2017

WITAMY NA STRONIE KP PSP W LIPSKU


ul. PARTYZANTÓW 3, 27-300 LIPSKO

tel. 48 3780-108, 48 3781-108

783-937-391

fax. 48 3780-661


AKCJA KRWIODASTWA

18.07.2018

W czwartek 26 lipca 2018 roku w godzinach od 8:30 do 13.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku przy ul. Partyzantów 3 zostanie przeprowadzona akcja krwiodawstwa. Krwiodawcą może być każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat o wadze ciała powyżej 50kg.

Organizatorem akcji jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Konrada Vietha w Radomiu. Zbierana krew trafi do osób potrzebujących tego bezcennego daru serca z powodu choroby, wypadku czy innego zdarzenia losowego.FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

10.07.2018
Uprzejmie informujemy, że z dn. 9 lipca br. został uruchomiony
Program I na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości.

Zapraszam strażaków i samorządowców do zapoznania się z programem i przygotowanie wniosków, które będzie opiniował Komendant Powiatowy PSP w Lipsku.WYPADEK SAMOCHODU BMW

09.07.2018
9 lipca br. ok godz 4:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku przyjęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego w msc. Przedmieście Bliższe gmina Solec nad Wisłą. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej i przeprowadzeniu rozpoznania KDR ustalił, iż doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego marki BMW. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatora. Obecny na miejscu zdarzenia zespół ratownictwa medycznego przebadał i stwierdził potrzebę hospitalizacji kierowcy.

STARGARD - POTRZEBNA POMOC DLA STRAŻAKA KP PSP

05.07.2018


Zostań dawcą komórek macierzystych: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

Obejrzyj też film „Pomoc dla Strażaka Sławka z JRG STARGARD”: https://www.youtube.com/watch?v=inWgwTHpJTU&feature=youtu.be

WYPADEK NA DRODZE KRAJOWEJ 79

02.07.2018
Do zderzenia ciągnika siodłowego z samochodem osobowym marki Jeep doszło 02.07.2018 roku ok. godz. 9:30 w miejscowości Walentynów, gm. Lipsko. Pojazdami podróżowali tylko kierowcy pojazdów. Osoba poszkodowana (kierowca sam. osobowego) przytomna znajdowała się poza uszkodzonym pojazdem. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy a następnie przekazaniu poszkodowanego Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W działaniach brały udział dwa zastępy z PSP JRG w Lipsku oraz OSP z Maruszowa.

GMINNE ZAWODY OSP W SOLCU NAD WISŁĄ

01.07.2018
W niedzielę 1 Lipca 2018 r. o godz. 9:00 odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Solec nad Wisłą. Do zawodów przystąpiło 11 drużyn (w tym 2 kobieca, 3 MDP chłopców, 1 MDP dziewcząt). Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: wg. regulaminu CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (dziewcząt i chłopców): bieg sztafetowy z przeszkodami; rozwinięcie bojowe. oraz wg. regulaminu męskich i kobiecych drużyn pożarniczych dla grup A i C: sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami; ćwiczenie bojowe

Klasyfikacja Generalna przedstawia się następująco:

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - dziewcząt:

    1. OSP Sadkowice

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - chłopców:
    1. OSP Solec nad Wisłą
    2. OSP Sadkowice
    3. OSP Wola Pawłowska

Kobiece drużyny pożarnicze - grupy C:
    1. OSP Sadkowice


Męskie drużyny pożarnicze - grupy A:
    1. OSP Solec nad Wisłą
    2. OSP
Przedmieście Bliższe
    3. OSP Sadkowice
    4. OSP Wola Pawłowska
    5. OSP Zemborzyn
    6. OSP
Pawłowice

ĆWICZENIA "KINGSPAN 2018"

26.06.2018
25 czerwca 2018 roku miały miejsce ćwiczenia powiatowe zorganizowane przez KP PSP w Lipsku we współpracy ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego Radom 6,  Ochotniczymi jednostkami Straży Pożarnych z powiatu, Komendą Powiatową Policji w Lipsku, Zespołem Ratownictwa Medycznego z SPZZOZ w Lipsku, Starostwem Powiatowym w Lipsku, Miastem i Gminą lipsko oraz zakładem produkcyjnym „KINGSPAN” pod kryptonimem „KINGSPAN 2018”.
Ćwiczenia przeprowadzono na terenie zakładu produkcyjnego KINGSPAN Lipsko.
W pierwszym epizodzie dochodzi do zdarzenia chemiczno-ekologicznego. Kierowca dostarczający izocyjanian (ciemnobrunatna ciecz, szkodliwa dla dróg oddechowych i skóry) na teren zakładu podczas rozładunku chcąc zyskać na czasie, postanowił przejechać kilka metrów cysterną podczas napełniania jednego ze zbiorników po to, aby móc z tego samego miejsca podłączyć się do następnego zbiornika stacji. Na skutek złej oceny odległości i długości węża  doprowadził jednak do uszkodzenia zaworu złącza kołnierzowego przy cysternie. Doprowadziło to do wycieku substancji.  Rozlana ciecz przedostaje się do studzienek burzowych zlokalizowanych w strefie rozładunku medium. Kierowca cysterny na skutek inhalacji substancji niebezpiecznej traci przytomność.

Ze względu na magazynowanie substancji niebezpiecznej na ternie zakładu, zakład został zaklasyfikowany do zakładów o zwiększonym ryzyku powstania awarii przemysłowej. W związku z tym zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.
W tym przypadku przećwiczono reagowanie służb na następujące zdarzenia: organizacja i prowadzenie akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku powstania awarii przemysłowej oraz współdziałanie zastępów Specjalistycznej Grupy Chemicznej Radom 6 KM PSP Radom z zastępami KP PSP Lipsko podczas likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych.
Drugi epizod obejmował pożar samochodu ciężarowego na terenie należącym do firmy KINGSPAN. Na miejsce zostaje zadysponowany powiatowy pluton ratowniczy pn. „Pożar Fabryka” w skład, którego wchodzą zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczych Straży Pożarnych z Ciepielowa, Krępy Kościelnej i Pawliczki wspierane dodatkowo przez zastępy z JRG PSP w Lipsku i OSP w Lipsku

Powyższe działania realizowane były przy współpracy Zespołu Ratownictwa Chemicznego Zakładu Produkcyjnego KINGSPAN w Lipsku którym zarządza kierownik Krzysztof Kowalczyk. Zespół ten tworzą przeszkoleni pracownicy linii produkcyjnych znający najlepiej proces technologiczny, mają oni za zadanie zapobiegania rozwijaniu się awarii i ograniczenia jej skutków.

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Obrony Cywilnej powiatu – starosty lipskiego w ramach realizowanego przedsięwzięcia zostały przeprowadzone również ćwiczenia sztabowe Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku awarii przemysłowej z udziałem toksycznych środków przemysłowych oraz pożaru.

Ćwiczenia miały charakter edukacyjny gdzie pracownicy zakładu KINGSPAN na czele z specjalistą ds. BHP zakładu Tomaszem Kotas przedstawili substancje jakie wykorzystuje zakład w procesach technologicznych oraz zapoznali z zakładem uczestników ćwiczeń zwracając uwagę na drogi pożarowe, dojazdowe do poszczególnych obiektów.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń była realizacja zadań planistycznych, organizacyjnych, szkoleniowych i kontrolnych mających na celu zapewnienie sprawnej koordynacji działań wszystkich służb ratowniczych i porządkowych oraz utrzymanie sprawności Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego stanowiącego integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie powiatu.

Na zakończenie ćwiczeń odbyła się zbiórka wszystkich uczestników gdzie kierownik działań ratowniczych bryg. Łukasz Maciejewski złożył meldunek końcowy bryg. Tomaszowi Krzyczkowskiemu komendantowi powiatowemu PSP w Lipsku, natomiast starosta lipski Roman Ochyński wraz z Komendantem Powiatowym Policji mł. insp. Wojciechem Brandtem podziękowali wszystkim uczestnikom prowadzonych ćwiczeń których kierownikiem był bryg. Jarosław Bajor z-ca komendanta powiatowego PSP w lipsku, nad zabezpieczeniem medycznym czuwali ratownicy medyczni na czele z Sławomirem Krzosem Powiatowym Koordynatorem Ratownictwa Medycznego. Dowódcą Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego Radom 6  był bryg. Marcin Ziomek. Nad wnioskami i uwagami prowadzonych ćwiczeń czuwał zespół rozjemców na czele z bryg. Dariuszem Rzeźnikiem, a za pozoracje i logistykę odpowiedzialny był kpt. Piotr Czerwonka.

W ćwiczeniach wzięło udział 10 zastępów PSP, 8 zastępów OSP w sumie 64 strażaków, 4 patrole Policji 10 osób, 1 Zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego, Zakładowa służba ratownictwa chemicznego 10 osób, formacje obrony cywilnej 15 osób. Ogółem w ćwiczeniach wzięło udział 100 uczestników oraz dodatkowo pracownicy zakładu, którzy po ogłoszeniu alarmu ewakuowali się w wyznaczone miejsce.

UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH RADOMSKIEGO CZERWCA

25.06.2018
Na zaproszenie organizatorów uroczystości patriotycznej obchodów 42. Rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec ’76 delegacja powiatu lipskiego jak co roku uczestniczyła w dniu25 czerwca w uroczystych obchodach w Radomiu. W skład delegacji wchodzili: Wojciech Dziółko – przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacji NSZZ Solidarność w Lipsku wraz z przedstawicielami komisji,  bryg. Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wraz ze sztandarem Komendy i Zarządem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającym przy KP PSP w Lipsku oraz dh Paulina Ołowiak – reprezentująca Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, sierż. ZS Michał Gajewski – Z-ca D-cy Jednostki Strzeleckiej „Strzelec” OSW im. płk. D. Czachowskiegow Lipsku wraz z pocztem sztandarowym. Wszyscy uczestnicy obchodów po przywitaniu przez Zdzisława Maszkiewicza przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Radomska, mogli m.in. wysłuchać wystąpienia premiera Polskiego Rządu Mateusza Morawieckiego oraz uczestniczyćw uroczystej mszy św., której przewodniczył radomski bp Henryk Tomasik wraz z bp Piotrem Turzyńskim, ks. Stanisław Sikorski – kapelanem Solidarności i delegacją księży. Następnie odbył się Apel Pamięci, który przeprowadziła Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, którą wystawiła Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. Na zakończenie poszczególne delegacje wśród których była delegacja z powiatu lipskiego, złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku poświęconym „ludziom skrzywdzonym” w czasie „Radomskiego Protestu” 25 czerwca 1976 roku.

WYPADEK gm. CIEPIELÓW

21.06.2018
W dniu 21.06.2018 r. ok godz. 18:22 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęła informacja o wypadku w miejscowości Rafałów gm. Ciepielów. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy na prostym odcinku drogi zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Pojazdem przemieszczała się jedna osoba. Osoba poszkodowana (kierowca) była zakleszczona, przytomna. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zrobieniu dostępu do osoby poszkodowanej przy pomocy narzędzi hydraulicznych i ewakuacji na zewnątrz pojazdu, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy a następnie poszkodowanego przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W działaniach brały udział zastępy z PSP w Lipsku oraz OSP z Ciepielowa.

DACHOWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO

21.06.2018
Do zdarzenia doszło 21.06.2018 roku ok. godziny 12:17 na DK 79 w miejscowości pomiędzy Kostusinem a Czeksrzewicami gm. Tarłów. Po dojechaniu na miejsce akcji stwierdzono, że doszło do dachowania samochodu osobowego, samochodem podróżowała jedna osoba. Kierowca (71 lat) opóścił pojazd przed przybyciem służb ratowniczych. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu terenu działań oraz udzieleniu poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy.   W akcji ratowniczej udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży w Opatowie.

OTWARCIE IZBY PAMIĘCI

21.06.2018
W dniu 21 czerwca na zaproszenie Lasów Państwowych, delegacja z Państwowej i Ochotnizej Straży Pożarnej w Lipsku i Jednostki Strzeleckiej nr 1005 im. płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku wzięła udział w uroczystości otwarcia Izby Pamięci im. Generała Antoniego Hedy – Szarego. W uroczystości wzięli udział Szef Urzędu ds. Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, przedstawiciele parlamentu z woj. Mazowieckiego i Świętokrzyskiego, delegacje służb mundurowych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz grono kombatantów. Rodzina gen. Antoniego Hedy – córki Maria i Teresa. Delegacja z powiatu lipskiego przekazała do Izby Pamięci materiały archiwalne z pobytu gen. Szarego na ziemi lipskiej wraz z archiwalnym filmem nakręconym w lipsku 21.03.1998 roku.

UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY

20.06.2018
W dniu 20 czerwca w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”. Na zaproszenie Wojewody Mazowieckiego i Kierownika Delegatury MUW w Radomiu w uroczystości wziął udział Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski. Wystawę uroczyście otworzył Artur Standowicz wice wojewoda Mazowiecki, a następnie okolicznoścciowy referat "Ojcowie Niepodległości" przedstawił przedstawiciel IPN prof. Marek wierzbicki.
Panele wystawy"OjcowieNiepodległości".

UROCZYSTOŚĆ 90-LECIA OSP W RZECHOWIE

17.06.2018
W dniu 17 czerwca 2018r. odbyła się uroczystość z okazji 90-ecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechowie połączona z Gminnym Dniem Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się na placu strażnicy zbiórką pocztów sztandarowych i pododdziałów. Mszę świętą polową w intencji strażaków i ich rodzin odprawił ks. dr Krzysztof Maj Kapelan Strażaków Powiatu Lipskiego, ks.kan. Zbigniew Wypchło Kapelan Strażaków Gminy Rzeczniów oraz ks.kan. Wiesław Murzyn. Po mszy świętej odbyła się część oficjalna uroczystości, którą rozpoczął dowódca uroczystości – Witold Skrzypczyk Komendant Oddziału Gminnego Zw. OSP RP w Rzeczniowie składając meldunek dh. Zbigniewowi Gołąbkowi. Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPN RP w Warszawie. Po podniesieniu flagi państwowej i odegranie hymnu nastąpiło przywitanie przybyłych gości przez Wójta Gminy Rzeczniów Karola Burka oraz prezesa OSP Rzechów dh. Marka Nowakowskiego. Następnie dh Julita Czarnecka –Skarbnik OSP Rzechów odczytała rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechowie. Z okazji jubileuszu w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie uchwałą z dnia  19 marca 2018 roku nadało niżej wymienionym:

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

Marek Deja s. Kazimierza
Marek Nowakowski s. Stanisława
Marek Paprocki s. Adama
Paweł Ślęzak s. Witolda

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

Grzegorz Brodziński s. Stefana
Kamil Brodziński s. Stefana
Julita Czarnecka c. Stefana
Ilona Czarnota c. Marka
Hubert Nowakowski s. Krzysztofa
Piotr Nowakowski s. Grzegorza
Tomasz Pastuszka s. Stefana

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku uchwałą z dnia 15 kwietnia 2018r.  przyznało niżej wymienionym:

Odznakę „Strażak Wzorowy”

Banaszczyk Łukasz s. Stanisława
Borek Zbigniew s. Franciszka
Gawlik Patrycja c. Jana
Pastuszka Aleksandra c. Krzysztofa
Pastuszka Michał s. Stefana
Pryciak Michał s. Mieczysława
Senderowski Radosław s. Wiesława 
Ślęzak Luiza c. Roberta 
Wicik Tomasz s. Mariana

Medale wręczali: Anna Kwiecień- Poseł na Sejm RP, Krzysztof Murawski – Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Zbigniew Gołąbek, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego/ Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, Roman Ochyński Starosta Powiatu lipskiego, bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku/Przewodniczący Sądu Honorowego Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie, mł.insp. Robert Galas Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku, Karol Burek Wójt Gminy Rzeczniów/ Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku.

Po odznaczeniach nastąpiło poświecenie odnowionej Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechowie, podziękowania i przemówienia zaproszonych gości. Oficjalną część zamknął meldunek o zakończeniu uroczystość.


POŻARY TRAW I LASU

02.06.2018
W dniu 02.06.2018 roku do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęły zgłoszenia dotyczące pożarów na terenie powiatu lipskiego. Były to pożary obszaru leśnego w miejscowości Świesiellice gm. Ciepielów. Dzięki szybkiej interwencji udało się powstrzymać ogień przed dalszym rozprzestrzenianiem.
W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku apeluje o nie rozpalanie ognisk w miejscach zagrożonych niekontrolowanym rozprzestrzenieniem się pożaru. Oprócz roznoszącego się ognia powstaje również dym, który jest szczególnie niebezpieczny dla osób będących w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia ze względu na ryzyko zaczadzenia. Pożary nieużytków osiągają duże rozmiary co niesie ze sobą wymóg dyspozycji znacznych sił i środków straży pożarnych. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Należy również pamiętać ,że w świetle obowiązujących przepisów prawnych wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych jest zabronione i podlega karze grzywny bądź więzienia.

ZDERZENIE Z ŁOSIEM

01.06.2018
1 czewca 2018 roku strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Lipsku uczestniczyli w usuwaniu skutków nietypowego zdarzenia drogowego. O godzinie 21.25 na numer alarmowy straży pożarnej 998 wpłynęło zgłoszenie o kolizji samochodu osobowego z łosiem na drodze krajowej 79 w miejscowości Dąbrowa gmina Ciepielów.
Samochód osobowy zderzył się czołowo z przebiegającym przez drogę łosiem. Samochodem podróżowały dwie dorosłe osoby. Wszyscy opuścili pojazd przed przybyciem straży pożarnej. Działania jednostek straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu akcji oraz uprzątnięciu resztek po kolizyjnych. W działaniach ratowniczych udział wzięły dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciepielowa.

WYPADEK MOTOCYKLISTY Z SAMOCHODEM OSOBOWYM

01.06.2018
W dniu 01.06.2018 około godziny 16.38 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęło zgłoszenie o wypadku motocykla z samochodem osobowym na ulicy Radomskiej w miejscowości Sienno. Po przybyciu Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia stwierdzono, zderzenie motocykla Yamaha, którym podróżowały dwie osoby z samochodem osobowym marki Ford Mondeo w wyniku, którego zostały poszkodowane osoby podróżujące motocyklem. Działania Straży Pożarnej  polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy poszkodowanym. Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował  poszkodowanych biorących udział w wypadku do szpitala w Lipsku.


W OCZEKIWANIU NA DZIEŃ DZIECKA - STRAŻACY DZIECIOM

30.05.2018
30.05.2018 r. w ramach organizowanych dni sportu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie odbyły się zawody szkoleniowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP wg regulaminu CTIF. Do zawodów zostały zgłoszone MDP OSP Dziewcząt z Pawliczki i MDP Chłopców z Kochanówki, które to będą reprezentować powiat lipski na IX Eliminacjach Wojewódzkich Zawodów Sportowo - Pożarniczych MDP OSP w dniu 9 czerwca 2018 r. w Białobrzegach.
Rozstawiony tor przeszkód zabezpieczali strażacy z OSP w Siennie i Kochanówce, a poszczególne konkurencje pokonywali druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP z Kochanówki, którzy na zakończenie od bryg. Tomasza Krzyczkowskiego, komendanta powiatowego PSP w Lipsku, Michała Wlazłowskiego, wiceprezesa ZOP ZOSP RP w Lipsku oraz Adama Sieczki, dyrektora ZSOiP w Siennie otrzymali okolicznościowe upominki.
Obecni strażacy PSP i OSP przygotowali stanowisko wodne z sikawką ręczną gdzie dzieci i młodzież mogli osobiście sprawdzić się jako strażacy podając prąd wody w wyznaczony cel. W trakcie spotkania uczestnicy mogli także zapoznać się z wystawą promocyjną przedstawiającą historię pożarnictwa na terenie powiatu lipskiego, którą przygotowali: Związek Strzelecki Strzelec, Komenda Powiatowa PSP w Lipsku, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku i OSP w Siennie.

WYPADEK PRZY IŁŻANCE

28.05.2018
W dniu 28 maja około godziny 12:40 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęła informacja o zderzeniu dwóch samochodów w miejscowości Ciepielów gm. Ciepielów.  Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na drodze krajowej 79 doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów, osobowego i dostawczego. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia zastępów ochrony przeciwpożarowej wszystkie osoby znajdowały się na zewnątrz pojazdów. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu osobom poszkodowanym niezbędnej pierwszej pomocy, odcięciu dopływu prądu w pojazdach, oraz usunięciu części pokolizyjnych z jezdni. W akcji ratowniczej udział wzięły dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciepielowa.

TRĄBA POWIETRZNA W GMINIE RZECZNIÓW

26.05.2018

W sobotę 26.05.2018 ok godz. 16:40 przez miejscowości Kaniosy, Rybiczyzna i Stary Rzechów w gminie Rzeczniów przeszła trąba powietrzna. Niszczycielska siła uszkodziła kilka dachów budynków mieszkalnych oraz gospodarczych a także zniszczyła całkowicie budynek gospodarczy w miejscowości Kaniosy. W miejscowości Rybiczyzna wyładowanie atmosferyczne spowodowało pożar budynku gospodarczego. Wiatr łamał gałęzie drzew a nawet przewracał całe drzewa. Doprowadziło to do uszkodzeń linii energetycznych. Ponadto w wyniku bardzo silnych opadów deszczu w msc. Antoniów gm. Ciepielów doszło do podtopienia domu oraz budynku gospodarczego. Na terenie powiatu straż pożarna interweniowała tego dnia 9 razy.

W działaniach brały udział zastępy z JRG w Lipsku oraz jednostki z OSP Rzeczniów, OSP Pawliczka, OSP Kochanówka, OSP Rzechów, OSP Rybiczyzna, OSP Płósy, OSP Grabowiec, OSP Wólka Modrzejowa, OSP Rzechów, OSP Podkońce, OSP Kotlarka gm. Iłża, OSP Bielany.

ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI 2018


20.05.2018
Na zaproszenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie i Dyrektora RDLP w Radomiu bryg. Tomasz Krzyczkowski, komendant powiatowy PSP w Lipsku uczestniczył w Centralnych Obchodach XVII edycji Święta Polskiej Niezapominajki, które odbyły się 20 maja 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Radom w Leśnym Ośrodku Edukacji im. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni Letnisku. Tegoroczne obchody Święta Polskiej niezapominajki rozpoczęto od złożenia kwiatów przed tablicą pamiątkową red. Andrzeja Zalewskiego twórcy Święta Polskiej Niezapominajki i patrona Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni - Letnisku. Obchody obejmowały m.in. prezentacje i warsztaty edukacyjne, występy i pokazy zespołów dziecięcych i młodzieżowych, koncert Sygnalistów Myśliwskich oraz wystawy wszystkich nadleśnictw RDLP. Wśród wielu zaproszonych  gości uroczystości wzięła udział żona zmarłego redaktora A. Zalewskiego.

KOLIZJA W LIPSKU

12.05.2018
Do zdarzenia doszło w dniu 12.05.2018r. w Lipsku na ulicy 1-ego Maja ok godz. 16:50. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej KDR stwierdził wypadek dwóch samochodów osobowych: Seat Cordoba Vario i BMW. Kierujący pojazdami (osoby przytomne) opuściły pojazdy o własnych siłach i znajdowały się na zewnątrz pojazdów. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej kierującemu autem osobowym Seat oraz przekazaniu go przybyłemu na miejsce prowadzonych działań zespołowi ZRM. Drugi kierujący pojazdem BMW bez widocznych obrażeń zewnętrznych, również został przekazany zespołowi ZRM i zabrany do szpitala w Lipsku. Następnie odłączono dopływu prądu w pojazdach oraz usunięto resztki powypadkowe. W działaniach brały udział dwa zastępy z JRG w Lipsku.

100-LECIE OSP w PRZEDMIEŚCIU BLIŻSZYM

12.05.2018
Uroczystość Wręczenia sztandaru dla jednostki OSP Przedmieście Bliższe z okazji 100-lecia powstania jednostki.

Program obchodów przedstawiał się następująco:
 • zbiórka pocztów sztandarowych na boisku szkolnym
 • Mszę św. odprawili: ks. Krzysztof Maj - kapelan strażaków powiatu lipskiego, ks. Wiesław Ozdoba - kapelan honorowy strażaków, ks. prałat Tadeusz Gębka.
 • uroczyste wręczenie sztandaru -  podczas którego Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Łasicy wręczył przyznane Wyróżnienie Honorowe z okazji 100-lecia działalności OSP w Przedmieściu Bliższym,
 • część artystyczna.

DZIEŃ STRAŻAKA

11.05.2018
Powiatowy Dzień Strażaka w Lipsku, w tonie jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Został również oficjalnie przekazany i poświęcony przez duchowieństwo nowy samochód pożarniczy MAN TGM. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w kościele pw. Świętej Trójcy w Lipsku. Podniosły charakter Mszy Świętej nadawała obecność pocztów sztandarowych z naszego powiatu. Oprawę zapewniła Garnizonowa Orkiestra Wojskowa z Dęblina. Czytaj dalej naciśnij tutaj.

OSTATNIE POŻEGNANIE

10.05.2018

W dniu 10.05.2018 roku delegacja strażaków PSP i OSP oraz strzelcy z powiatu lipskiego uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu mjr. rez. WP Henryka Wiśnickiego. Długoletniego Prezesa Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Radomiu.

Zmarły do Armii Krajowej wstąpił w lipcu 1944 r. Miał wówczas zaledwie 14 lat. Była to Placówka Mąchocice (Obwód Kielce Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK). Był łącznikiem, używał pseudonimu "Wilga". Brał udział w Akcji "Burza". Po wkroczeniu Armii Czerwonej pozostał w konspiracji, najpierw w organizacji "NIE", później w Zrzeszeniu "WiN". Używał wtedy pseudonimu "Orzeł", był łącznikiem por. Włodzimierza Kozłowskiego "Oriona" i kpt. Czesława Niedbały "Murka". We wrześniu 1949 r. na terenie powiatu radomskiego założył organizację niepodległościową "Biały Orzeł", której został komendantem. W lipcu 1950 r. został aresztowany przez UB. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z 17 kwietnia 1951 r. otrzymał wyrok 14 lat więzienia. Na mocy amnestii karę skrócono. Po 8 latach, 10 lipca 1958 r., został zwolniony z więzienia. Przebywał w więzieniach w Radomiu, Kielcach, Rawiczu i Wronkach. Od 1992 r. członek Rady Kombatanckiej, przy Ministrze Szefie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i wojewodzie radomskim. Odznaczony wieloma medalami między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Więźnia Politycznego.

Msza pogrzebowa została odprawiona w kościele garnizonowym pw. Św. Stanisława Biskupa w Radomiu podczas, której zmarłego w imieniu parlamentarzystów i władz pożegnał Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk. Zmarłego żegnali koledzy kombatanci między innymi ppłk Leon Etwert – Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK w Radomiu, Krzysztof Murawski - Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Zdzisław Maszkiewicz - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego z 42 Bazy Lotnictwa Szkoleniowego w Radomiu wraz z mjr Ireneuszem Bębenkiem – Komendantem Garnizonu Radom, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Kamil Borkowski, mł. insp. Sławomir Rek komendant Miejski Policji w Radomiu oraz Przedstawiciele Lasów Państwowych z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzejem Matysiakiem. ŚP. mjr. Henryk Wiśnicki został pożegnany zgodnie z ceremoniałem wojskowym w asyście kompani honorowej Wojska Polskiego oraz bardzo wielu delegacji pocztów sztandarowych wśród których znajdował się sztandar Światowego Związku Żołnierzy AK koło w Lipsku oraz Jednostki Strzeleckiej nr. 1005 im. płk Dionizego Czachowskiego w Lipsku.Świętej pamięci mjr Henryka Wiśnickiego z upoważnienia płk rez. Stanisława Kalskiego w imieniu służb mundurowych i stowarzyszeń oraz Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP pożegnał na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Limanowskiej w Radomiu Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski jednocześnie inspektor Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW, który znał zmarłego oficera,  kombatanta - niezłomnego żołnierza osobiście.

ŻYCZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO

04.05.2018
Życzenia gen. brygadiera Leszka Suskiego komendanta głównego PSP z okazji Dnia Strażaka 2018ŻYCZENIA MSWiA JOACHIMA BRUDZIŃSKIEGO

04.05.2018

ŻYCZENIA MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO

04.05.2018

POWIATOWE OBCHODY 227 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

03.05.2018
W dniu 3 maja 2018 roku w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, w Lipsku odbyły się uroczystości powiatowo-gminne, w których udział brała delegacja oraz poczet sztandarowy Komendy Powiatowej PSP w Lipsku, połączone z 25-leciem reaktywowania Jednostki Strzeleckiej na Ziemi Lipskiej.

Program obchodów przedstawiał się następująco:

 • Złożenie kwiatów i zapalnie zniczy przez delegacje powiatu, miasta i gminy, instytucji oraz stowarzyszeń na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego i przy Krzyżu Katyńskim  na cmentarzu parafialnym.
 • Zbiórka delegacji, pocztów sztandarowych instytucji, organizacji, stowarzyszeń zaproszonych gości i uczestników uroczystości przed Zespołem Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawia II w Lipsku
 • Odsłonięcie pamiątkowej tablicy z okazji 25-Lecia reaktywowania jednostki Strzeleckiej na Ziemi Lipskiej Przyrzeczenie Strzeleckie
 • Przemarsz do kościoła p.w. Św. Trójcy w Lipsku pod przewodnictwem Kapeli Zdzisława Kwapińskiego
 • Msza święta w intencji Ojczyzny i Strzelców
 • Przemarsz na plac przed Lipskim Centrum Kultury
 • Podniesienie Flagi Państwowej
 • Uroczyste wystąpienie Burmistrza Miasta i gminy Lipsko
 • Odczytanie rozkazu specjalnego, wręczenie odznaczeń
 • Program okolicznościowy  w wykonaniu: zespołu wokalnego FUEGO i zespołu tańca ludowego „Powiśle" z Lipskiego Centrum Kultury, zespołu tańca ludowego „Powiślaczki" z Publicznej ,Szkoły Podstawowej w Lipsku  Pokaz wyszkolenia jednostki Strzeleckiej
 • Wystąpienie dowódcy Jednostki Strzeleckiej 1005 im. płk. Dionizego Czachowskiego
 • Wystąpienie zaproszonych gości.

Zdjęcia z uroczystości naciśnij tutaj.

DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

02.05.2018
W dniu 2 maja 2018 roku, tradycyjnie już, strażacy KP PSP Lipsku w sposób szczególny uczcili Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku o godz. 7.30 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lipsku odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się od złożenia meldunku komendantowi powiatowemu PSP w Lipsku bryg. Tomaszowi Krzyczkowskiemu przez dowódcę uroczystości bryg. Łukasza Maciejewskiego. Następnie przeprowadzono zmianę służby, w czasie której przy dźwiękach hymnu narodowego wciągnięto uroczyście flagę państwową ma maszt, odczytano list Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego. Podniosły nastrój podkreślała obecność na apelu zmianie służby w JRG komendanta powiatowego PSP w Lipsku, kadry dowódczej JRG oraz funkcjonariuszy i pracowników KP PSP Lipsku. Godny podkreślenia jest fakt, że w uroczystej zmianie służby w JRG Lipsku uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lipsku na czele z komendantem młodszym inspektorem Wojciechem Brandtem, przedstawiciel związków zawodowych NSZZ Solidarność Wojciech Dziółko przewodniczący komisji koordynacyjnej, związek strzelecki "Jednostka Strzelec OSW" w Lipsku na czele z dowódcą st. chor. Jackiem Piotrowskim oraz pocztem sztandarowym, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-gminnego Tomasz Stempień  oraz komendant Oddziału Miejsko-gminnego Jan Cyran, komendant Hufca ZHP w Lipsku hm. Katarzyna Furmanek.

Na zakończenie szefowie służb oddali honory przy strażackim pomniku oraz zostały zapalone znicze.


CIEPIELÓW - ZDERZENIE DWÓCH SAMOCHODÓW

30.04.2018
W dniu 30.04.2018 r. ok godz. 15:45 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęła informacja o wypadku w miejscowości Ciepielów. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu straży pożarnej stwierdzono, wypadek dwóch aut osobowych na drodze powiatowej nr 1909. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy dwóm osobom poszkodowanym. W działaniach brały udział zastępy z PSP w Lipsku oraz OSP z Ciepielowa.


PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW

29.04.2018
W dniu 29 kwietnia 2018r odbyła się VII pielgrzymka strażaków PSP i OSP z powiatów: kozienickiego, lipskiego i zwoleńskiego do Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. We Mszy Świętej uczestniczyły delegacje z powiatu lipskiego wraz ze sztandarami  z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku, Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Lipsku i  Ochotniczych Straży Pożarnych z  Długowoli, Chotczy, Kijanki, Kochanówki, Ciepielowa, Grabowca, Kadłubka, Lipska, Rzeczniowa, Maruszowa, wraz z delegacją strażaków z powiatu lipskiego. W pielgrzymce wzięli udział Starosta Lipski, Prezes ZOP ZOSP RP w Lipsku, Komendant Powiatowy. Uroczystej mszy przewodniczył ks. biskup Piotr Turzyński wraz z księżmi Kapelanami . Gospodarzem uroczystości był ks. Szymon Mucha który przywitał wszystkich uczestników pielgrzymki. Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości strażacy z 3 powiatów przekazali gobelin z  wyhaftowanym orłem godłem naszego Państwa.

DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dzień 02 maja jest obchodzony w Polsce jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszamy w tym dniu, o godz. 7.30 do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Lipsku, na Uroczysty Apel podczas zmiany służbowej. W trakcie apelu zostanie podniesiona na maszt flaga  państwowa oraz odczytany zostanie list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkich, którzy chcą ze strażakami uczcić to Święto oraz zobaczyć jak wygląda uroczysta zmiana służby serdecznie zapraszamy.

POŻAR CIĄGNIKA SIODŁOWEGO

27.04.2018
W dniu 27.04.2018 r. ok godz. 14:50 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęła informacja o palącym się ciągniku siodłowym stojącym na parkingu w miejscowości Lipsko. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu kierujący działaniami ratowniczymi stwierdził pożar dwóch z pośród czterech zaparkowanych bezpośrednio obok siebie ciągników siodłowych marki RENAULT MAGNUM z naczepami. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 3 prądów piany na palące się samochody oraz w obronie na pozostałe. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do przeszukania kabin samochodu z jednoczesnym przelewaniem nadpalonych elementów kabiny. W akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyły dwa zastępy z PSP w Lipsku.

KOLIZJA W PAWŁOWICACH

25.04.2018
Do zderzenia dwóch samochodów osobowego Opla Zafira oraz dostawczego Opel Movano doszło w dniu 25.04.2018 r. ok godz. 8, na drodze wojewódzkiej nr 754 w miejscowości Pawłowice. Po przybyciu na miejsce zastępów straży pożarnej okazało się, że w pojeździe znajduje się przytomny kierowca, który skarży się ból kręgosłupa. Kierowca samochodu dostawczego znajdował się na zewnątrz. Podróżującemu autem osobowym udzielono pomocy medycznej zakładając kołnierz ortopedyczny, udzielając wsparcia psychicznego. Następnie poszkodowanego ewakuowano z samochodu i przekazano obsadzie przybyłej na miejsce karetce pogotowia. W działaniach uczestniczyły dwa zastępy z JRG w Lipsku i zastęp OSP z Pawłowic.

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE OTWP

21.04.2018
W  dniu  21 kwietnia  2018 roku w  miejscowości  RUSIEC  gmina Nadarzyn odbyły  się  eliminacje  wojewódzkie  XLI  edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach rozgrywanych w trzech grupach wiekowych, wzięli udział przedstawiciele z powiatów województwa mazowieckiego. Powiat lipski w roku bieżącym reprezentowali:

I grupie wiekowej (uczniowie klas I – VI szkół podstawowych) - Milena STEMPIEŃ -uczennica PSP w  Krępie Kościelnej,
II grupie wiekowej (uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz gimnazjum klasy  II i III) -  Michał KOT - uczeń PSP w Bąkowej,
III grupie wiekowej (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) - Mateusz ŁYGAN - uczeń ZSOiP w Siennie.

Uczestnicy turnieju w I etapie rozwiązywali test składający się z 30 pytań, a następnie wyłonieni finaliści odpowiadali ustnie na pytania zadawane przez komisję konkursową. 

Wśród laureatów konkursu znalazł się: Mateusz ŁYGAN, który zajął II miejsce w III grupie wiekowej. Wszyscy uczestnicy turnieju oraz opiekunowie uhonorowani zostali okolicznościowymi nagrodami oraz dyplomami. Mateusz Łygan natomiast otrzymał m.in. upominek pieniężny . Laureatowi serdecznie gratulujemy.


MIĘDZYNARODOWI GOŚCIE

19.04.2018
W dniu 19.04.2018 r. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odwiedziła grupa młodzieży wymiany międzynarodowej z Zespołami Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku i Solcu n/Wisłą. Tym razem byli to uczniowie ze szkoły w Kortrijk w Belgii. Korzystając z dobrych warunków pogodowych strażacy–ratownicy, z trzeciej zmiany służbowej zaprezentowali młodzieży wyposażenie wozu bojowego, a także sprzęt niezbędny podczas akcji ratowniczych. Uczniowie przez chwilę mogli wcielić się w rolę strażaka zakładając  hełm, aparat powietrzny i leć wodę z „sikawki” strażackiej. Podczas spotkania uczniowie uzyskali cenną wiedzę dotyczącą niebezpiecznej i odpowiedzialnej pracy straży pożarnej, przeznaczenie poszczególnych pojazdów specjalistycznych, a przede wszystkim szeroki wachlarz działalności Państwowej Straży Pożarnej. Na zakończenie uczniowie podziękowali za miłe i interesujące spotkanie oraz niezapomniane przeżycia.

PODSUMOWANIE KURSU PODSTAWOWEGO STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

15.04.2018
W dniu 15 kwietnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się uroczyste zakończenie kursu podstawowego dla strażaków ratowników OSP. W kursie przeprowadzonym w okresie 23.02-15.04.2018r. ogółem uczestniczyło 28 strażaków z terenu powiatu lipskiego. Czytaj dalej naciśnij tutaj.

MARSZ PUŁAWIAKÓW

14.04.2018
W dniu 14 kwietnia 2018 roku strażacy z KP PSP w Lipsku oraz strzelcy z Jednostki Strzeleckiej nr. 1005 im. płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku wraz ze sztandarem uczestniczyli w uroczystościach związanych z zakończeniem Marszu Puławiaków. Czytaj dalej naciśnij tutaj.

8 ROCZNICA TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ

10.04.2018
W dniu 10.04.2018 roku strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wraz z delegacją struktur NSZZ „Solidarność” oraz związku strzeleckiego „Strzelec”  uczcili pamięć polskiej elity rządowej poległej w dniu 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem. Na cmentarzu lipskim przy tablicy upamiętniającej śmierć 96 osób katastrofy w tym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii, prezydenta na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego, posła - syna ziemi lipskiej Edwarda Wojtasa, złożone zostały okolicznościowe wiązanki i zapalone znicze.

SPOTKANIE WIELKANOCNE

30.03.2018
W dniu 30.03.2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się spotkanie wielkanocne, w którym oprócz kadry KP PSP oraz JRG uczestniczył Koordynator Powiatowy Ratownictwa Medycznego Sławomir Krzos. Modlitwie oraz poświęceniu pokarmu przewodniczył kapelan strażaków powiatu lipskiego ks. dr Krzysztof Maj oraz kapelan honorowy strażaków powiatu lipskiego ks. Wiesław Ozdoba. Następnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski złożył życzenia świąteczne całej kadrze Komendy oraz strażakom Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lipsku oraz ich rodzinom.  Po zakończeniu części uroczystej nastąpiło tradycyjne dzielenie się poświęconym pokarmem.

DACHOWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO

29.03.2018
29 marca około godz. 13.30 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku przyjął zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego na drodze krajowej w sąsiedztwie miejscowości Szymanów. Po przybyciu na miejsce zderzenia zastępów Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Lipsku stwierdzono wypadek drogowy z udziałem samochodu osobowego marki Toyota, którym  podróżowała jedna osoba. Kierowca został zabrany do szpitala w Lipsku przez zespół PRM. Działania Straży  Pożarnej polegały na  zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji poszkodowanej, odcięciu energii elektrycznej w pojeździe i uprzątnięciu resztek powypadkowych. W działaniach ratowniczych brały udział zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie.

ROCZNICA ŚMIERCI

18.03.2018
W dn.18.03.2018r. delegacja strażaków i strzelców powiatu lipskiego wzięła udział w uroczystości dnia Patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. mjr Stanisława Domańskiego. Czytaj dalej naciśnij tutaj. Zdjęcia naciśnij tutaj.

ŚLISKIE I ZAŚNIEŻONE DROGI W POWIECIE LIPSKIM

17.03.2018
Sobota, 17 marca 2018 roku, okazała się śliska i niebezpieczna dla kierowców powiatu lipskiego. Duże opady śniegu oraz temperatura poniżej zera spowodowały zagrożenie oraz duże utrudnienia na drogach naszego terenu. Zastępy straży pożarnej do działań ratowniczych wzywane były pięciokrotnie .

WYPADEK W SOLCU nad WISŁĄ

 16.03.2018
W dniu 16.03.2018 r. ok godz. 16:30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęła informacja o wypadku w miejscowości  Solec nad Wisłą w rejonie mostu na rzece Wiśle. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono zderzenie  dwóch samochodów osobowych. W samochodzie marki Citroen podróżowały trzy osoby, z których jedna osoba była zakleszczona, natomiast pojazdem marki  Renault podróżowała jedna osoba, która posiadała obrażenia zewnętrzne.  Poszkodowanych z obu pojazdów przekazano  przybyłemu zespołowi PRM. Działania straży  pożarnej polegały na  zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu  do poszkodowanej przy użyciu narzędzi hydraulicznych, ewakuacji poszkodowanej, odcięciu energii elektrycznej w pojeździe i uprzątnięciu resztek powypadkowych. W działaniach brały udział pojazdy ratownicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą

ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

13.03.2018
W dniu 13 marca 2018 roku w Lipsku odbyły się eliminacje powiatowe XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach powiatowych wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lipskiego. W pierwszej części konkursu uczestnicy rozwiązywali test. Następnie wyłonieni finaliści odpowiadali ustnie na pytania, które zadawała komisja konkursowa. Podczas turnieju zapoznano uczestników ze sprzętem jaki jest na wyposażeniu podziały bojowego JRG PSP w Lipsku oraz przybliżono strażacką służbę.

W wyniku eliminacji powiatowych wyłoniono następujących laureatów w poszczególnych grupach wiekowych.

I grupa wiekowa – uczniowie klas I – VI szkół podstawowych
1. Milena STEMPIEŃ - PSP w Krępie Kościelnej
2. Miłosz NOWAKOWSKI - PSP w Ciepielowie
3. Jakub BUREK  - PSP w Lipsku

II grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz gimnazjum klasy  II i III
1. Michał KOT - PSP w Bąkowej
2. Julia SZOŁAJSKA -  PG w Solcu nad Wisłą
3. Aleksandra PĘKSYK - PG w Lipsku

III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
1. Mateusz ŁYGAN - ZSOiP w Siennie
2. Mateusz MICHALEC - ZSP w Lipsku
3. Michał ULIKOWSKI - ZSP w Lipsku

Wszyscy uczestnicy Eliminacji Powiatowych oraz ich opiekunowie otrzymali upominki, dyplomy, listy gratulacyjne, zaś zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymali: tablety, radiomagnetofony, głośniki przenośne. Ufundowanie nagród i upominków oraz przeprowadzenie eliminacji powiatowych możliwe było m. in. dzięki: Starostwu Powiatowemu w Lipsku RDLP w Radomiu, NLP Zwoleń, NLP Marcule, NLP Kozienice, , FHU Tele Wax s.c. Jadwiga i Andrzej Wojtas, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, Lipskiego Centrum Kultury, ZOP Związku OSP RP w Lipsku,.

Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach powiatowych OTWP w każdej grupie wiekowej będą reprezentowały powiat lipski na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 21 kwietnia 2018 roku w gminie Nadarzyn. Organizatorzy składają wszystkim serdeczne podziękowania za okazaną pomoc w organizacji turnieju, w tym szczególne podziękowania przekazują dyrekcji i pracownikom ZSP w Lipsku oraz Lipskiego Centrum Kultury i Lasom Państwowym. Serdecznie dziękujemy opiekunom za zaangażowanie i wzorowe przygotowanie uczniów.

W uroczystym podziękowaniu i wręczeniu nagród udział wzięli: Zbigniew Gołąbek wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego, Roman Ochyński starosta Lipski, bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku,  Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Wojciech Brandt, Janusz Witczak - Prezes ZOP ZOSP RP w Lipsku, Jan Cyran członek ZOP ZOSP RP w Lipsku, dh Witold Skrzypczyk Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzeczniowie, przedstawiciele Lasów Państwowych:  Nadleśnictwo Zwoleń było reprezentowane przez Panią Ewę Choroś – Stępień, Nadleśnictwo Marcule było reprezentowane przez Panią Magdalenę Kosmala oraz wójt gm. Solec n/Wisłą Marek Szymczyk i Z-ca Burmistrza MiG Lipsko Mariola Szymczyk. Zdjęcia naciśnij tutaj.

ZBIÓRKA KRWI "spoKREWnieni służbą"

12.03.2018
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Komenda Powiatowa Policji w Lipsku zorganizowali zbiórkę krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”. Patronat nad tą ogólnopolską akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej.
Akcję krwiodawstwa przeprowadzono 11 marca 2018 r. (niedziela) w godzinach od 9.00 do 13.00, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku przez Specjalistów z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Radomia. Do udziału w akcji zgłosiło się 57 Honorowych Dawców Krwi z powiatu lipskiego w tym przedstawiciele KP PSP w Lipsku oraz strażacy ochotnicy jednostek OSP z: Aleksandrowa, Grabowca, Janowa, Sienna, Kochanówki, Bąkowej, Tymienicy, Chotczy, Jaworskiej Woli, Rzeczniowa, Słuszczyna, Lipska, Antoniowa, Nowej Wsi, Pawliczki oraz Ciepielowa. Po wstępnych badaniach lekarskich do poboru zakwalifikowano 38 krwiodawców, którzy oddali łącznie 17,1 litrów krwi.

Akcja związana jest z dniem 1 marca, w którym obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto to zostało ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia, którzy przelali krew w obronie Niepodległości Polski. Poprzez oddanie krwi wszystkim potrzebującym oddajemy hołd Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych. W tym samym dniu 11.03.2018 w Częstochowie odbyła się Msza Św. w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, podczas pielgrzymki Kombatantów Podziemia Antykomunistycznego określanej też jako Pielgrzymka Żołnierzy Wyklętych. Mszy przewodniczył metropolita gdański abp. Sławoj Leszek Głódź. W sanktuarium została odsłonięta tablica upamiętniająca Żołnierzy Niezłomnych. W czasie uroczystości przedstawiciel Prezydenta RP odczytał przesłanie do osób uczestniczących w niedzielnej pielgrzymce środowisk kombatanckich. (PAP)

         

8 MARCA

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet życzymy Paniom wszystkiego dobrego, samych pięknych, miłych i wspaniałych dni całego roku, uśmiechu, samozadowolenia oraz spełnienia najskrytszych marzeń. A 8 marca niech będzie co dzień.

Życzy w imieniu strażaków PSP i OSP oraz weteranów służby pożarniczej powiatu lipskiego bryg. T. Krzyczkowski

Życzenia od znajomych górali z Nowego Sącza

WYPADEK ŚMIERTELNY

07.03.2018
W dniu 06.03.2018 r. ok godz. 17:20 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęła informacja o wypadku w miejscowości Nowa Wieś, gm. Lipsko. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono dachowanie samochodu osobowego marki Opel Vectra, na drodze wojewódzkiej nr 747. W zakleszczonym samochodzie znajdowała się jedna nieprzytomna osoba. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził u osoby podróżującej pojazdem osobowym zgon. Działania straży  pożarnej polegały na  zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu  do poszkodowanego przy użyciu narzędzi hydraulicznych, ewakuacji poszkodowanego, odcięciu energii elektrycznej w pojeździe i uprzątnięciu resztek powypadkowych oraz oświetlaniu teren akcji dla oględzin policyjnych. W działaniach brały udział pojazdy ratownicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie Kościelnej.

APEL O POMOC DLA STRAŻAKA

01.03.2018
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową dla funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej pełniącego służbę w Wydziale Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie mł. bryg. Michała Prokopowicza.

W połowie lutego Michał przeszedł operację neurochirurgiczną wycięcia guza mózgu, po której nastąpiły komplikacje w postaci wylewu. Do chwili obecnej znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej, a jego stan określany jest jako ciężki.

Obecnie potrzebne są środki finansowe, które pozwolą na uruchomienie kosztownej rehabilitacji jak również będą stanowiły wsparcie dla Rodziny w wydatkach związanych z hospitalizacją Michała.

W pomoc dla naszego Kolegi zaangażowała się Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin „Solidarni”, która udostępniła numer rachunku z przeznaczeniem na pomoc celową w leczeniu i rehabilitacji:

06 1940 1076 3111 2893 0005 0000

W celu rozliczenia dokonanych wpłat przy każdej wpłacie kierowanej bezpośrednio na osobę konieczny jest dopisek w tytule przelewu: „DLA MICHAŁA PROKOPOWICZA”. Wpłat należy dokonywać do dnia 16 kwietnia 2018 r.

Jako Rodzina strażacka wesprzyjmy Michała i Jego Rodzinę w staraniach o Jego powrót do zdrowia.


OSTATNIE POŻEGNANIE

03.03.2018
W dn. 03.03.2018r w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego odbyły się uroczystości pogrzebowe Śp. druha Mariana Kuderskiego, Prezesa Honorowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, długoletniego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Radomiu i członka Zarządu Głównego Związku OSP RP jak również współtwórcę Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Był wielkim społecznikiem miasta Radomia i regionu radomskiego. Śp Marian Kuderski wśród wielu inicjatyw którymi, się zajmował była działalność z młodzieżą i organizacja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Radomiu i regionie radomskim. Wśród osób, które żegnały zasłużonego strażaka regionu radomskiego i naszego kraju był bryg. Tomasz Krzyczkowski Pożegnanie

PAMIĘĆ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

01.03.2018
W dniu 01.03.2018 r. w Lipsku odbyły się obchody 8 Rocznicy Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystości rozpoczęto zbiórką delegacji, 11 pocztów sztandarowych instytucji, organizacji, stowarzyszeń oraz uczestników obchodów na placu przed kościołem Św. Trójcy w Lipsku. Następnie odprawiona została Msza Święta przez ks. kan. Henryka Jagieło-dziekana dekanatu lipskiego, po której wszyscy przemaszerowali na cmentarz parafialny w Lipsku, gdzie z kolei odbył się Apel Pamięci Wyklętych – Niezłomnych przeprowadzony przez pododdział strzelcówz Lipska i Sienna, jak również wygłoszono kilka okolicznościowych przemówień i zmówiono modlitwę za zamordowanych i zmarłych żołnierzy polskiej konspiracji. Wartę honorową przy pomniku tradycyjnie zaciągnęli strzelcy, strażacy, harcerze i policjanci. Następnie zaproszeni goście, przybyłe delegacje powiatu, miasta i gminy, instytucji oraz stowarzyszeń na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego i przy Krzyżu Katyńskim przystąpili do złożenia kwiatów i zapalenia zniczy.
    Kolejna część uroczystości miała swoje miejsce w Lipskim Centrum Kultury. Na sali widowiskowej odbyła się projekcja filmu
,,Z archiwum IPN’’ - Franciszek Jaskulski "Zagończyk". Następnie otwarta została wystawa ,,Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956"-udostępnione przez Lubelski Oddział IPN.

   W czasie podsumowania podziękowania dla stowarzyszeń, instytucji i młodzieży strzeleckiej za zaangażowanie wręczali przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Pani Monika Wziątek-Kaim, Starosta Powiatu Lipskiego Roman Ochyński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg Tomasz Krzyczkowski,Komendant Powiatowy Policji w Lipsku mł. insp. Wojciech Brandt, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Jacek Wielorański, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Marculach Bogdan Tylus, Z-ca Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Zwoleniu Ewa Choroś – Stępień, Dyrektor  Lipskiego Centrum Kultury Izabela Ronduda i przewodniczący Towarzystwa Ziemi Lipskiej ,,Powiśle’’ Marek Łata.

    Materiały promocyjne udostępnił IPN w Warszawie oraz Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie im. płk. dypl. Marian Porwitai Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu.

   Swoje stoisko promocyjne na którym znalazło się wyposażenie policji państwowej,  zaprezentowała Komenda Powiatowa Policji w Lipsku. Na zakończenie zaproszeni goście wraz z gospodarzami zwiedzili stałą wystawę historyczną znajdującą się w galerii regionalnej LCK w Lipsku. List Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.


OSTATNIE POŻEGNANIE

27.02.2018
W dn. 27.02.2018 roku odbył się pogrzeb zmarłej w wieku 64 lat mł. bryg. w st. spocz. Elżbiety Wesołowskiej. Zmarła Śp. Elżbieta Wesołowska pracowała w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Radomiu i Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu na stanowisku oficerskim. Przez wiele lat związana ze służbą zdrowia i bezpieczeństwem przeciwpożarowym.  Zmarłą zgodnie z ceremoniałem pożegnali strażacy PSP i OSP, Emeryci i Renciści Służby Pożarniczej oraz przedstawiciele powiatów z Radomia, Lipska i Zwolenia oraz regionu radomskiego. Mszy przewodniczył kapelan strażaków powiatu lipskiego ks. dr Krzysztof Maj w koncelebrze z ks. Mirosławem Majem proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Czarnolesie. W czasie uroczystości koledzy oficerowie zaciągnęli wartę honorową przy trumnie zmarłej Pani Oficer.

 

SPOTKANIE KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA

25.02.2018
W dniu 25 lutego 2018r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP działającego  przy KP PSP w Lipsku. Na początku zebrania głos zabrał Jan Cyran – prezes Koła, który przywitał członków Koła i gości: bryg. Tomasza Krzyczkowskiego - Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku, oraz ks. Wiesława Ozdobę - kapelana honorowego strażaków powiatu lipskiego. Kolejno przedstawiono sprawozdanie z działalności Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa przy KP PSP w Lipsku za rok 2017. Komendant Powiatowy PSP w Lipsku  w swoim wystąpieniu ocenił współpracę z Kołem Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w 2017 r. odnosząc się do wspólnie organizowanych uroczystości pożarniczych i okolicznościowych.

ZBIÓRKA KRWI "spoKREWnieni służbą"

13.02.2018
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Komenda Powiatowa Policji w Lipsku organizują zbiórkę krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”. Patronat nad tą ogólnopolską akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akcja odbędzie się 11 marca 2018 r. (niedziela) w godzinach od 9.00 do 13.00, w KP PSP w Lipsku przez Specjalistów z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Radomia.

Akcja związana jest z dniem 1 marca, w którym obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto to zostało ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia, którzy przelali krew w obronie Niepodległości Polski. Poprzez oddanie krwi wszystkim potrzebującym oddajemy hołd Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Do udziału w zbiórce krwi zachęcamy także mieszkańców naszego powiatu. Takie wspólne działania mają dać poczucie wzajemnego wsparcia oraz integracji służb wokół idei krwiodawstwa
WYPADEK ŚMIERTELNY

12.02.2018
Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło 12 lutego 2018 roku na drodze wojewódzkiej nr 747 w miejscowości Jawor Solecki. Informacja o wypadku wpłynęła do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego ok godz. 13. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono zderzenie samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Samochód osobowy znajdował się w rowie, wewnątrz pojazdu znajdowała się uwięziona, nieprzytomna pasażerka. Kierowca ciągnika siodłowego oraz samochodu osobowego opuścili pojazdy przed przybyciem straży nie odnosząc widocznych obrażeń. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej, wykonaniu dostępu do poszkodowanej przy użyciu narzędzi hydraulicznych i ewakuacji poszkodowanej, odcięciu energii elektrycznej w pojazdach i uprzątnięciu resztek powypadkowych. W działaniach ratowniczych brały udział zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Jawora Soleckiego oraz Krępy Kościelnej.

TURNIEJ W PIŁKĘ SIATKOWĄ

09.02.2018
9 lutego 2018 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Przysusze rozegrano eliminacje strefowe do „XVI Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Piłce Siatkowej”.
W rozgrywkach udział wzięły 4 drużyny reprezentujące komendy PSP z terenu województwa mazowieckiego tj.:
- KP PSP Białobrzegi,
- KP PSP Grójec,

- KP PSP Lipsko,

- KP PSP Przysucha – gospodarz.

Zawody rozegrano zgodnie z Regulaminem XVI Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Piłce Siatkowej systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów.


 Wyniki poszczególnych meczów:

- Przysucha vs. Białobrzegi           - 2 : 0 - ( 25:19 ) ( 25:22 )
- Lipsko vs. Grójec                          - 2 : 0 - ( 25:14 ) ( 25:17 )
- Przysucha vs. Lipsko                   - 2 : 0 - ( 25:23 ) ( 25:15 )
- Białobrzegi vs. Grójec                  - 2 : 0 - ( 27:25 ) ( 25:13 )
- Przysucha vs. Grójec                   - 2 : 0 - ( 25:11 ) ( 25:06 )
- Białobrzegi vs. Lipsko                  - 0 : 2 - ( 16:25 ) ( 27:29 )

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco:

1 miejsce KP PSP Przysucha      - 3 pkt.
2 miejsce KP PSP Lipsko             - 2 pkt.
3 miejsce KP PSP Białobrzegi     - 1 pkt.
4 miejsce KP PSP Grójec              - 0 pkt.

 

PODSUMOWANIE KURSU

28.01.2018
W dniu 28.01.2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się uroczyste zakończenie Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanego w okresie od 15.01.2018 r. do 28.01.2018 r. W egzaminie sprawdzającym przeprowadzonym w dniu 28.01.2018 r. uczestniczyli strażacy spełniający wymogi kwalifikacyjne, którzy następnie zdali pozytywnie egzamin wstępny oraz przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Z ocenami pozytywnymi szkolenie ukończyło łącznie 25 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu lipskiego. Podczas uroczystości w dniu 28.01.2018 r. absolwenci kursu złożyli ślubowanie.


KOLIZJA SAMOCHODU Z CIĄGNIKIEM ROLNICZYM

19.01.2018
Do zdarzenia doszło 19.01.2018 roku około godz. 18:00 w miejscowości Rzeczniówek gm. Rzeczniów.  Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu PSP stwierdzono, że samochód osobowy najechał przodem od strony pasażera na tył rozrzutnika załadowanego drzewem. W wyniku uderzenia ciągnik rolniczy przewrócił się na prawy bok. Kierujący opuścili pojazdy przed przybyciem zastępów. Poszkodowany ciągnika został zabrany przez zespół PRM do szpitala w Lipsku. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu, odłączeniu akumulatorów w pojazdach, kierowaniu ruchem drogowym oraz uprzątnięciu resztek pokolizyjnych. W akcji ratowniczej udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Pawliczki.

KURS PODSTAWOWY DLA STRAŻAKA OSP oraz "BEZPIECZNE FERIE 2018"

17.01.2018
W dniu 15.01.2018 r. w siedzibie KP PSP w Lipsku rozpoczął się kurs podstawowy dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu lipskiego. Zajęcia prowadzone są zgodnie z systemem szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

W ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2018” strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku odwiedzili  Zespół Szkół w Jaworze Soleckim. Podczas spotkania z młodzieżą zrzeszoną w Związku Strzeleckim "Strzelec" OSW w Lipsku im. płk. Dionizego Czachowskiego przekazali podstawowe informacje związane z bezpiecznym wypoczynkiem podczas ferii. Przeprowadzono ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy, ponadto w ramach kampanii społecznej „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ” wyjaśniono czym jest tlenek węgla, jak powstaje, jakie śmiertelne niebezpieczeństwo grozi z jego strony oraz jak należy postępować w przypadku podtrucia.


BEZPIECZNE FERIE 2018

12.01.2018
Od 15 stycznia 2018 roku w województwie mazowieckim rozpoczyna się zimowa przerwa szkolna. Jest to drugi zaraz po wakacjach okres kiedy dzieci i młodzież mogą odpocząć od codziennych obowiązków szkolnych. Jednak w czasie wzmożonego wypoczynku wzrasta ryzyko nieszczęśliwych wypadków. Zimowa aura, utrzymująca się niska temperatura i możliwe opady śniegu zachęcają wszystkich do aktywnego wypoczynku, który nie zawsze jest bezpieczny.
Dlatego należy pamiętać o kilku podstawowych "przykazaniach": baw się tylko w miejscach przeznaczonych do tego celu, nie zjeżdżaj na sankach na ulice, gdzie poruszają się samochody, nie doczepiaj sanek do samochodu, nie ślizgaj się na zamarzniętym stawie lub rzece, nie oddalaj się od miejsca zabawy bez wiedzy rodziców i opiekunów.
W ramach akcji "Razem Bezpieczniej" Komenda Powiatowa PSP w Lipsku zaprasza wszystkie zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej do swojej siedziby, gdzie oprócz zaznajomienia uczestników wycieczek ze specyfikacją pracy strażaka oraz sprzętem ratowniczym będzie możliwy udział w lekcji edukacyjno-informacyjnej pokrywającej tematykę m. in. bezpiecznych zachowań podczas spędzania czasu wolnego, zasad postępowania w przypadku pożaru lub wypadku drogowego, zasad alarmowania służb ratowniczych.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz zasad alarmowania służb ratowniczych można znaleźć naciskając tutaj.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W RZECZNIOWIE

07.01.2017
Trwają walne zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie powiatu lipskiego. W dniu 07.01.2018 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Rzeczniów na którym podsumowano m.in. obchody 100-lecia powstania jednostki, które miały miejsce w ubiegłym roku. W roku 2017 jednostka przy dużym zaangażowaniu środków finansowych gminy Rzeczniów, własnego wkładu, sponsorów oraz przyznanych dotacji zewnętrznych min. MSWIA, Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, przeprowadziła modernizację obiektu strażnicy i otrzymała nowy sztandar oraz nowy samochód pożarniczy typ GBA 489M50 MAN TGM 18.340. Zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium za 2017 rok. Przyjęto również plan pracy i działalności na rok 2018. Komendant Powiatowy PSP w Lipsku wręczył na ręce prezesa OSP Rzeczniów podziękowanie za działalność społeczną i operacyjną w roku 2017. Przewodniczącym walnego zebrania był zasłużony druh Zygmunt Niedziela. W prezydium obrad walnego zebrania znaleźli się: bryg. Tomasz Krzyczkowski komendant powiatowy PSP w Lipsku, Karol Burek wójt gm. Rzeczniów jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzeczniowie, Roman Borek prezes OSP Rzeczniów, ks. Sylwester Chodyra proboszcz parafii pw. św. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeczniowie, Witold Skrzypczyk komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzeczniowie, Andrzej Świętoń sekretarz ZOG ZOSP RP i insp. UG w Rzeczniowie, Karol Dukielski naczelnik OSP w Rzeczniowie.

OSP w Rzeczniowie, jest jednostką typ S-3, powstała w 1917 roku, znajduje się w KSRG od 25 kwietnia 1995 roku. Składa się z 44 członków czynnych, 10 członków honorowych, posiada 1 kobiecą drużynę pożarniczą oraz 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt.OSTATNIE POŻEGNANIE

03.01.2018
W dniu 03.01.2018r. w Kościele p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach odbyła się uroczystość pogrzebowa st. kpt. w st. spocz. Kazimierza Wiesława Sztąberka byłego Komendanta Powiatowego i Rejonowego Straży Pożarnych w Kozienicach oraz Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. W uroczystości pogrzebowej uczestniczył st. bryg. Tadeusz Jopek Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Bogdan Łasica Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Zmarłego żegnali byli Komendanci wojewódzcy, rejonowi i powiatowi, Emeryci Służby Pożarniczej zrzeszeni w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Druhowie strażacy z powiatu kozienickiego i regionu radomskiego.  W uroczystości pogrzebowej wziął udział Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski wraz z delegacją strażaków powiatu lipskiego. 
Zmarły służbę w pożarnictwie rozpoczął w 1955 roku początkowo jako strażak a następnie podoficer na stanowisku mechanika-kierowcy zawodowej straży pożarnej w Kozienicach. W 1975 roku kończy Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu i zostaje powołany na stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych. Pod jego dowództwem zawodowe i ochotnicze straże pożarne rejonu kozienickiego osiągają bardzo dobre wyniki i należą do przodujących w województwie radomskim. Jest inspiratorem i organizatorem wielu inicjatyw  mieszkańców rejonu kozienickiego, wykonywanych na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Cieczy się autorytetem i uznaniem w terenowych organach administracji państwowej. Jego zasługą jest również udział wraz  z całą załogą przy budowie nowoczesnej strażnicy dla zawodowej straży pożarnej w Kozienicach . Budowa trwała 3 lata a obiekt został przekazany do użytkowania w 1979r Za bardzo duży wkład pracy w organizację ochrony Przeciwpożarowej Komendant Główny Straży Pożarnych w 1982 roku nadał mu stopień podporucznika pożarnictwa. Zmarły przez wiele lat po odejściu na strażacką emeryturę związany był z działalnością w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozienicach oraz ogniwach Związku OSP RP w naszym regionie. Za swoje zasługi był wielokrotnie  wyróżniany  m.in :Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem Związku OSP RP, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem  Za Zasługi dla Pożarnictwa , Brązowym Medalem ’’Za Zasługi Dla  Obronności Kraju’’ i wieloma innymi odznaczeniami i wyróżnieniami . Cześć jego pamięci!  
     

BĄDŹMY ROZWAŻNI UŻYWAJĄC PETARD I FAJERWERKÓW

30.12.2017
Petardy i fajerwerki to materiały pirotechniczne, które są wybuchowe, łatwopalne i należy obchodzić się z nimi z najwyższą ostrożnością, zgodnie z instrukcją użytkowania. W związku z tym, iż corocznie podczas zabawy sylwestrowej dochodzi do wielu wypadków spowodowanych nieostrożną obsługą wyrobów pirotechnicznych apelujemy o rozważny zakup i rozsądne użytkowanie petard i fajerwerków. Szczegółowe informacje znajdziesz naciskając tutaj i tutaj. Poradnik dla konsumentów - fajerwerki naciśnij tutaj.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Radosnych, spokojnych i bezpiecznych
Świąt Bożego Narodzenia,
pełnej miłości atmosfery przy wigilijnym stole,
odpoczynku i refleksji w rodzinnym gronie oraz realizacji wszystkich planów i zamierzeń
w nadchodzącym Nowym 2018 Roku!
życzy
bryg. Tomasz Krzyczkowsk

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Lipsku
wraz ze strażakami PSP i OSP oraz weteranami służby pożarniczej powiatu lipskiego
 

KOLIZJA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z OSOBOWYM

22.12.2017
Do zdarzenia doszło 22.12.2017 roku około godz. 10:30 w miejscowości Michałów gm. Rzeczniów.  Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastano tylko jeden pojazd uczestniczący w kolizji był to samochód osobowy Mercedes E 220. Pojazdem podróżowało dwóch mężczyzn, osoby przytomne bez widocznych obrażeń zewnętrznych. Z przeprowadzonego rozpoznania wynikało, że doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarowego. Zadaniem zastępów straży pożarnej było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie wsparcia psychicznego osobom poszkodowanym, odłączenie zasilania w uszkodzonym pojeździe oraz kierowanie ruchem drogowym. W akcji ratowniczej udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Pawliczki oraz Iłży.

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

22.12.2017

22 grudnia Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski przyjął od harcerzy ZHP w Lipsku Betlejemskie Światło Pokoju.

SPOTKANIE WIGILIJNE

22.12.2017
W dniu 22.12.2017 roku w siedzibie  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej w Lipsku z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie opłatkowe. Uroczystość rozpoczął ks. Wiesław Ozdoba, który przeprowadził Liturgię Wigilijną. W dalszej części Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski będący gospodarzem spotkania złożył zgromadzonym, a także ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia ciepłych, rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem i zasiedli przy wigilijnym stole.

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP

20.12.2017
20 grudnia 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku. Podczas zebrania przyjęto plan posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Prezydium, przedstawiono wskazówki programowo - organizacyjne do przeprowadzenia kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w OSP w 2018 r. na terenie powiatu lipskiego. Komendant Powiatowy PSP w Lipsku przedstawił informację na temat zaplanowanych na 2018 rok szkoleń organizowanych przez KP PSP w Lipsku jak również  informacje dotyczące otrzymanych dotacji przez jednostki OSP w latach 2015-2017 pochodzących ze środków przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej dla jednostek będących w KSRG oraz  dotacji MSWiA dla jednostek spoza KSRG. W trakcie posiedzenia przedstawiono zadania z zakresu prewencji społecznej realizowane przez Państwową Straż Pożarną.  Po zakończeniu posiedzenia odbyło się spotkanie opłatkowe, które rozpoczął ks. Krzysztof Maj-kapelan strażaków powiatu lipskiego podczas, którego druhowie przekazali sobie życzenia noworoczne

ĆWICZENIA "ZIMA 2017"

12.12.2017
Dnia 12 grudnia 2017 roku miały miejsce ćwiczenia pod kryptonimem „ZIMA 2017” w powiecie lipskim, mające na celu przygotowanie sił i środków KSRG do sezonu zimowego. Ćwiczenia przeprowadzono we współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipsku oraz Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chotczy. Do ćwiczeń zadysponowane były zastępy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, oraz Ochotnicze Straże Pożarne będące w KSRG z terenu gminy Chotcza. Ćwiczenia obejmowały organizację i prowadzenie działań ratowniczych podczas wystąpienia ekstremalnych zimowych warunków pogodowych. Ćwiczenia rozpoczęto o godzinie 9:30 przy drodze powiatowej 1917 w okolicach miejscowości Górki gm. Chotcza, gdzie podróżująca autokarem grupa młodzieży zostaje w wyniku gwałtownych opadów śniegu i oblodzenia jezdni uwięziona w autokarze, który na łuku wypada z drogi. Pięć osób jest poszkodowanych w tym jedna nieprzytomna. Większość osób jest zmarznięta, i wymaga natychmiastowej ewakuacji oraz pomocy. Dojazd do miejsca zdarzenia pojazdów PRM oraz innych samochodów osobowych jest niemożliwy ze względu na zasypanie i oblodzenie drogi. Na miejsce zostają zadysponowane zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku Ochotniczych Straży Pożarnych z Chotczy i Tymienicy wyposażone w pługi do odśnieżania. Zadaniem przybyłych strażaków było ewakuowanie osób będących w stanie nagłego zagrożenia życia, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom potrzebującym oraz organizacja czasowego zakwaterowania ewakuowanej grupy młodzieży w lokalach czasowego pobytu dla osób z niesprawnych środków transportu w okresie zimowym. Następnym etapem ćwiczeń było założenie braku dostaw energii elektrycznej w budynku gdzie znajdowała się ewakuowana młodzież z autobusu, co powodowało brak ogrzewania pomieszczeń. Służby ratownicze po konsultacji z Zarządzaniem Kryzysowym gm. Chotcza i pow. lipskiego dostarczyły i uruchomiły agregaty prądotwórcze, co spowodowało wznowienie ogrzewania budynku.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń była realizacja zadań planistycznych, organizacyjnych, szkoleniowych i kontrolnych mających na celu zapewnienie sprawnej koordynacji działań służb ratowniczych oraz utrzymanie sprawności Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego stanowiącego integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie powiatu. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z założeniami i były podstawą do wyciągnięcia wniosków na temat zagrożenia, jakie może wyniknąć podczas zdarzeń związanych z występowaniem, niskich temperatur oraz obfitych i długotrwałych opadów śniegu.

150. ROCZNICA URODZIN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

03.12.2017
W dniach 3 - 5 grudnia 2017 roku odbyły się uroczyste  obchody 150. Rocznicy Urodzin Józefa Piłsudskiego na ziemi lipskiej,  niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków, które patronatem honorowym objął Minister Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef KasprzykCzytaj więcej naciśnij tutaj. Zdjęcia naciśnij tutaj.
Organizatorzy obchodów :
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej "Powiśle", Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tarłowskiej, Współorganizator Dowódca Garnizony WP Radom.

Partnerzy we współorganizacji przedsięwzięcia:
Federacja Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie działająca w naszym kraju pod honorowym patronatem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie im. płk. dypl. Mariana Porwita, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Związek Strzelecki "Strzelec" OSW, Starosta Lipski, Burmistrz M i G w Lipsku, Wójt Gminy Tarłów, Wójt Gminy Bałtów, Wójt Gminy Rzeczniów, Wójt Gminy Sienno, Wójt Gminy Solec nad Wisłą, Szefowie Powiatowych Służb , Inspekcji i Straży (Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy PSP), Lipskie Centrum Kultury, Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie, Dziekan Dekanatu Lipskiego, Dziekan Dekanatu Siennieńskiego, Proboszcz Parafii w Tarłowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole gm. Bałtów, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Siennie, Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie, Komisja Terenowa NSZZ „Solidarność” w Lipsku.

Patronat medialny:

Kwartalnik " Życie Powiśla" - czasopismo Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej "Powiśle", Rozgłośnia radiowa "Twoje Radio Lipsko"

WYPADEK ŚMIERTELNY

01.12.2017
Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło 1 grudnia 2017 roku na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Lipsko na ulicy Zwoleńskiej. Informacja o wypadku wpłynęła do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego ok godz. 8. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia czołowego samochodu ciężarowego Volvo oraz samochodu osobowego Renault Scenic. Oba samochody połączone ze sobą przodami znajdowały się poza drogą w odległości ok. 20 m od jej jezdni. Wewnątrz samochodu osobowego znajdował się uwięziony kierowca pojazdu. W celu wykonania dostępu do poszkodowanego strażacy wykorzystali narzędzia hydrauliczne, następnie poszkodowaną osobę ewakuowano z pojazdu. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz ZRM stwierdził u kierującego Renault Scenic zgon. Podczas prowadzonego rozpoznania ustalono, że w zdarzeniu brał udział jeszcze jeden pojazd (samochód osobowy Skoda Fabia), który znajdował się w przydrożnym rowie. Osoby podróżujące samochodem osobowym Skoda Fabia i ciężarowym nie wymagały udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy i znajdowały się na zewnątrz pojazdów. Działania straży  pożarnej polegały na  zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu  do poszkodowanego przy użyciu narzędzi hydraulicznych, ewakuacji poszkodowanego, odcięciu energii elektrycznej w pojazdach i uprzątnięciu resztek powypadkowych. W działaniach brały udział zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku


DACHOWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO

APELUJEMY O BEZPIECZNĄ JAZDĘ, ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI I DOSTOSOWANIE PRĘDKOŚCI DO STALE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.


29.11.2017
Do zdarzenia doszło 29.11.2017 roku około godz. 9:30 w miejscowości Dziurków gm. Solec n/Wisłą. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy leżący na dachu w rowie od strony południowej drogi wojewódzkie 747. Pojazdem podróżowała jedna osoba, która opuściła pojazd przed przybyciem zastępów. Zespół PRM  zabrał poszkodowaną do szpitala na obserwację Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu pozostałości powypadkowych oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem drogowym.

PREWENCJA SPOŁECZNA

28.11.2017 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku w trosce  o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej,  a także realizując założenia Prewencji Społecznej  Państwowej Straży Pożarnej  przeprowadziła w dniu 28.11.2017 roku spotkanie szkoleniowe z gronem pedagogicznym oraz władzami samorządowymi zarządzającymi oświatą z terenu powiatu lipskiego, które rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski, Starosta Lipski Roman Ochyński  oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipsku Tadeusz Durak.

Spotkanie miało charakter instruktażu z zakresu podstawowych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej dla obiektów szkół, popularyzację i promocję akcji zasad i sposobów organizowania Praktycznego Sprawdzenia Ewakuacji” (PSE) w tym przygotowanie osób kierujących ewakuacją do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych. W ramach kampanii MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność” przedstawiono prawidłowe zachowanie, aby uchronić się przed zagrożeniem ze strony czadu i ognia. Instruktaż ten pozwoli usystematyzować wiedzę jaką  posiadają nauczyciele, którą będą przekazywać dzieciom i młodzieży. Dodatkowo Dyrektorzy szkół mieli okazję zapoznać się z wymaganiami budowlanymi dla zarządców nieruchomości, które przedstawił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipsku.

Pod koniec spotkania była informacja do dyrektorów szkół o sukcesywnych wizytach funkcjonariuszy z KP PSP w placówkach oświatowych powiatu lipskiego, z gronem pedagogicznym w ramach działań związanych z Prewencją Społeczna.


SPOTKANIE EDUKACYJNE W OSP PAWŁOWICE

20.11.2017
W dniu 20 listopada 2017roku w świetlicy OSP Pawłowice która znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym odbyło się spotkanie edukacyjne strażaków OSP z Pawłowic i OSP Przedmieścia Bliższego. W czasie spotkania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmieściu Bliższym otrzymali hydrauliczny sprzęt do ratownictwa drogowego oraz aparaty do ochrony dróg oddechowych. Przekazania dokonał Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski oraz Wójt Gminy Solec n/Wisłą Marek Szymczyk.
Na spotkaniu strażacy wraz ratownikami medycznymi z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie  przy wykorzystaniu fantomów oraz środków dydaktycznych przeprowadzili pokaz i szkolenie dla dzieci pod kątem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na szkoleniu obecni byli: bryg. Tomasz Krzyczkowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku; Marek Szymczyk – Wójt gm. Solec n/Wisłą; Tadeusz Ciosek - Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Solcu n/Wisłą, jednocześnie prezes OSP Pawłowice wraz z Piotrem Malarskim - naczelnikiem OSP; Jakub Jóźwik - Komendant Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Solcu n/Wisłą, jednocześnie prezes OSP Przedmieście Bliższe wraz z Krzysztofem Burdonem - naczelnikiem OSP; druhowie z gminy Solec n/Wisłą; Jerzy Cieślik - dyrektor szkoły w Pawłowicach wraz z nauczycielami i uczniami tej szkoły oraz Beata Ciosek - przewodnicząca Rady Gminy Solec n/Wisłą.

KAMPANIA MSWiA PROMUJĄCA SZACUNEK DLA FLAGI I HYMNU RP


WYPADEK DROGOWY

10.11.2017
W dniu 10 listopada około godziny 16.20 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęła informacja o zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Sienno gm. Sienno  Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że na drodze powiatowej Sienno-Ostrowiec Św. nr.34-443 doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych (renault megane i renault scenic), którymi podróżowały łącznie trzy osoby. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia zastępów ochrony przeciwpożarowej wszystkie osoby znajdowały się na zewnątrz pojazdów. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu osobom poszkodowanym niezbędnej pierwszej pomocy, odcięciu dopływu prądu i gazu w pojazdach, oświetleniu terenu akcji oraz usunięciu części pokolizyjnych z jezdni. W akcji ratowniczej udział wzięłydwa zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Sienna.

APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

10.11.2017

W dniu 10.11.2017 r. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Lipsku odbył się uroczysty apel z okazji 99 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Czytaj dalej naciśnij tutaj, zdjęcia naciśnij
tutaj.

ĆWICZENIA MANEWROWE "ULEWA" 2017

07.11.2017
07 Listopada 2017 roku na terenie powiatu pionkowskiego odbyło się szkolenie wybranych Powiatowych Plutonów Ratowniczych „ULEWA” wchodzących w skład Rejonu Południowego p.k. „NAWAŁNICA 2017” na poligonie Ośrodka Szkoleniowego PSP w Pionkach KW PSP w Warszawie. Celem ćwiczeń było doskonalenie technik ratowniczych z uwzględnieniem działań przeciwpowodziowych oraz współpracy strażaków z różnych powiatów. Czytaj dalej naciśnij tutaj, zdjęcia naciśnij tutaj.

ŚMIERTELNE POTRĄCENIE ROWERZYSTY

07.11.2017
W dniu 07.11.2017 po godz. 15 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęło zgłoszenie o potrąceniu rowerzysty w miejscowości Jawor Solecki. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu stwierdzono osobę potrącona przez samochód ciężarowy znajdującą się na poboczu drogi u której (przed przybyciem jednostek straży pożarnej) lekarz stwierdził zgon. W akcji ratowniczej udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Sienna i Jaworu Soleckiego.

POTRĄCENIE PIESZEGO

06.11.2017
Do zdarzenia doszło 06.11.2017 roku ok. godziny 17:45 w miejscowości Krzyżanówka gm. Sienno. Po dojechaniu na miejsce akcji stwierdzono, że doszło do potrącenia pieszego (mężczyzna ok 60 lat) przez samochód osobowy który oddalił się z miejsca zdarzenia przed przybyciem służb. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu terenu działań oraz udzieleniu poszkodowanemu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.  Poszkodowany został zabrany przez zespól PRM do szpitala w Ostrowcu Św. W akcji ratowniczej udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanówce.

XVII SZTAFETA Z OGNIEM NIEPODLEGŁOŚCI Z UKRAINY DO POLSKI

06.11.2017

Od 3 listopada 2017r rozpoczęła się XVII sztafeta po Ogień Niepodległości. Harcerki
i harcerze powiatu zgierskiego oraz delegacji hufców Związku Harcerstwa Polskiego i strzelców z powiatów; ostrowieckiego i lipskiego wyjechali na Ukrainę do Kostiuchnówki w okręgu Wołyńskim. Towarzyszyła im delegacja Polska w skład której wchodzili przedstawiciele Parlamentu RP, władz państwowych, samorządowych oraz poszczególnych służb inspekcji i straży. Czytaj dalej naciśnij tutaj.

Zdjęcia naciśnij tutaj

WYPADEK CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z AUTEM OSOBOWYM

03.11.2017
Do zdarzenia doszło w miejscowości Krępa Kościelna gm. Lipsko na drodze wojewódzkiej nr 747, około godziny 17. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że kierująca samochodem osobowym marki Honda Accord podczas manewru wyprzedzania ciągnika rolniczego z podczepionym wozem załadowanym drewnem, wpadła w poślizg i lewym bokiem pojazdu uderzyła w tył wozu. Po zderzeniu samochód wypadł z jezdni i znajdował się na pobliskim polu rolnym, natomiast ciągnik wraz z wozem pozostał na swoim pasie drogowym. Samochodem podróżowało dwie osoby - kobieta i dziecko około 5 lat, które zostały zaopatrzone przez zespół PRM (przed przybyciem jednostek straży pożarnej). Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu terenu działań, oświetleniu terenu, odłączeniu źródła prądu w pojazdach, pomocy policji w kierowaniu ruchem drogom oraz uprzątnięciu resztek pokolizyjnych z jedni. W akcji ratowniczej udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie Kościelnej.

WYPADEK W GMINIE CIEPIELÓW

02.11.2017
Do zdarzenia doszło 01.11.2017roku około godz. 13:40 w miejscowości Kawęczyn gm. Ciepielów. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy VW Golf uderzył w przydrożne drzewo. Wewnątrz pojazdu znajdowała się jedna osoba - kierowca (przytomny mężczyzna). Działania prowadził już zastęp z OSP w Ciepielowie. Zadaniem zastępów straży pożarnej było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zapewnienie dostępu do poszkodowanego za pomocą narzędzi hydraulicznych, udzielenie poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ewakuacja poszkodowanego za pomocą noszy typu deska, odcięcie zasilania w uszkodzonym samochodzie oraz przekazaniu  poszkodowanego przybyłemu zespołowi ratownictwa medycznego. W akcji brały udział dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciepielowa.  

 Pozostałe informacje w archiwum