
świadom podejmowanych obowiązków strażaka, 
uroczyście ślubuję, 
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego 
i wszelkiego mienia  
nawet z narażeniem życia. 
Wykonując powierzone mi zadania, 
ślubuję 
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej 
oraz wykonywać polecenia przełożonych. 
Ślubuję 
strzec tajemnicy państwowej i służbowej, 
a także honoru, godności i dobrego imienia służby 
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej"

Tradycyjnie na zakończenie kursu uczestnicy wykonali wspólną grupową fotografię na tle samochodu specjalnego – podnośnika SHD-21 na podwoziu STAR 1142.


SPOTKANIE KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA

09.02.2019

W dniu 9 lutego 2019r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP działającego przy KP PSP w Lipsku. Porządek obrad:  otwarcie walnego zebrania, wybranie prezydium walnego zebrania, wybranie protokolanta, wybór przewodniczącego obrad, przedstawienie sprawozdań,  wybory Zarządu Koła  ukonstytuowano następująco: prezes Jan Cyran, v-ce prezes Zygmunt Niedziela, v-ce prezes Paweł Cheda, sekretarz Krzysztof Kwiatek, skarbnik Witold Maciejewski, członek Andrzej Ruszkiewicz, członek Jacek Grabski i Komisji Rewizyjnej: przewodniczący Jacek Dębski, sekretarz Krzysztof Wudarczyk, członek Waldemar Stępień. Delegatem na zjazd krajowy został Paweł Cheda.WYPADEK NA DK 79

08.02.2019
W dniu 08.02.2019 r. ok godz. 15:05 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęła informacja o wypadku w miejscowości Pcin gm. Ciepielów. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy na prostym odcinku drogi zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Pojazdem przemieszczały się trzy osoby. Dwie osoby były uwięzione w pojeździe, przytomne. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zrobieniu dostępu do osób poszkodowanych przy pomocy narzędzi hydraulicznych i ewakuacji na zewnątrz pojazdu, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy a następnie poszkodowanych przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W działaniach brały udział zastępy z PSP w Lipsku oraz OSP z Ciepielowa.

AKCJA KRWIODASTWA

06.02.2019
W środę 6 lutego 2019r. w godz. od 8.00 do 13.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku została przeprowadzona zbiórka krwi przez specjalistów z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Do udziału w akcji zgłosiło się 15 krwiodawców z powiatu lipskiego w tym przedstawiciele KP PSP w Lipsku, KPP w Lipsku oraz strażacy ochotnicy z: OSP Aleksandrów Duży,  OSP Grabowiec , OSP Janów,  OSP Nowa Wieś, OSP Osówka, OSP Rzeczniów, OSP Sienno. Komenda Powiatowa PSP bardzo dziękuje za zaangażowanie i gotowość niesienia bezinteresownej pomocy. To dowód, że razem możemy więcej.  

OSTATNIE POŻEGNANIE

05.02.2019
W dniu 5 lutego 2019r. delegacja Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu śp. dr.n.wet. Jana Krupy, zasłużonego dla Ziemi Lipskiej. Czytaj dalej naciśnij tutaj.

BEZPIECZNE FERIE W LIPSKU

30.01.2019
30 stycznia 2019 r. strażacy z Komendy Powiatowej PSP Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lipsku ramach akcji „BEZPIECZNE FERIE 2019”, zorganizowali pokaz ratownictwa lodowego w ramach przypomnienia zasad bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu w okresie zimy i ferii zimowych. Pokazy odbyły się na terenie zalewu w Lipsku. Strażacy przedstawili grupie dzieci i młodzieży (będących na wypoczynku w powiecie lipskim), jak niebezpieczne jest korzystanie z  „dzikich lodowisk”, zasady zachowania się na lodzie oraz zasady postępowania w sytuacji gdy lód się załamie. W ramach pokazu strażacy zaprezentowali profesjonalne sposoby ratownictwa wodnego z użyciem sprzętu strażackiego oraz możliwe warianty dotarcia do osoby tonącej i wydobycie jej na brzeg przy użyciu posiadanego sprzętu ratowniczego. Pokaz miał również charakter szkoleniowy dla przeprowadzanego w KP PSP w Lipsku szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP. Grupa młodzieży odwiedziła również Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą Straży Pożarnej w Lipsku, gdzie uświadamiano jak niebezpieczny jest tlenek węgla potocznie czad oraz zapoznali się ze sprzętem będącym na jej wyposażeniu.

OSTATNIE POŻEGNANIE

30.01.2019
W dniu 30 stycznia 2019r. odbyły się uroczystości pogrzebowe ppłk Leona Etwerta ps. „Rosomak” długoletniego prezesa Zarządu Okręgu Radom Ś.Z. Żołnierzy AK. Msza pogrzebowa odbyła się w Kościele Garnizonowym w Radomiu, której przewodził ks. Stanisław Sikorski oraz ks. płk. Kryspin Rak w koncelebrze z księżmi z parafii. Następnie został pochowany na cmentarzu rzymsko-katolickim w Radomiu zgodnie z ceremoniałem wojskowym i asystą żołnierską z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy Radomia, regionu radomskiego, duża ilość pocztów sztandarowych oraz władze między innymi: Stanisław Karczewski Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Artur Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki, Krzysztof Murawski kierownik delegatury MUW w Radomiu, insp. Tomasz Michułka Komendant Wojewódzki Policki wraz z zastępcą insp. Kamilem Borkowskim oraz policjantami Andrzej Matysiak Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu wraz z bardzo liczną delegacja leśników, Zdzisław Maszkiewicz Przewodniczący Regionu NSZZ Solidarność Ziemi Radomskiej wraz z działaczami. Delegacja Strażaków i Strzelców wraz ze sztandarem z regionu radomskiego i powiatu lipskiego na czele z bryg. Tomaszem Krzyczkowskim Komendantem Powiatowym PSP w Lipsku – jednoczesnym Przewodniczącym Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie.

Zmarły przebywał w Lipsku i na ziemi lipskiej między innymi uczestniczył w spotkaniu przekazania Sztandaru Koła AK w opiekę dla Lipskiego Strzelca. Zmarły bardzo ciepło odnosił   się do współpracy ze  Strażą Pożarną PSP i OSP i służbami mundurowymi naszego regionu.

Ppłk Leon Etwert ps. "Rosomak" urodził się w 1929 roku czytaj dalej naciśnij tutaj


WYPADEK NA DK 79

29.01.2019

APELUJEMY O BEZPIECZNĄ JAZDĘ, ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI I DOSTOSOWANIE PRĘDKOŚCI DO STALE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.


Do zdarzenia doszło 29.01.2019 roku na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Lipsko przy ulicy Zwoleńskiej. Informacja o wypadku wpłynęła do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego ok godz. 17. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia samochodu ciężarowego Renault Magnum oraz samochodu osobowego Rover 200. Samochód Ciężarowy znajdował się na drodze krajowej 79  (kierowca opuścił pojazd o własnych siłach) natomiast samochód osobowy znajdował się w pobliskim rowie. Wewnątrz samochodu osobowego znajdowały się uwięzione dwie osoby. Zadaniem zastępów straży pożarnej było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zapewnienie dostępu do poszkodowanych za pomocą narzędzi hydraulicznych, udzielenie poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy, ewakuacja poszkodowanych za pomocą noszy typu deska, odcięcie zasilania w uszkodzonym samochodzie oraz przekazaniu  poszkodowanych przybyłemu zespołowi ratownictwa medycznego oraz oświetleniu terenu akcji ratowniczej. W akcji brały udział dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciepielowa.   

PODSUMOWANIE 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI NA ZIEMI LIPSKIEJ, UROCZYSTA SESJA RADY POWIATU LIPSKIEGO

28.01.2019
Udział funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Lipsku w uroczystej sesji Rady Powiatu Lipskiego obecnej kadencji, podsumowującej działania podejmowane na terenie powiatu i obszaru chronionego w roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Gośćmi byli m. in. Dariusz Bąk Poseł na Sejm RP, Krzysztof Morawski Dyrektor Biura Zamiejscowego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku Jacek Wielorański Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, wójtowie gmin z powiatu lipskiego oraz wójtowie z obszaru chronionego, Tarłowa i Bałtowa. Wśród gości byli także ludzie bezpośrednio zaangażowani w organizację obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Na wniosek Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Prezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju, płk Jerzy Salamuch wyróżnił pamiątkowym medalem z okazji 100–lecia niepodległości Polski, z napisem „Obrona ojczyzny jest najświętszym obowiązkiem każdego obywatela” Starostę lipskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu oraz radnych reprezentujących powiat lipski ze sztandarem powiatu lipskiego. Wyróżnienia i podziękowania otrzymali również radni, którzy uczestniczyli w wielu uroczystościach poświęconych Niepodległej.

W dniu 5 maja 2015r. odbyło się w Falentach zebranie założycielskie i powołano Stowarzyszenie -Konfraternia Mazowiecka Odznaki św. Floriana MAZOVIA.Pierwszym Prezesem - Komandorem wybrany został organizator tego Stowarzyszenia dh. Jacek Gromek, Wśród członków założycieli znalazło się wielu zasłużonych strażaków, członków władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej różnych szczebli, kapłanów, kapelanów,  oficerów Wojska Polskiego, wykładowców akademickich i lekarzy.

Stowarzyszenie z okazji przypadającego w 2018 roku  Jubileuszu 100-lecia Niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej  Polskiej Ustanowiło Odznakę z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości za wybitne zasługi nadawaną przez kapitułę stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej odznaki św. Floriana Mazovia, jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczeństwa i praw człowieka na wszystkich polach aktywności oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei Niepodległości.

Za szczególne zaangażowanie i uznanie wszelkich działań w roku jubileuszowym 2018 w obchody 100-lecia Niepodległości na Ziemi Lipskiej Kapituła przyznała Złotą Odznakę dla: Pana Dariusza Bąka Posła na Sejm RP, długoletniego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Pana Krzysztofa Murawskigo Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, dr. Jana Rejczaka wykładowcę akademickiego, działacza Solidarności, byłego wojewodę radomskiego i radnego sejmiku wojewódzkiego, Janowi  Skrzypczyńskiemu s. Bronisława / artystę, fotografa, rzeźbiarza, dokumentalistę, członka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej „POWIŚLE”.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie uchwałą nr 4/2018 z dnia 19 marca 2018 nadało brązowy medal „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:
dr Sławomir Okoń Nadleśniczy Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Zwoleniu, Pan Marek Łata Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej Powiśle, Pani Ewelina Siwierska Sekretarz Redakcji Kwartalnika „ Zycie Powiśla” 

Szczególne podziękowania skierowano do bryg. Tomasza Krzyczkowskiego – Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, za wieloletnie krzewienie patriotyzmu wśród mieszkańców Ziemi Lipskiej.

Na zakończenie uroczystej sesji wszyscy jej uczestnicy odśpiewali „Marsz Pierwszej Brygady”.


BEZPIECZNE FERIE 2019

25.01.2019
Od 28 stycznia 2019 roku w województwie mazowieckim rozpoczyna się zimowa przerwa szkolna. Jest to drugi zaraz po wakacjach okres kiedy dzieci i młodzież mogą odpocząć od codziennych obowiązków szkolnych. Jednak w czasie wzmożonego wypoczynku wzrasta ryzyko nieszczęśliwych wypadków. Zimowa aura, utrzymująca się niska temperatura i możliwe opady śniegu zachęcają wszystkich do aktywnego wypoczynku, który nie zawsze jest bezpieczny.

Dlatego należy pamiętać o kilku podstawowych "przykazaniach": baw się tylko w miejscach przeznaczonych do tego celu, nie zjeżdżaj na sankach na ulice, gdzie poruszają się samochody, nie doczepiaj sanek do samochodu, nie ślizgaj się na zamarzniętym stawie lub rzece, osoba pod którą załamał się lód, najczęściej nie jest w stanie sama wyjść na powierzchnię, a kilka minut spędzonych w lodowatej wodzie prowadzi do wyziębienia organizmu, utraty sił, a w konsekwencji do utonięcia.


Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz podczas ferii zimowych w 2019 roku straż pożarna prowadzi akcję „Bezpieczne lodowiska 2019” związaną z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na zamarzniętych akwenach. Akcja „Bezpieczne lodowiska 2019” ma na celu pomoc w organizacji bezpiecznych lodowisk w tym m.in. wylewanie wody na uprzednio przygotowane ślizgawki min. na terenie boisk szkolnych, parków, osiedli itp. Strażacy udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły ub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypaniu band z piasku lub śniegu ewentualnie ustawieniu barierek. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator ślizgawki.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz zasad alarmowania służb ratowniczych można znaleźć naciskając tutaj,
dodatkowo do pobrania poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Bezpieczny wypoczynek zimą”


AKCJA KRWIODASTWA

23.01.2019
W czwartek 6 lutego 2019 roku w godzinach od 8:30 do 13.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku przy ul. Partyzantów 3 zostanie przeprowadzona akcja krwiodawstwa. Krwiodawcą może być każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat o wadze ciała powyżej 50kg.
Organizatorem akcji jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Konrada Vietha w Radomiu. Zbierana krew trafi do osób potrzebujących tego bezcennego daru serca z powodu choroby, wypadku czy innego zdarzenia losowego.

POŻAR SADZY W KOMINIE

22.01.2019
W dniu 22 stycznia 2019 r. o godzinie 13:38 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku odebrał zgłoszenie o pożarze sadzy w budynku mieszkalnym w miejscowości Łaziska gm. Ciepielów. Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że palą się sadze w kominie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Brak osób poszkodowanych. Działania zastępów JOP polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu pieca CO, zbijaniu sadzy w kominie z drabiny mechanicznej przy pomocy wyciora kominiarskiego, oraz wygarnięciu sadzy z wyczystki przy piecu. Po ugaszeniu pożaru budynek skontrolowano miernikiem wielogazowym oraz kamerą termowizyjną. Nie stwierdzono zagrożenia w postaci obecności tlenku węgla. W akcji gaśniczej brał udziały dwa zastępy z JRG w lipsku oraz zastęp OSP Ciepielów.

Straż Pożarna przypomina:  pożary sadzy spowodowane są zaniedbaniami przez użytkowników kominów. Podstawowym i najważniejszym błędem jest brak czyszczenia przewodów dymowych, dodatkowo palenie w piecu śmieciami, mokrym drewnem również prowadzi do osadzania się cząsteczek sadzy.

Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego – węgla, drewna itp. Do niepełnego spalania może dochodzić kiedy temperatura „na piecu” jest zbyt niska, lub palimy słabej jakości opałem np. mokrym lub odpadami.

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować pęknięcia i nieszczelności w przewodzie kominowym. Wysoka temperatura lub ogień wydobywający się z szczelin komina może doprowadzić do zapalenia się materiałów otaczających przewód kominowy. Przez pęknięcia do pomieszczeń mieszkalnych może dostać się również dym oraz tlenek i dwutlenek węgla. Przed sezonem grzewczym jak również w trakcie niego należy rzetelnie przeprowadzać kontrolę stanu technicznego przewodu kominowego. Sprawdzana powinna być wtedy drożność oraz szczelność komina. Gdy nagromadzona jest sadza, należy ją niezwłocznie usunąć, a jeżeli napotkamy na pęknięcia przewodu należy go naprawić lub zgłosić to kominiarzowi, który sprawdzi stan komina.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych należy przeprowadzać co najmniej raz na 3 miesiące – dot. paliwa stałego, lub co najmniej raz na 6 miesięcy – dot. paliwa płynnego i gazowegoPrzewody wentylacyjne czyszczone powinny być co najmniej raz w roku.

Gdy dojdzie do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym w pierwszej kolejności musimy zaalarmować o tym zdarzeniu straż pożarną oraz wygasić palenisko. Pamiętajmy o zamknięciu dopływu powietrza do pieca. Dozorujmy na całej długości przewód kominowy czy nie występują pęknięcia. Ważne żeby do palącego komina nie wlewać wody. Z jednego litra wody powstaje aż 1700 litrów pary co niestety może doprowadzić do popękania przewodu, a nawet jego rozerwania. Po pożarze sadzy w kominie, przed ponownym rozpaleniem konieczne jest wezwanie kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).


DACHOWANIE NA TRASIE LIPSKO - IŁŻA

07.01.2019
7 stycznia br. ok godz 10:10 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 747 z drogą powiatową 3536 w miejscowości Pawliczka. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Lipsko oraz OSP Pawliczka. Strażacy po wykonaniu dostępu do poszkodowanych udzieli im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie poszkodowanych przekazali przybyłemu na teren działań ZRM. Trzy osoby odniosły obrażenia i trafiły do szpitala. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały także na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu źródła zasilania w rozbitych pojazdach oraz usunięciu pozostałości powypadkowych z jezdni.

BĄDŹMY ROZWAŻNI UŻYWAJĄC PETARD I FAJERWERKÓW

31.12.2018

Petardy i fajerwerki to materiały pirotechniczne, które są wybuchowe, łatwopalne i należy obchodzić się z nimi z najwyższą ostrożnością, zgodnie z instrukcją użytkowania. W związku z tym, iż corocznie podczas zabawy sylwestrowej dochodzi do wielu wypadków spowodowanych nieostrożną obsługą wyrobów pirotechnicznych apelujemy o rozważny zakup i rozsądne użytkowanie petard i fajerwerków. Szczegółowe informacje znajdziesz naciskając tutaj i tutaj. Poradnik dla konsumentów - fajerwerki naciśnij tutaj.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Radosnych, spokojnych i bezpiecznych
Świąt Bożego Narodzenia,
pełnej miłości atmosfery przy wigilijnym stole,
odpoczynku i refleksji w rodzinnym gronie oraz realizacji wszystkich planów i zamierzeń
w nadchodzącym Nowym 2019 Roku!
życzy
bryg. Tomasz Krzyczkowsk

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Lipsku
wraz ze strażakami PSP i OSP oraz weteranami służby pożarniczej powiatu lipskieg

APEL O POMOC

25.12.2018
Adam Bidas – sandomierski społecznik, pomysłodawca i organizator Marszu Szlakiem Puławiaków Powstańców Styczniowych Dwikozy-Słupcza-Sandomierz, założyciel jednostki Strzeleckiej „Strzelec” OSW w Sandomierzu i Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Niezłomni 1939-1963”, promotor idei patriotycznych, wielokrotnie niosący pomoc innym i zaangażowany w akcje społeczne, teraz sam potrzebuje pomocy. W wyniku przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C na jego wątrobie pojawił się guz. Jedyna możliwość leczenia to termoablacja guza. Trzeba się jednak śpieszyć, gdyż błyskawicznie rosnąca zmiana może być zbyt duża, by ją zoperować. Czas oczekiwania na zabieg refundowany wynosi rok. Jest możliwość wykonania operacji szybciej, ale potrzeba środków finansowych w kwocie 30 tys. zł.  Link do akcji naciśnij tutaj

SPOTKANIE WIGILIJNE

24.12.2018
W dniu 24.12.2018 roku w siedzibie  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej w Lipsku z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie opłatkowe. Uroczystość rozpoczął ks. kan. Krzysztof Maj Kapelan strażaków powiatu lipskiego, który przeprowadził Liturgię Wigilijną. W dalszej części Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski złożył zgromadzonym, a także ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia ciepłych, rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem i zasiedli przy wigilijnym stole.

DZIEŃ ŻAŁOBY NARODOWEJ/ UROCZYSTE SPOTKANIE WIGILIJNE W OSP PAWLICZKA

23.12.2018
związku ze śmiercią 12 Polaków, którzy zginęli w następstwie czwartkowego wybuchu metanu w kopalni węgla kamiennego w czeskiej Karwinie, niedziela w całej Polsce jest dniem żałoby narodowej. Dlatego w KP PSP w Lipsku strażacy zapalili znicz przy pomniku strażackim oraz na spotkaniu wigilijnym OSP Pawliczka będącej w KSRG, gdzie strażacy i zaproszeni goście przed połamaniem się opłatkiem modlili się za zmarłych tragicznie górników. Modlitwę prowadzili ks. kanonik Zbigniew Wypchło – kapelan strażaków, ks. Sylwester Chodyra -  proboszcz parafii w Rzeczniowie. W uroczystości wzięli udział strażacy PSP na czele z Komendantem Powiatowym bryg. Tomaszem Krzyczkowskim, Wójt gminy Rzeczniów a zarazem wiceprzewodniczący Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku Karol Burek, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska Zdzisław Maszkiewicz, przewodniczący TKK NSZZ Solidarność w Lipsku Wojciech Dziółko, dowódca JS. nr 1005 ZS ”Strzelec” OSW w Lipsku st. chor. Jacek Piotrowski, strażacy i członkowie MDP OSP Pawliczka. Strażacy składają wyrazy współczucia dla rodzin górników. Jednocześnie w czasie uroczystego spotkania Zdzisław Maszkiewicz członek OSP Pawliczka, przewodniczący ZR NSZZ "Solidarność" został udekorowany złotą odznaką z okazji 100-lecia niepodległości Polski nadaną przez Kapitułę Stowarzyszenia Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazowia.

PODSUMOWANIE OBCHODÓW 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE RZECZNIÓW

21.12.2018
Uroczysta sesja rady gminy Rzeczniów z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i działań jakie były podjęte w tej kwestii na terenie gminy Rzeczniów oraz powiatu lipskiego i obszaru chronionego przez KP PSP w Lipsku.

Na salę obrad wprowadzony został Sztandar Gminy Rzeczniów a następnie odśpiewano hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego. Głos zabrał bryg. mgr inż. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, który podsumował liczne działania samorządu Gminy Rzeczniów i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które uczestniczyły w uroczystościach związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Do najważniejszych uroczystości w których  gmina Rzeczniów brała udział zaliczamy – naciśnij tutaj. Biorąc pod uwagę takie działania Kapituła Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia postanowiła nadać Złotą Odznakę Gminie Rzeczniów oraz Wójtowi Gminy Rzeczniów Panu Karolowi Burek. Akt nadania wyróżnienia dla gminy odebrał przewodniczący rady gminy Zygmunt Wicik. Dekoracji sztandaru gminy Rzeczniów oraz Wójta gminy Rzeczniów dokonał mjr Artur Łęcki Szef Wydziału Rekrutacji w Radomiu Wojskowej Komendy Uzupełnień, Pan Sławomir Śmieciuch starosta lipski, bryg. Tomasz Krzyczkowski Przewodniczący Sądu Honorowego OW ZOSP RP /Komendant Powiatowy PSP w Lipsku oraz mł. insp. Wojciech Brandt Komendant Powiatowy Policji w Lipsku.
Komendant bryg. Tomasz Krzyczkowski wręczył także radnym, sołtysom i zaproszonym gościom pamiątkowe biuletyny
(plik) Instytutu Pamięci Narodowej „Pamięć i tożsamość”, w którym opisane były wydarzenia powojenne z terenu Gminy Rzeczniów i gmin sąsiednich dotyczące ekshumacji szczątków żołnierzy poległych na terenach Gminy Rzeczniów oraz okolicznościową odznakę z okazji 100-lecia niepodległość, wydaną przez IPN „Nie było jej, a jest Polska”.
Pan Karol Burek Wójt Gminy Rzeczniów podziękował za takie wyróżnienie i przyznane odznaczenia podkreślając, że Gmina Rzeczniów będzie nadal dbała i kultywowała pamięć żołnierzy i mieszkańców, którzy zginęli podczas działań wojennych. Jest to wspaniała lekcja historii dla młodzieży i przyszłych pokoleń.
Do obecnych zwrócił się starosta lipski Sławomir Śmieciuch, który przekazał słowa uznania dla całej gminy Rzeczniów, dla wójta, radnych, sołtysów i wszystkich uczestników uroczystej sesji Rady Gminy Rzeczniów za prowadzone działania, które złotymi zgłoskami wpisały się w obchody 100-lecia niepodległości na ziemi lipskiej. Po sesji odbyła się uroczystość wigilijna gdzie uczestnicy złożyli życzenia świąteczno-noworoczne i połamali się opłatkiem


WYPADEK BUSA

19.12.2018
19 grudnia br. ok godz 14:10 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na trasie Zapusta – Aleksandrów gmina Lipsko. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Lipsko oraz OSP z Osówki i Aleksandrowa Dużego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym ustalił, iż samochód dostawczy wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Pojazdem podróżowała jedna osoba, która znajdowała się w pojeździe na miejscu pasażera. Strażacy udzieli poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie poszkodowanego przekazano przybyłemu na teren działań ZRM. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały także na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu źródła zasilania w rozbitym pojeździe oraz usunięciu pozostałości powypadkowych z jezdni.

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP

14.12.2018
W dniu 14 grudnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku. W punkcie 1 posiedzenia do składu Zarządu Oddziału Powiatowego na członków powołano Sławomira Śmieciucha Starostę lipskiego oraz Sławomira Krzosa Powiatowego Koordynatora Ratownictwa Medycznego KSRG powiatu lipskiego. Następnie przyjęto plan posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Prezydium, przedstawiono wskazówki programowo - organizacyjne do przeprowadzenia kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w OSP w 2019 r. na terenie powiatu lipskiego.

Komendant Powiatowy PSP w Lipsku przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej w powiecie lipskim. Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na: zakup sprzętu i remonty strażnic  finansowanych w ramach dotacji MSWiA dla jednostek OSP włączonych do KSRG i dla jednostek OSP z poza systemu, statystyki dotyczące zdarzeń w powiecie, ilość wyjazdów jednostek OSP, ćwiczenia i szkolenia druhów, działalność kontrolno-rozpoznawczą, zadania z zakresu prewencji społecznej realizowane przez Państwową Straż Pożarną podsumowujące prowadzone w 2018 roku kampanie społeczne „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”,
W dalszej części zebrania uczestnicy omówili realizację i wykonanie budżetu gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok oraz przedstawili wysokość planowanego budżetu w  zakresie ochrony przeciwpożarowej na rok 2019. Oceniono przebieg walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP, przedstawiono plan organizacji strażackich uroczystości i zawodów sportowo-pożarniczych OSP, KDP i MDP oraz plan pracy prezydium ZOP ZOSP RP w roku 2019.
Po zakończeniu posiedzenia odbyło się spotkanie opłatkowe, które rozpoczął ks. Krzysztof Maj Kapelan strażaków powiatu lipskiego podczas którego druhowie przekazali sobie życzenia noworoczne.


OFIAROM STANU WOJENNEGO ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI

13.12.2018
Komenda Powiatowa PSP w Lipsku zgodnie z apelem Wojewody Mazowieckiego włączyła się w akcję „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”, zapalając 13 grudnia 2018 r. symboliczną świeczkę w oknie strażnicy KP PSP w Lipsku oraz znicz przy pomniku strażackim.
Kampania pod hasłem „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. wykonały rzesze mieszkańców wolnego świata. Do postawienia w oknach symbolicznych świateł
wezwał wtedy prezydent USA oraz papież Jan Paweł II. W Bożonarodzeniowym orędziu Ronald Reagan wspomniał o Polakach cierpiących z powodu reżimu komunistycznego i zwrócił się do Amerykanów mówiąc: „Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”. Tamtej zimy świece zapłonęły w oknie Białego Domu i w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Polacy w kraju w podobny sposób wyrażali swój sprzeciw wobec brutalnej polityki ówczesnych władz. Po 37 latach IPN zachęca do uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego tym samym gestem. Kampania łączy Polaków we wspólnym hołdzie wobec zabitych i poszkodowanych przez reżim komunistyczny oraz ich rodzin.

STO DRZEW NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI I 100-LECIE DZIAŁALNOŚCI OSP

12.12.2018

Dnia 12.12.2018 roku z inicjatywy mieszkańców wsi Wola Pawłowska i Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Pawłowskiej, odbyła się uroczystość podsumowująca 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 100-lecia działalności miejscowej OSP w Woli Pawłowskiej. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Marek Szymczyk przywitaniem wszystkich uczestników i gości, którymi byli m.in.: Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski, Komendant Powiatowy Policji w Lipsku młodszy inspektor Wojciech Brandt, Starosta lipski Sławomir Śmieciuch, Przewodniczący Rady Powiatu Sosnowski Józef oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kowaleczko Romuald, Radni Gminy Solec nad Wisłą na czele z Tadeuszem Szczerba, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Solcu nad Wisłą Tadeusz Ciosek, Komendant Gminny Związku OSP RP gminy Solec nad Wisłą dh. Jakub Jóźwik, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą Marcin Węgłowski wraz z delegacją klas mundurowych oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pawłowicach Jerzy Cieślik wraz  z uczniami. Głównym punktem uroczystości było posadzenie 100 drzew na 100-lecie niepodległości jako wyraz patriotycznego działania OSP w Woli Pawłowskiej. Jest to żywy pomnik przyrody mający upamiętniać te bardzo ważne wydarzenia dla Polski, straży pożarnych i społeczności lokalnej. OSP w Woli Pawłowskiej otrzymało listy gratulacyjne od Starosty lipskiego i  Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku oraz album wydany przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie na 100-lecie niepodległości.


SZLACHETNA PACZKA OD STRAŻAKÓW

11.12.2018
Wzorem lat ubiegłych strażacy Komendy Powiatowej PSP włączyli się w akcję "Szlachetna Paczka" której głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Po zapoznaniu się z historiami i potrzebami rodzin, wybrano z listy rodzinę, dla której konkretnie przygotowano, a następnie 10 grudnia 2018r. przekazano paczkę z pomocą materialną odpowiadającą wymienionym potrzebom. Koordynatorem przedsięwzięcia był st. kpt. Jóźwik Jakub  z-ca dowódcy zmiany JRG.


CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.


Link do kampanii  naciśnij tutajPOŻAR BUDYNKU MIESZKALNEGO

10.12.2018
W poniedziałek 10 grudnia br. ok godz. 19;20 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Ciszyca Dolna, gmina Tarłów – teren chroniony przez tut. jednostkę PSP. Z informacji uzyskanych od osoby zgłaszającej wynikało, że w środku pomieszczenia może być jedna osoba, a na zewnątrz budynku widoczne są już płomienie. Do zdarzenia dyżurny SKKP w Lipsku zadysponował strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Lipska. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej stwierdzono pożar budynku mieszkalnego murowanego. Ratownicy natychmiast przystąpili do działań w natarciu, przy jednoczesnym przeszukaniu pomieszczeń. W pomieszczeniu kuchennym odnaleziono nieprzytomną osobę ze znacznym zwęgleniem części ciała. Po zlokalizowaniu pożaru strażacy rozpoczęli przeszukiwanie pomieszczeń budynku pod kątem obecności pozostałych domowników, na szczęście w budynku nie było większej ilości osób. W wyniku pożaru zginął właściciel posesji. O sprawie zostały poinformowane policja oraz prokurator. W akcji gaśniczej brało udział pięć zastępów straży pożarnej.

POŻAR SAMOCHODU W GMINIE SIENNO

07.12.2018
5 grudnia br. ok godz. 14 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego w miejscowości Trzemcha Górna, gmina Sienno. Po dojeździe na miejsce akcji, stwierdzono że pożarem objęty jest przedział pasażerski i bagażowy samochodu osobowego. Nie było osób poszkodowanych. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu prądów piany na palące się auto celem ugaszenia. Do działań ratowniczych zadysponowano strażaków z JRG w Lipsku, OSP z Sienna i Osówki.

WYPADEK SAMOCHODU OSOBOWEGO W OLECHOWIE NOWYM

07.12.2018
5 grudnia br. ok godz. 12 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Olechów Nowy w gminie Sienno. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP oraz pobliską jednostkę ochotniczej straży pożarnej włączoną do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego z Sienna. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym ustalił, iż samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Pojazdem podróżował dwie osoby, które w chwili przybycia na miejsce zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej znajdowały się poza nim. Strażacy niezwłocznie udzieli poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie poszkodowanych przekazali przybyłemu na teren działań Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały także na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu źródła zasilania w rozbitym pojeździe.   

POŻAR W BUDYNKU MIESZKALNYM

04.12.2018
Do pożaru w budynku mieszkalnym murowanym doszło 3 grudnia br. ok godz. 23:50 w miejscowości Wodąca gmina Sienno. Pożarem objęta była część mieszkania w której znajdował się magazyn opału. Właściciel – zgłaszający opuścił dom nie odnosząc żadnych obrażeń. Pożar ugaszono ok godz. 00:08 Na miejsce działań ratowniczych działali strażacy  z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Lipska oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Sienna. Pożar ugaszono ok godz. 00:08

UROCZYSTY APEL

24.11.2018
W dniu 24 listopada 2018r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbył się uroczysty apel z okazji 100-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, który był okazją do wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień za trud codziennej pracy funkcjonariuszy, druhów i osób zaangażowanych w sprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i promocji obronności oraz działalności na rzecz naszej Ojczyzny i społeczności lokalnej. A także okazją do podsumowania kursu dowódców OSP i wręczenia zaświadczeń ukończenia szkolenia kierujących działaniami ratowniczymi dla członków OSP z powiatu lipskiego.... więcej naciśnij tutaj.

KOLIZJA W PAWLICZCE

23.11.2018
Do zdarzenia doszło o godz. 9:30 w miejscowości Pawliczka na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 747 Po dojechaniu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu KDR stwierdził kolizję dwóch aut osobowych. Kierowcy opuścili pojazdy przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowych. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, odłączeniu akumulatorów i kierowania ruchem drogowym. Do działaniań ratowniczych zadysponowano zastępy z JRG w Lipsku oraz OSP Pawliczka.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU RATOWNICTWA DLA OSP Z MIASTA I GMINY LIPSKO

20.11.2018
W dniu 20 listopada 2018r. w sali konferencyjnej UMiG w Lipsku odbyła się uroczystość przekazania dla jednostek OSP z terenu MiG Lipsko wyposażenia i sprzętu zakupionego i współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.

Zakupiono następujący sprzęt:
2 defibrylatory
2 zestawy ratownictwa technicznego
1 zestaw R1 składający się z torby ratowniczej
3 deski typu nosze
3 komplety szyn Kramera

W uroczystym przekazaniu sprzętu wzięli udział:
Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Jacek Wielorański, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku bryg. Jarosław Bajor, Prezes OZMG ZOSP RP w Lipsku Tomasz Stempień, Komendant MG ZOSP RP w Lipsku Jan Cyran, oraz Prezesi, skarbnicy i naczelnicy z jednostek OSP w Lipsku, Woli Soleckiej, Krępy Kościelnej, Maruszowa i Długowoli.


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.2018
100 - lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele św. Trójcy w Lipsku. Następnie pod przewodnictwem kapeli Zdzisława Kwapińskiego, władze miasta i gminy oraz delegacje i poczty sztandarowe instytucji, organizacji i stowarzyszeń przemaszerowali na cmentarz parafialny. Kolejnym etapem był Apel Pamięci, a następnie delegacje powiatu, miasta i gminy, instytucje oraz stowarzyszenia złożyły kwiaty i zapaliły znicze na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego przy Krzyżu Katyńskim oraz pod Kamieniem Pamięci Powstańców Listopadowych.

W dniu 11.11.2018 roku o godz 9:00 strażacy KP PSP w Lipsku i OSP w Lipsku uczestniczyli w porannym apelu na strzelnicy w Lipsku. Z okazji 100-lecia Niepodległości Polski bryg. Tomasz Krzyczkowski przyznał wyróżnienie dla mł. insp. Tadeusza Pękała. Następnie odbyło się strzelanie z broni sportowej "10 strzałów ku Chwale Ojczyzny".

POROZUMIENIE MSWiA I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH


09.11.2018
W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.
 
Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.
 
Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 
 
Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.
 
W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.
 
Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.
 
Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA
 
Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.
 
Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.
 
Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę
 
Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.
 
Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.
 
Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie
 
Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.
 
Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej
 
Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.
 
W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU RATOWNICTWA DLA OSP Z GMINY SOLEC

09.11.2018
W dniu 9 listopada 2018 roku jednostkom OSP z terenu gminy Solec nad Wisłą przekazano uroczyście sprzęt na wyposażenie, zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  Wykaz urządzeń naciśnij tutaj.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU RATOWNICTWA DLA OSP Z GMINY SIENNO

08.11.2018
W dniu  08 listopada 2018 roku w strażnicy OSP w Siennie odbyła się uroczystość poświęcenia oraz przekazania sprzętu na wyposażenie  zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wykaz urządzeń naciśnij tutaj.

OSTATNIE POŻEGNANIE KAPELANA HONOROWEGO STRAŻAKÓW

06.11.2018
W dniach 5 i 6 listopada 2018 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Wiesława Ozdoby kapelana honorowego strażaków i strzelców powiatu lipskiego, kapelana Domu Pomocy Społecznej w Lipsku, pierwszego kapelana służby zdrowia Szpitala Rejonowego w Lipsku. Od 3 maja 1992 roku pełnił obowiązki kapelana strażaków Miasta i Gminy Lipsko, a następnie był kapelanem strażaków woj. radomskiego jako członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Radomiu. To m.in. on wspólnie z księdzem kapelanem krajowym strażaków bryg. o. bryg. Jerzym Kołodziejczakiem i kapelanem Wojska Polskiego mjr. Henrykiem Burzyńskim święcił w dniu 15 sierpnia 1996 roku pomnik przy ul. Traugutta w hołdzie poległym strażakom i tym którzy zginęli w akcjach ratowniczo-gaśniczych.  Czytaj dalej naciśnij tutaj

03.11.2018
Z żalem zawiadamiamy o śmiuerci Kapelana Honorowego Ks. Wiesława Ozdoby.
Uroczystości pogrzebowe w poniedziałek 05.11.2018 roku w Lipsku o godz. 18,
we wtorek 06.11.2018 roku we Włostowie

SZTAFETA "OGIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI"

09.11.2018
Sztafeta rowerowa z Ogniem Niepodległości przybyła do powiatu lipskiego z Wołynia z Ukrainy, jest ona po raz 18 prowadzona przez ZHP Hufiec Zgierz pod patronatem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Czytaj więcej naciśnij tutaj.
03.11.2018
W roku jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę ruszyła po raz XVIII Sztafeta Rowerowa  „Ogień Niepodległości” organizowana przez Hufiec ZHP Zgierz pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy.
W dniu 8 listopada 2018 roku sztafeta dojedzie do Lipska gdzie o godz. 17:00 będzie odprawiona uroczysta Masza Święta podczas której nastąpi przekazanie „Ognia Niepodległości” władzom lokalnym, strażakom, harcerzom i strzelcom

Harmonogram sztafety,                 mapa sztafety,             Sztafeta Rowerowa Ogień Niepodległości


Serdecznie zapraszamy Koordynatorzy

WSPOMNIENIE TYCH, KTÓRZY ODESZLI

Tradycyjnie w roku bieżącym delegacja składająca się ze strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotników Straży Pożarnej w Lipsku wraz z zarządem Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lipsku i wsparciu Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy KP w Lipsku udała się na groby zmarłych kolegów którzy spoczywają na cmentarzach w woj. świętokrzyskim i mazowieckim, zapalili znicze oddając w ten sposób hołd zmarłym strażakom, którzy poprzez pamięć o nich nadal są z nami.

POŻAR BUDYNKU MIESZKALNEGO

27.10.2018
Pożar  do SK KP w Lipsku zgłoszono 27 października br. ok godz. 15:15. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej kierujący działaniami stwierdził pożar budynku mieszkalnego drewnianego krytego blacho dachówką. Właściciel posesji opuścił budynek przed dojazdem zastępów straży pożarnej i znajdował się na zewnątrz budynku. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia podaniu dwóch prądów wody do środka budynku, z pożaru zostały wydobyte 3 butle gazowe, które zostały wyniesione i schładzane na zewnątrz budynku. W działaniach brały udział zastępy z PSP JRG w Lipsku oraz OSP z Solca, Pawłowic i Przedmieścia Bliższego.

34 ROCZNICA ŚMIERCI KS. JERZEGO POPIEUSZKI

19.10.2018

                                                                      

„Kazania moje nie są skierowane przeciw komuś. Skierowane są przeciw kłamstwu, niesprawiedliwości, poniewieraniu godności człowieka. Walczę z systemem zła, a nie z człowiekiem. To, co robię, to nie polityka. Moją bronią jest prawda i miłość” – głosił w swoich kazaniach ks. Jerzy Popiełuszko.

W 34 rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego  Popiełuszki zgromadzeni na spotkaniach organizacyjnych Zarządu Emerytów i Rencistów Pożarnictwa koło w Lipsku oraz PSP i KZ NSZZ „Solidarność” w Lipsku i strażacy OSP z gminy Rzeczniów rozpoczynając wszystkie spotkania zmówili modlitwę za zmarłego Kapelana Solidarności. Ks. Jerzy był również wielkim przyjacielem strażaków, min. odprawiał Msze Święte w czasie strajku studentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie w roku 1981 .

PRZEKAZANIE SPRZĘTU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

19.10.2018
W dniu 19 pażdziernika 2018 roku w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w  Rzeczniowie odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania sprzętu na wyposażenie  zakupionego ze środków Ministra Sprawiedliwości. W uroczystości wziął udział Poseł na sejm Andrzej Kosztowniak, który uczestniczył w przekazaniu sprzętu wraz z wójtem gminy Rzeczniów a zarazem Prezesem Zarządu Gminnego Karolem Burekiem oraz Komendantem Powiatowym PSP w Lipsku bryg Tomaszem Krzyczkowskim. Z racji przypadającej 34 rocznicy tragicznej śmierci Ks. Jeżego Popieuszki zmówiono modlitwę za zmarłego kapelana ”Solidarności”. Ks. Popieuszko był również przyjacielem strażaków , w czasie strajku w 71 roku odprawiał msze św. W szkole oficerów pożarnictwa w Warszawie.

W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy wraz ze strażakami złożyli gratulacje w roku 100-lecia niepodległości kapelanowi gminnemu straży pożarnych ks. Zbigniewowi Wypchło z okazji otrzymania godności kanonika honorowego Matki Boskiej Ostrobramskiej  w Skarżysku Kamiennej.

W uroczystości uczestniczyły wszystkie Zarządy Ochotnniczych Straży Pożarnych z gminy Rzeczniów. Wszystkie jednostki OSP z gminy Rzeczniów otrzymały strzęt do ratownictwa medycznego oraz ratownictwa technicznego.

IZBA PAMIĘCI POŚWIĘCONA płk. WŁADYSŁAWOWI OWCZARKOWI

18.10.2018
Dnia 18 października 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej odbyła się uroczystość otwarcia Izby Pamięci płk. Władysława Owczarka ps. „Bula” w roku jubileuszu 100 -lecia Odzyskania Niepodległości.
W pierwszej części uroczystości przedstawiono spektakl "Bohater Niepodległej - płk. Władysław Owczarek", przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bąkowej. Następnie w podziemnej kondygnacji budynku Szkoły Podstawowej otworzono Izbę Pamięci płk. Władysława Owczarka, a na placu szkolnym zasadzono symboliczne dęby oraz wypuszczono w niebo biało-czerwone balony.

Władysław Owczarek "Bula" zmarł 29 maja 2012 roku, miał 94 lata, mieszkał w miejscowości Chotyze, przez całe swoje życie związany był z ziemią lipską i zwoleńską. W młodości działał w Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici", po wybuchu II wojny światowej został najpierw radzieckim, a potem niemieckim jeńcem. Udało mu się uciec z wiozącego go do Rzeszy transportu i wrócić w rodzinne strony.


75 ROCZNICA PACYFIKACJI WSI ZAWAŁY I MOŁDAWA

17.10.2018
W dniu 17 października 2018 roku odbyły się uroczystości z okazji 75-tej rocznicy pacyfikacji wsi Zawały i Mołdawa oraz odsłonięcie pomnika po renowacji w 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji przy pomniku w Zawałach licznie zgromadzili się mieszkańcy Gminy Rzeczniów oraz przybyli na tą okazję goście: Pan Adam Bielan – Wicemarszałek Senatu RP, Pan Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki w imieniu Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, Pani Anna Kwiecień – Poseł na Sejm RP, Pan Dariusz Bąk – Poseł na Sejm RP, władze samorządowe Powiatu i Gminy, przedstawiciele służb mundurowych, Leśnicy, Kombatanci, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek gminnych, młodzież, żołnierze Wojska Polskiego, Ułani. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Ojca Opata Eugeniusza Augustyna z udziałem Ks. Kanonika Zbigniew Wypchło – Proboszcza Parafii Grabowiec, Ks. Kanonika Wiesława Murzyna i Ks. Gracjana Brody. 

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie pomnika po renowacji upamiętniającego pomordowanych mieszkańców wsi Zawały i Mołdawa. Dla uczczenia pamięci ofiar pacyfikacji wsi Zawały i Mołdawa oddana została salwa honorowa. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele władz i mieszkańców złożyli wieńce i kwiaty. Uroczystość odbyła w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu pod dowództwem kpt. Rafała Łyżwy. Na uroczystość swoje poczty sztandarowe wystawili: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, Gmina Rzeczniów, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabowcu, Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie, Związek Strzelecki „Strzelec” im. Dionizego Czachowskiego w Lipsku, Związek Kombatancki, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku oraz Ochotnicze Straże Pożarne z: Wólki Modrzejowej, Grabowca, Rzeczniowa, Jelanki, Marianowa, Rzechowa i Rybiczyzny.


OBCHODY 40-LECIA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA

16.10.2018
    W dniu 16  października 2018 roku lipscy strażacy uczestniczyli w obchodach 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Św. Piotra. Uroczystość odbyła się na placu kościelnym przy „Pomniku Milenium” poświęconym Janowi Pawłowi II. Wszystkich zgromadzonych przywitał ksiądz kanonik Henryk Jagieło dziekan dekanatu lipskiego, który wspólnie z uczestnikami odmówił modlitwę a następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
    W uroczystości uczestniczyli: delegacja strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Lipsku na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Lipsku bryg. Tomaszem Krzyczkowskim, przewodniczący komisji terenowej NSZZ „Solidarność” Wojciech Dziółko wraz z delegacją w skład której wchodzili również przedstawiciele komisji zakładowej przy KP PSP w Lipsku z przewodniczącym kpt. Przemysławem Kawałkiem, władze powiatu lipskiego i radni oraz szefowie jednostek organizacyjnych powiatu wraz ze sztandarem powiatu lipskiego i sztandarem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku. Wartę honorową przy Pomniku „Milenium” zaciągnęli  strażacy Państwowej Straży Pożarnej i
strzelcy którzy  jednocześnie są członkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dnia 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła z Krakowa zasiadł na tronie Piotrowym. Kościołem katolickim kierował przez blisko 27 lat. Karol Wojtyła był pierwszym papieżem jeżdżącym na nartach, wspinającym się po górach, pływającym kajakiem. Był też pierwszym Słowianinem, który zasiadł na tronie Piotrowym. Był pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niebędącym Włochem. Pontyfikat Jana Pawła II zalicza się do jednego z najdłuższych. Trwał 9666 dni. W tym czasie Ojciec Święty ogłosił błogosławionymi ponad 1300 osób, kanonizował 480 świętych. Papież Polak otworzył Watykan i papiestwo na ludzi. W czasie pontyfikatu odwiedził 135 krajów. Do ojczyzny pielgrzymował siedem razy. 


SAMOCHÓD W STAWIE

15.10.2018
Dnia 15 października 2018 r., około godziny 10:30 otrzymano informację, że w miejscowości Bąkowa gm. Ciepielów samochód osobowy uderzył w barierę i wpadł do stawu. Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG Lipsko i OSP z Ciepielowa. Na miejscu zdarzenia strażacy zastali uszkodzoną barierę drogowa przeciwwypadkową, a niedaleko w stawie stojący samochód osobowy. W pojeździe nie było osób poszkodowanych.  Z informacji uzyskanych od osób postronnych kierowca samodzielnie opuścił pojazd i oddalił się z miejsca zdarzenia. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na wyciągnięciu samochodu ze stawu. Zapobiegło to skażeniu stawu paliwem i olejami.

TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ

11.10.2018
W dniu 11.10.2018 roku w Górze Kalwarii przeprowadzono turniej halowej piłki nożnej strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Były to eliminacje strefy w ramach rozgrywek XVI Mistrzostw Województwa Mazowieckiego. W rozgrywkach udział wzięły drużyny Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z: Białobrzeg, Lipska, Piaseczna, Przysuchy oraz Wyszkowa. W wyniku przeprowadzonych zawodów drużyna KP PSP w Lipsku zajęła drugie miejsce. W skład zespołu wchodzili następujący strażacy: BZIKOT Paweł, CZERWONKA Piotr, JABŁOŃSKI Sławomir, ŁYJAK Adrian, PAWŁOWSKI Piotr, PISKORZ Piotr, SKOCZYLAS Marcin, SOBUSLKI Dawid, TUSIŃSKI Sebastian, WIOSNA Tomasz, ZIĘBA Karol. Kolejność zajętych miejsc poszczególnych Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przedstawia się następująco:  I - KP PSP Przysucha, II - KP PSP Lipsko, III - KP PSP Piaseczno, IV - KP PSP Białobrzegi, V - KP PSP Wyszków

90-LECIE OSP W JAWORZE SOLECKIM

07.10.2018
W dniu 7 października 2018 roku odbyła się uroczystość obchodów 90-lecia OSP w Jaworze Soleckim.
Na placu przy strażnicy OSP w Jaworze Soleckim, znajduje się pomnik poświęcony pułk. Dionizemu Czachowskiemu, jednemu z dowódców Powstania Styczniowego, który zgodnie z przekazem historycznym zmarł w miejscu gdzie znajduje się pomnik.
Obecne władze na uroczystości oraz Komendanci Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej i Policji wraz z przedstawicielami Lasów Państwowych złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przy pomniku aby uczcić dowódcę w roku 100-lecia odzyskania niepodległości. Wartę honorową przy pomniku wystawili strażacy obchodzący jubileusz OSP Jawor Solecki oraz Strzelcy Jednostki Strzeleckiej z Sienna. Następnie odbyło się poświęcenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej którego dokonał ks. kanonik Henryk Skuza. Następnie uczestnicy przy akompaniamencie orkiestry dętej z Krotoszyna przemaszerowali na plac szkolny gdzie odbyła się część oficjalna, złożenie meldunku i odegranie hymnu państwowego oraz odznaczenia i wyróżnienia druhów z okazji jubileuszu 90-lecia działalności OSP. Zarząd Główny Związku OSP RP nadał Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze Soleckim Złoty Medal „Za zasługi Dla Pożarnictwa”.
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze Soleckim.

POŻAR BUDYNKU MIESZKALNEGO

05.10.2018
Do pożaru doszło w 5 października br. ok 5godz.  Na miejscu działań ratowniczych stwierdzono, pożar dachu krytego blachą na budynku mieszkalnym. Ogień wydostawał się na zewnątrz przez okno. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu działań podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu jeden po klatce schodowej drugi z drabiny przystawnej. Po zlokalizowaniu pożaru rozebrano część konstrukcji i usunięto nadpalone elementy na zewnątrz. Nie było osób poszkodowanych. Działania prowadziły strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Maruszowa i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP z Lipska.