WITAMY NA STRONIE KP PSP W LIPSKU


ul. PARTYZANTÓW 3, 27-300 LIPSKO

tel. 48 3780-108, 48 3781-108

783-937-391

fax. 48 3780-661
DZIEŃ STRAŻAKA W LIPSKU


Zapraszamy na Dzień Strażaka 2015, który odbędzie się w Lipsku 7 czerwca 2015 roku. Całość rozpocznie się Mszą Świętą Koncelebrowaną w kościele p.w. Świętej Trójcy w Lipsku. Następnie na placu tut. komendy odbędzie się uroczysty apel. W roku bieżącym obchody Dnia Strażaka 2015 połączone są z jubileuszem 40 - lecia powołania Zawodowej Straży Pożarnej na Ziemi Lipskiej i jubileuszem 40 - lecia Kapłaństwa Honorowego Kapelana Strażaków Powiatu Lipskiego Księdza Wiesława Ozdoby.   

ĆWICZENIA W SCANDIC FOOD

27.05.2015
W dniu 27.05.2015 r. na terenie Zakładu Produkcyjnego SCANDIC FOOD w Lipsku zostały przeprowadzone ćwiczenia z udziałem Jednostrki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku,  Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie Kościelnej i Lipsku. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie praktycznych warunków i organizacji ewakuacji w zakładzie, przygotowania do interwencji zakładowej grupy ratownictwa chemicznego oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej. Zadaniem przybyłych na miejsce służb ratowniczych było przede wszystkim ograniczenie powstałego wycieku amoniaku, zredukowanie skutków rozszczelnienia instalacji chłodniczej oraz uszczelnienie studzienek zbiorczych kanalizacji ściekowej i burzowej zakładu w celu uniemożliwienia przedostania się zanieczyszczonej wody do kanalizacji komunalnej.

STRAŻAK MIESIĄCA

26.05.2015
Strażak Miesiąca Marca Województwa Mazowieckiego, okolicznościowe nagrody oraz list gratulacyjny od wicemarszałek Mazowsza Janiny Ewy Orzełowskiej to wyróżnienia jakie otrzymał w dniu 26.05.2015 r. za dzielną postawę Piotr Gawroński, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie. Wyróżniony będąc świadkiem pożaru budynków gospodarczych w miejscowości Stara Wieś w dniu 23.03.2015 r. narażając swoje własne życie, doznając jednocześnie obrażeń ciała ograniczył znacznie jego skutki. Obezwładnił a następnie wyprowadził na zewnątrz sprawcę pożaru, który zamknął się w budynku mieszkalnym grożąc wysadzeniem obiektu.
Podczas incydentu Piotrowi Gawrońskiemu pomogli Hubert Chudzik, który zatrzymał sprawce do chwili przybycia Policji oraz Marek Chudzik, który z kolei zakręcił butlę z gazem propan – butan, rozszczelnioną wcześniej przez podpalacza.
Wyróżnienie Strażak Miesiąca marca jest jednocześnie nominacją do tytułu honorowego Strażak Roku 2015 Województwa Mazowieckiego.   
W uroczystości wręczenia tytułu Strażaka Miesiąca Marca 2015 poza wyróżnionym Piotrem Gawrońskim wzięli udział Janina Ewa Orzełowska - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Leszek Ruszczyk - Wicemarszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego, bryg. Tomasz Krzyczkowski - Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, dh. Zbigniew Gołąbek - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, dh. Dariusz Wojnowski - Dyrektor Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego, Mariusz Strąk - Wójt Gminy Sienno, dh. Michał Wlazłowski - Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siennie.

Zdjęcia: biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

MISTRZOSTWA W SPORCIE POŻARNICZYM

25.05.2015
W dniu 25.05.2015 r. w Zwoleniu odbyły się eliminacje strefy V do XVI Mistrzostw Województwa Mazowieckiego w Sporcie Pożarniczym. W rywalizacji wzięło udział 8 drużyn z Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej z Białobrzeg, Grójca, Kozienic, Lipska, Przysuchy, Radomia, Szydłowca i Zwolenia. Zawody rozegrane zostały w nastęujących konkurencjach tj. pożarniczy tor przeszkód 100 m, wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na III piętro wspinalni, pożarnicze ćwiczenie bojowe. W wyniku rozgrywek kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: I miejsce KP PSP Zwoleń, II miejsce KP PSP Kozienice, III miejsce KM PSP Radom, IV miejsce KP PSP Lipsko, V miejsce KP PSP Przysucha, VI miejsce KP PSP Białobrzegi, VII miejsce KP PSP Grójec, VIII miejsce KP PSP Szydłowiec.   
 

ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI

24.05.2015
W dniu 24.05.2015 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni Letnisko odbyły się uroczystości Święta Polskiej Niezapominajki, które rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów przy tablicy patrona ośrodka. Następnie leśnicy złożyli życzenia przybyłej małżonce zmarlego redaktora, który był inicjatorem powstania święta. Dzień Niezapominajki obchodzimy od kilkunastu lat 15 maja. W tym dniu promujemy szczególnie walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną, przypominamy o potrzebie jej ochrony. Dodatkowo „nie-zapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji, lokalnych tradycji. Święto to zachęca nas do pamiętania o bliskich, życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka, dostrzeżenia go na własnym osiedlu, dzielnicy, wiosce czy mieście, przypomina o istocie dbania o nasze otoczenie. Wśród licznie zgromadzonych gości w tym służb mundurowych w święcie wziął udział Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski, sekretarz woj. Sądu Honorowego Związku OSP RP w Warszawie. Głównymi organizatorami święta byli: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Tomasz Sot.

DZIECI W STRAŻY

20.05.2015
W  ramach   obchodów  „Dni   Ochrony   Przeciwpożarowej”   lipskich   strażaków   odwiedziły    dzieci   z      Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku. W ramach wizyty dzieci uczestniczyły w pogadance prewencyjnej oraz prezentacji sprzętu pożarniczego. Na koniec odwiedzin dzieciom wręczono słodkie upominki. Natomiast strażacy otrzymali okolicznościowe życzenia.

PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW DO SANKTUARIUM

17.05.2015
Kilkanaście pocztów sztandarowych, prawie 300 strażaków w tym delegacje z powiatu lipskiego wraz ze sztandarami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku i  Ochotniczych Straży Pożarnych z  Chotczy, Kijanki i Jaworskiej Woli uczestniczyło już po raz czwarty w pielgrzymce strażaków do sanktuarium pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. Mszę poprowadził ks. prał. Edwarda Poniewierskiego - Kanclerz Kurii Radomskiej, który wyraził wdzięczność strażakom za ich ofiarność i poświęcenie jakie wykazują podczas prowadzonych działań ratowniczych.

DEBATA SPOŁECZNA

11.05.2015
W dniu 11.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gminy i Lipsko odbyła się debata społeczna poświęcona tematyce bezpieczeństwa i zagrożenia osób starszych. Powyższe spotkanie zostało zorganizowane w ramach rządowego programu Razem Bezpieczniej, a jego organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Lipsku. W debacie uczestniczyli jako partnerzy programu przedstawiciele tut. komendy. Strażacy obecnym na spotkaniu osobom przekazali niezbędną wiedzę dotyczącą przeciwdziałania zatruciom tlenkiem węgla, zapoznali uczestników debaty z praktycznymi aspektami działania czujek tlenku węgla i dymu. Zwrócili również uwagę na wiosenne wypalanie traw, które stanowi poważne zagrożenie dla środowiska, a także zdrowia i życia ludzkiego. Więcej naciśnij tutaj.    

PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW DO RELIKWII ŚWIĘTEGO FLORIANA

04.05.2015

W dniu 4 maja 2015 roku z okazji święta Dnia Strażaka w Warszawie spotkali się uczestnicy XI Pielgrzymki Strażaków do Relikwii Św. Floriana. Uroczystości rozpoczęły się  na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 w Warszawie przy ul. Marcinkowskiego 2, skąd następnie strażacy wyruszyli ulicami warszawskiej Pragi (z ulicy Marcinkowskiego, ulicami Jagiellońską i Kłopotowskiego, a następnie ulicą Sierakowskiego) do Bazyliki Katedralnej Diecezji Warszawsko - Praskiej. O godzinie 9.15 rozpoczęła się uroczysta Msza Św. w intencji strażaków i ich rodzin.
W uroczystościach udział wzięła również delegacja strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku na czele z Komendantem Powiatowym bryg. Tomaszem Krzyczkowskim  oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, których reprezentowała Ochotnicza Straż Pożarna w Kochanówce obchodząca w roku bieżącym jubileusz 100 - lecia istnienia.


DZIAŁANIA NA OBSZARZE CHRONIONYM

27.04.2015
Działania gaśnicze realizowane w dniu 27.04.2015 r. przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą w Lipsku w Czekarzewicach Pierwszych, gm. Tarłów, pow. opatowski to kolejna interwencja zastępów straży pożarnej z powiatu lipskiego na terenie obszaru chronionego. Informacja o zdarzeniu do tut. komendy wpłynęła od dyżurnego stanowiska kierowania w Opatowie o godz. 23.55 w dniu 26.04.2015 r. i dotyczyła pożaru budynku gospodarczego (stodoły). W wyniku pożaru spaleniu uległa konstrukcja budynku oraz słoma magazynowana w obiekcie. W działaniach uczestniczyło 16 ratowników i 4 pojazdy ratowniczo - gaśnicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Lipsku i Opatowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czekarzewicach Drugich i Tarłowie.      

VII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW NA JASNĄ GÓRĘ

26.04.2015
W dniu 26 kwietnia 2015 roku odbyła się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę. W pielgrzymce udział wzięły również delegacje i poczty sztandarowe Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu powiatu lipskiego. Łącznie 29 pocztów sztandarowych oraz około 300 strażaków. Całość rozpoczęła się zbiórką i ustawieniem pododdziałów na Placu Biegańskiego w Częstochowie. Następnie wszyscy uczestnicy pielgrzymki wyruszyli na Jasną Górę, gdzie o godzinie 12.00 na błoniach odprawiona została uroczysta Msza Święta.
Pielgrzymka organizowana jest na Jasnej Górze co 5 lat. Biorą w niej udział członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, członkowie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, słuchacze Szkół Pożarniczych, żołnierze i pracownicy Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Strażacy Zakładowych Straży Pożarnych, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, pracownicy cywilni Ochrony Przeciwpożarowej.

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE OTWP

W  dniu  25 kwietnia  2015 roku w  miejscowości  KSIĄŻENICE  powiat  Grodzisk Mazowiecki odbyły  się  eliminacje  wojewódzkie  XXXVIII  edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach rozgrywanych w trzech grupach wiekowych, wzięli udział przedstawiciele z powiatów województwa mazowieckiego. Powiat lipski w roku bieżącym reprezentowali:
w I grupie wiekowej (uczniowie szkół podstawowych) - Jakub CZAPKA - uczeń PSP w Ciepielowie,
w II grupie wiekowej (uczniowie szkół gimnazjalnych) - Mateusz ŁYGAN- uczeń PG w Rzeczniowie,
w III grupie wiekowej (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) - Piotr PUTON - członek OSP w Jaworze Soleckim.
Uczestnicy turnieju w I etapie rozwiązywali test składający się z 30 pytań, a następnie wyłonieni finaliści odpowiadali ustnie na pytania zadawane przez komisję konkursową.
Wśród laureatów konkursu znalazł się: Piotr PUTON, który zajął III miejsce w III grupie wiekowej. Wszyscy uczestnicy turnieju oraz opiekunowie uhonorowani zostali okolicznościowymi nagrodami oraz dyplomami. Piotr Puton natomiast otrzymał m.in. aparat cyfrowy. Laureatowi serdecznie gratulujemy.

PODSUMOWANIE KURSU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

24.04.2015
W dniu 24 kwietnia 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbył się egzamin kończący 2 kursy z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. W kursach przeprowadzonych w okresie 17.04 - 24.04.2015 r. uczestniczyło 53 strażaków. Zajęcia teoretyczne zostały przeprowadzone w systemie weekendowym w siedzibie tut. komendy. Natomiast zajęcia praktyczne strażacy odbyli na złomowisku w miejscowości Koszary,  gm. Iłża. Całość zakończył egzamin przeprowadzony w dniu 24.04.2015 r. Z ocenami pozytywnymi szkolenia ukończyło 49 strażaków.

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE

22.04.2015
W dniu 22.04.2015 r. delegacja z Powiatu Lipskiego uczestniczyła w uroczystości pogrzebowej księdza pułkownika rezerwy dr Henryka Burzyńskiego byłego kapelana garnizonu Wojska Polskiego w Radomiu. Uroczystości rozpoczęły się w kościele garnizonowym w Radomiu. Dalsza cześć odbyła się na na cmentarzu grzebalnym w Zwoleniu. 
Ksiądz kapelan wielokrotnie odprawiał msze oraz był uczestnikiem wielu uroczystości patriotycznych, strażackich, samorządowych strzeleckich na ziemi lipskiej. Między innymi brał udział w święceniu  sztandarów dla straży pożarnej, strzelca, okolicznościowych tablic pamiątkowych. W uroczystości wzięli udział Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski, Wicestarosta Lipski Paweł Jędraszek, ksiądz kanonik Henryk Jagieło Dziekan Dekanatu Lipskiego wraz księżmi dekanatu, przedstawiciel Jednostki Strzeleckiej z Lipska Michał Gajewski.
W uroczystości udział wzięły również sztandary Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku oraz Jednostki Strzeleckiej Nr 1005 im. płk. D.F. Czachowskiego w Lipsku.

Na pierwszym zdjęciu przy mównicy ks. płk rez. dr Henryk Burzyński podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym w Lipsku odprawionej w dniu 03.05.2011 r. z okazji jubileuszu 100 lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku.
Na ostatnim w mundurze w Lipskim Centrum Kultury.

ZAGRANICZNA WIZYTA

22.04.2015
W dniu 22.04.2015 r. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odwiedziła grupa młodzieży wymiany międzynarodowej. Tym razem byli to mieszkańcy Belgii. Podczas zwiedzania strażnicy młodzież poznała zadania jakie wykonuje straż pożarna w Polsce. Szczególną uwagę uczestników spotkania zwróciły narzędzia specjalistyczne będące na wyposażeniu JRG, przeznaczenie poszczególnych pojazdów specjalistycznych, a przede wszystkim szeroki wachlarz działalności Państwowej Straży Pożarnej.

ZDERZENIE DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

21.04.2015
W dniu 21.04.2015 r. o godz. 18.19 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wpłynęło zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów ciężarowych. Do zdarzenia doszło w miejscowości Maruszów, na drodze krajowej nr 79. W chwili dojazdu zastępów straży pożarnej stwierdzono, że jeden z ciągników siodłowych z naczepą typu beczka znajduje się na boku, blokując tym samym przejazd drogę krajową. Kierowca pojazdu opuścił go o własnych siłach. Poszkodowanemu udzielono pomocy medycznej a następnie przekazano przybyłemu na miejsce zdarzenia zespołowi ratownictwa medycznego. Drugi kierowca nie odniósł obrażeń. Dalsze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca działań, odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, zabezpieczono wyciek oleju napędowego. Uszkodzony pojazd usunął przybyły na miejsce holownik. Podczas trwającej akcji dwa pasy jezdni były nieprzejezdne. Zostały zorganizowane objazdy. Czas działań wyniósł 8 h i 56 min. W akcji uczestniczyło 21 ratowników oraz 5 pojazdów ratowniczych.

ZDERZENIE NA DRODZE KRAJOWEJ NR 79

19.04.2015
Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w dniu 19.04.2015 r. na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Ciepielów. Zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wpłynęło o godz. 11.05. Po dojechaniu na miejsce stwierdzono, że w zderzeniu udział brały dwa samochody osobowe. Zadaniem przybyłych na miejsce strażaków było zabezpieczenie miejsca objętego działaniem ratowniczym oraz pomoc zespołom ratownictwa medycznego w transporcie do karetek trzech poszkodowanych osób. W działaniach uczestniczyło 12 ratowników oraz trzy pojazdy ratownicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie. Czas interwencji wyniósł 2 h i 21 min.

POŻAR BUDYNKU MIESZKALNEGO

19.04.2015
Trzy pojazdy ratowniczo - gaśnicze oraz 16 ratowników brało udział w gaszeniu pożaru budynku jednorodzinnego, niezamieszkałego w miejscowości Bąkowa, gm. Ciepielów. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku w dniu 19.04.2015 r. o godz. 4.57. W wyniku pożaru spaleniu uległo łóżko znajdujące się w budynku, natomiast nadpaleniu uległa jedna ze ścian obiektu. Czas działań gaśniczych, w których uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie i Bąkowej  wyniósł 1 h i 9 min.     

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

16.04.2015
W związku z trwającymi przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku w dniu 16.04.2015 r. uczestniczyli w zabezpieczeniu trasy przemieszczania Krzyża Papieskiego oraz uroczystej Mszy Świętej, którą odprawił przed Lipskim Centrum Kultury ksiądz biskup Piotr Tuszyński.
Światowe Dni Młodzieży już od 30 lat za sprawą Jana Pawła II zrzeszają młodych katolików. Są to spotkania z papieżem, organizowane w formie religijnego festiwalu, skupiające młodych z całego świata, którzy chcą wspólnie spędzić czas i modlić się. Zakończeniem uroczystości był Apel Jasnogórski i pożegnanie symboli Światowych Dni Młodzieży, odeskortowanych przez lipskich strażaków, które powędrowały do innych parafii dekanatu lipskiego.

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

12.04.2015
W dniu 12.04.2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się uroczyste zakończenie Szkolenia Podstawowego Strazaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanego jednoetapowo w systemie e-lerning. W okresie od 20.03.2015 r. do 12.04.2015 r. w tut. komendzie przeprowadzono trzy takie szkolenia. W egazmininie sprawdzającym przeprowadzonym w dniu 12.04.2015 r. uczestniczyli strażacy spełniający wymogi kwalifikacyjne, którzy następnie zdali pozytywnie egzamin wstępny oraz przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Z ocenami pozytywnymi szkolenie ukończyło łącznie 33 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w: Osówce, Krępie Kościelnej, Sadkowic, Aleksandrowa Dużego, Ciepielowa, Jawora Soleckiego, Długowoli, Lipska, Przedmieścia Bliższego, Nowej Wsi, Janowa. Podczas uroczystości w dniu 12.04.2015 r. absolwenci kursu złożyli ślubowanie.
Uroczyste podsumowanie kursu było również okazją do wręczenia Piotrowi Gawrońskiemu druhowi z Ochotnoiczej Straży Pożarnej w Siennie dyplomu uznania przyznanego za ofiarną postawę w czasie pożaru, który miał miejsce w dniu 23 marca 2015 roku w Starej Wsi, gm. Sienno.  Wyrózniony będąc świadkiem pożaru narażając swoje własne życie, doznając jednocześnie obrażeń ciała ograniczył znacznie skutki tego zdarzenia.

V ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

10.04.2015
Tradycyjnie, jak co roku, strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu lipskiego uczcili pamięć polskiej elity rządowej poległej w dniu 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, która została odprawiona w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Lipsku w intencji zamordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy Smoleńskiej. Dalsza część obchodów miała miejsce na cmentarzu parafialnym w Lipsku, gdzie przy Krzyżu Katyńskim i tablicy upamiętniającej katastrofę smoleńską odbył się Apel Poległych oraz złożone zostały okolicznościowe wiązanki i zapalone znicze. Dzień 10 kwietnia 2010 roku to data tragiczna dla Polski. W tym dniu ziemia w Lesie Smoleńskim, w okolicach tak pamiętnego Katynia, pochłonęła 96 ofiar, gdzie większość z tragicznie zmarłych to polska elita intelektualna i rządowa. Każdego roku, w wielu miejscach naszego kraju, pamięć o ofiarach tego tragicznego lotu jest czczona z większym lub mniejszym rozmachem. Tak też było i w tym roku.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


Zdrowych, pogodnych, pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt Wielkanocnych.
Serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego Alleluja  
życzą Komendanci
  bryg. Tomasz Krzyczkowski i mł. bryg. Jarosław Bajor
oraz
strażacy i pracownicy cywilni
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w LipskuPozostałe informacje w archiwum