2017

WITAMY NA STRONIE KP PSP W LIPSKU


ul. PARTYZANTÓW 3, 27-300 LIPSKO

tel. 48 3780-108, 48 3781-108

783-937-391

fax. 48 3780-661


POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP

14.12.2018
W dniu 14 grudnia 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku. W punkcie 1 posiedzenia do składu Zarządu Oddziału Powiatowego na członków powołano Sławomira Śmieciucha Starostę lipskiego oraz Sławomira Krzosa Powiatowego Koordynatora Ratownictwa Medycznego KSRG powiatu lipskiego. Następnie przyjęto plan posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Prezydium, przedstawiono wskazówki programowo - organizacyjne do przeprowadzenia kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w OSP w 2019 r. na terenie powiatu lipskiego.

Komendant Powiatowy PSP w Lipsku przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej w powiecie lipskim. Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na: zakup sprzętu i remonty strażnic  finansowanych w ramach dotacji MSWiA dla jednostek OSP włączonych do KSRG i dla jednostek OSP z poza systemu, statystyki dotyczące zdarzeń w powiecie, ilość wyjazdów jednostek OSP, ćwiczenia i szkolenia druhów, działalność kontrolno-rozpoznawczą, zadania z zakresu prewencji społecznej realizowane przez Państwową Straż Pożarną podsumowujące prowadzone w 2018 roku kampanie społeczne „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”,
W dalszej części zebrania uczestnicy omówili realizację i wykonanie budżetu gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok oraz przedstawili wysokość planowanego budżetu w  zakresie ochrony przeciwpożarowej na rok 2019. Oceniono przebieg walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP, przedstawiono plan organizacji strażackich uroczystości i zawodów sportowo-pożarniczych OSP, KDP i MDP oraz plan pracy prezydium ZOP ZOSP RP w roku 2019.
Po zakończeniu posiedzenia odbyło się spotkanie opłatkowe, które rozpoczął ks. Krzysztof Maj Kapelan strażaków powiatu lipskiego podczas którego druhowie przekazali sobie życzenia noworoczne.


OFIAROM STANU WOJENNEGO ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI

13.12.2018
Komenda Powiatowa PSP w Lipsku zgodnie z apelem Wojewody Mazowieckiego włączyła się w akcję „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”, zapalając 13 grudnia 2018 r. symboliczną świeczkę w oknie strażnicy KP PSP w Lipsku oraz znicz przy pomniku strażackim.
Kampania pod hasłem „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. wykonały rzesze mieszkańców wolnego świata. Do postawienia w oknach symbolicznych świateł wezwał wtedy prezydent USA oraz papież Jan Paweł II. W Bożonarodzeniowym orędziu Ronald Reagan wspomniał o Polakach cierpiących z powodu reżimu komunistycznego i zwrócił się do Amerykanów mówiąc: „Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”. Tamtej zimy świece zapłonęły w oknie Białego Domu i w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Polacy w kraju w podobny sposób wyrażali swój sprzeciw wobec brutalnej polityki ówczesnych władz. Po 37 latach IPN zachęca do uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego tym samym gestem.
Kampania łączy Polaków we wspólnym hołdzie wobec zabitych i poszkodowanych przez reżim komunistyczny oraz ich rodzin.

STO DRZEW NA 100-LECIENIEPODLEGŁOŚCI

12.12.2018

Dnia 12.12.2018 roku z inicjatywy mieszkańców wsi Wola Pawłowska i Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Pawłowskiej, odbyła się uroczystość podsumowująca 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 100-lecia działalności miejscowej OSP w Woli Pawłowskiej. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Marek Szymczyk przywitaniem wszystkich uczestników i gości, którymi byli m.in.: Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski, Komendant Powiatowy Policji w Lipsku młodszy inspektor Wojciech Brandt, Starosta lipski Sławomir Śmieciuch, Przewodniczący Rady Powiatu Sosnowski Józef oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kowaleczko Romuald, Radni Gminy Solec nad Wisłą na czele z Tadeuszem Szczerba, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Solcu nad Wisłą Tadeusz Ciosek, Komendant Gminny Związku OSP RP gminy Solec nad Wisłą dh. Jakub Jóźwik, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą Marcin Węgłowski wraz z delegacją klas mundurowych oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pawłowicach Jerzy Cieślik wraz  z uczniami. Głównym punktem uroczystości było posadzenie 100 drzew na 100-lecie niepodległości jako wyraz patriotycznego działania OSP w Woli Pawłowskiej. Jest to żywy pomnik przyrody mający upamiętniać te bardzo ważne wydarzenia dla Polski, straży pożarnych i społeczności lokalnej. OSP w Woli Pawłowskiej otrzymało listy gratulacyjne od Starosty lipskiego i  Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku oraz album wydany przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie na 100-lecie niepodległości.


SZLACHETNA PACZKA OD STRAŻAKÓW

11.12.2018
Wzorem lat ubiegłych strażacy Komendy Powiatowej PSP włączyli się w akcję "Szlachetna Paczka" której głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Po zapoznaniu się z historiami i potrzebami rodzin, wybrano z listy rodzinę, dla której konkretnie przygotowano, a następnie 10 grudnia 2018r. przekazano paczkę z pomocą materialną odpowiadającą wymienionym potrzebom. Koordynatorem przedsięwzięcia był st. kpt. Jóźwik Jakub  z-ca dowódcy zmiany JRG.


CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.


Link do kampanii  naciśnij tutajPOŻAR BUDYNKU MIESZKALNEGO

10.12.2018
W poniedziałek 10 grudnia br. ok godz. 19;20 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Ciszyca Dolna, gmina Tarłów – teren chroniony przez tut. jednostkę PSP. Z informacji uzyskanych od osoby zgłaszającej wynikało, że w środku pomieszczenia może być jedna osoba, a na zewnątrz budynku widoczne są już płomienie. Do zdarzenia dyżurny SKKP w Lipsku zadysponował strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Lipska. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej stwierdzono pożar budynku mieszkalnego murowanego. Ratownicy natychmiast przystąpili do działań w natarciu, przy jednoczesnym przeszukaniu pomieszczeń. W pomieszczeniu kuchennym odnaleziono nieprzytomną osobę ze znacznym zwęgleniem części ciała. Po zlokalizowaniu pożaru strażacy rozpoczęli przeszukiwanie pomieszczeń budynku pod kątem obecności pozostałych domowników, na szczęście w budynku nie było większej ilości osób. W wyniku pożaru zginął właściciel posesji. O sprawie zostały poinformowane policja oraz prokurator. W akcji gaśniczej brało udział pięć zastępów straży pożarnej.

POŻAR SAMOCHODU W GMINIE SIENNO

07.12.2018
5 grudnia br. ok godz. 14 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego w miejscowości Trzemcha Górna, gmina Sienno. Po dojeździe na miejsce akcji, stwierdzono że pożarem objęty jest przedział pasażerski i bagażowy samochodu osobowego. Nie było osób poszkodowanych. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu prądów piany na palące się auto celem ugaszenia. Do działań ratowniczych zadysponowano strażaków z JRG w Lipsku, OSP z Sienna i Osówki.

WYPADEK SAMOCHODU OSOBOWEGO W OLECHOWIE NOWYM

07.12.2018
5 grudnia br. ok godz. 12 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Olechów Nowy w gminie Sienno. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP oraz pobliską jednostkę ochotniczej straży pożarnej włączoną do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego z Sienna. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym ustalił, iż samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Pojazdem podróżował dwie osoby, które w chwili przybycia na miejsce zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej znajdowały się poza nim. Strażacy niezwłocznie udzieli poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie poszkodowanych przekazali przybyłemu na teren działań Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały także na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu źródła zasilania w rozbitym pojeździe.   

POŻAR W BUDYNKU MIESZKALNYM

04.12.2018
Do pożaru w budynku mieszkalnym murowanym doszło 3 grudnia br. ok godz. 23:50 w miejscowości Wodąca gmina Sienno. Pożarem objęta była część mieszkania w której znajdował się magazyn opału. Właściciel – zgłaszający opuścił dom nie odnosząc żadnych obrażeń. Pożar ugaszono ok godz. 00:08 Na miejsce działań ratowniczych działali strażacy  z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Lipska oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Sienna. Pożar ugaszono ok godz. 00:08

UROCZYSTY APEL

24.11.2018
W dniu 24 listopada 2018r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbył się uroczysty apel z okazji 100-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, który był okazją do wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień za trud codziennej pracy funkcjonariuszy, druhów i osób zaangażowanych w sprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i promocji obronności oraz działalności na rzecz naszej Ojczyzny i społeczności lokalnej. A także okazją do podsumowania kursu dowódców OSP i wręczenia zaświadczeń ukończenia szkolenia kierujących działaniami ratowniczymi dla członków OSP z powiatu lipskiego.... więcej naciśnij tutaj.

KOLIZJA W PAWLICZCE

23.11.2018
Do zdarzenia doszło o godz. 9:30 w miejscowości Pawliczka na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 747 Po dojechaniu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu KDR stwierdził kolizję dwóch aut osobowych. Kierowcy opuścili pojazdy przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowych. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, odłączeniu akumulatorów i kierowania ruchem drogowym. Do działaniań ratowniczych zadysponowano zastępy z JRG w Lipsku oraz OSP Pawliczka.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU RATOWNICTWA DLA OSP Z MIASTA I GMINY LIPSKO

20.11.2018
W dniu 20 listopada 2018r. w sali konferencyjnej UMiG w Lipsku odbyła się uroczystość przekazania dla jednostek OSP z terenu MiG Lipsko wyposażenia i sprzętu zakupionego i współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.

Zakupiono następujący sprzęt:
2 defibrylatory
2 zestawy ratownictwa technicznego
1 zestaw R1 składający się z torby ratowniczej
3 deski typu nosze
3 komplety szyn Kramera

W uroczystym przekazaniu sprzętu wzięli udział:
Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Jacek Wielorański, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku bryg. Jarosław Bajor, Prezes OZMG ZOSP RP w Lipsku Tomasz Stempień, Komendant MG ZOSP RP w Lipsku Jan Cyran, oraz Prezesi, skarbnicy i naczelnicy z jednostek OSP w Lipsku, Woli Soleckiej, Krępy Kościelnej, Maruszowa i Długowoli.


POROZUMIENIE MSWiA I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH


09.11.2018
W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.
 
Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.
 
Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 
 
Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.
 
W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.
 
Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.
 
Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA
 
Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.
 
Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.
 
Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę
 
Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.
 
Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.
 
Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie
 
Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.
 
Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej
 
Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.
 
W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU RATOWNICTWA DLA OSP Z GMINY SOLEC

09.11.2018
W dniu 9 listopada 2018 roku jednostkom OSP z terenu gminy Solec nad Wisłą przekazano uroczyście sprzęt na wyposażenie, zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  Wykaz urządzeń naciśnij tutaj.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU RATOWNICTWA DLA OSP Z GMINY SIENNO

08.11.2018
W dniu  08 listopada 2018 roku w strażnicy OSP w Siennie odbyła się uroczystość poświęcenia oraz przekazania sprzętu na wyposażenie  zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wykaz urządzeń naciśnij tutaj.

OSTATNIE POŻEGNANIE KAPELANA HONOROWEGO STRAŻAKÓW

06.11.2018
W dniach 5 i 6 listopada 2018 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Wiesława Ozdoby kapelana honorowego strażaków i strzelców powiatu lipskiego, kapelana Domu Pomocy Społecznej w Lipsku, pierwszego kapelana służby zdrowia Szpitala Rejonowego w Lipsku. Od 3 maja 1992 roku pełnił obowiązki kapelana strażaków Miasta i Gminy Lipsko, a następnie był kapelanem strażaków woj. radomskiego jako członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Radomiu. To m.in. on wspólnie z księdzem kapelanem krajowym strażaków bryg. o. bryg. Jerzym Kołodziejczakiem i kapelanem Wojska Polskiego mjr. Henrykiem Burzyńskim święcił w dniu 15 sierpnia 1996 roku pomnik przy ul. Traugutta w hołdzie poległym strażakom i tym którzy zginęli w akcjach ratowniczo-gaśniczych.  Czytaj dalej naciśnij tutaj

03.11.2018
Z żalem zawiadamiamy o śmiuerci Kapelana Honorowego Ks. Wiesława Ozdoby.
Uroczystości pogrzebowe w poniedziałek 05.11.2018 roku w Lipsku o godz. 18,
we wtorek 06.11.2018 roku we Włostowie

SZTAFETA "OGIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI"

09.11.2018
Sztafeta rowerowa z Ogniem Niepodległości przybyła do powiatu lipskiego z Wołynia z Ukrainy, jest ona po raz 18 prowadzona przez ZHP Hufiec Zgierz pod patronatem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Czytaj więcej naciśnij tutaj.
03.11.2018
W roku jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę ruszyła po raz XVIII Sztafeta Rowerowa  „Ogień Niepodległości” organizowana przez Hufiec ZHP Zgierz pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy.
W dniu 8 listopada 2018 roku sztafeta dojedzie do Lipska gdzie o godz. 17:00 będzie odprawiona uroczysta Masza Święta podczas której nastąpi przekazanie „Ognia Niepodległości” władzom lokalnym, strażakom, harcerzom i strzelcom

Harmonogram sztafety,                 mapa sztafety,             Sztafeta Rowerowa Ogień Niepodległości


Serdecznie zapraszamy Koordynatorzy

WSPOMNIENIE TYCH, KTÓRZY ODESZLI

Tradycyjnie w roku bieżącym delegacja składająca się ze strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotników Straży Pożarnej w Lipsku wraz z zarządem Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lipsku i wsparciu Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy KP w Lipsku udała się na groby zmarłych kolegów którzy spoczywają na cmentarzach w woj. świętokrzyskim i mazowieckim, zapalili znicze oddając w ten sposób hołd zmarłym strażakom, którzy poprzez pamięć o nich nadal są z nami.

POŻAR BUDYNKU MIESZKALNEGO

27.10.2018
Pożar  do SK KP w Lipsku zgłoszono 27 października br. ok godz. 15:15. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej kierujący działaniami stwierdził pożar budynku mieszkalnego drewnianego krytego blacho dachówką. Właściciel posesji opuścił budynek przed dojazdem zastępów straży pożarnej i znajdował się na zewnątrz budynku. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia podaniu dwóch prądów wody do środka budynku, z pożaru zostały wydobyte 3 butle gazowe, które zostały wyniesione i schładzane na zewnątrz budynku. W działaniach brały udział zastępy z PSP JRG w Lipsku oraz OSP z Solca, Pawłowic i Przedmieścia Bliższego.

34 ROCZNICA ŚMIERCI KS. JERZEGO POPIEUSZKI

19.10.2018

                                                                      

„Kazania moje nie są skierowane przeciw komuś. Skierowane są przeciw kłamstwu, niesprawiedliwości, poniewieraniu godności człowieka. Walczę z systemem zła, a nie z człowiekiem. To, co robię, to nie polityka. Moją bronią jest prawda i miłość” – głosił w swoich kazaniach ks. Jerzy Popiełuszko.

W 34 rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego  Popiełuszki zgromadzeni na spotkaniach organizacyjnych Zarządu Emerytów i Rencistów Pożarnictwa koło w Lipsku oraz PSP i KZ NSZZ „Solidarność” w Lipsku i strażacy OSP z gminy Rzeczniów rozpoczynając wszystkie spotkania zmówili modlitwę za zmarłego Kapelana Solidarności. Ks. Jerzy był również wielkim przyjacielem strażaków, min. odprawiał Msze Święte w czasie strajku studentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie w roku 1981 .

PRZEKAZANIE SPRZĘTU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

19.10.2018
W dniu 19 pażdziernika 2018 roku w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w  Rzeczniowie odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania sprzętu na wyposażenie  zakupionego ze środków Ministra Sprawiedliwości. W uroczystości wziął udział Poseł na sejm Andrzej Kosztowniak, który uczestniczył w przekazaniu sprzętu wraz z wójtem gminy Rzeczniów a zarazem Prezesem Zarządu Gminnego Karolem Burekiem oraz Komendantem Powiatowym PSP w Lipsku bryg Tomaszem Krzyczkowskim. Z racji przypadającej 34 rocznicy tragicznej śmierci Ks. Jeżego Popieuszki zmówiono modlitwę za zmarłego kapelana ”Solidarności”. Ks. Popieuszko był również przyjacielem strażaków , w czasie strajku w 71 roku odprawiał msze św. W szkole oficerów pożarnictwa w Warszawie.

W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy wraz ze strażakami złożyli gratulacje w roku 100-lecia niepodległości kapelanowi gminnemu straży pożarnych ks. Zbigniewowi Wypchło z okazji otrzymania godności kanonika honorowego Matki Boskiej Ostrobramskiej  w Skarżysku Kamiennej.

W uroczystości uczestniczyły wszystkie Zarządy Ochotnniczych Straży Pożarnych z gminy Rzeczniów. Wszystkie jednostki OSP z gminy Rzeczniów otrzymały strzęt do ratownictwa medycznego oraz ratownictwa technicznego.

IZBA PAMIĘCI POŚWIĘCONA płk. WŁADYSŁAWOWI OWCZARKOWI

18.10.2018
Dnia 18 października 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej odbyła się uroczystość otwarcia Izby Pamięci płk. Władysława Owczarka ps. „Bula” w roku jubileuszu 100 -lecia Odzyskania Niepodległości.
W pierwszej części uroczystości przedstawiono spektakl "Bohater Niepodległej - płk. Władysław Owczarek", przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bąkowej. Następnie w podziemnej kondygnacji budynku Szkoły Podstawowej otworzono Izbę Pamięci płk. Władysława Owczarka, a na placu szkolnym zasadzono symboliczne dęby oraz wypuszczono w niebo biało-czerwone balony.

Władysław Owczarek "Bula" zmarł 29 maja 2012 roku, miał 94 lata, mieszkał w miejscowości Chotyze, przez całe swoje życie związany był z ziemią lipską i zwoleńską. W młodości działał w Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici", po wybuchu II wojny światowej został najpierw radzieckim, a potem niemieckim jeńcem. Udało mu się uciec z wiozącego go do Rzeszy transportu i wrócić w rodzinne strony.


75 ROCZNICA PACYFIKACJI WSI ZAWAŁY I MOŁDAWA

17.10.2018
W dniu 17 października 2018 roku odbyły się uroczystości z okazji 75-tej rocznicy pacyfikacji wsi Zawały i Mołdawa oraz odsłonięcie pomnika po renowacji w 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji przy pomniku w Zawałach licznie zgromadzili się mieszkańcy Gminy Rzeczniów oraz przybyli na tą okazję goście: Pan Adam Bielan – Wicemarszałek Senatu RP, Pan Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki w imieniu Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, Pani Anna Kwiecień – Poseł na Sejm RP, Pan Dariusz Bąk – Poseł na Sejm RP, władze samorządowe Powiatu i Gminy, przedstawiciele służb mundurowych, Leśnicy, Kombatanci, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek gminnych, młodzież, żołnierze Wojska Polskiego, Ułani. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Ojca Opata Eugeniusza Augustyna z udziałem Ks. Kanonika Zbigniew Wypchło – Proboszcza Parafii Grabowiec, Ks. Kanonika Wiesława Murzyna i Ks. Gracjana Brody. 

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie pomnika po renowacji upamiętniającego pomordowanych mieszkańców wsi Zawały i Mołdawa. Dla uczczenia pamięci ofiar pacyfikacji wsi Zawały i Mołdawa oddana została salwa honorowa. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele władz i mieszkańców złożyli wieńce i kwiaty. Uroczystość odbyła w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu pod dowództwem kpt. Rafała Łyżwy. Na uroczystość swoje poczty sztandarowe wystawili: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, Gmina Rzeczniów, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabowcu, Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie, Związek Strzelecki „Strzelec” im. Dionizego Czachowskiego w Lipsku, Związek Kombatancki, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku oraz Ochotnicze Straże Pożarne z: Wólki Modrzejowej, Grabowca, Rzeczniowa, Jelanki, Marianowa, Rzechowa i Rybiczyzny.


OBCHODY 40-LECIA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA

16.10.2018
    W dniu 16  października 2018 roku lipscy strażacy uczestniczyli w obchodach 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Św. Piotra. Uroczystość odbyła się na placu kościelnym przy „Pomniku Milenium” poświęconym Janowi Pawłowi II. Wszystkich zgromadzonych przywitał ksiądz kanonik Henryk Jagieło dziekan dekanatu lipskiego, który wspólnie z uczestnikami odmówił modlitwę a następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
    W uroczystości uczestniczyli: delegacja strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Lipsku na czele z Komendantem Powiatowym PSP w Lipsku bryg. Tomaszem Krzyczkowskim, przewodniczący komisji terenowej NSZZ „Solidarność” Wojciech Dziółko wraz z delegacją w skład której wchodzili również przedstawiciele komisji zakładowej przy KP PSP w Lipsku z przewodniczącym kpt. Przemysławem Kawałkiem, władze powiatu lipskiego i radni oraz szefowie jednostek organizacyjnych powiatu wraz ze sztandarem powiatu lipskiego i sztandarem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku. Wartę honorową przy Pomniku „Milenium” zaciągnęli  strażacy Państwowej Straży Pożarnej i
strzelcy którzy  jednocześnie są członkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dnia 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła z Krakowa zasiadł na tronie Piotrowym. Kościołem katolickim kierował przez blisko 27 lat. Karol Wojtyła był pierwszym papieżem jeżdżącym na nartach, wspinającym się po górach, pływającym kajakiem. Był też pierwszym Słowianinem, który zasiadł na tronie Piotrowym. Był pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niebędącym Włochem. Pontyfikat Jana Pawła II zalicza się do jednego z najdłuższych. Trwał 9666 dni. W tym czasie Ojciec Święty ogłosił błogosławionymi ponad 1300 osób, kanonizował 480 świętych. Papież Polak otworzył Watykan i papiestwo na ludzi. W czasie pontyfikatu odwiedził 135 krajów. Do ojczyzny pielgrzymował siedem razy. 


SAMOCHÓD W STAWIE

15.10.2018
Dnia 15 października 2018 r., około godziny 10:30 otrzymano informację, że w miejscowości Bąkowa gm. Ciepielów samochód osobowy uderzył w barierę i wpadł do stawu. Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG Lipsko i OSP z Ciepielowa. Na miejscu zdarzenia strażacy zastali uszkodzoną barierę drogowa przeciwwypadkową, a niedaleko w stawie stojący samochód osobowy. W pojeździe nie było osób poszkodowanych.  Z informacji uzyskanych od osób postronnych kierowca samodzielnie opuścił pojazd i oddalił się z miejsca zdarzenia. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na wyciągnięciu samochodu ze stawu. Zapobiegło to skażeniu stawu paliwem i olejami.

TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ

11.10.2018
W dniu 11.10.2018 roku w Górze Kalwarii przeprowadzono turniej halowej piłki nożnej strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Były to eliminacje strefy w ramach rozgrywek XVI Mistrzostw Województwa Mazowieckiego. W rozgrywkach udział wzięły drużyny Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z: Białobrzeg, Lipska, Piaseczna, Przysuchy oraz Wyszkowa. W wyniku przeprowadzonych zawodów drużyna KP PSP w Lipsku zajęła drugie miejsce. W skład zespołu wchodzili następujący strażacy: BZIKOT Paweł, CZERWONKA Piotr, JABŁOŃSKI Sławomir, ŁYJAK Adrian, PAWŁOWSKI Piotr, PISKORZ Piotr, SKOCZYLAS Marcin, SOBUSLKI Dawid, TUSIŃSKI Sebastian, WIOSNA Tomasz, ZIĘBA Karol. Kolejność zajętych miejsc poszczególnych Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przedstawia się następująco:  I - KP PSP Przysucha, II - KP PSP Lipsko, III - KP PSP Piaseczno, IV - KP PSP Białobrzegi, V - KP PSP Wyszków

90-LECIE OSP W JAWORZE SOLECKIM

07.10.2018
W dniu 7 października 2018 roku odbyła się uroczystość obchodów 90-lecia OSP w Jaworze Soleckim.
Na placu przy strażnicy OSP w Jaworze Soleckim, znajduje się pomnik poświęcony pułk. Dionizemu Czachowskiemu, jednemu z dowódców Powstania Styczniowego, który zgodnie z przekazem historycznym zmarł w miejscu gdzie znajduje się pomnik.
Obecne władze na uroczystości oraz Komendanci Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej i Policji wraz z przedstawicielami Lasów Państwowych złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przy pomniku aby uczcić dowódcę w roku 100-lecia odzyskania niepodległości. Wartę honorową przy pomniku wystawili strażacy obchodzący jubileusz OSP Jawor Solecki oraz Strzelcy Jednostki Strzeleckiej z Sienna. Następnie odbyło się poświęcenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej którego dokonał ks. kanonik Henryk Skuza. Następnie uczestnicy przy akompaniamencie orkiestry dętej z Krotoszyna przemaszerowali na plac szkolny gdzie odbyła się część oficjalna, złożenie meldunku i odegranie hymnu państwowego oraz odznaczenia i wyróżnienia druhów z okazji jubileuszu 90-lecia działalności OSP. Zarząd Główny Związku OSP RP nadał Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze Soleckim Złoty Medal „Za zasługi Dla Pożarnictwa”.
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze Soleckim.

POŻAR BUDYNKU MIESZKALNEGO

05.10.2018
Do pożaru doszło w 5 października br. ok 5godz.  Na miejscu działań ratowniczych stwierdzono, pożar dachu krytego blachą na budynku mieszkalnym. Ogień wydostawał się na zewnątrz przez okno. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu działań podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu jeden po klatce schodowej drugi z drabiny przystawnej. Po zlokalizowaniu pożaru rozebrano część konstrukcji i usunięto nadpalone elementy na zewnątrz. Nie było osób poszkodowanych. Działania prowadziły strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Maruszowa i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP z Lipska.Pozostałe informacje w archiwum